Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 42 Må 2011-10-17 v 42
14:00 - 19:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, T-I1, Tentamen
v 2 Ti 2012-01-10 v 2
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, MION10, MION10-0111, OmtentaFör, T-E2, T-I1, T-M1, T-MD1
v 10 Lö 2012-03-10 v 10
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, T-E2, T-M1, T-MD1, T-W3, Tentamen, Vic:1A, Vic:1B, Vic:1C, Vic:1D, Vic:2A, Vic:2B, Vic:2C, Vic:2D
v 16 Må 2012-04-16 v 16
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, MION10, MION10-0111, OmtentaFör, T-I1, Vic:1A
v 34 Lö 2012-08-25 v 34
08:00 - 13:00 107312, MIOA01, MIOA01-0107, OmtentaFör, T-I1, T-M1, T-MD1, T-W3, Vic:1A, Vic:1B