Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 14  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 14 Tis 2021-04-06 v 14
08:00 - 13:00 EDAA45, EITA55, TFRD48 EDAA45-0116, EITA55-0117, TFRD48-0120 Programmering, grundkurs, Kommunikationssystem, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta C1, D1, TFRD48-20H, W3 MA 10D-E 107121
08:00 - 13:00 EIEF35 EIEF35-0117, EIEF35-0217 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 1-2 Omtenta M3, MD3 MA 10G-I 107391
08:00 - 13:00 EITA25, EITA35 EITA25-0317, EITA35-0218 Datasäkerhet, Elektronik, Tentamen, Deltentamen 2 Omtenta C2, D3, E1, E4, F4, I4 Sparta:D 107201
08:00 - 13:00 EITF05, EITF75 EITF05-0218, EITF75-0118 Webbsäkerhet, Digital signalbehandling, Tentamen Omtenta C3, D4-ns, D4-se, E3, F4-bm, F4-mt, F4-ss Sparta:C 107201
08:00 - 13:00 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Omtenta IDA2, IEA2 3T E230 107201
08:00 - 13:00 EITN70 EITN70-0118 Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation, Tentamen Omtenta C5-ks, C5-sec, D5, E4-ks, MMSR2, MWIR1 E:2311 107201 EITN70 5 pl
08:00 - 13:00 ETSF30 ETSF30-0117 Kravhantering, Tentamen Omtenta IDA3 3T E413 107121
08:00 - 13:00 FAFA45 FAFA45-0110 Termodynamik med tillämpningar, Tentamen Omtenta V1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FAFA70, FAFA75, FAFF10, FFFN25, FYST50 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0316, FFFN25-0115, FYST50-1511 Energi- och omvärldsfysik, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Optoelektronik och optisk kommunikation, Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation, Kvantformalism, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta E4-fh, F3, F4-es, F4-f, F4-hn, F4-nf, I1, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf, W1 MA 10A-C 107136
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB45 FMAA01-0119, FMAB45-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A1, Delkurs A1, Skriftlig tentamen Omtenta BME1, M1, MD1 Sparta:A-B 107151
08:00 - 13:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 MA 9, Hela 107151
08:00 - 11:00 FMNF15 FMNF15-0217 Beräkningsprogrammering Omtenta V2 Vic:1B 107151
08:00 - 13:00 KBTF10 KBTF10-0117 Miljöbioteknik Omtenta B4-pt, MBIO1, MLIV1, W4-p KC:H 107716
08:00 - 13:00 KASA01, KASA10, KOKN05, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KOKN05-0119, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Grundläggande kemi, Oorganisk kemi, Organisk kemi - teori, Allmän kemi, Tentamen, Läskurs, Obligatoriska moment DistansCovid19, Omtenta B1-2, B4-l, BI1, K1-2, K4-l-m, MLAK1, W2 MA 8, Hela 107719
08:00 - 13:00 MION25 MION25-0212 Teknologistrategier, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 107312 Lokal: inst
08:00 - 13:00 MMTA05, MMTN45 MMTA05-0109, MMTN45-0119 Industriella produktionssystem, Produktionsteknik 2 Omtenta I3-4, M4, MPRR1 Vic:1A 107351
08:00 - 13:00 MMVA01, MMVF01, MMVF15, MVKF15, MVKN60, MVKN95 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF15 -0120, MVKF15-0110, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Termodynamik med strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Grundläggande fordonssystem, Turbomaskinernas teori, Miljövänlig elproduktion, Termodynamik med strömningslära för BI, Skriftlig tentamen Omtenta BI2, E4-em, F4-bem, I4, M2, M4-en, M4-tt, M5-en, MD2, Pi4-bem, W4 MA 10F 107381
08:00 - 13:00 TBAA30 TBAA30-0120 Tekniskt basår: Kemi 1, Skriftlig tentamen, del a Omtenta NB1, TB1 3T C126 107745
08:00 - 11:00 VBEA25 VBEA25-0117 Byggprocessen med entreprenadrätt Omtenta IBYA2, IBYI3, IBYV2 3T C164 107434
08:00 - 13:00 VFRN10, VFTF01 VFRN10-0110, VFTF01-0212 Detaljplan och bygglov, National- och företagsekonomi, Företagsekonomi Omtenta L3, L4-fe, L4-fr E:3308 107466
08:00 - 12:00 VTVA01 VTVA01-0314 Infrastrukturteknik, Geologi Omtenta L1 E:1147 107181
14:00 - 19:00 EDAN15 EDAN15-0210 Konstruktion av inbyggda system, Tentamen Omtenta D4-hs, D4-is, E4-is, M4-me, MMSR1, MSOC1, MWIR2 E:2116 107121
14:00 - 19:00 FKMA05 FKMA05-0117 Material Omtenta KID1 KC:M Q 107146
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0217 Matematisk analys, Analys 1 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
14:00 - 19:00 FRTN50 FRTN50-0119 Optimering för maskininlärning, Tentamen Omtenta D5-mai, E4, F5, F5-mai, F5-r, I4, M4, MMSR2, Pi5-ssr MA 10C 107161
  Ons 2021-04-07
08:00 - 13:00 EDAN65 EDAN65-0114 Kompilatorer, Tentamen Omtenta C4, D4-is, D4-pv, E4, E4-pv, F4, F4-pv, Pi4 E:2116 107121
08:00 - 13:00 EIEN41 EIEN41-0218 El- och elhybridfordonsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta E4-em, F4-es, M5-tt, MD4 107391 Lokal: inst
08:00 - 13:00 FHLF01, FHLF10, FHLF20 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117 Finita elementmetoden, Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik, Tentamen Omtenta BME4-br, F3, M3, Pi3, I3.F Sparta:D 107145
08:00 - 13:00 FMAA05, FMAB65 FMAA05-0319, FMAB65-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys B1, Delkurs B1, Skriftlig tentamen Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA, Vic:3-HELA 107151
08:00 - 13:00 FMFF30, FMFN01, FYSN17 FMFF30-0117, FMFN01-0110, FYSN17-0711 Relativitetsteori, Kvantmekanik, fortsättningskurs 1, Fysik: Kvantmekanik, Tentamen, Kvantmekanik Omtenta E4, F2, F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, MFOT1, MNAV1, N4-nf, Pi2 Fys:H421 107136 FMFN01/FYSN17 tenterar 3 timmar
08:00 - 13:00 FMNF05 FMNF05-0117 Numerisk analys, Tentamen Omtenta C4, D3, D4-ki Sparta:B 107151
