Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 43 Lö 2019-10-26 v 43
07:30 - 16:00 MH:330 107151 Tentamen förlängd tid B1, Tentamen med förlängd tid B1
07:30 - 16:00 MH:332A-B, MH:333, MH:454A Tentamen förlängd tid B1, Tentamen med förlängd tid B1
07:30 - 16:00 Mentorsrum Skrivbord
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 Kårhusets Gasquesal 107151 Endast för de som skriver omtentamen
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen B1, K1, W1 Vic:1-HELA 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen BI1, V1 MA 9, Hela 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen C1, D1 Vic:2-HELA 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen E1, I1 Vic:3-HELA 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen F1, N1, Pi1 MA 10, Hela 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen L1 MA 8, Hela 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
08:00 - 13:00 FMEA20, FMEN30 FMEA20-0108, FMEN30-0117 Mekanik - Dynamik, Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter, Utmattning Tentamen F2, F5, M4-bem, M4-pu Sparta:A-C 107147
08:00 - 13:00 FMSF75 FMSF75-0217 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Tentamen W3 MH:309A, MH:362A-B 107152
08:00 - 13:00 KETF20 KETF20-0113 Kemitekniska processer Tentamen K4-p, K5-m, W4-p Sparta:D 107760
08:00 - 13:00 VFRN10 VFRN10-0110 Detaljplan och bygglov Tentamen L4-fe, L4-fr E:3308, E:3319 107466 VFRN01 20 platser
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
09:00 - 14:00 FMAA50 FMAA50-0117 Matematisk analys, Algebra Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C163, 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E413 107151
v 44 Må 2019-10-28 v 44
08:00 - 12:00 AEBF20 AEBF20-0218 Byggnadsintegrerade solenergisystem, Muntlig tentamen Munta A4, MEMB2 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 AEBF25 AEBF25-0117 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Tentamen E4, F4, M4, W4-es MA 9C-D 107545
08:00 - 13:00 EEMN21 EEMN21-0616 Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system, Tentamen Tentamen BME4-bf, E4-mt, F4-mt, F4-nf, N4-nbm E:3308 107231
08:00 - 13:00 EITF50 EITF50-0217 Introduktion till trådlösa system, Tentamen Tentamen C4, D4, E4-fh, F4-hn, MSOC1, MWIR1, N4-hn Eden 022, Eden 025 107201
08:00 - 13:00 EITN60 EITN60-0119 Optimal och adaptiv signalbehandling, Skriftlig tentamen Tentamen BME4-sbh, C4, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F5-ss, MWIR2, Pi4-ssr E:1328 107231
08:00 - 13:00 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik Tentamen E2, E2-ki MA 10E-H 107136
08:00 - 13:00 FMEA30, FMEN21 FMEA30-0113, FMEN21-0114 Mekanik, Kontinuumsmekanik, Statik och partikeldynamik Tentamen F4-bem, M2, M4-bem, MD2, Pi4-bem Vic:2D, Vic:3-HELA 107147
08:00 - 13:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Tentamen D3, E3 Vic:1-HELA, Vic:2A 107161
08:00 - 13:00 FRTN50 FRTN50-0119 Optimering för maskininlärning, Tentamen Tentamen D5-mai, E4, F5-mai, F5-r, I4, M4, Pi5-ssr MA 9A-B 107161
08:00 - 13:00 KASA01, KASN25 KASA01-0117, KASN25-0117 Grundläggande kemi, Polymerkemi, Tentamen Tentamen K4-m, N4-m, W2 MA 10A-D 107719
08:00 - 13:00 KETN20 KETN20-0117 Hållbar processdesign, Tentamen 1 Tentamen B4-pt, K4-p, W4-p KC:H-I 107760
08:00 - 13:00 KFKA05 KFKA05-0115 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Tentamen Tentamen B2, K2 Kårhusets Gasquesal 107711
08:00 - 13:00 MAMN45 MAMN45-0117 Människa, teknik, organisation och hantering av risker Hemtenta BI4, BME5-br, C4-da, C4-sec, RH4-rh 107324
08:00 - 13:00 FMSF70, MASB02 FMSF70-0218, MASB02-0706 Matematisk statistik, Matematisk statistik för kemister, Tentamen Tentamen B3, BME3, K3, MASB02, N3 Sparta A-D, Hela 107152
