Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid
v 10 Lö 2012-03-10 v 10
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, SOL:A129b, Tentamen, osta-jka, osta-yyi
v 16 Lö 2012-04-21 v 16
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, GEMA70, GEMA70-0110, Omtenta, SOL:H435, osta-jka, osta-yyi
v 20 Sö 2012-05-20 v 20
10:00 - 15:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, OSHA01, OSHA01-0802, SOL:H104, Tentamen, osta-jka, osta-yyi
v 23 Lö 2012-06-09 v 23
14:00 - 19:00 500104, EXTA35, GEMA65, GEMA65-0107, Omtenta, SOL:A339, osta-jka, osta-yyi
v 33 On 2012-08-15 v 33
09:00 - 14:00 500104, EXTA35, EXTA35-0111, KINC11, KINC11-1101, KINC12, KINC12-1101, KINC13, KINC13-1101, OSHA01, OSHA01-0801, Omtenta, SOL:A121
  Fr 2012-08-17
09:00 - 14:00 500104, EXTA35, EXTA35-0211, GEMA65, GEMA65-0107, KINC11, KINC11-1103, KINC12, KINC12-1103, KINC13, KINC13-1103, KINK11, KINK11-0901, OSHA01, OSHA01-0802, OSHA02, OSHA02-0801, Omtenta, SOL:A121