w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 30/12 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 31/12 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 1/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 2/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 3/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 4/1 
w1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 5/1 

w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 6/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 7/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 8/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 9/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 10/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 11/1 
w2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 12/1 

w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 13/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 14/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 15/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 16/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 17/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 18/1 
w3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 19/1 

w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 20/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Introduktion. OBLIGATORISK NÄRVARO.
14:00
12:00
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 21/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Rättsområden, lagstiftning och rättskällor
14:00
12:00
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 22/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:101, Peter Gottschalk, EU-rätt, internationell rätt och internationell miljörätt
10:00
08:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, EU-miljörätt
14:00
12:00
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 23/1 
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 24/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Information om projektarbeten. OBLIGATORISK NÄRVARO.
14:00
12:00
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 25/1 
w4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 26/1 

w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 27/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Förvaltningsrätt
14:00
12:00
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 28/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Förvaltningsrätt
14:00
12:00
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 29/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Myndighetsutövning
12:00
10:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Miljöbalkens grunder
16:00
14:00
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 30/1 
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 31/1 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Hand-in, Inlämning av projektförslag senast kl. 12.00 i Live@Lund.
12:00
11:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Fysisk planering
14:00
12:00
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 1/2 
w5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 2/2 

w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 3/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Planer och byggande
14:00
12:00
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 4/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Naturskydd
14:00
12:00
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 5/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Miljökvalitetsnormer och miljöbedömningar
12:00
10:00
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 6/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Exercise, EC2:169, Peter Gottschalk, Övning 1 - PBL, MKN och MKB
14:00
12:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Supervision/ Tutorial, EC2:301, EC2:307, Marie Appelstrand, Peter Gottschalk, Handledning enligt särskilt schema
18:00
14:00
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 7/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Naturskydd INSTÄLLD OCH FLYTTAD TILL TISDAG 11 FEB
14:00
12:00
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 8/2 
w6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 9/2 

w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 10/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
12:00
10:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
16:00
14:00
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 11/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Naturskydd
14:00
12:00
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 12/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Jord- och skogsbruk
14:00
12:00
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 13/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Exercise, EC3:211, Marie Appelstrand, Övning 2 - Natur, skog m.m.
12:00
10:00
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 14/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Verksamheter som orsakar miljöskador
14:00
12:00
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 15/2 
w7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 16/2 

w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 17/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Hand-in, Inlämning inför handledning senast kl. 12.00 i Live@Lund
12:00
11:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Exercise, EC2:169, Peter Gottschalk, Övning 3 - Miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
14:00
12:00
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 18/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 19/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 20/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 21/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Genteknik och kemikalier
10:00
08:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Supervision/ Tutorial, EC2:301, EC2:307, Marie Appelstrand, Peter Gottschalk, Handledning enligt särskilt schema
18:00
10:00
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 22/2 
w8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 23/2 

w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 24/2 
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 25/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Vattenverksamhet
14:00
12:00
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 26/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Exercise, EC2:169, Peter Gottschalk, Övning 4 - Avfall, producentansvar och kemikalier
14:00
12:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Prövning och tillsyn
16:00
14:00
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 27/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC3:207, Andrea Hjärne, Gästföreläsning med Andrea Hjärne, VA Syd
12:00
10:00
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 28/2 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Prövning och tillsyn
14:00
12:00
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 29/2 
w9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 1/3 

w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 2/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Avfall och producentansvar
14:00
12:00
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 3/3 
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 4/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Miljöbrott, straff och miljösanktionsavgifter
14:00
12:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Exercise, EC2:101, Peter Gottschalk, Övning 5 - Prövning och tillsyn
16:00
14:00
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 5/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Hand-in, Inlämning av projektarbeten senast kl. 10.00 i Live@Lund
10:00
09:00
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Intrångsersättning och skadestånd
14:00
12:00
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 6/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Exercise, EC2:169, Peter Gottschalk, Övning 6 - Straff och intrång
14:00
12:00
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 7/3 
w10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 8/3 

w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 9/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Presentation, EC2:163, Marie Appelstrand, Peter Gottschalk, Redovisning av projekt
16:00
10:00
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 10/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Presentation, EC2:163, Marie Appelstrand, Peter Gottschalk, Redovisning av projekt
15:00
10:00
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 11/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 12/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Peter Gottschalk, Repetition
12:00
10:00
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 13/3 
EXTG40, HARA27, MNXC01, Lecture, EC2:169, Marie Appelstrand, Repetition och kursvärdering
15:00
12:00
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 14/3 
w11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 15/3 

w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 16/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 17/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 18/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 19/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 20/3 
EXTG40, EXTG70, HARA27, MNXC01, MVEC18, Environmental Law, Exam, Examination, Hemtentamen
13:00
08:00
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 21/3 
w12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 22/3 

w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 23/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 24/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 25/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 26/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 27/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 28/3 
w13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 29/3 

w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 30/3 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 31/3 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 1/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 2/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 3/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 4/4 
w14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 5/4 

w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 6/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 7/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 8/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 9/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 10/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 11/4 
w15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 12/4 

w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 13/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 14/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 15/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 16/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 17/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 18/4 
w16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 19/4 

w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 20/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 21/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 22/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 23/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 24/4 
EXTG40, EXTG70, HARA27, MNXC01, MVEC18, Environmental Law, Exam, Retake examination, Hemtentamen - Omtentamen. Anmälan senast en vecka före tentamen till pernilla.hakansson@har.lu.se.
13:00
08:00
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 25/4 
w17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 26/4 

w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 27/4 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 28/4 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 29/4 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 30/4 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 1/5 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 2/5 
w18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 3/5 

w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 4/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 5/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 6/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 7/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 8/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 9/5 
w19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 10/5 

w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 11/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 12/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 13/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 14/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 15/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 16/5 
w20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 17/5 

w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 18/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 19/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 20/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 21/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 22/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 23/5 
w21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 24/5 

w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 25/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 26/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 27/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 28/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 29/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 30/5 
w22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 31/5 

w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 1/6 
w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 2/6 
w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 3/6 
w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 4/6 
w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 5/6 
w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 6/6 
w23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 7/6 

w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 8/6 
w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 9/6 
w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 10/6 
w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 11/6 
w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 12/6 
w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 13/6 
w24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 14/6 

w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Monday 15/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tuesday 16/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wednesday 17/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Thursday 18/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Friday 19/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Saturday 20/6 
w25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Sunday 21/6