08:00 - 13:00 MMVA01, MVKN50, MVKN95 MMVA01-0108, MVKN50-0113, MVKN95-0118 Termodynamik med strömningslära, Introduktion till förbränningsmotorer, Miljövänlig elproduktion, Termodynamik med strömningslära för BI, Skriftlig tentamen Tentamen BI2, I4, M4-en, M4-tt, M5-en, W4 MA 8, Hela 107381
08:00 - 11:00 MTTN40 MTTN40-0110 Förpackningsteknik och utveckling Tentamen B4, I4-lf, K4, M4-lp, M4-pu, MD4, MFIPDES2, MLOG2 Vic:2B-C 107372
08:00 - 13:00 VBKN30 VBKN30-0118 Träbyggnadsteknik Tentamen V5-hb, V5-ko MA 9E-F 107424
08:00 - 13:00 VBMA35 VBMA35-0217 Byggnadsmaterial, Skriftlig examination Tentamen IBYA2 3T E210, 3T E230 107432
08:00 - 13:00 VFTF01 VFTF01-0212 National- och företagsekonomi, Företagsekonomi Tentamen L3 MA 10I-J 107466
08:00 - 14:00 3T Kärnan 107991 Kravhantering
08:00 - 14:00 3T:U104A
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
08:00 - 16:00 E:1149 107991 Tentamen med förlängd tid
08:00 - 15:30 Mentorsrum - Grupprum
08:30 - 14:30 DC:402 107372
08:30 - 14:30 Fys:A316a 107136 specialtenta
08:30 - 14:30 Fys:A416a 107136 Specialtenta
12:00 - 20:00 E:1147 107991 Tentamen med förlängd tid
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
13:00 - 20:00 Mentorsrum Skrivbord EITA35
14:00 - 18:00 AEBF10 AEBF10-0212 Energianvändning och termisk komfort i byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E421 107545
14:00 - 19:00 EDAA20 EDAA20-0210 Programmering och databaser, Programmering, tentamen Tentamen B4, K4, L2 MA 8, Hela 107121
14:00 - 19:00 EDAF60 EDAF60-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen i objektorienterad modellering och design Tentamen C3, C3-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi MA 10A, MA 10F, MA 9, Hela 107121
14:00 - 19:15 EITA35 EITA35-0118 Elektronik, Deltentamen 1 Tentamen E1 Vic:2A-B 107201
14:00 - 19:00 EITA55 EITA55-0117 Kommunikationssystem, Tentamen Tentamen C1 MA 10B-C 107201
14:00 - 19:00 ETSF30 ETSF30-0117 Kravhantering, Tentamen Tentamen IDA3 3T C548 107121
14:00 - 19:00 FMSF15, MASC03 FMSF15-0115, MASC03-0705 Markovprocesser, Matematisk statistik: Markovprocesser, Tentamen Tentamen BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, I4, MASC03, Pi4-ssr Vic:2C-D 107152
14:00 - 19:00 MION25 MION25-0212 Teknologistrategier, Tentamen Tentamen B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 MA 10D-E 107312
14:00 - 19:00 VGMF15, VTVN15 VGMF15-0111, VTVN15-0118 Geodetisk mätningsteknik, Trafikteknisk analys Tentamen V3, V4-tv MA 10G-J 107461
14:00 - 18:00 VTTF05 VTTF05-0116 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö, Trafikteknisk teori Tentamen IBYI2, IBYV2 3T E210, 3T E230 107461
  Ti 2019-10-29
08:00 - 12:00 AEBF20 AEBF20-0218 Byggnadsintegrerade solenergisystem, Muntlig tentamen Munta A4, MEMB2 Lokal: inst 107545
08:00 - 11:00 EIEF35 EIEF35-0117 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 1 Tentamen M3, MD3 MA 10A-F 107391
08:00 - 13:00 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0117, FAFA85-0117 Fysik, Skriftlig tentamen Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421 107136
08:00 - 13:00 FAFN25 FAFN25-0217 Atom- och molekylspektroskopi, Skriftlig tentamen Tentamen BME5-bf, F4-es, F4-f, F4-mt, N4-m Fys:H221, Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FRTN10 FRTN10-0114 Flervariabel reglering, Tentamen Tentamen B5, C4, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, K5, Pi4-ssr Vic:3B-C 107161
08:00 - 13:00 MIOA01 MIOA01-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Tentamen I1 Vic:1A-C 107312 Tillsammans med MIOA12
08:00 - 13:00 MIOA12 MIOA12-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs Tentamen BI4, BME4, C4, D4-se, N3, Pi4, RH4, V2 Vic:1D, Vic:2A-D 107312 Tillsammans med MIOA01, Studenter från MIOA15 har möjlighet att tentera här.
