Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 1  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 1 Mån 2021-01-04 v 1
10:00 - 2021-01-05 10:00 VFTN35 VFTN35-0117 Evolutionära urbana processer Hemtenta L4-fe, L4-fr 107466
  Tis 2021-01-05
08:00 - 13:00 ETIN20 ETIN20-0118 Digital IC-konstruktion, Tentamen Omtenta D4, E4-fh, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn 107201
  Tors 2021-01-07
08:00 - 21:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 TBAA05 TBAA05-0120 Tekniskt basår: Matematik 3c, Matematik 3c Tentamen TB1 Distanstentamen 107804
  Fre 2021-01-08
08:00 - 13:00 EDAN01 EDAN01-0110 Constraint-programmering DistansCovid19, Tentamen C4-pv, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, IDA3, MMSR2, Pi4-pv 107121
08:00 - 13:00 EITF20 EITF20-0112 Datorarkitektur, Tentamen Tentamen C4-sec, D4-hs, D4-is, E4-is, F4, MSOC1 107201
08:00 - 13:00 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Tentamen B4, BME2, EXTG50, MLAK1, N2 107231
08:00 - 21:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta Pi3 107181
08:00 - 11:00 FMNF15 FMNF15-0217 Beräkningsprogrammering DistansCovid19, Tentamen V2 Distans 107151 Ändrad till distanstentamen., Se info på https://canvas.education.lu.se/courses/9920
08:00 - 13:00 FMSF50 FMSF50-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen L2, V3 107152
08:00 - 13:00 KBKN01 KBKN01-0117 Enzymteknologi, Enzymteknologi, teori Tentamen B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLIV1 107715
08:00 - 13:00 FMSN55, MASM15 FMSN55-0117, MASM15-0703 Statistisk modellering av extremvärden, Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden, Tentamen, Tenta Omtenta D4, F4-fm, I4-fir, MASM15, Pi4-biek, Pi4-fm MH:227, MH:229 107152
08:00 - 13:00 MIOF01, MIOF15, MION05, MION50 MIOF01-0108, MIOF15-0116, MION05-0110, MION50-0115 Marknadsföring och globalisering, Marknadsföring, Affärsmarknadsföring, Kvalitetsstyrning, Tentamen Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, E5-pla, I2, I4-ai, I5-lf, I5-pr, K5, M4, M5-lp, MD4, MLOG2 107312
08:00 - 13:00 MVKF01, MVKN55 MVKF01-0109, MVKN55-0113 Energi och miljö i hållbar utveckling, Avancerade förbränningsmotorkoncept Tentamen M3, M4-tt, MD3 107381
08:00 - 13:00 MVKP15 MVKP15-0120 Vindkraftsteknik, Vindkraftsteknik, tentamen DistansCovid19, Tentamen E4-em, F4, F4-es, M4-en, W5-es 107381
08:00 - 11:00 VBEA25 VBEA25-0117 Byggprocessen med entreprenadrätt Tentamen IBYA2, IBYI3, IBYV2 Distans 107434
08:00 - 13:00 VTGN10 VTGN10-0116 Grundvattenteknik DistansCovid19, Tentamen MWLU1, V4-at, V4-vr, W4-vr 107452
08:00 - 13:00 VTVA50 VTVA50-0112 Transport och samhälle DistansCovid19, Tentamen IBYI1, IBYV1 107461
08:00 - 13:00 VVRN25 VVRN25-0115 Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr 107442
08:00 - 13:00 MH:228 107152 Tentamen FMSN55 / MASM15
08:00 - 12:30 MH:309A, MH:333 107151 Tentamen förl tid Ber. progr
09:00 - 13:00 LSMB52 Miljö- och kvalitetsstyrning ur ett logistikperspektiv Prov LSMB52 Digitalt 107372 Tentamen
09:00 - 16:00 MH:454A 107151 Munta diskret matematik