08:00 - 13:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T E210 107152
08:00 - 13:00 FRTF01, FRTF10, FRTN01, FRTN25, FRTN60 FRTF01-0114, FRTF10-0117, FRTN01-0114, FRTN25-0115, FRTN60-0120 Fysiologiska modeller och beräkningar, Systemteknik, Realtidssystem, Processreglering, Tentamen Omtenta B4-pt, BME3, K4-p, Pi4, W3 MA 10A-C 107161
08:00 - 13:00 KAKF05, KASN05, KASN45 KAKF05-0118, KASN05-0117, KASN45-0120 Analytisk kemi, Kromatografisk analys, Avancerad analytisk kemi, Tentamen Omtenta B3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K3, K4-l, MBIO1, MLAK1, MLIV1 KC:H-I 107719
08:00 - 13:00 KFKA05, KFKA10, KFKF01 KFKA05-0115, KFKA10-0118, KFKF01-0116 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Tentamen Omtenta B2, K2, N4-m, N4-nbm, W2 MA 8, Hela 107711
08:00 - 13:00 MMTN25 MMTN25-0117 Produktionsteknik Omtenta I4-pr, M4-prr, MD4, MPRR1 MA 10D 107351
08:00 - 13:00 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Logistik, Logistik och verksamhetsstyrning, Skriftlig tentamen Omtenta E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 Egen lokal 107311
08:00 - 13:00 MTTN35 MTTN35-0219 Förpackningslogistik, Skriftlig examen Omtenta I5-lf, M4-lp, MD4, MFIPDES2, MLIV1, MLOG2 DC:243 107372
08:00 - 13:00 MVKN35, MVKN50, MVKN85 MVKN35-0111, MVKN50-0113, MVKN85-0117 Energimarknader, Introduktion till förbränningsmotorer, Turbulent förbränning Omtenta F5, M4, M4-en, M4-tt, M5-en, W4-es, I3.B 107381 MVKN35 - 3 timmar
08:00 - 13:00 TBAA15 TBAA15-0120 Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Fysik 1-2, Del a Omtenta NB1, TB1 3T C126, 3T C163 107136
08:00 - 12:00 VBFF05 VBFF05-0112 Fuktsäkerhetsprojektering, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 107435 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VFTN50 VFTN50-0117 Fastighetsmarknaden Omtenta L4-fe E:1407 107466
08:00 - 13:00 VTTF01 VTTF01-0109 Trafikteknik Omtenta L4, V3 V:N1 107461
14:00 - 18:00 ABKA01 ABKA01-0115 Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen A2 107542
14:00 - 19:00 EDAF80 EDAF80-0217 Datorgrafik, Tentamen Omtenta C4, D4-bg, E4-bg, F4, F4-bg, L4-gi, MMSR2, Pi4-bam E:2116 107121
14:00 - 17:00 EITA01 EITA01-0112, EITA01-0512, EITA01-0612 Introduktion till medicin och teknik, Skriftligt prov 1-3 Omdugga BME1 E:1328 107231 Anmälan krävs, senast 2 veckor innan
14:00 - 19:00 EITA15 EITA15-0119 Digitala system, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T C547 107201
14:00 - 19:00 EITF45 EITF45-0116 Datorkommunikation, Tentamen Omtenta D2, D2-ki, F4, Pi4, I3.D Sparta:D 107201
14:00 - 19:00 EITF80 EITF80-0117 Elektromagnetisk fältteori, Skriftlig tentamen Omtenta D4, E3, E3-ki Sparta:C 107201
14:00 - 19:00 EITF90 EITF90-0117 Ellära och elektronik, Tentamen Omtenta BME2, F2, N2, Pi4, W3 Sparta:A 107201
14:00 - 19:00 EITG05 EITG05-0117 Digital kommunikation, Tentamen Omtenta BME4, C3, C3-ki, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, F4-f, M4, MFOT1, MMSR2, MWIR1 Sparta:B 107201
14:00 - 19:00 EITP01 EITP01-0119 Höghastighetselektronik, Skriftlig tentamen Omtenta E4-fh, F4-hn, F4-nf, MNAV1, MSOC1, N4-hn E:3139 107201
14:00 - 19:00 FRTN05 FRTN05-0114 Olinjär reglering och servosystem, Tentamen Omtenta D4, E4-ra, F4, F4-r, M4-me, MMSR2, Pi4-ssr Vic:1A 107161
14:00 - 19:00 KLGN25 Livsmedelsteknologi för formulering DistansCovid19, Omtenta B4-lm, MLIV1 107745
14:00 - 19:00 MAMF50 MAMF50-0118 Användbarhetsutvärdering Omtenta C4-da, D5-se, MD4 DC:567 Seminarierum 107324
14:00 - 17:00 VBMA05 VBMA05-0113 Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial, Skriftlig examination DistansCovid19, Tentamen A1 107432
14:00 - 19:00 VGM630, VGMA05 VGM630-0101, VGMA05-0117 Geomatik, introduktion, Geodetisk mätningsteknik Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E421 107461
  Tors 2021-04-08
08:00 - 13:00 EIEF06 EIEF06-0118 Automationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IEA2 3T E413 107391
08:00 - 13:00 EITA35 EITA35-0118 Elektronik, Deltentamen 1 Omtenta E1 MA 8A 107201
08:00 - 13:00 EITN10 EITN10-0110 Multipelantennsystem Omtenta C5-ks, D5, E4, MWIR2 E:2311 107201
08:00 - 13:00 ETIN20 ETIN20-0118 Digital IC-konstruktion, Tentamen Omtenta D4, E4-fh, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn MA 8C 107201
08:00 - 13:00 EXTG05 EXTG05-0116 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material, Skriftlig tentamen Omtenta BME3, N4 E:3308 107231
08:00 - 13:00 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Omtenta B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 MA 8B 107231
08:00 - 13:00 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, Fysik Omtenta BI1 Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 FHLN05, VSMN35, VTAF01 FHLN05-0112, VSMN35-0112, VTAF01-0110 Beräkningsbaserad materialmodellering, Balkteori, Ljud i byggnad och samhälle Omtenta BME5-br, F4-bem, M4-bem, M4-tt, Pi4-bem, V3, V4-ko, V5-ko MA 10B 107426
08:00 - 13:00 FMNN10, NUMN20 FMNN10-0109, NUMN20-2001 Numeriska metoder för differentialekvationer, Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer, Skriftlig tentamen Omtenta BME4, F3, I4, NUMN20, Pi3 Sparta:A 107151
08:00 - 13:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C3, D3, E3, F2, I3, M3, MD3, N3, Pi2 MA 9, Hela 107161
08:00 - 13:00 KBTN01 KBTN01-0212 Bioanalys Omtenta B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLAK1, MLIV1, N4-nbm KC:K 107716
08:00 - 13:00 MTTN25 MTTN25-0120 Materialhantering Omtenta I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 107311 Lokal: inst