08:00 - 13:00 MTTN25 MTTN25-0110 Materialhantering Tentamen I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 MA 9A-D 107311
08:00 - 12:00 VBFA05, VBFF01, VBFN01 VBFA05-0108, VBFF01-0110, VBFN01-0112 Husbyggnadsteknik, Energieffektivitet och innemiljö, Hållbart byggande, Skriftlig tentamen Tentamen BI1, V4-bf, V4-hb, V5-bf, V5-hb Sparta:B-D 107435 56 plat
08:00 - 13:00 VFTN05 VFTN05-0110 Fastighetsbildningsprocessen Tentamen L4-fr Sparta:A 107466 VFTN05 30 platser
08:00 - 13:00 DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
10:00 - 18:30 MH:330 107151 Tentamen förlängd tid FMAF01, Tentamen med förlängd tid Funktionsteori
10:00 - 18:30 MH:333 107151 Tentamen förlängd tid FMAF01, Tentamen med förlängd tid Funktionsteori
10:00 - 18:30 MH:454A 107151 Tentamen förlängd tid FMAF01, Tentamen med förlängd tid Funktionsteori
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
14:00 - 19:00 BMEF10 BMEF10-0117 Sensorteknik Tentamen BME4-bf, D5, E4-mt, E4-ss, F4-mt, F4-r, F4-ss, IEA3, N4 E:1328 107231
14:00 - 19:00 EDAA45 Programmering, grundkurs KontSkrivn D1, W3 Sparta A-D, Hela 107121
14:00 - 19:00 EDAN20 EDAN20-0313 Språkteknologi, Tentamen Tentamen C4-pv, D4-mai, D4-pv, E4-bg, F4-mai, F4-pv, Pi4-bam, Pi4-pv MA 10E-F 107121
14:00 - 19:00 EDAN26 EDAN26-0216 Multicoreprogrammering, Tentamen Tentamen C5-pv, D5-is, D5-pv, E4-pv MA 10B-D 107121 EDAN26 60 platser
14:00 - 19:00 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Tentamen IDA2, IEA2 3T E210, 3T E230 107201
14:00 - 19:00 FFFN01, FYST31 FFFN01-0107, FYST31-0901 Avancerad framställning av nanostrukturer, Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer Tentamen F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Tentamen F2, M4, N3, Pi2 MA 10A, MA 9, Hela 107151 Tentamen i MA 9, Omtentamen i MA 10A
14:00 - 17:00 FMIN30 FMIN30-0117 Miljösystemanalys, livscykelanalys, Tentamen och inlämningsuppgift Tentamen E4-em, F4, V4-tv, W4-es, W4-ms, W4-p Vic:1C 107181
14:00 - 19:00 KMBF05, KMBN05 KMBF05-0117, KMBN05-0117 Livsmedelsmikrobiologi, Metabolic engineering Tentamen B4-lm, B4-mb, B4-pt, MBIO1-2, MLIV1 MA 10G-J 107726
14:00 - 19:00 MMTN30 MMTN30-0117 Tillverkningssystem Tentamen I4-pr, M4-prr, MPRR1 Vic:2C-D 107351
14:00 - 17:00 VVRN10 VVRN10-0110 Avrinnings-modellering Tentamen MWLU2, V5-vr, W5-vr Vic:1B 107442
  On 2019-10-30
07:30 - 18:30 MH:227 107151 Förl tid FMAB20+FMAB30, Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys
07:30 - 18:30 MH:228 107151 Tentamen med förlängd tid
07:30 - 18:30 MH:330 107151 Förl tid FMAB20+FMAB30, Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys
07:30 - 18:30 MH:333 107151 Förl tid FMAB20+FMAB30, Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys
07:30 - 18:30 MH:454A 107151 Förl tid FMAB20+FMAB30, Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Flerdimensionell analys
08:00 - 12:00 AEBF20 AEBF20-0218 Byggnadsintegrerade solenergisystem, Muntlig tentamen Munta A4, MEMB2 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 EDAN65 EDAN65-0114 Kompilatorer, Tentamen Tentamen C4, D4-is, D4-pv, E4-pv, F4-pv, Pi4 MA 8, Hela 107121
08:00 - 13:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Tentamen F1, Pi1 Vic:2-HELA, Vic:3A 107151 Tentamen i Vic 2A-D, Omtentamen i Vic 3A
08:00 - 13:00 FRTN35 FRTN35-0417 Systemidentifiering, Tentamen Tentamen BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, Pi4-ssr Vic:3B-C 107161