14:00 - 19:00 FMS072, FMSF65, FMSN25, MASC05, MASM24 FMS072-0116, FMSF65-0117, FMSN25-0115, MASC05-0702, MASM24-0705 Försöksplanering, Prissättning av derivattillgångar, Matematisk statistik: Försöksplanering, Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar, Tentamen, Tenta Omtenta BME4, D4, E4, F4-bm, F5-fm, I5-fir, MASM24, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, Pi5-fm, W3 MH:227 107152
  Lör 2021-01-09
07:30 - 16:00 MH:227 107151 Tentamen
07:30 - 16:00 MH:228 107151 Tentamen
07:30 - 16:00 MH:309A, MH:333 107151 Tentamen med förlängd tid B2
07:30 - 16:45 MH:330 107151 Tentamen med förlängd tid B2
08:00 - 13:00 FMAA05, FMAB70 FMAA05-0419, FMAB70-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys B2, Delkurs B2, Skriftlig tentamen Tentamen B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Distans 107151 Ändrad till distanstentamen. Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
08:00 - 11:00 VBKA05 VBKA05-0114 Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk, Skriftlig tentamen Omtenta A1 Distans via Canvas 107424
08:00 - 11:00 VBMA10 VBMA10-0108 Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik, Byggnadsteknik & byggnadsfysik Omtenta A2 Ges på distans i Canvas 107435
v 2 Mån 2021-01-11 v 2
07:15 - 13:00 Fys:H322 107136
07:30 - 16:00 MH:228 107151 Tentamen
07:30 - 16:00 MH:309A, MH:333 107151 Tentamen m förlängd tid A2 mm
08:00 - 13:00 EDAN35 EDAN35-0114 Högpresterande datorgrafik, Tentamen Tentamen C4, D4-bg, E4-bg, F4, F4-bg, L5-gi, Pi4 107121
08:00 - 13:00 EITF60 EITF60-0117 Datorarkitekturer med operativsystem, Skriftlig tentamen Tentamen IDA2 C163 107201
08:00 - 13:00 EITP01 EITP01-0119 Höghastighetselektronik, Skriftlig tentamen Tentamen E4-fh, F4-hn, F4-nf, MNAV1, MSOC1, N4-hn E:2311 107201
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAB50 FMAA01-0219, FMAB50-0120 Endimensionell analys, Endimensionell analys A2, Delkurs A2, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen BME1, M1, MD1 Distans 107151 Ändrad till distanstentamen. Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
08:00 - 13:00 FMAA25, FMAB75, MATB13, MATB25 FMAA25-0115, FMAB75-0120, MATB13-0701, MATB25-2001, MATB25-2002 Diskret matematik, Matematik: Diskret matematik, Skriftlig tentamen, Muntlig tentamen Omtenta, Tentamen BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F1, MATB13, MATB25, Pi1 Distans 107151 OBS! Flyttad från 5/1 2021
08:00 - 13:00 FMAF05 FMAF05-0116 Matematik - System och transformer, System och transformer DistansCovid19, Tentamen F2, M4, N3, Pi2 107151 Distanstentamen. Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/
08:00 - 13:00 FMEA30 FMEA30-0213 Mekanik, Dynamik DistansCovid19, Tentamen M2, MD2 107147
08:00 - 09:00 FMIF20, TFRF56 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Hemtenta, Utlämning E4, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56 107181 Utläming sker kl 8.00
08:00 - 13:00 FMNN10, NUMN20 FMNN10-0109, NUMN20-2001 Numeriska metoder för differentialekvationer, Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen BME4, F3, I4, NUMN20, Pi3 107151 Distanstentamen. Länk till info kommer.
