Tid Kurs Delkurs Undervisningstyp Grupp Kommentar
Elia Psouni 
v 37 Torsdag 2018-09-13 v 37
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
v 42 Måndag 2018-10-15 v 42
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 uppsatsen
v 49 Onsdag 2018-12-05 v 49
12:00 - 13:00 Föreläsning PSYK11 Uppsatsarbete, Försvar och opposition
v 5 Torsdag 2019-01-31 v 5
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Uppsatsen
Fredrik Vanek 
v 36 Tisdag 2018-09-04 v 36
13:00 - 15:00 Information PSYK11 Informationskompetens
v 4 Tisdag 2019-01-22 v 4
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Informationskompetens
Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner 
v 36 Måndag 2018-09-03 v 36
09:00 - 10:00 Föreläsning PSYK11 Introduktionsmöte
v 4 Måndag 2019-01-21 v 4
09:00 - 10:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Introduktionsmöte PSYK11
Geoffrey Patching 
v 40 Onsdag 2018-10-03 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Intro/återblick
v 44 Torsdag 2018-11-01 v 44
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Frågestund
v 8 Torsdag 2019-02-21 v 8
13:00 - 15:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Intro/återblick
Jean-Christophe Rohner 
v 36 Tisdag 2018-09-04 v 36
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
  Onsdag 2018-09-05
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
  Torsdag 2018-09-06
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
v 37 Måndag 2018-09-10 v 37
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3
  Tisdag 2018-09-11
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6
v 38 Måndag 2018-09-17 v 38
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
  Tisdag 2018-09-18
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3
  Onsdag 2018-09-19
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6
  Torsdag 2018-09-20
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
v 39 Måndag 2018-09-24 v 39
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
  Tisdag 2018-09-25
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.1
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.2
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.3
  Torsdag 2018-09-27
10:00 - 11:30 Seminarium PSYK11.4
11:30 - 13:00 Seminarium PSYK11.5
13:00 - 14:30 Seminarium PSYK11.6
v 40 Måndag 2018-10-01 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
v 4 Måndag 2019-01-21 v 4
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 1
  Tisdag 2019-01-22
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 2
  Onsdag 2019-01-23
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 3
  Torsdag 2019-01-24
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 4
v 5 Måndag 2019-01-28 v 5
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Seminarium 1
  Tisdag 2019-01-29
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Seminarium 1
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Seminarium 1
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Seminarium 1
  Onsdag 2019-01-30
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 5
  Torsdag 2019-01-31
13:00 - 15:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 6
v 6 Måndag 2019-02-04 v 6
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 7
  Tisdag 2019-02-05
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Seminarium 2
  Onsdag 2019-02-06
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Seminarium 2
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Seminarium 2
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Seminarium 2
  Torsdag 2019-02-07
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 8
v 7 Måndag 2019-02-11 v 7
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 9
  Tisdag 2019-02-12
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.1 Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.2 Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.3 Seminarium 3
  Onsdag 2019-02-13
10:00 - 11:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.4 Seminarium 3
11:30 - 13:00 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.5 Seminarium 3
13:00 - 14:30 Vetenskapliga metoder Seminarium PSYK11.6 Seminarium 3
  Torsdag 2019-02-14
10:00 - 12:00 Vetenskapliga metoder Föreläsning PSYK11 Föreläsning 10
Kikki Nillasdotter 
v 43 Onsdag 2018-10-24 v 43
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
v 49 Onsdag 2018-12-05 v 49
13:00 - 16:00 Föreläsning PSYK11 Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
Marie Bergström 
v 43 Måndag 2018-10-22 v 43
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 KVAL I
  Tisdag 2018-10-23
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 KVAL I
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 KVAL I
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 KVAL I
  Onsdag 2018-10-24
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 KVAL II
  Torsdag 2018-10-25
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 KVAL II
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 KVAL II
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 KVAL II
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 KVAL II
Rebecka Persson 
v 40 Torsdag 2018-10-04 v 40
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 Regression
v 41 Måndag 2018-10-08 v 41
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 Regression
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 Regression
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 Regression
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 Regression
  Tisdag 2018-10-09
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11 ANOVA
  Torsdag 2018-10-11
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4
v 42 Måndag 2018-10-15 v 42
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11 RM ANOVA
  Tisdag 2018-10-16
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 RM ANOVA
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4
  Onsdag 2018-10-17
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11 test icke-param
  Torsdag 2018-10-18
08:00 - 10:00 Seminarium PSYK11.1 test icke-param
10:00 - 12:00 Seminarium PSYK11.2 test icke-param
12:00 - 14:00 Seminarium PSYK11.3 test icke-param
14:00 - 16:00 Seminarium PSYK11.4 test icke-param
v 8 Fredag 2019-02-22 v 8
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11 Regression
v 9 Måndag 2019-02-25 v 9
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 Regression
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 Regression
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 Regression
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 Regression
  Tisdag 2019-02-26
10:00 - 12:00 Dataanalys Föreläsning PSYK11.2 ANOVA
  Onsdag 2019-02-27
08:00 - 10:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.1 ANOVA
10:00 - 12:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.2 ANOVA
13:00 - 15:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.3 ANOVA
15:00 - 17:00 Dataanalys Seminarium PSYK11.4 ANOVA
--- 
v 37 Onsdag 2018-09-12 v 37
10:00 - 12:00 Föreläsning PSYK11
13:00 - 15:00 Föreläsning PSYK11
v 40 Tisdag 2018-10-02 v 40
14:00 - 18:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 45 Måndag 2018-11-05 v 45
14:00 - 18:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Tentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
  Lördag 2018-11-10
09:00 - 13:00 Psychology: Theory and Practice of Science in Psychology, Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11 Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 49 Lördag 2018-12-08 v 49
09:00 - 13:00 Psychology: Advanced Cognitive Neuroscience I, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, Psykologi: Idrottspsykologi, Psykologi: Kreativitet i teori och praktik, Psykologi: Socialpsykologi, Psykologi: Översiktskurs Omtentamen PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56 Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
v 2 Onsdag 2019-01-09 v 2
08:45 - 09:00 Inlämning PSYK11 Deadline: Inlämning av uppsats
v 3 Onsdag 2019-01-16 v 3
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Torsdag 2019-01-17
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
  Fredag 2019-01-18
08:00 - 17:00 Föreläsning PSYK11 Examinations/oppositionsseminarier
v 8 Onsdag 2019-02-20 v 8
14:00 - 18:00 Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi, Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi, Psykologi: Socialpsykologi Tentamen PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11 Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
 
Eden 025
 
PSYD21
 
PSYP36