08:00 - 13:00 KASN10 KASN10-0117 Materialkemi Tentamen K4-m, N4-m Sparta:B 107719
08:00 - 13:00 MAMF50 MAMF50-0118 Användbarhetsutvärdering Tentamen C4-da, D5-se, MD4 Vic:3D 107324
08:00 - 13:00 MIOF30 MIOF30-0117 Optimering och simulering Tentamen I3, M4 Kårhusets Gasquesal 107312
08:00 - 11:00 VBEF15 VBEF15-0110 Byggproduktion, Tentamen Tentamen V4-bf, V4-hb MA 10J 107434
08:00 - 13:00 VBRN60, VBRN80 VBRN60-0117, VBRN80-0218 Brandskyddssystem, Kvalificerad brandutredningsmetodik, Skriftlig tentamen, Tentamen Tentamen BI3-4, RH4 Sparta:C-D 107474
08:00 - 13:00 VFTN50 VFTN50-0117 Fastighetsmarknaden Tentamen L4-fe Sparta:A 107466 VFTN50 30 platser
08:00 - 13:00 VGTF05, VSMN25 VGTF05-0111, VSMN25-0119 Geoteknik, Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Skriftlig tentamen Tentamen MWLU2, V3, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Vic:1-HELA 107426
08:00 - 16:00 DC:502 107324 MAMF50 Förlängd tid
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
08:00 - 16:00 Mentorsrum - Grupprum 107991
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
14:00 - 19:00 EDAF80 EDAF80-0217 Datorgrafik, Tentamen Tentamen C4, D4-bg, E4-bg, F4-bg, L4-gi, Pi4-bam Vic:2C-D 107121
14:00 - 19:00 EIEN41 EIEN41-0218 El- och elhybridfordonsteknik, Skriftlig tentamen Tentamen E4-em, F4-es, M5-tt, MD4 Vic:3A 107391
14:00 - 19:00 EITF85, ETEF01, ETTN15 EITF85-0117, ETEF01-0109, ETTN15-0112 Elektromagnetisk fältteori, Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare Tentamen C5-ks, D5, E4-ks, F3, MSOC2, MWIR2, Pi3 Vic:1-HELA 107201
14:00 - 19:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtenta B2, BI2, BME2, C2, C2-ki, D2, D2-ki, IDA3, IEA3, K2, L2, N2, V2, W2 MA 8, Hela 107151 Endast för de som skriver omtentamen
14:00 - 19:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen B2, BME2, C2, C2-ki, K2, N2, W2 MA 10, Hela 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
14:00 - 19:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen BI2, IDA3, IEA3, L2, V2 MA 9, Hela 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
14:00 - 19:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Tentamen D2, D2-ki Kårhusets Gasquesal 107151 Endast för de som är förstagångsregistrerade
14:00 - 17:00 FMFN01, FYSN17 FMFN01-0110, FYSN17-0711 Kvantmekanik, fortsättningskurs 1, Fysik: Kvantmekanik, Tentamen, Kvantmekanik Tentamen F4-aft, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, N4-nf Vic:2A-B 107136
14:00 - 18:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Tentamen IBYV2 3T E413 107461 Deltenta VA-system
  To 2019-10-31
07:30 - 18:30 MH:330 107151 Tent. förl. tid FMAA60 + A1, Tentamen med förlängd tid Reell analys och Endimensionell analys A1
07:30 - 18:30 MH:333 107151 Tent. förl. tid FMAA60 + A1, Tentamen med förlängd tid Reell analys och Endimensionell analys A1
07:30 - 18:30 MH:454A 107151 Tent. förl. tid FMAA60 + A1, Tentamen med förlängd tid Reell analys och Endimensionell analys A1
08:00 - 12:00 ABKF15 ABKF15-0113 Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB2 3T E230 107542
08:00 - 13:00 EEMF15 EEMF15-0113 Sensorer och mätteknik Tentamen BME3 Sparta:A 107231
08:00 - 13:00 EITF75 EITF75-0118 Digital signalbehandling, Tentamen Tentamen E3, F4-bm, F4-mt, F4-ss Kårhusets Gasquesal 107201
08:00 - 13:00 ETEF15 ETEF15-0111 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs Tentamen IDA3, IEA2 3T E210 107201