08:00 - 13:00 FRTN05 FRTN05-0114 Olinjär reglering och servosystem, Tentamen Tentamen D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4-ssr 107161 FRTF01 60 platser FRTN05 60 platser
08:00 - 13:00 FAFN35, FYST22 FAFN35-0117, FYST22-0701 Medicinsk optik, Fysik: Medicinsk optik Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-f, F4-mt, FYST22, MFOT1, N4, Pi4 Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 KBTF10 KBTF10-0117 Miljöbioteknik Tentamen B4-pt, MBIO1, MLIV1, W4-p KC:H-I 107716
08:00 - 13:00 MMTN20 Material- och metodval Tentamen M4-prr, MD4, MPRR1 KC:D (M:E) 107351
08:00 - 13:00 MMVF15 MMVF15 -0120 Strömningslära DistansCovid19, Tentamen F4-bem, Pi4-bem 107381
08:00 - 13:00 TBAA15 TBAA15-0120 Tekniskt basår: Fysik 1-2, del a, Fysik 1-2, Del a Omtenta NB1, TB1 Distanstentamen 107136
08:00 - 12:00 VBFA10 VBFA10-0117 Husbyggnadsteknik Tentamen IBYA1 Canvas Online 107435
08:00 - 12:00 VBFF10 VBFF10-0217 Byggnadsfysik, Tentamen DistansCovid19, Tentamen IBYA2 Digital 107435
08:00 - 13:00 VBRN80 VBRN80-0218 Kvalificerad brandutredningsmetodik, Tentamen DistansCovid19, Tentamen BI4, RH4 107474
08:00 - 13:00 VFTN60 VFTN60-0120 Fastighetsföretagande Tentamen L4-fe, V5-bf 107466
08:00 - 12:00 VTVA35 VTVA35-0109 Banteknik för ingenjörer Tentamen IBYI2 Distans 107461
08:00 - 12:00 VTVN20 Trafiksäkerhet Dugga V4-tv V:N1-2 107461
09:00 - 18:00 FMIF20, TFRF56 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Hemtenta E4, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56 107181
13:00 - 17:00 YTHF10 YTHF10-0120 Livsmedelsteknik II - Processteknik, Skriftlig tentamen Omtenta YL2 Konf-1 107746
14:00 - 19:00 EDAA10 EDAA10-0211 Programmering i Java, Tentamen Tentamen IDA1, IEA1 Online 107121
14:00 - 19:00 EDAA45, TFRD48 EDAA45-0116, TFRD48-0120 Programmering, grundkurs, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen D1, TFRD48-20H, W3 CANVAS 107121 OBS! TENTAN KOMMER SKE PÅ DISTANS I CANVAS, alltså INTE på plats som tidigare stod i schemat.
14:00 - 19:00 EDIN01 EDIN01-0118 Kryptoteknik, Tentamen Tentamen C4-ks, C4-sec, D5-ns, E4-ks, F4, MMSR2, MWIR2, Pi4-pv 107201
14:00 - 19:00 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Tentamen E4-em, F4, F4-es, M4-en, W5-es Zoom 107391
14:00 - 19:00 EITF80 EITF80-0117 Elektromagnetisk fältteori, Skriftlig tentamen Tentamen D4, E3, E3-ki Zoom 107201
14:00 - 19:00 FRTF01 FRTF01-0114 Fysiologiska modeller och beräkningar DistansCovid19, Tentamen BME3, Pi4 Zoom 107161
14:00 - 19:00 KASN20 KASN20-0117 Polymerfysik Tentamen K4-m, N4-m 107719
14:00 - 19:00 KETF01 KETF01-0116 Transportprocesser Tentamen B2, K2 107760
14:00 - 19:00 KFKA10 KFKA10-0118 Termodynamik och ytkemi, Tentamen Tentamen W2 107711
14:00 - 19:00 KIMN10 KIMN10-0220 Biologiska läkemedel, Teorimoment DistansCovid19, Online, Tentamen B4, K4, MLAK1 107717
14:00 - 19:00 MAMA15 MAMA15-0211 Interaktionsdesign, grundkurs, Skriftlig tentamen Tentamen C2, C2-ki 107324
14:00 - 19:00 MIOF10 MIOF10-0110 Material- och produktionsstyrning Tentamen E4-pla, I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 107312
14:00 - 19:00 MMEN01 MMEN01-0117 Transmissioner, dimensionering Tentamen M4-tt 107331
14:00 - 19:00 VFTF25 VFTF25-0119 Fastighetsvärdering och analys Tentamen L3 Distans 107466
14:00 - 19:00 VSMN30 VSMN30-0119 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen V4-at, V4-ko 107426
14:00 - 19:00 VTAN01 VTAN01-0116 Akustik Tentamen F4, V4-hb, V5-ko 107426
  Tis 2021-01-12
07:15 - 13:00 Fys:H421 107136
07:30 - 13:00 Fys:H322 107136
08:00 - 13:00 BMEN15 BMEN15-0119 Signalseparation - oberoende komponenter, Tentamen Tentamen BME5-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-mt, E4-ss, F4-ss, MMSR2, MWIR2, Pi4 107231
