Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2018-08-27 - 2019-03-03

v 36  

PSYK11, Eden 129 Hela, Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner, Introduktionsmöte
Ti-On
PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner
To
PSYK11, Hus M 224, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11, Eden 129 Hela, Fredrik Vanek, Informationskompetens
On
PSYK11, Hus R 144, Jean-Christophe Rohner
v 37  

PSYK11.1, Hus P 017, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.4, Hus P 017, Jean-Christophe Rohner
On
PSYK11, Hus P 115

PSYK11.2, Hus P 017, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.5, Hus P 017, Jean-Christophe Rohner

PSYK11.3, Hus P 017, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.6, Hus P 017, Jean-Christophe Rohner
On
PSYK11, Hus P 115
To
PSYK11, Hus M 123, Elia Psouni
v 38  
Ti
PSYK11.1, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner
On
PSYK11.4, Hus P 209, Jean-Christophe Rohner
To
PSYK11, Hus M 124, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.2, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner
On
PSYK11.5, Hus P 209, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.3, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner
On
PSYK11.6, Hus P 209, Jean-Christophe Rohner

PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner
v 39  
Ti
PSYK11.1, Hus P 202, Jean-Christophe Rohner
To
PSYK11.4, Hus P 209, Jean-Christophe Rohner

PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.2, Hus P 202, Jean-Christophe Rohner
To
PSYK11.5, Hus P 209, Jean-Christophe Rohner
Ti
PSYK11.3, Hus P 202, Jean-Christophe Rohner
To
PSYK11.6, Hus P 209, Jean-Christophe Rohner
v 40  
On
PSYK11, Eden 129 Hela, Geoffrey Patching, Intro/återblick
12:00
10:00
To
PSYK11, Socialhögskolan 12, Rebecka Persson, Regression
12:00
10:00

PSYK11, Palaestras hörsal, övre, Jean-Christophe Rohner
12:00
10:00
Ti
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
Ti
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
Ti
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
Ti
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
Ti
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 , PSYP11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
v 41  

PSYK11.1, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
To
PSYK11.1, Hus P 204, Rebecka Persson
Ti
PSYK11, Eden 129 Hela, Rebecka Persson, ANOVA

PSYK11.2, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
To
PSYK11.2, Hus P 204, Rebecka Persson

PSYK11.3, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
To
PSYK11.3, Hus P 204, Rebecka Persson

PSYK11.4, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
To
PSYK11.4, Hus P 204, Rebecka Persson
v 42  
To
PSYK11.1, Hus P 204, Rebecka Persson, test icke-param
Ti
PSYK11.1, Hus P 209, Rebecka Persson, RM ANOVA

PSYK11, Eden 129 Hela, Elia Psouni, uppsatsen
On
PSYK11, Eden 129 Hela, Rebecka Persson, test icke-param
To
PSYK11.2, Hus P 204, Rebecka Persson, test icke-param
Ti
PSYK11.2, Hus P 209, Rebecka Persson
To
PSYK11.3, Hus P 204, Rebecka Persson, test icke-param
Ti
PSYK11.3, Hus P 209, Rebecka Persson

PSYK11, Eden 129 Hela, Rebecka Persson, RM ANOVA
To
PSYK11.4, Hus P 204, Rebecka Persson, test icke-param
Ti
PSYK11.4, Hus P 209, Rebecka Persson
v 43  
Ti
PSYK11.1, Hus P 202, Marie Bergström
To
PSYK11.1, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL II

PSYK11, Eden 129 Hela, Marie Bergström, KVAL I
On
PSYK11, Eden 129 Hela, Marie Bergström, KVAL II
Ti
PSYK11.2, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL I
To
PSYK11.2, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL II
Ti
PSYK11.3, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL I
To
PSYK11.3, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL II
On
PSYK11, Eden 129 Hela, Kikki Nillasdotter, Studieverkstad: den akademiska skrivprocessen
Ti
PSYK11.4, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL I
To
PSYK11.4, Hus P 202, Marie Bergström, KVAL II
v 45  

PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, Eden 025, Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, Eden 025, Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, Eden 025, Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, Eden 025, Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, Eden 025, Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYD11, PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, PSYP11, Eden 025, Omtentamen: PSYD11:1, PSYP11:1, PSYD21:1, PSYD32:1, PSYD62:1, PSYK11:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, MA 10A, MA 10B, MA 10C, MA 10D, MA 10E, MA 10F, MA 9, Hela, Tentamen: PSYD43:2, PSYD21:2, PSYD11:3, PSYB24, PSYK11:2, PSYP36, PSYP56:1 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
v 49  

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00

PSYB24, PSYD11, PSYD21, PSYD43, PSYK11, PSYP36, PSYP56, Eden 025, Tentamen: PSYD11:3, PSYD21:2, PSYK11:2, PSYD43:2, PSYP56:1, PSYP36, PSYB24 Kom en kvart innan tentan startar- Ta med fotolegitimation!
13:00
09:00
On
PSYK11, Eden 129 Hela, Elia Psouni, Uppsatsarbete, Försvar och opposition
13:00
12:00
On
PSYK11, Eden 131, Kikki Nillasdotter, Omarbetningstrategier för koherens och kohesion
16:00
13:00
v 4  

Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Elia Psouni, Geoffrey Patching, Jean-Christophe Rohner, Introduktionsmöte PSYK11

Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 1
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11, MA 3, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 2
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11, St. Algatan Hörsal, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 3
To
Vetenskapliga metoder, PSYK11, MA 1, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 4
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Spoletorp Hörsal, Fredrik Vanek, Informationskompetens
v 5  

Vetenskapliga metoder, PSYK11.1, Hus P 008, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 1
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.4, Hus P 008, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 1
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 5
To
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Elia Psouni, Uppsatsen

Vetenskapliga metoder, PSYK11.2, Hus P 008, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 1
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.5, Hus P 008, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 1

Vetenskapliga metoder, PSYK11.3, Hus P 124, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 1
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.6, Hus P 008, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 1
To
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 6
v 6  
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.1, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 2
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11.4, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 2

Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 7
To
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 8
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.2, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 2
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11.5, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 2
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.3, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 2
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11.6, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 2
v 7  
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.1, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 3
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11.4, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 3

Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 9
To
Vetenskapliga metoder, PSYK11, Eden 129 Hela, Jean-Christophe Rohner, Föreläsning 10
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.2, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 3
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11.5, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 3
Ti
Vetenskapliga metoder, PSYK11.3, Hus P 019, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 3
On
Vetenskapliga metoder, PSYK11.6, Hus P 124, Jean-Christophe Rohner, Seminarium 3
v 8  
Fr
Dataanalys, PSYK11, Eden 129 Hela, Rebecka Persson, Regression
12:00
10:00
To
Dataanalys, PSYK11, Socialhögskolan 12, Geoffrey Patching, Intro/återblick
15:00
13:00
On
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
On
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
On
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
On
PSYD21, PSYD32, PSYD62, PSYK11, MA 10, Hela, MA 9A, MA 9B, MA 9C, Tentamen PSYD32:1, PSYK11:1, PSYD62:1, PSYD21:1 Kom en kvart innan tentamen startar-Ta med fotolegitimation!
18:00
14:00
v 9  

Dataanalys, PSYK11.1, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
On
Dataanalys, PSYK11.1, Hus P 204, Rebecka Persson, ANOVA

Dataanalys, PSYK11.2, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
On
Dataanalys, PSYK11.2, Hus P 204, Rebecka Persson, ANOVA
Ti
Dataanalys, PSYK11.2, Palaestras hörsal, övre, Rebecka Persson, ANOVA

Dataanalys, PSYK11.3, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
On
Dataanalys, PSYK11.3, Hus P 204, Rebecka Persson, ANOVA

Dataanalys, PSYK11.4, Hus P 204, Rebecka Persson, Regression
On
Dataanalys, PSYK11.4, Hus P 204, Rebecka Persson, ANOVA

 
Eden 025