08:00 - 13:00 ETIN70 ETIN70-0118 Modern elektronik, Tentamen Tentamen D4-dpd, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 107201 ETIN70 22 platser
08:00 - 13:00 FMAA60 FMAA60-0118 Introduktion till reell analys Tentamen F1, I1, N1, Pi1 Eden 022 107151
08:00 - 13:00 KBTF15 KBTF15-0117 Bioprocessteknik Tentamen K5-p, MBIO1, W4-p KC:H-I 107716
08:00 - 13:00 KEMM20, KOKN01 KEMM20-1501, KOKN01-0113 Kemi: Läkemedelskemi, Läkemedelskemi Tentamen B4-l, K4-l, KEMM20, N4-nbm Sparta:C-D 107719
08:00 - 13:00 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Logistik, Logistik och verksamhetsstyrning, Skriftlig tentamen Tentamen E4-pla, I2, MKAT2, MLOG1, Pi4 Vic:3-HELA 107311
08:00 - 12:00 VBFF05 VBFF05-0112 Fuktsäkerhetsprojektering, Skriftlig tentamen Tentamen MEMB1 3T E421 107435
08:00 - 13:00 VRSN05 VRSN05-0115 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, Skriftlig tentamen Tentamen MKAT1, RH4-rh Sparta:B 107473
08:00 - 13:00 VTGA01, VTGN01 VTGA01-0107, VTGN01-0111 Teknisk geologi, Fältundersökningsmetodik, Tentamen Tentamen V1, V5-at, W5-ms Vic:1-HELA 107452
08:00 - 13:00 VVRA01 VVRA01-0117 Hydrologi och akvatisk ekologi, Delprov 1 Tentamen W1 MA 8, Hela 107442
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
14:00 - 19:00 EITG05 EITG05-0117 Digital kommunikation, Tentamen Tentamen BME4, C3, C3-ki, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, F4-f, M4, MWIR1 Vic:1A-C 107201
14:00 - 19:00 EITN10 EITN10-0110 Multipelantennsystem Tentamen C5-ks, D5, E4, MWIR2 Vic:1D 107201
14:00 - 19:00 FMAA01 FMAA01-0119 Endimensionell analys, Delkurs A1 Tentamen BME1, M1, MD1 MA 10, Hela 107151
14:00 - 19:00 MMTA05 MMTA05-0109 Industriella produktionssystem Tentamen I3 Kårhusets Gasquesal 107351
14:00 - 19:00 MVKF15, MVKP01 MVKF15-0110, MVKP01-0119 Grundläggande fordonssystem, Fjärrvärme och fjärrkyla, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Tentamen F4-es, I4, M4-tt, M5-en, W4-es Eden 025 107381 MVKP01 - 3 timmar
14:00 - 19:00 VFTF01, VFTN15 VFTF01-0112, VFTN15-0111 National- och företagsekonomi, Rättsekonomi, Nationalekonomi Tentamen L3, L5-fe, L5-fr Vic:3C-D 107466 VFTF01 55 platser VFTN15 35 platser
14:00 - 19:00 YTHA71 YTHA71-0115 Livsmedelskemi I, Godkänd skriftlig tentamen 1 Tentamen YL1 KC:H-I 107745
  Fr 2019-11-01
07:30 - 14:00 MH:309A 107152
07:30 - 14:00 MH:331 107152
07:30 - 14:00 MH:333 107152
07:30 - 14:00 MH:362A 107152
07:30 - 14:00 MH:362D 107152
08:00 - 13:00 EIEN15 EIEN15-0112 Elkraftsystem Tentamen E4-em, E4-ra, F4, F4-es, M4-en Vic:2D 107391
08:00 - 13:00 EITF05 EITF05-0218 Webbsäkerhet, Tentamen Tentamen C3, C3-ki, D4-ns, D4-se, E5 MA 10C 107201
08:00 - 13:00 EITF65 EITF65-0117 Digitalteknik, Tentamen Tentamen C4-sec, D2, D2-ki, E2, E2-ki MA 10D-F, MA 9, Hela 107201
08:00 - 13:00 ETIN20 ETIN20-0118 Digital IC-konstruktion, Tentamen Tentamen D4-dpd, E4-fh, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn MA 10A-B 107201
08:00 - 13:00 FAFF01, FYST43 FAFF01-0107, FYST43-0901 Optik och optisk design, Fysik: Optik och optisk design Tentamen BME4-bf, E4-fh, F4-aft, F4-f, FYST43, N4 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMSF10 FMSF10-0115 Stationära stokastiska processer, Tentamen Tentamen BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 Plus MH:362 A-D, Vic:3A-C 107152 See your anonymouscode! F10 0001xxx-0090xxx go to Vic 3A-C. F10 0091xxx-0250xxx and others go to MH 3d floor, 362 A-D.