08:00 - 13:00 ETEN10 ETEN10-0110 Antennteknik, Skriftlig tentamen Tentamen E4-fh, F4, F4-hn, MFOT1, MWIR1, N4-hn 107201 Online på canvas och zoom
08:00 - 11:00 FAFA55 FAFA55-0212 Kvantfysikaliska koncept, Tentamen och inlämningsuppgifter Tentamen F1 Distans 107136
08:00 - 17:00 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik, Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Munta F4-tf, FYTN15, MNAV1, N4, Pi4 107136
08:00 - 18:00 FMIF20, TFRF56 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Hemtenta E4, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56 107181
08:00 - 17:00 KETN20 KETN20-0217 Hållbar processdesign, Tentamen 2 Hemtenta, Tentamen B4-pt, K4-p, W4-p 107760
08:00 - 13:00 KLGN20 KLGN20-0119 Livsmedelsteknik, Tentamen Tentamen B4-lm, K5-p, MLIV1 107745
08:00 - 13:00 MIOA01, MIOA12, MIOA15 MIOA01-0118, MIOA12-0118, MIOA15-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Tentamen B3, BI4, BME4, E2, IDA3, IEA3, K3, RH4, W3 107312
08:00 - 13:00 MAMF55, TFRG10 MAMF55-0117, TFRG10-0111 Aerosolteknologi Tentamen F4, K4, M4, MNAV1, N4-m, TFRG10, W4 DC:467 Seminarierum 107324
08:00 - 11:00 VBEN25 VBEN25-0118 Bygglogistik och inköp Tentamen V4-bf Distans 107434
08:00 - 13:00 VBMA25 VBMA25-0215 Byggnadsmaterial, Skriftlig examination Tentamen BI1 107432
08:00 - 13:00 VRSN11 VRSN11-0119 Ledning och samverkan vid samhällsstörningar, Tentamen DistansCovid19, Tentamen MKAT1, RH4 107473
08:00 - 16:00 V:R2 107991 Tentamen med förlängd tid
10:15 - 11:00 E:1328 107231
14:00 - 19:00 EDAG01 EDAG01-0120 Effektiv C, Tentamen Tentamen C4-pv, D4-hs, D4-is, D4-pv, E4, F4, F4-bs, I4, M4, N4, Pi4-pv 107121
14:00 - 17:00 EIEF35 EIEF35-0217 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 2 Tentamen M3, MD3 107391
14:00 - 19:00 FMIN25 FMIN25-0117 Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser Tentamen BME4, C4, D4, E4-em, F4, F4-es, I4, Pi4, W4-es, W4-ms Distans 107181
14:00 - 19:00 VBRF20 VBRF20-0116 Brandkemi - värmetransport DistansCovid19, Tentamen BI2 107474
  Ons 2021-01-13
07:15 - 14:00 Fys:H322 107136
08:00 - 13:00 ETEF05 ETEF05-0113 Elenergiteknik Tentamen IEA2 Digital 107391
08:00 - 13:00 ETTN01 ETTN01-0110 Digital kommunikation, fortsättningskurs, Tentamen Tentamen C4-ks, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, MFOT1, MWIR1 107201
08:00 - 13:00 FAFA05, FAFA65 FAFA05-0115, FAFA65-0115 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Termodynamik, våglära och optik, Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Fysik - Våglära och optik Omdugga, Tentamen BME1, N1 107136 FAFA65 4 timmar
08:00 - 13:00 FKMN20 FKMN20-0117 Avancerad materialteknologi Tentamen F5-bem, K5-m, M4-bem, M4-prr, M4-pu, MD4, MPRR1, N4-m 107146
08:00 - 17:00 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik, Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Munta F4-tf, FYTN15, MNAV1, N4, Pi4 107136
08:00 - 18:00 FMIF20, TFRF56 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Hemtenta E4, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56 107181
08:00 - 13:00 FMSF60 FMSF60-0117 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, Tentamen DistansCovid19, Tentamen BME4, C4-sec, Pi4, RH4-rh 107152
08:00 - 13:00 FMSN15, MASM23 FMSN15-0118, MASM23-0703 Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Matematisk statistik: Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Tentamen Tentamen F5-fm, I5-fir, MASM23, Pi5 MH:309A-B 107152
08:00 - 13:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Tentamen C3, M3, MD3, N3 107161