08:00 - 13:00 TBAA05 TBAA05-0120 Tekniskt basår: Matematik 3c, Matematik 3c Omtenta TB1 3T C164 107804
08:00 - 13:00 TFRD60 TFRD60-0120 Vätgas, batterier och bränsleceller Omtenta TFRD60-20V Digitalt 107381
08:00 - 13:00 MAMF55, TFRG10 MAMF55-0117, TFRG10-0111 Aerosolteknologi Omtenta F4, K4, M4, MNAV1, N4-m, TFRG10, W4 DC:567 Seminarierum 107324
08:00 - 13:00 VBFF01, VBFN01 VBFF01-0110, VBFN01-0112 Energieffektivitet och innemiljö, Hållbart byggande, Skriftlig tentamen Omtenta V4-bf, V4-hb, V5-bf, V5-hb V:N1 107435
08:00 - 13:00 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E421 107426
08:00 - 13:00 VTGA01, VTGA05, VTGN01, VTGN10 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGN01-0111, VTGN10-0116 Teknisk geologi, Fältundersökningsmetodik, Grundvattenteknik, Tentamen Omtenta MWLU1, V1, V4-at, V4-vr, V5-at, W1, W4-vr, W5-ms MA 10A 107452
14:00 - 19:00 EDAA40 EDAA40-0116 Diskreta strukturer i datavetenskap, Tentamen Omtenta D1 Vic:1A 107121
14:00 - 19:00 EDAP05 EDAP05-0219 Programspråkskoncept, Tentamen Omtenta I4 E:2116 107121
14:00 - 19:00 EITF55 EITF55-0118 Säkerhet, Skriftlig tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T E413 107201
14:00 - 19:00 EITF65 EITF65-0117 Digitalteknik, Tentamen Omtenta C4-sec, D2, E2, F3, Pi4 MA 8, Hela 107201
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0117 Matematisk analys, Algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
14:00 - 19:00 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30, FMEA35 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113, FMEA35-0120 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Mekanik - Statik och dynamik, Mekanik, Mekanik I, Statik och partikeldynamik Omtenta F1, I1, M2, MD2, Pi1 Sparta A-D, Hela 107147
14:00 - 18:00 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF56, TFRN91, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRF55-0110, TFRF56-0120, TFRN90-0117, TFRN91-0120, VTVA05-0214 Miljö och management, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Miljövetenskap med miljökemisk profil, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Hållbart byggande, Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Environmental issues, Husbyggnadsteknik Omtenta E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF56, TFRN91, V2, W3, W4-ms V:N1-2 107181 FMIN15/TFRN90 3 timmar, FMIF20/TFRF55 3 h
14:00 - 19:00 FRTN55 FRTN55-0120 Reglerteknik, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4, F4-r, I4, I4-pvs, K4, M4, MMSR2, Pi4-ssr Vic:1B 107161
14:00 - 19:00 FAFN25, FYST14 FAFN25-0217, FYST14-0711 Atom- och molekylspektroskopi, Fysik: Atom- och molekylspektroskopi, Skriftlig tentamen Omtenta BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, FYST14, MFOT1, MNAV1, N4-m Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 MMVF05, MVKN75 MMVF05-0117, MVKN75-0117 Värmeöverföring, Ång- och gasturbinteknik Omtenta F4-bem, M3, M4-en, MLIV1 KC:M Q 107381
  Fre 2021-04-09
08:00 - 12:00 AEBF15 AEBF15-0213 Dagsljus och belysning i byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 107545 Lokal: inst
08:00 - 13:00 AEBF25 AEBF25-0117 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Omtenta E4, F4, M4, W4-es Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 EITA30 EITA30-0117 Informationsöverföring Omtenta C1 E:2311 107201 10 platser
08:00 - 13:00 EITF95 EITF95-0117 Kösystem, Tentamen Omtenta C3, C3-ki, D3, D4-ki, E4-ks MA 10C 107201
08:00 - 13:00 ESSF15 ESSF15-0212 Elenergiteknik, Elenergiteknik Omtenta E3, E3-ki, W4 KC:M R 107391
08:00 - 13:00 ETEF10 ETEF10-0113 Kraftelektronik Omtenta IEA2 3T C163 107391
08:00 - 13:00 ETIN25 ETIN25-0118 Analog IC-konstruktion, Tentamen Omtenta E4-fh, E4-is, F4-hn, MSOC1, N4-hn MA 10D 107201
08:00 - 13:00 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0120, FAFA85-0120 Fysik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413, 3T E421 107136
08:00 - 13:00 FAFA55, FAFF10, FMFF05 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FMFF05-0108 Kvantfysikaliska koncept, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Statistisk termodynamik med tillämpningar, Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik Omtenta F1-3 Kårhusets Gasquesal 107136 FAFA55 3 timmar, FAFF10 4 timmar
08:00 - 13:00 FBRF01 FBRF01-0117 Grundläggande förbränning Omtenta F4-es, K4, M4, W4, I3.B Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 FFFN20, FYST23 FFFN20-0113, FYST23-0701 Experimentell biofysik, Fysik: Experimentell biofysik, Teori Omtenta BME4-bf, F4-nf, MFST1, MNAV1, N4-nbm, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0119 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs I DistansCovid19, Omtenta M2, MD2 107145
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB60 FMAA01-0319, FMAB60-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A3, Delkurs A3, Skriftlig tentamen Omtenta BME1, M1, MD1 Sparta:A-C 107151
08:00 - 21:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 FRTN65 FRTN65-0120 Modellering och inlärning från data Omtenta MMSR1 KC:M Q 107161
08:00 - 11:00 KLGA01 KLGA01-0118 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Mass- och energibalanser Omtenta B1 Lokal på inst. 107745 Del 1
08:00 - 13:00 KLGN20 KLGN20-0119 Livsmedelsteknik, Tentamen Omtenta B4-lm, K5-p, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 KASF01, KOKA30 KASF01-0117, KOKA30-0316 Miljökemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Tentamen, Organisk kemi Omtenta B2, K3, N1 MA 10I-J 107719
