Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03


Måndag 3/9 
PSYK11, Eden 129 Hela, Introduktionsmöte
10:00
09:00
PSYK11, Eden 129 Hela, Introduktionsmöte
10:00
09:00
PSYK11, Eden 129 Hela, Introduktionsmöte
10:00
09:00
Tisdag 4/9 
PSYK11, Eden 129 Hela
12:00
10:00
PSYK11, Eden 129 Hela, Informationskompetens
15:00
13:00

Måndag 10/9 
PSYK11.1, Hus P 017
11:30
10:00
PSYK11.2, Hus P 017
13:00
11:30
PSYK11.3, Hus P 017
14:30
13:00
Tisdag 11/9 
PSYK11.4, Hus P 017
11:30
10:00
PSYK11.5, Hus P 017
13:00
11:30
PSYK11.6, Hus P 017
14:30
13:00

Tisdag 18/9 
PSYK11.1, Hus P 019
11:30
10:00
PSYK11.2, Hus P 019
13:00
11:30
PSYK11.3, Hus P 019
14:30
13:00
Onsdag 19/9 
PSYK11.4, Hus P 209
11:30
10:00
PSYK11.5, Hus P 209
13:00
11:30
PSYK11.6, Hus P 209
14:30
13:00

Tisdag 25/9 
PSYK11.1, Hus P 202
11:30
10:00
PSYK11.2, Hus P 202
13:00
11:30
PSYK11.3, Hus P 202
14:30
13:00
Torsdag 27/9 
PSYK11.4, Hus P 209
11:30
10:00
PSYK11.5, Hus P 209
13:00
11:30
PSYK11.6, Hus P 209
14:30
13:00


Måndag 8/10 
PSYK11.1, Hus P 204, Regression
10:00
08:00
PSYK11.2, Hus P 204, Regression
12:00
10:00
PSYK11.3, Hus P 204, Regression
14:00
12:00
PSYK11.4, Hus P 204, Regression
16:00
14:00
Torsdag 11/10 
PSYK11.1, Hus P 204
10:00
08:00
PSYK11.2, Hus P 204
12:00
10:00
PSYK11.3, Hus P 204
14:00
12:00
PSYK11.4, Hus P 204
16:00
14:00

Måndag 15/10 
PSYK11, Eden 129 Hela, uppsatsen
12:00
10:00
PSYK11, Eden 129 Hela, RM ANOVA
15:00
13:00
Tisdag 16/10 
PSYK11.1, Hus P 209, RM ANOVA
10:00
08:00
PSYK11.2, Hus P 209
12:00
10:00
PSYK11.3, Hus P 209
14:00
12:00
PSYK11.4, Hus P 209
16:00
14:00
Torsdag 18/10 
PSYK11.1, Hus P 204, test icke-param
10:00
08:00
PSYK11.2, Hus P 204, test icke-param
12:00
10:00
PSYK11.3, Hus P 204, test icke-param
14:00
12:00
PSYK11.4, Hus P 204, test icke-param
16:00
14:00

Tisdag 23/10 
PSYK11.1, Hus P 202
10:00
08:00
PSYK11.2, Hus P 202, KVAL I
12:00
10:00
PSYK11.3, Hus P 202, KVAL I
14:00
12:00
PSYK11.4, Hus P 202, KVAL I
16:00
14:00
Onsdag 24/10 
PSYK11, Eden 129 Hela, KVAL II
12:00
10:00
PSYK11, Eden 129 Hela, Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
16:00
13:00
Torsdag 25/10 
PSYK11.1, Hus P 202, KVAL II
10:00
08:00
PSYK11.2, Hus P 202, KVAL II
12:00
10:00
PSYK11.3, Hus P 202, KVAL II
14:00
12:00
PSYK11.4, Hus P 202, KVAL II
16:00
14:00


Onsdag 5/12 
PSYK11, Eden 129 Hela, Uppsatsarbete, Försvar och opposition
13:00
12:00
PSYK11, Eden 131, Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
16:00
13:00Måndag 21/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Introduktionsmöte PSYK11
10:00
09:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Introduktionsmöte PSYK11
10:00
09:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Introduktionsmöte PSYK11
10:00
09:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 1
12:00
10:00
Tisdag 22/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, MA 3, Föreläsning 2
12:00
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Spoletorp Hörsal, Informationskompetens
15:00
13:00
Onsdag 23/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, St. Algatan Hörsal, Föreläsning 3
12:00
10:00

Måndag 28/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11.1, Hus P 008, Seminarium 1
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11.2, Hus P 008, Seminarium 1
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder, PSYK11.3, Hus P 124, Seminarium 1
14:30
13:00
Tisdag 29/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11.4, Hus P 008, Seminarium 1
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11.5, Hus P 008, Seminarium 1
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder, PSYK11.6, Hus P 008, Seminarium 1
14:30
13:00
Onsdag 30/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 5
12:00
10:00
Torsdag 31/1 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Uppsatsen
12:00
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 6
15:00
13:00

Måndag 4/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 7
12:00
10:00
Tisdag 5/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11.1, Hus P 019, Seminarium 2
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11.2, Hus P 019, Seminarium 2
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder, PSYK11.3, Hus P 019, Seminarium 2
14:30
13:00
Onsdag 6/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11.4, Hus P 019, Seminarium 2
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11.5, Hus P 019, Seminarium 2
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder, PSYK11.6, Hus P 019, Seminarium 2
14:30
13:00
Torsdag 7/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 8
12:00
10:00

Måndag 11/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 9
12:00
10:00
Tisdag 12/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11.1, Hus P 019, Seminarium 3
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11.2, Hus P 019, Seminarium 3
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder, PSYK11.3, Hus P 019, Seminarium 3
14:30
13:00
Onsdag 13/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11.4, Hus P 019, Seminarium 3
11:30
10:00
Vetenskapliga metoder, PSYK11.5, Hus P 019, Seminarium 3
13:00
11:30
Vetenskapliga metoder, PSYK11.6, Hus P 124, Seminarium 3
14:30
13:00
Torsdag 14/2 
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Föreläsning 10
12:00
10:00

Torsdag 21/2 
Dataanalys, PSYK11, Socialhögskolan 12, Intro/återblick
15:00
13:00

Måndag 25/2 
Dataanalys, PSYK11.1, Hus P 204, Regression
10:00
08:00
Dataanalys, PSYK11.2, Hus P 204, Regression
12:00
10:00
Dataanalys, PSYK11.3, Hus P 204, Regression
15:00
13:00
Dataanalys, PSYK11.4, Hus P 204, Regression
17:00
15:00
Onsdag 27/2 
Dataanalys, PSYK11.1, Hus P 204, ANOVA
10:00
08:00
Dataanalys, PSYK11.2, Hus P 204, ANOVA
12:00
10:00
Dataanalys, PSYK11.3, Hus P 204, ANOVA
15:00
13:00
Dataanalys, PSYK11.4, Hus P 204, ANOVA
17:00
15:00

 
Eden 025
 
Psykologi: Kandidatkurs
 
Hus P 124