08:00 - 13:00 KASN45, KEMM76 KASN45-0120, KEMM76-1901 Avancerad analytisk kemi, Kemi: Avancerad analytisk kemi, Tentamen DistansCovid19, Tentamen B4-l, B5-lm, B5-mb, K4-l, KEMM76, MBIO1, MLAK1, MLIV1 Canvas, Zoom live 107719
08:00 - 13:00 KETN10 KETN10-0113 Tillämpade transportprocesser Tentamen B5-pt, K4-p, W4-p KC:H-I, KC:Platinum 107760
08:00 - 13:00 KOOA20 KOOA20-0217 Inledande kemi, Obligatoriska moment Tentamen B1, K1 107719
08:00 - 13:00 MMVF01 MMVF01-0417 Termodynamik och strömningslära Tentamen M2, MD2 107381
08:00 - 13:00 VFTA05 VFTA05-0117 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Skriftlig tentamen Tentamen L1 Digital via Canvas 107466
08:00 - 13:00 VTTF01 VTTF01-0109 Trafikteknik Tentamen L4, V3 107461
12:00 - 18:00
13:00 - 20:00 V:S1 107991 Tentamen med förlängd tid
13:00 - 20:00 V:S2 107991 Tentamen med förlängd tid
13:15 - 19:30 Fys:H421 107136
14:00 - 18:00 ABKF01 ABKF01-0111 Teknisk byggnadsförvaltning Tentamen L4-fe, L4-fr 107435
14:00 - 19:00 EDAF30 EDAF30-0114 Programmering i C++, Tentamen Tentamen IDA3, IEA3 Digitalt 107121
14:00 - 18:00 EEMF05 EEMF05-0112 Medicinsk mätteknik Tentamen BME4, D4, E4-mt, F4, F4-mt, N4, Pi4 107231
14:00 - 19:00 ETIN25 ETIN25-0118 Analog IC-konstruktion, Tentamen DistansCovid19, Tentamen E4-fh, E4-is, F4-hn, MSOC1, N4-hn 107201
14:00 - 19:00 ETSN20 ETSN20-0119 Programvarutestning Tentamen C4-da, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs 107121
14:00 - 19:00 EXTG05 EXTG05-0116 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen BME3, N4 107231, 314000
14:00 - 19:00 FAFA45 FAFA45-0110 Termodynamik med tillämpningar, Tentamen DistansCovid19, Tentamen V1 107136
14:00 - 19:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 107152
14:00 - 19:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta F4, M4, MASC04, MMSR2, Pi3 107152
14:00 - 17:30 VBEF40 VBEF40-0117 Byggstyrning Tentamen IBYA3 Digital 107434
14:00 - 18:00 VBFN05 VBFN05-0114 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning DistansCovid19, Tentamen V4-bf, V4-hb 107435
14:00 - 19:00 VFTA01 VFTA01-0114 Fastighetsteknik och fysisk planering, Skriftlig tentamen Omtenta L2 Distans 107466
  Tors 2021-01-14
07:00 - 21:30 MH:309A 107151 Tentamen förl tid Lin alg
07:30 - 14:00 Fys:H322 107136
07:30 - 21:30 MH:333 107151 Tenta förl. tid Opt. & Lin alg
08:00 - 13:00 EDAA01 EDAA01-0208 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, Tentamen DistansCovid19, Tentamen BME4-sbh, C2, C2-ki, E2, E2-ki, F2, N2, W4 107121
08:00 - 13:00 EDAA30 EDAA30-0114 Programmering i Java - fortsättningskurs, Tentamen Tentamen IDA2, IEA3 Distanstentamen 107121
08:00 - 13:00 EEMN05 EEMN05-0112 EMC, störningar och störningsbegränsning Tentamen BME5, D5, E4-is, E4-mt, E4-ss, F4, F4-mt, F4-ss, N5 107231
08:00 - 13:00 EITA35 EITA35-0218 Elektronik, Deltentamen 2 Tentamen E1 107201
08:00 - 13:00 EITN70 EITN70-0118 Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation, Tentamen Tentamen C5-ks, C5-sec, D5, E4-ks, MMSR2, MWIR1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Matematik: Optimering, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi4-bam, Pi4-bem, Pi4-bs, Pi4-fm, I3.C 107151 Distance exam. For info see https://canvas.education.lu.se/courses/9819
08:00 - 17:00 FMFN25, FYTN15 FMFN25-0118, FYTN15-1801 Statistisk mekanik, Teoretisk Fysik: Statistisk mekanik Munta F4-tf, FYTN15, MNAV1, N4, Pi4 107136
08:00 - 18:00 FMIF20, TFRF56 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Hemtenta E4, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56 107181
08:00 - 12:00 FMIN15, TFRN91 FMIN15-0117, TFRN91-0120 Miljöledning och hållbarhetsredovisning Tentamen I5, TFRN91, W4-ms Distans 107181