08:00 - 13:00 MIOF01, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF15-0116 Marknadsföring och globalisering, Marknadsföring, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I2, K5, M4, MD4 MA 10H 107312
08:00 - 12:00 MMEF05 MMEF05-0110 Transmissioner Omtenta M3, MD3 MA 10E-G 107331
08:00 - 13:00 VBKF10, VBKF15, VBKN25, VBKN30 VBKF10-0219, VBKF15-0117, VBKN25-0119, VBKN30-0118 Konstruktionsteknik, Stålbyggnadsteknik, Träbyggnadsteknik, Dugga, Tentamen Omtenta BI2, V2, V4-hb, V4-ko, V5-hb, V5-ko Sparta:D 107424
08:00 - 13:00 VBRN80 VBRN80-0218 Kvalificerad brandutredningsmetodik, Tentamen Omtenta BI4, RH4 V:Brandsalen 107474
08:00 - 13:00 VFTF25 VFTF25-0119 Fastighetsvärdering och analys Omtenta L3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VSMA15, VSMA25 VSMA15-0112, VSMA25-0117 Mekanik Omtenta BI1, V1 MA 9E-F 107426
08:00 - 13:00 VSMF10 VSMF10-0111 Byggnadskonstruktion Omtenta IBYA2 3T E210 107426
08:00 - 12:00 VTVF35, VVBF15 VTVF35-0110, VVBF15-0111 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Del 1 Omtenta IBYI2-3 3T C164 107461
08:00 - 12:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYV2 3T C126 107461 Deltenta VA-system
08:00 - 13:00 VTVN15, VVBF20 VTVN15-0118, VVBF20-0111 Trafikteknisk analys, Vägbyggnad Omtenta V3, V4-tv V:O2 107461
08:00 - 13:00 VVRA01, VVRF10, VVRN30 VVRA01-0117, VVRF10-0117, VVRN30-0117 Hydrologi och akvatisk ekologi, Strömningslära, Kusthydraulik, Delprov 1 Omtenta MWLU2, V5-vr, W1, W3, W5-vr V:N1 107442
14:00 - 19:00 EDAA01 EDAA01-0208 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C2, C2-ki, D1, E2, E2-ki, F2, L3, M3, MD4, N2, Pi2, W4, I3.C-D MA 10A-E 107121
14:00 - 19:00 EDAA30 EDAA30-0114 Programmering i Java - fortsättningskurs, Tentamen Omtenta IDA2, IEA3 3T C164 107121
14:00 - 19:00 EITA60 EITA60-0117 Datorkommunikation Omtenta IDA1, IEA1 3T E210 107201
14:00 - 19:00 BMEF20, ETIF20 BMEF20-0118, ETIF20-0114 Neuroteknik, E-hälsa, Skriftlig tentamen Omtenta BME3, BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 E:1328 107231
14:00 - 19:00 ETSN20 ETSN20-0119 Programvarutestning Omtenta C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs E:2116 107121 ETSN20 10 pl
14:00 - 19:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik Omtenta B4, BME4, C4, D2, K4, L4-gi, M4, W4 Sparta:B 107151
14:00 - 17:00 KLGA01 KLGA01-0118 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Mass- och energibalanser Omtenta B1 Lokal på inst 107745 Del 2
14:00 - 19:00 MTTN75 MTTN75-0117 Industriellt inköp Omtenta E5-pla, I4-ai, I4-lf, I5-pr, M4-lp, M5-prr, MLOG1, MPRR2 107311 Lokal: inst
14:00 - 19:00 TBAA20 TBAA20-0120 Tekniskt basår: Fysik 1-2, del b, Fysik 1-2, del b Omtenta NB1, TB1 3T C126, 3T C163 107136
  Lör 2021-04-10
08:00 - 13:00 ETIN50 ETIN50-0112 Högfrekvensförstärkare, Radioelektronik Omtenta E4-fh, F4, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn E:2311 107201 ETIN50 10 pl
08:00 - 13:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtenta B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA 107151 Samtdigt som FMAB35
08:00 - 12:00 FMAB35 FMAB35-0120 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Flerdimensionell analys Omtenta F1, Pi1 Sparta:A 107151 Samtdigt som FMAB30
08:00 - 21:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 FMNF10 FMNF10-0117 Numerisk analys DistansCovid19, Omtenta BME4, E3, E3-ki, M4, N4, I3.C MA 10C 107151
08:00 - 13:00 MVKF01, MVKN55 MVKF01-0109, MVKN55-0113 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept Omtenta M3, M4-tt, MD3 Lokal: inst 107381
08:00 - 11:00 VGMF10 VGMF10-0111 Geodesi Omtenta IBYI3, IBYV3, L3, L4-gi, V4-at, V4-tv V:H 107461
08:00 - 12:00 VVBF10 VVBF10-0110 Samhällsekonomi Omtenta IBYI2, IBYV2, V3 V:N1 107461
v 15 Mån 2021-04-12 v 15
08:00 - 13:00 BMEF25, BMEN15 BMEF25-0119, BMEN15-0119 Signalbehandling - teori och tillämpningar, Signalseparation - oberoende komponenter, Tentamen Omtenta BME5-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ss, F4, F4-ss, MMSR2, MWIR2, Pi2, Pi4 E:1328 107231
08:00 - 13:00 EITF85, ETEF01 EITF85-0117, ETEF01-0109 Elektromagnetisk fältteori Omtenta F3, Pi3 Sparta:B 107201
08:00 - 13:00 ETIN45 ETIN45-0118 DSP-design, Dimensioneringsuppgift Omtenta D4-hs, E4-is, MSOC1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 FAFF01, FMFF15, FYST43 FAFF01-0107, FMFF15-0110, FYST43-0901 Optik och optisk design, Kvantmekanik och matematiska metoder, Fysik: Optik och optisk design Omtenta BME4-bf, E4, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, MFOT1, N4, N4-hn, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB50 FMAA01-0219, FMAB50-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A2, Delkurs A2, Skriftlig tentamen Omtenta BME1, M1, MD1 MA 9A-E 107151
08:00 - 13:00 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0419, FMAB70-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys B2, Delkurs B2, Skriftlig tentamen Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Vic:1-HELA, Vic:2-HELA, Vic:3A-C 107151
08:00 - 17:00 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik, Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Ommunta F4-tf, MNAV1, N4, Pi4 107136
08:00 - 13:00 FMS140, FMSF60, FMSF70, FMSF75, FMSN15, MASB02, MASM23 FMS140-0115, FMSF60-0117, FMSF70-0218, FMSF75-0217, FMSN15-0118, MASB02-0706, MASM23-0703 Matematisk statistik, allmän kurs, Statistiska metoder för säkerhetsanalys, Matematisk statistik, Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Matematisk statistik för kemister, Matematisk statistik: Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Tentamen Omtenta B3, BME3, C4-sec, F5-fm, I5-fir, K3, MASB02, MASM23, N3, Pi4-5, RH4-rh, W3 MA 9F 107152
