Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 11 Lö 2013-03-16 v 11
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, SOL:A129b, Tentamen, osta-mzg, osta-yyi
v 16 Lö 2013-04-20 v 16
08:00 - 13:00 500105, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, JAPC02, JAPC02-1001, KINC12, KINC12-1101, OSHA01, OSHA01-0801, OSHA02, OSHA02-0801, Omtenta
v 21 Sö 2013-05-26 v 21
08:00 - 13:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, SOL:H104, Tentamen, osta-mzg, osta-yyi
v 24 Lö 2013-06-15 v 24
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, Omtenta, SOL:A339, osta-mzg, osta-yyi
v 34 Må 2013-08-19 v 34
09:00 - 14:00 500104, EXTA35, KINC11, KINC11-1101, KINC13, KINC13-1101, OSHA01, OSHA01-0801, OSHA02, OSHA02-0801, Omtenta, SOL:H140