08:00 - 13:00 FFFN35, FYST24 FFFN35-0317, FYST24-0711 Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter, Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system, Skriftlig tentamen, Fysiken för låg-dimensionella system Tentamen E4, F4-nf, FYST24, MFOT1, MNAV1, N4-hn, N4-nf 107136
08:00 - 13:00 KLGN01 KLGN01-0107 Probiotika DistansCovid19, Tentamen B4-lm, MBIO1, MLIV1 107745
08:00 - 13:00 KOKN05 KOKN05-0119 Organisk kemi - teori, Läskurs Tentamen B4-l, K4-l-m, MLAK1 107719
08:00 - 13:00 MVKP10 MVKP10-0120 Energisystemteknik, Energisystemteknik - Skriftlig tentamen Tentamen F4-es, M4-en, MD4, W4-es Distans 107381
08:00 - 13:00 VFTF30 VFTF30-0119 Värdering och ersättning vid markåtkomst DistansCovid19, Tentamen L3 107466 VFTF30 50 platser VFTN20 30 platser
08:00 - 13:00 VFTN20 VFTN20-0112 Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper Tentamen L5-fe, L5-fr E:3308 107466
08:00 - 12:00 VTVF45 VTVF45-0109 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1 Tentamen IBYI2 Distanstentamen 107461
08:00 - 13:00 VVRN30 VVRN30-0117 Kusthydraulik DistansCovid19, Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr 107442
08:00 - 17:00 E:2116 107121 Enskild tenta
08:00 - 20:00 MH:228 107151 Tentamen
13:15 - 20:00 Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 EDAN95 EDAN95-0119 Tillämpad maskininlärning Tentamen BME4, C4-pv, D4-bg, D4-mai, E4-bg, F4, F4-mai, F4-pv, MMSR2, MSOC2, Pi4-fm, Pi4-pv 107121 EDAN95 60 pl
14:00 - 19:00 FAFF10 FAFF10-0516 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Atomfysik DistansCovid19, Tentamen F3 107136
14:00 - 19:00 FHLA05 FHLA05-0117 Teknisk mekanik Tentamen BME2, W2 107145
14:00 - 19:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra DistansCovid19, Tentamen I1, M1, MD1 107151 Ändrad till distanstentamen. Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ .
14:00 - 19:00 FMSF20 FMSF20-0115 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen D3, E3, E3-ki 107152 Samtidigt som FMSF80
14:00 - 19:00 FMSF45, FMSF80, MASB03 FMSF45-0117, FMSF80-0120, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Tentamen I2, MASB03, Pi2 107152 Samtidigt som FMSF20, Omtenta för FMSF45
14:00 - 19:00 MTTN75 MTTN75-0117 Industriellt inköp Tentamen E5-pla, I4-ai, I4-lf, I5-pr, M4-lp, M5-prr, MLOG1, MPRR2 107311
14:00 - 19:00 VSMA20 VSMA20-0117 Strukturmekanik DistansCovid19, Tentamen IBYA2 Distans 107426
  Fre 2021-01-15
08:00 - 12:00 EEMN10 EEMN10-0112 Datorbaserade mätsystem Tentamen BME4, D5-hs, E4-ss, F4, F4-mt, F4-ss, N4 E:1328 107231 Frivillig, INSTÄLLD!
08:00 - 13:00 EIEF20 EIEF20-0112 Automationsteknik, fortsättningskurs Tentamen IEA3 Digital 107391
08:00 - 13:00 EITF45 EITF45-0116 Datorkommunikation, Tentamen DistansCovid19, Tentamen D2, D2-ki, F4, Pi4, I3.D 107201 Ges online
08:00 - 10:00 EITF80 Elektromagnetisk fältteori Omdugga D4-dpd, E3, E4-ki Zoom 107201
08:00 - 13:00 ETEF10 ETEF10-0113 Kraftelektronik Tentamen IEA2 Digital 107391
08:00 - 13:00 ETIN55 ETIN55-0112 Integrerade A/D och D/A omvandlare DistansCovid19, Tentamen D5-dpd, E4-is, MSOC1 107201
08:00 - 13:00 FAFN01, FYSN14 FAFN01-0114, FYSN14-0711 Lasrar, Fysik: Lasrar, Skriftlig tentamen Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-f, FYSN14, MFOT1, N4 Fys:H221, Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FHLA10 FHLA10-0117 Hållfasthetslära, grundkurs Tentamen F2 107145
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0217 Matematisk analys, Analys 1 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 Digital 107151 Preliminär info, se http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/examination/ .