08:00 - 13:00 FMSF50, FMSF55 FMSF50-0117, FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Omtenta C2, L2, M3, V3 MA 8A-B 107152
08:00 - 13:00 KFKN05, KLGN01 KFKN05-0112, KLGN01-0107 Yt- och kolloidkemi, Probiotika Omtenta B4-l, B4-lm, K4-l-m, MBIO1, MLAK1, MLIV1, N4-m KC:H-I 107745
08:00 - 13:00 MION20 MION20-0119 Tillämpad affärsanalys Omtenta E4-pla, I4-ai, M4 107312 Lokal: inst
08:00 - 13:00 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtenta I4-pr, M2, M4-prr, MD2, MPRR1 Vic:3D 107351
08:00 - 11:00 MTTN40 MTTN40-0220 Förpackningsteknik och utveckling, Tentamen Omtenta B4, I4-lf, K4, M4-lp, M4-pu, MD4, MFIPDES2, MLOG2 DC:467 Seminarierum 107372
08:00 - 13:00 VFTF30, VFTN20 VFTF30-0119, VFTN20-0112 Värdering och ersättning vid markåtkomst, Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Omtenta L3, L5-fe, L5-fr E:3308 107466 VFTF30 15 platser VFTN20 5 platser
08:00 - 12:00 VTVF45 VTVF45-0109 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1 Omtenta IBYI2 3T C522 107461
08:00 - 13:00 VVRN25 VVRN25-0115 Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning Omtenta MWLU2, V5-vr, W5-vr V:N2 107442
14:00 - 19:00 EDAN75 EDAN75-0117 Optimerande kompilatorer, Tentamen i optimerande kompilatorer Omtenta C5-pv, D5-is, D5-pv, E4-pv, F5, F5-pv, Pi5 E:2116 107121
14:00 - 19:00 EITF60 EITF60-0117 Datorarkitekturer med operativsystem, Skriftlig tentamen Omtenta IDA2 3T C163 107201
14:00 - 19:00 EITF70 EITF70-0117 Datorteknik, Tentamen Omtenta C3, D2, D3-ki, E2, E3-ki, F2, I4, Pi4 MA 10F 107201
14:00 - 19:00 ETSN10 ETSN10-0118 Nätverksarkitektur och prestanda, Tentamen Omtenta C4-ks, D4-ns, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 E:2311 107201
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0317 Matematisk analys, Analys 2 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
14:00 - 19:00 FMAA60 FMAA60-0118 Introduktion till reell analys Omtenta F1, I1, N1, Pi1 MA 10E 107151
14:00 - 19:00 FMIF01, FMIF55, FMIN25, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF55-0119, FMIN25-0117, VTVA05-0114 Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling, Hållbar utveckling, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Hållbart byggande, Tentamen, Miljökunskap Omtenta BME4, C4, D4, E4-em, F3, F4-es, I4, L1, Pi4, W4-es, W4-ms, I3.B-D, I3.F V:N1 107181 FMIF55, FMIF01, VTVA05 tenterar 4 timmar
14:00 - 17:00 KETA10 KETA10-0217 Processberäkningar, Material- och energibalanser Omtenta K1 MA 10 A-D 107760 Samtidigt som KETF01 mfl
14:00 - 19:00 KETF01, KETF20, KETF30, KETN30, VVAF01, VVAN30 KETF01-0116, KETF20-0113, KETF30-0117, KETN30-0117, VVAF01-0109, VVAN30-0220 Transportprocesser, Kemitekniska processer, Energiteknik, Biokemisk reaktionsteknik, VA-teknik, Urban dagvattenhantering, Teori, Urban dagvattenhantering (tentamen) Omtenta B2, B4-pt, K2-3, K4-p, K5-m, MBIO2, MWLU1, V2, V4-vr, W4-p, W4-vr MA 10A-D 107760 Samtidigt som KETA10
14:00 - 17:00 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Omtenta BI3, MFST1 MA 10G 107474
14:00 - 19:00 VGMF15, VTTN10 VGMF15-0111, VTTN10-0111 Geodetisk mätningsteknik, Kollektivtrafik Omtenta V3, V4-tv V:O1 107461
18:00 - 20:00 KETA10 KETA10-0117 Processberäkningar, Beräkningsteknik Omtenta K1 KC:Argentum, KC:Aurum, KC:Platinum 107760
  Tis 2021-04-13
08:00 - 11:00 ABVA01 ABVA01-0117 Arkitektur- och byggteknikhistoria DistansCovid19, Tentamen IBYA1 107510
08:00 - 12:00 AEBF10, AEBF20 AEBF10-0212, AEBF20-0218 Energianvändning och termisk komfort i byggnader, Byggnadsintegrerade solenergisystem, Skriftlig tentamen, Muntlig tentamen Ommunta, Omtenta A4, MEMB1-2 107545 Lokal: inst
08:00 - 12:00 EEMF10 EEMF10-0113 Klinisk kemisk diagnostik Omtenta BME3 E:1328 107231 Tillsammans med EITN60
08:00 - 13:00 EITF20, ETIN70 EITF20-0112, ETIN70-0118 Datorarkitektur, Modern elektronik, Tentamen Omtenta C4-sec, D4-hs, D4-is, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 107201 EITF20 10 pl ETIN70 10 pl
08:00 - 13:00 EITN60 EITN60-0119 Optimal och adaptiv signalbehandling, Skriftlig tentamen Omtenta BME4-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F5-ss, MWIR2, Pi4-ssr E:1328 107231 Tillsamman med EEMF10
08:00 - 13:00 ETSF15 ETSF15-0118 Kommunikationssystem och nätverk Omtenta E3, E3-ki MA 8A 107201
08:00 - 13:00 FAFA05, FAFA65, FAFN01, FYSN14 FAFA05-0115, FAFA65-0115, FAFN01-0114, FYSN14-0711 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik, Lasrar, Fysik: Lasrar, Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik, Skriftlig tentamen Omtenta BME1, BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, MFOT1, N1 Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 FAFF45 FAFF45-0217 Medicinsk fysik, Skriftlig tentamen Omtenta BME2 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Matematik: Optimering, Skriftlig tentamen Omtenta BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bs, Pi4-fm, I3.C MA 10E 107151
08:00 - 13:00 FMEA15, FMEA20, FMEA30 FMEA15-0209, FMEA20-0108, FMEA30-0213 Mekanik - Statik och dynamik, Mekanik - Dynamik, Mekanik, Dynamik Omtenta F2, M2, MD2, Pi1 MA 10A-D 107147
08:00 - 13:00 FKFF05, FYST45 FKFF05-0218, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi, Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtenta F4-es, W2 DC:304 Seminarierum 107136
08:00 - 13:00 KLGN15, KLGN30 KLGN15-0117, KLGN30-0116 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument, Livsmedelskemi och nutrition Omtenta B4-lm, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 KASN10, KOKN01, KOOA20 KASN10-0117, KOKN01-0113, KOOA20-0217 Materialkemi, Läkemedelskemi, Inledande kemi, Obligatoriska moment Omtenta B1, B4-l, K1, K4-l-m, MLAK1, N4-m, N4-nbm MA 8B-C 107719