08:00 - 13:00 FMSF10 FMSF10-0115 Stationära stokastiska processer, Tentamen Tentamen M4, Pi3 Vic3A-C 107152 See your anonymouscode! F10 0001xxx-0090xxx go to Vic 3A-C. F10 0091xxx-0250xxx and others go to MH 3d floor, 362 A-D.
08:00 - 13:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori Tentamen IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T C163, 3T C525, 3T E210, 3T E230, 3T E421 107152
08:00 - 13:00 FMSN25, MASM24 FMSN25-0115, MASM24-0705 Prissättning av derivattillgångar, Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar, Tentamen Tentamen F5-fm, I5-fir, MASM24, Pi5-fm Vic:3D 107152
08:00 - 13:00 KBTA05 KBTA05-1702 Inledande bioteknik, Teori Tentamen B1 MA 8, Hela 107715
08:00 - 13:00 KAKF05, KEMB06 KAKF05-0118, KEMB06-0711 Analytisk kemi, Kemi: Analytisk kemi, Tentamen Tentamen B3, K3, KEMB06 Kårhusets Gasquesal 107719
08:00 - 13:00 KLGN30 KLGN30-0116 Livsmedelskemi och nutrition Tentamen B4-lm, MLIV1 KC:H-I, KC:L 107745
08:00 - 12:00 MMEF05 MMEF05-0110 Transmissioner Tentamen M3, MD3 Sparta A-D, Hela 107331
08:00 - 13:00 VSMN35 VSMN35-0112 Balkteori Tentamen V4-ko Vic:2C 107426
08:00 - 13:00 VVBF20 VVBF20-0111 Vägbyggnad Tentamen V3 MA 10G-J 107461
08:00 - 14:00 3T Kärnan 107991
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
08:00 - 16:00 E:1147 107991 Tentamen med förlängd tid
08:00 - 14:00 E:1517A Konferensrum
08:00 - 14:00 MH:362B 107152
08:00 - 14:00 MH:362C 107152 Tenta
09:00 - 12:00 E:1328
12:00 - 20:00 Mentorsrum - Grupprum 107991
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP1 2019/20
13:00 - 20:00 E:2116 Reservlokal till EDAP10
13:00 - 20:00 Mentorsrum Skrivbord
14:00 - 19:00 EDAF85 EDAF85-0117 Realtidssystem, Tentamen i realtidssystem Tentamen IDA3 3T E210 107121
14:00 - 19:00 EDAP10 EDAP10-0119 Flertrådad programmering, Tentamen i flertrådad programmering Tentamen BME5-sbh, C4-pv, D3, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv MA 10A-F, MA 9F 107121
14:00 - 19:00 FAFF10, FFFF10, FMFF15, FYSD13 FAFF10-0316, FFFF10-0117, FMFF15-0110, FYSD13-0911 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Process- och komponentteknologi, Kvantmekanik och matematiska metoder, Fysik: Process- och komponentteknologi, Kvantformalism, Process- och komponenteknologi Tentamen E4, E4-fh, E4-is, F3, F4-hn, F4-nf, FYSD13, MSOC2, N3, N4-hn, N4-nf Vic:1-HELA 107136
14:00 - 19:00 FHLN05 FHLN05-0112 Beräkningsbaserad materialmodellering Tentamen BME5-br, F4-bem, M4-bem, M4-tt, Pi4-bem, V5-ko Vic:2A-B 107145
14:00 - 19:00 FMFF05 FMFF05-0108 Statistisk termodynamik med tillämpningar, Statistisk termodynamik Tentamen F2 MA 10G-J 107136
14:00 - 19:00 KETN30 KETN30-0117 Biokemisk reaktionsteknik, Teori Tentamen B4-pt, K4-p, MBIO2, W4-p Sparta:D 107760
14:00 - 19:00 MMTN25 MMTN25-0117 Produktionsteknik Tentamen I4-pr, M4-prr, MD4, MPRR1 Vic:3A 107351
14:00 - 19:00 VVRF10, VVRN40 VVRF10-0117, VVRN40-0117 Strömningslära, Strömning i naturliga vatten Tentamen MWLU2, V5-vr, W3, W5-vr Sparta:A-C 107442
14:00 - 20:00 3T Kärnan 107991
14:00 - 20:00 3T:U104A