08:00 - 18:00 FMIF20, TFRF56 Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv Hemtenta E4, MLIV1, MPRR2, RH4, TFRF56 107181
08:00 - 13:00 FRTN65 FRTN65-0120 Modellering och inlärning från data Hemtenta MMSR1 107161
08:00 - 13:00 KBKA05, KMBA01 KBKA05-0108, KMBA01-0117 Teknisk biologi, Mikrobiologi, Teknisk biologi, teori, Tentamen Tentamen B2, K2 107726
08:00 - 13:00 KETF40 KETF40-0117 Masstransport i naturliga och tekniska system, Tentamen Tentamen W3 107760
08:00 - 13:00 MTTF01 MTTF01-0117 Logistik, Skriftlig tentamen Tentamen M2, MD4 107311
08:00 - 13:00 MTTN35 MTTN35-0219 Förpackningslogistik, Skriftlig examen Tentamen I5-lf, M4-lp, MD4, MFIPDES2, MLIV1, MLOG2 Zoom, Kårhusets Gasquesal 107372 The exam will be done at home with Zoom supervision. The exam will NOT be in the Gasque room.
08:00 - 11:00 MVKN35 MVKN35-0111 Energimarknader DistansCovid19, Tentamen M5-en, W4-es, I3.B 107381
08:00 - 17:00 TFRP10 Biobaserade byggmaterial Munta TFRP10 107432
08:00 - 13:00 VRSN25 VRSN25-0117 Riskanalys inom säkerhetsområdet, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Tentamen BI3, Pi4, RH4-rh 107473
08:00 - 13:00 VSMA05 VSMA05-0108 Byggnadsmekanik DistansCovid19, Tentamen V2 107426
08:00 - 12:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 Digital 107461 Deltenta vägbyggnad
08:00 - 14:00 3T C625-628
08:00 - 12:00 V:N2 107435
08:00 - 15:00
09:00 - 13:00 LSMB32 Förändringsprocesser i försörjningskedjan Omprov LSMB32 3T E210 107372 DIGITAL TENTA (pss som sist!)
14:00 - 19:00 EDAP15 EDAP15-0219 Programanalys, Tentamen Tentamen C4-pv, C4-sec, D4-pv, E4-pv, F4, F4-pv, Pi4-pv 107121
14:00 - 17:00 EEMF10 EEMF10-0113 Klinisk kemisk diagnostik Tentamen BME3 107231
14:00 - 19:00 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Markovprocesser, Matematisk statistik: Markovprocesser, Tentamen Omtenta, Tentamen C4, D4-ns, E4, F4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, MMSR2, Pi4-ssr MH:309A 107152 FMSF15+MASC03 15 pl
14:00 - 19:00 KASF15 KASF15-0117 Analys på nanoskalan, Nanoanalys Tentamen K4-m, MNAV1, N3 107719
14:00 - 19:00 KBTN05 KBTN05-0117 Separationsprocesser i bioteknik, Skriftlig tentamen Tentamen B4-pt, K5-p, MBIO1, MLAK1, MLIV2, W5-p KC:H-I 107716
14:00 - 19:00 KETF25 KETF25-0113 Reaktionsteknik DistansCovid19, Tentamen B3, K3 107760
14:00 - 19:00 VBKN05 VBKN05-0112 Betongbyggnad Tentamen V4-at, V4-hb, V4-ko Digital 107424
14:00 - 18:00 VVBF15 VVBF15-0211 Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Del 2 Tentamen IBYI3 3T C547 107461
  Lör 2021-01-16
07:15 - 14:15 Fys:H322 107136
08:00 - 13:00 ETIN50 ETIN50-0112 Högfrekvensförstärkare, Radioelektronik Tentamen E4-fh, F4, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn 107201
08:00 - 13:00 FFFN05, FYST40 FFFN05-0109, FYST40-0901 Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, Fysik: Nanomaterial - termodynamik och kinetik, Nanomaterial - termodynamik och kinetik Tentamen F4, FYST40, K4-m, MNAV1, N4-m Fys:H421 107136 OBS! Nytt datum, Flyttat från 8/1