08:00 - 13:00 MIOA01, MIOA15 MIOA01-0118, MIOA15-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Omtenta B3, BI4, BME4, C4, D4, I1, K3, M1, RH4 Sparta:B 107312
08:00 - 13:00 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Omtenta BI4, C4, D4-se, E2, F3, IBYA3, IBYI3, IBYV3, IDA3, IEA3, MD1, N3, Pi4, V2, W3 Sparta:A 107312
08:00 - 12:00 MMKF01, MMKF05 MMKF01-0119, MMKF05-0219 Utvecklingsmetodik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta M3, MD3, I3.F DC:467 Seminarierum, DC:567 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 VBMA25, VBMA30, VBMF05 VBMA25-0215, VBMA30-0217, VBMF05-0113 Byggnadsmaterial, Byggmaterialvetenskap, Skriftlig examination Omtenta BI1, V1, V3 MA 10F-H 107432 VBMA05 3 timmar
08:00 - 13:00 VTTF05, VTVA50 VTTF05-0120, VTVA50-0112 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö, Transport och samhälle, Trafikteknisk teori Omtenta IBYI1-2, IBYV1-2 3T E413 107461 VTTF05 4 timmar
08:00 - 11:00 VTVA01 VTVA01-0114 Infrastrukturteknik, VA-teknik Omtenta L1 E:1147 107181
14:00 - 19:00 EDAF20 EDAF20-0212 Databasteknik, Tentamen Omtenta IDA2, IEA2 3T E210 107121
14:00 - 19:00 EDAF75 EDAF75-0217 Databasteknik, Tentamen Omtenta C2, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs, L4-gi, Pi4-pv MA 9D 107121
14:00 - 19:00 EITA40 EITA40-0117 Krets- och mätteknik, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E421 107201
14:00 - 19:00 EITN75 EITN75-0118 Design av trådlösa system, Tentamen Omtenta C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 107201
14:00 - 19:00 FMAF05 FMAF05-0116 Matematik - System och transformer, System och transformer Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 MA 9A-C 107151
14:00 - 18:00 VBFF15 VBFF15-0119 Energihushållning Omtenta IBYA2 3T C547 107435
  Ons 2021-04-14
08:00 - 12:00 AEBF30 AEBF30-0117 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtenta E4-em, F4-es, M4, W4-es Digtial in Canvas 107545
08:00 - 13:00 EDAF85 EDAF85-0117 Realtidssystem, Tentamen i realtidssystem Omtenta IDA3 3T E421 107121
08:00 - 13:00 EDAP10 EDAP10-0119 Flertrådad programmering, Tentamen i flertrådad programmering Omtenta BME5-sbh, C4-pv, D3, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 8A-B 107121
08:00 - 10:00 EITF80 Elektromagnetisk fältteori Omdugga D4-dpd, E3, E4-ki MA 9F 107201
08:00 - 13:00 FAFA01, FAFA60, FAFA80, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA60-0116, FAFA80-0217, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Fotonik, Tillämpad vågrörelselära, Våglära och optik, Vektoranalys, Tillämpad vågrörelselära (teori) Omtenta C1, D1, E1, F1-2, M1, Pi1 MA 10A-I 107136 FMFF01 3 timmar
08:00 - 12:00 FAFF10 FAFF10-0416 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Kärnfysik Omtenta F3 Sparta:D 107136
08:00 - 13:00 FKMA01, FKMN20 FKMA01-0117, FKMN20-0117 Konstruktionsmaterial, allmän kurs, Avancerad materialteknologi, Konstruktionsmaterial Omtenta F4, F5-bem, K5-m, M2, M4-bem, M4-prr, M4-pu, MD2, MD4, MPRR1, N4-m, I3.F MA 9E 107146
08:00 - 13:00 KASF15 KASF15-0117 Analys på nanoskalan, Nanoanalys Omtenta K4-m, MNAV1, N3 KC:K 107719
08:00 - 13:00 KBTF05, KBTN05 KBTF05-0120, KBTN05-0117 Grön kemi och bioteknik, Separationsprocesser i bioteknik, Tentamen, Skriftlig tentamen Omtenta B4, B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV1-2, W5-p KC:H 107716
08:00 - 13:00 KETF10, KETF25, KETF35, KETF40, VVAN05, VVAN25 KETF10-0209, KETF25-0113, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAN05-0317, VVAN25-0120 Separationsprocesser, Reaktionsteknik, Processriskanalys, Masstransport i naturliga och tekniska system, Urbana vatten, Dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening, Tentamen, Teori, Urbana vatten (tentamen 2) DistansCovid19, Omtenta B2-4, K2-3, K4-p, MWLU1, RH4, V4-vr, W3, W4-p, W4-vr 107760
08:00 - 13:00 KASA05, KOKA20, KOKA25, KOKA30 KASA05-0118, KOKA20-0115, KOKA25-0115, KOKA30-0116 Organisk kemi, Allmän och organisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Organisk kemi, läskurs, Läskurs, Allmän och oorganisk kemi Omtenta B1, BME1, K1, N1, W2 Sparta:A 107719
08:00 - 13:00 MIOF25, MION45 MIOF25-0117, MION45-0116 Industriell ekonomi, fortsättningskurs, Produktionsstrategi, Tentamen, Produktionsledning Omtenta B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, I4-lf, K4, M3, M4-lp, MD3, MLOG1 Vic:1C-D 107312
08:00 - 12:00 VBFA01, VBFA05 VBFA01-0108, VBFA05-0108 Husbyggnads- och installationsteknik, Husbyggnadsteknik Omtenta BI1, V1 MA 9A-D 107435 Gemensam omtentamen för VBFA01 och VBFA05
08:00 - 13:00 VBRA10, VBRF20, VBRN60 VBRA10-0113, VBRF20-0116, VBRN60-0117 Konsekvensberäkningar, Brandkemi - värmetransport, Brandskyddssystem, Skriftlig tentamen Omtenta BI2-4, RH4 Vic:1A 107474
08:00 - 13:00 VFTA05, VFTF01, VFTN60 VFTA05-0117, VFTF01-0112, VFTN60-0120 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, National- och företagsekonomi, Fastighetsföretagande, Skriftlig tentamen, Nationalekonomi Omtenta L1, L3, L4-fe, V5-bf E:3308 107466
14:00 - 19:00 EDAF25 EDAF25-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen Omtenta IDA2 3T C547 107121
14:00 - 19:00 EDAF60 EDAF60-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtenta C3, C3-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi Sparta:A 107121 Samordna tidsmässigt med EDAF25 i Helsingborg alla gemensamma perioder.
