Time Course Activity, Lokalbokningsaktivitet Premises, Location Comment Staff Title, Public comment, URL
w4 Mon 2020-01-20 w4
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Introduktion. OBLIGATORISK NÄRVARO.
  Tue 2020-01-21
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Rättsområden, lagstiftning och rättskällor
  Wed 2020-01-22
08:00 - 10:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:101 Peter Gottschalk EU-rätt, internationell rätt och internationell miljörätt
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk EU-miljörätt
  Fri 2020-01-24
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Information om projektarbeten. OBLIGATORISK NÄRVARO.
w5 Mon 2020-01-27 w5
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Förvaltningsrätt
  Tue 2020-01-28
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Förvaltningsrätt
  Wed 2020-01-29
10:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Myndighetsutövning
14:00 - 16:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Miljöbalkens grunder
  Fri 2020-01-31
11:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Hand-in Inlämning av projektförslag senast kl. 12.00 i Live@Lund.
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Fysisk planering
w6 Mon 2020-02-03 w6
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Planer och byggande
  Tue 2020-02-04
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Naturskydd
  Wed 2020-02-05
10:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Miljökvalitetsnormer och miljöbedömningar
  Thu 2020-02-06
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Exercise EC2:169 Peter Gottschalk Övning 1 - PBL, MKN och MKB
14:00 - 18:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Supervision/ Tutorial EC2:301, EC2:307 Marie Appelstrand, Peter Gottschalk Handledning enligt särskilt schema
  Fri 2020-02-07
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Naturskydd INSTÄLLD OCH FLYTTAD TILL TISDAG 11 FEB
w7 Mon 2020-02-10 w7
10:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
14:00 - 16:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  Tue 2020-02-11
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Naturskydd
  Wed 2020-02-12
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Jord- och skogsbruk
  Thu 2020-02-13
10:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Exercise EC3:211 Marie Appelstrand Övning 2 - Natur, skog m.m.
  Fri 2020-02-14
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Verksamheter som orsakar miljöskador
w8 Mon 2020-02-17 w8
11:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Hand-in Inlämning inför handledning senast kl. 12.00 i Live@Lund
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Exercise EC2:169 Peter Gottschalk Övning 3 - Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
  Fri 2020-02-21
08:00 - 10:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Genteknik och kemikalier
10:00 - 18:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Supervision/ Tutorial EC2:301, EC2:307 Marie Appelstrand, Peter Gottschalk Handledning enligt särskilt schema
w9 Tue 2020-02-25 w9
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Vattenverksamhet
  Wed 2020-02-26
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Exercise EC2:169 Peter Gottschalk Övning 4 - Avfall, producentansvar och kemikalier
14:00 - 16:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Prövning och tillsyn
  Thu 2020-02-27
10:00 - 12:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC3:207 Andrea Hjärne Gästföreläsning med Andrea Hjärne, VA Syd
  Fri 2020-02-28
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Prövning och tillsyn
w10 Mon 2020-03-02 w10
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Marie Appelstrand Avfall och producentansvar
  Wed 2020-03-04
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Miljöbrott, straff och miljösanktionsavgifter
14:00 - 16:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Exercise EC2:101 Peter Gottschalk Övning 5 - Prövning och tillsyn
  Thu 2020-03-05
09:00 - 10:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Hand-in Inlämning av projektarbeten senast kl. 10.00 i Live@Lund
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Lecture EC2:169 Peter Gottschalk Intrångsersättning och skadestånd
  Fri 2020-03-06
12:00 - 14:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Exercise EC2:169 Peter Gottschalk Övning 6 - Straff och intrång
w11 Mon 2020-03-09 w11
10:00 - 16:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Presentation EC2:163 Marie Appelstrand, Peter Gottschalk Redovisning av projekt
  Tue 2020-03-10
10:00 - 15:00 EXTG40, HARA27, MNXC01 Presentation EC2:163 Marie Appelstrand, Peter Gottschalk Redovisning av projekt