14:00 - 19:00 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Omtenta E4-em, F4, F4-es, M4-en, W5-es KC:M Q 107391
14:00 - 19:00 ETEF15, VBMA35 ETEF15-0219, VBMA35-0217 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, Byggnadsmaterial, Tentamen, Skriftlig examination Omtenta IBYA2, IDA3, IEA2 3T C163 107201
14:00 - 19:00 ETIN55 ETIN55-0112 Integrerade A/D och D/A omvandlare Omtenta D5-dpd, E4-is, MSOC1 E:2311 107201
14:00 - 19:00 ETTN01 ETTN01-0110 Digital kommunikation, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta C4-ks, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, MFOT1, MWIR1 E:2517 107201
14:00 - 19:00 ESSF20, FFFF01, FFFF05 ESSF20-0117, FFFF01-0215, FFFF05-0110 Komponentfysik, Elektroniska material, Fasta tillståndets fysik, Elektroniska Material Omtenta D4, E2, E3-ki, F3, N2 Vic:1-HELA 107136
14:00 - 19:00 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer, Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Omtenta F4-hn, F4-nf, FYST31, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
14:00 - 19:00 MAMA15, MAMF15, MAMN35 MAMA15-0211, MAMF15-0108, MAMN35-0118 Interaktionsdesign, grundkurs, Arbetsorganisation och ledarskap, Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet, Skriftlig tentamen, Riskanalysmetoder Omtenta BME4, C2, F4, M3, MD4, N4, Pi4, RH4-rh, W4 Sparta:B 107324
14:00 - 19:00 VGTF05, VSMA01, VSMN30 VGTF05-0111, VSMA01-0108, VSMN30-0119 Geoteknik, Mekanik, Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar, Skriftlig tentamen Omtenta KID1, V3, V4-at, V4-ko Sparta:C 107426
14:00 - 18:00 VTVF45 VTVF45-0209 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2 Omtenta IBYI2 3T C522 107461
  Tors 2021-04-15
08:00 - 12:00 ABKF10, ABKF15 ABKF10-0213, ABKF15-0113 Ventilation och luftkvalitet i byggnader, Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1-2 107542 Lokal: inst
08:00 - 13:00 EDAF95, EDAN40 EDAF95-0219, EDAN40-0213 Grundläggande funktionsprogrammering, Funktionsprogrammering, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D2, E4-pv, F4, F4-pv, L4-gi, MMSR1, Pi4-pv MA 8A-B 107121
08:00 - 13:00 EITN85 EITN85-0118 Trådlösa kanaler, Tentamen Omtenta BME4, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 EXTG01 EXTG01-0117 Medicinska bildgivande system, Skriftlig tentamen Omtenta BME3 E:3336 107231
08:00 - 13:00 FBRN05 FBRN05-0119 Laserbaserad diagnostik Omtenta F4-f, MFOT1 Inst 107136
08:00 - 13:00 FHLA10 FHLA10-0117 Hållfasthetslära, grundkurs Omtenta F2 Sparta:C 107145
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0219 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs II DistansCovid19, Omtenta M2, MD2 107145
08:00 - 13:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra Omtenta B1, K1, W1 MA 10I-J 107151
08:00 - 13:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Omtenta BI1, BME1, C1, D1, E1, F1, I1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, V1 MA 10A-H 107151
08:00 - 13:00 FFFF10, FYSD13 FFFF10-0117, FYSD13-0911 Process- och komponentteknologi, Fysik: Process- och komponentteknologi, Process- och komponenteknologi Omtenta E4, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MFOT1, MNAV1, N3 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 KASF05, KASF10, KASN20, KASN25 KASF05-0117, KASF10-0117, KASN20-0117, KASN25-0117 Material- och polymerteknologi, Funktionella material, Polymerfysik, Polymerkemi Omtenta B4, K3, K4-m, N2, N4-m Sparta:B 107719
08:00 - 13:00 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0219, KMBN05-0117 Teknisk biologi, Genteknik, Mikrobiologi, Molekylär cellbiologi, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtenta B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLAK1, MLIV1, W2 KC:H-I 107726
08:00 - 12:00 MMKN21 MMKN21-0419 Konstruktion i termoplastiska material, Skriftlig tentamen Omtenta M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 VBRF10, VBRN05 VBRF10-0112, VBRN05-0111 Branddynamik, Branddynamik - avancerad Omtenta BI2, MFST1 V:N1 107474 VBRN45 - 3 hours
08:00 - 13:00 VRSN11, VRSN25 VRSN11-0119, VRSN25-0117 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar, Riskanalys inom säkerhetsområdet, Tentamen, Skriftlig tentamen Omtenta BI3, MKAT1, Pi4, RH4-rh 107473 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VSMA05, VSMF05, VSMN25, VTAN01 VSMA05-0108, VSMF05-0116, VSMN25-0119, VTAN01-0116 Byggnadsmekanik, Teknisk modellering: Bärverksanalys, Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Akustik, Skriftlig tentamen Omtenta MWLU2, V2-3, V4-at, V4-hb, V4-ko, V5-ko, V5-vr, W5-vr MA 9A-C 107426
08:00 - 12:00 VVBF15 VVBF15-0211 Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Del 2 Omtenta IBYI3 3T C218 107461
14:00 - 19:00 EDAF90 EDAF90-0118 Webbprogrammering, Tentamen i webbprogrammering Omtenta BME4, C3, C3-ki, D4, E4, F4, I4, L4-gi MA 10J 107121
14:00 - 19:00 EIEF20 EIEF20-0112 Automationsteknik, fortsättningskurs Omtenta IEA3 3T C522 107391
14:00 - 19:00 EIEN15 EIEN15-0112 Elkraftsystem Omtenta E4-em, E4-ra, F4, F4-es, M4-en KC:M Q 107391
14:00 - 19:00 EITP20 EITP20-0219 Konstruktion av säkra system, Tentamen Omtenta C4-sec, D4-ns, D4-se, E4 E:2311 107201 EITP20 15 pl
14:00 - 19:00 ETEF05 ETEF05-0113 Elenergiteknik Omtenta IEA2 3T E421 107391
14:00 - 18:00 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413 107181
14:00 - 19:00 FMSF20, FMSF45, FMSF80, MASB03 FMSF20-0115, FMSF45-0117, FMSF80-0120, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Omtenta D3, D3-ki, E3, E3-ki, F3, I2, MASB03, Pi2 MA 10A-D 107152
14:00 - 17:00 VBEA10, VBEF05, VBEF10, VBEF15, VBEN25 VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110, VBEF15-0110, VBEN25-0118 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Fastighetsförvaltning, Byggproduktion, Bygglogistik och inköp, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta L3, L4-fe, V2, V4-bf, V4-hb V:S1-2 107434 VBEN25 - 3 timmar
14:00 - 19:00 VSMA10, VSMA20 VSMA10-0109, VSMA20-0117 Materialmekanik, Strukturmekanik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T C547-548 107426
  Fre 2021-04-16
08:00 - 13:00 ABKF05 ABKF05-0213 Installationsteknik, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Omtenta IBYA2 107542
08:00 - 13:00 EDAA10 EDAA10-0211 Programmering i Java, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E230 107121
08:00 - 13:00 EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmering och databaser, Programmeringsteknik, Programmering, Programmering, tentamen, Tentamen Omtenta B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, L2, M1, MD1, N1, Pi1, W3 MA 10A-E 107121
08:00 - 13:00 EDAF05 EDAF05-0109 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, Tentamen Omtenta C4-pv, D2, E4, F4, F4-pv, L4-gi, Pi3 MA 10F 107121
08:00 - 13:00 EDAF30 EDAF30-0114 Programmering i C++, Tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T C547 107121
08:00 - 13:00 EDIN01, EITF50 EDIN01-0118, EITF50-0217 Kryptoteknik, Introduktion till trådlösa system, Tentamen Omtenta C4-ks, C4-sec, D4-hs, D5-ns, E4-fh, E4-ks, F4, F4-hn, MMSR2, MSOC1, MWIR1-2, N4-hn, Pi4-pv E:2311 107201 EITF50 10 pl EDIN01 10 pl
08:00 - 13:00 EXTA70 EXTA70-0117 Cellens biologi Omtenta BME2, EXTA70, N2 MA 8B 107231
08:00 - 13:00 FAFN15, FFFN05, FYST35, FYST40 FAFN15-0107, FFFN05-0109, FYST35-0901, FYST40-0901 Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Tentamen F4, FYST40, K4-m, MNAV1, N4-m, N4-nf Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Omtenta D4, E4, F2, M4, Pi2 MA 8C 107151 Omtentamen
08:00 - 11:00 FMIF35, FMIF45, FMIN30 FMIF35-0116, FMIF45-0119, FMIN30-0117 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik, Miljösystemanalys, livscykelanalys, Tentamen, Tentamen och inlämningsuppgift Omtenta C3, D3, E3, E3-ki, E4, F4, V4-tv, W4-es, W4-ms Sparta:A 107181
08:00 - 13:00 FAFN35, FYST22 FAFN35-0117, FYST22-0701 Medicinsk optik, Fysik: Medicinsk optik Omtenta BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, FYST22, MFOT1, N4, Pi4 Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 KBKF05, KBKN01, KBTA05 KBKF05-0117, KBKN01-0117, KBTA05-0220 Cellbiologi, Enzymteknologi, Inledande bioteknik, Cellbiologi, teori, Enzymteknologi, teori, Teori Omtenta B1-3, B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLIV1 KC:H-I 107715
08:00 - 13:00 MIOF10, MIOF20, MIOF30, MION05, MION50 MIOF10-0110, MIOF20-0217, MIOF30-0117, MION05-0110, MION50-0115 Material- och produktionsstyrning, Företagsorganisation, Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning Omtenta D4-se, E4-pla, E5-pla, I1, I3, I4-ai, I4-lf, I4-pr, I5-lf, I5-pr, M3, M4-lp, M5-lp, MLOG1-2 Sparta:B 107312
08:00 - 13:00 MVKF20 MVKF20-0114 Transportfenomen i människokroppen Omtenta BME3 E:1328 107231
08:00 - 13:00 VBFA01, VBFN05 VBFA01-0208, VBFN05-0114 Husbyggnads- och installationsteknik, Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning, Installationsteknik Omtenta V1, V4-bf, V4-hb MA 8A 107435 Gemensam omtentamen för VBFA01 och VBFN05
08:00 - 13:00 VBRN01, VBRN45 VBRN01-0113, VBRN45-0117 Riskbedömning, Riskanalys inom brandteknik, Riskanalys Omtenta BI2, MFST1 V:N1 107474
08:00 - 13:00 VFTN05, VFTN10 VFTN05-0110, VFTN10-0111 Fastighetsbildningsprocessen, Urban ekonomi Omtenta L4-fr, L5-fe, L5-fr E:3308 107466 VFTN10 5 plaster VFTN05 5 platser
08:00 - 13:00 VRSN05 VRSN05-0115 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, Skriftlig tentamen Omtenta MKAT1, RH4-rh V:O1 107473
08:00 - 11:00 VTVA01 VTVA01-0214 Infrastrukturteknik, Vägbyggnad Omtenta L1 E:1147 107181
08:00 - 13:00 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0210, VTVF90-0118 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Design av väg- och gaturummet, Del 2 Omtenta IBYI2, IBYV2 3T C218 107461 VTVF35 - 4 timmar
08:00 - 13:00 VVRF01, VVRN40 VVRF01-0107, VVRN40-0117 Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter, Strömning i naturliga vatten Omtenta MKAT2, MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:N2 107442
14:00 - 19:00 EIEF30 EIEF30-0117 Styr- och reglerteknik, Reglerteknik Omtenta IDA2, IEA2 3T E421 107391
14:00 - 19:00 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik Omtenta E2, E2-ki MA 10I-J 107136
14:00 - 17:00 VBEF01 VBEF01-0110 Projektledning Omtenta IBYI3, IBYV3, RH4, V3, W4 Inst egen lokal 107434
  Lör 2021-04-17
08:00 - 13:00 EITA50 EITA50-1901 Signalbehandling i multimedia, Tentamen Omtenta C2, D3, E3 Sparta:A 107201
08:00 - 13:00 EITP30 EITP30-0120 Moderna trådlösa system - 5G och dess efterföljare, Projekt Omtenta C5-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2 E:2311 107201 EITP30 10 pl
08:00 - 13:00 ESSF01 ESSF01-0118 Analog elektronik, Tentamen Omtenta E2, E2-ki, E3-ki, N3 MA 10F 107201
08:00 - 13:00 ETEN10 ETEN10-0110 Antennteknik, Skriftlig tentamen Omtenta E4-fh, F4, F4-hn, MFOT1, MWIR1, N4-hn MA 10E 107201
08:00 - 13:00 FMSF05, MASC01 FMSF05-0120, MASC01-0702 Sannolikhetsteori, Matematisk statistik: Sannolikhetsteori, Tentamen Omtenta BME4, F4-fm, I4, Pi4 MH:227 107152
08:00 - 12:00 MMEF01 MMEF01-0110 Tribologi Omtenta M3, MD3 MA 10B-D 107331
08:00 - 13:00 VBKF01, VBKN05 VBKF01-0110, VBKN05-0112 Konstruktionsteknik - byggsystem, Betongbyggnad, Konstruktionsteknik - Byggsystem Omtenta V3, V4-at, V4-hb, V4-ko V:N1 107424
09:00 - 13:00 VBFA10 VBFA10-0117 Husbyggnadsteknik Omtenta IBYA1 3T E230 107435
09:00 - 13:00 VBFF10 VBFF10-0217 Byggnadsfysik, Tentamen Omtenta IBYA2 3T E210 107435
09:00 - 13:00 VTVA35, VTVF95 VTVA35-0109, VTVF95-0117 Banteknik för ingenjörer, Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYI2, IBYV2 3T E413 107461 VTVF95 - Vägbyggnad