Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 34  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
v 34 Mån 2020-08-17 v 34
08:00 - 13:00 BMEF15 BMEF15-0117 Sensorer Omtenta N3 E:1328 107231
08:00 - 13:00 EDAF05 EDAF05-0109 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, Tentamen Omtenta C4-pv, D2, D2-ki, E4, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv MA 10A-B 107121
08:00 - 2020-08-18 08:00 ETSA02 ETSA02-0219 Programvaruutveckling - metodik, Tentamen OmtentaHem C1, I3.D 107121
08:00 - 13:00 FAFF45 FAFF45-0217 Medicinsk fysik, Skriftlig tentamen Omtenta BME2 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FKMA01 FKMA01-0117 Konstruktionsmaterial, allmän kurs, Konstruktionsmaterial Omtenta F4, M2, MD2, I3.F MA 10E 107146
08:00 - 13:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta M4, MASC04, Pi3 MA10C + MA 10D 107152 Tills m FMSF50/FMSF55
08:00 - 13:00 FMSF10 FMSF10-0115 Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4-ks, D4-bg, D4-mai, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-mai, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1 MA10C + MA 10D, MH:362D 107152 Tillsammans med FMSF50/FMSF55
08:00 - 13:00 FMSF50, FMSF55 FMSF50-0117, FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Tentamen Omtenta C2, C2-ki, L2, M3, V3 Vic:1-HELA 107152 Tills m FMSF10/MASC04
08:00 - 13:00 KBKA10, KBKF05, KBKN01, KBTA05 KBKA10-0117, KBKF05-0117, KBKN01-0117, KBTA05-1702 Biokemi, Cellbiologi, Enzymteknologi, Inledande bioteknik, Biokemi, teori, Cellbiologi, teori, Enzymteknologi, teori, Teori DistansCovid19, Omtenta B1-3, B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLIV1 107715
08:00 - 13:00 MIO012, MIOA01, MIOA12, MIOA15, MION50 MIO012-0102, MIOA01-0118, MIOA12-0118, MIOA15-0118, MION50-0115 Industriell ekonomi, allmän kurs, Kvalitetsstyrning, Tentamen Omtenta D4-se, E2, E2-ki, F3, I1, I5-lf, I5-pr, K3, M1, M5-lp, MD1, MLOG2, V2, W3 MA 9, Hela 107312
08:00 - 13:00 MMKN41 MMKN41-0217 Konstruktion i polymera kompositmaterial, Tentamen Omtenta M4-pu, MD4 Distans 107341
08:00 - 13:00 MVKN20, MVKN85 MVKN20-0111, MVKN85-0117 Energianvändning, Turbulent förbränning Omtenta F4-es, F5, I4, M4, M4-en, W4-es 107381 Lokal: inst
08:00 - 13:00 VSMF10 VSMF10-0111 Byggnadskonstruktion Omtenta IBYA2 3T E413 107426
08:00 - 13:00 VTVF35, VTVF90 VTVF35-0110, VTVF90-0118 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Design av väg- och gaturummet, Del 1 Omtenta IBYI2, IBYV2 3T E421 107461 VTVF35 4 timmar VTVF90 ges digitalt via Canvas
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
09:00 - 14:00 INNN10 INNN10-0112 Globalisering och innovation, Skriftlig tentamen OmtentaHem I4-ai 107344 OBS!! Inställd tentamen
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EITF05, ETSF15 EITF05-0218, ETSF15-0118 Webbsäkerhet, Kommunikationssystem och nätverk, Tentamen Omtenta C3, C3-ki, D4-ns, D4-se, E3, E3-ki, E5 E:2311 107201
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0317 Matematisk analys, Analys 2 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151 Ges på plats för den som vill. För aktuell information se: https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 17:00 VBRN10, VBRN75 VBRN10-0111, VBRN75-0118 Människors beteende vid brand Omtenta BI3, MFST1 V:S2 107474
14:00 - 17:00 VGMF10 VGMF10-0111 Geodesi Omtenta IBYI3, IBYV3, L3, L4-gi, V4-at, V4-tv 107461 Inställd!
  Tis 2020-08-18
07:30 - 16:00 MH:309A, MH:330, MH:454A 107151 Förl. tid FMAB30+FMAN60+FMNN10, Tentamen med förlängd tid Flerdimensionell analys, Optimering och Numeriska metoder för differentialekvationer
08:00 - 12:00 ABKA01 ABKA01-0115 Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta A2 V:O2 107542 ABKA01 10 platser (4 timmars tenta)
08:00 - 12:00 ABKF01 ABKF01-0111 Teknisk byggnadsförvaltning Omtenta L4-fe Lokal: inst 107435
08:00 - 13:00 EDAA40 EDAA40-0116 Diskreta strukturer i datavetenskap, Tentamen Omtenta D1 MA 8C 107121
08:00 - 13:00 EITF95 EITF95-0117 Kösystem, Tentamen Omtenta C3, D3, E4-ks Ges på distans 107201
08:00 - 13:00 EITN10, ETEN10 EITN10-0110, ETEN10-0110 Multipelantennsystem, Antennteknik, Skriftlig tentamen Omtenta C3-ki, C5-ks, D4-ki, E4-fh, F4, F4-hn, MWIR1-2, N4-hn Distans/online 107201
08:00 - 10:00 ETSA02 ETSA02-0219 Programvaruutveckling - metodik, Tentamen OmtentaHem C1, I3.D 107121
08:00 - 13:00 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, Fysik Omtenta BI1 Fys:H221 107136
08:00 - 13:00 FAFA45 FAFA45-0110 Termodynamik med tillämpningar, Tentamen Omtenta V1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FKFN35 FKFN35-0117 Miljömätteknik Omtenta E4, F4-es, W4-ms 107136 Inställd, kontakta inst för info
08:00 - 13:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtenta B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 107151 Samtidigt som FMAB35, Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAB35 FMAB35-0117 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Flerdimensionell analys Omtenta Pi1 107151 Samtidigt som FMAB30, Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Matematik: Optimering, Skriftlig tentamen Omtenta BME4, D4-mai, E4, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, M4, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bam, Pi4-bem, I3.C MA 10A-B 107151 Går som salstentamen.
08:00 - 13:00 FMNN10, NUMN12 FMNN10-0109, NUMN12-0701 Numeriska metoder för differentialekvationer, Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer Omtenta BME4, F3, I4, NUMN12, Pi3 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMSF70, FMSF75, FMSN15, MASB02, MASM23 FMSF70-0218, FMSF75-0217, FMSN15-0118, MASB02-0706, MASM23-0703 Matematisk statistik, Matematisk statistik, allmän kurs, Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Matematisk statistik för kemister, Matematisk statistik: Statistisk modellering av multivariata extremvärden, Tentamen Omtenta B3, BME3, F5-fm, I5-fir, K3, MASB02, MASM23, N3, Pi5, W3 MH:362D 107152
08:00 - 13:00 KLGA01, KLGN20 KLGA01-0118, KLGN20-0119 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Livsmedelsteknik, Mass- och energibalanser, Tentamen Omtenta B1, B4-lm, K5-p, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 MION25 MION25-0212 Teknologistrategier, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 M:3145 107312
08:00 - 11:00 MMKF01, MMKF05 MMKF01-0119, MMKF05-0219 Utvecklingsmetodik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta M3, MD3, I3.F Distans 107341 LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/63646198303 You can also join the meeting by entering the following information in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app: Meeting ID: 636 4619 8303 Dial into the meeting with a local number: +46 8 5052 0017 If you are a student or an employee at Lund university, use your LUCAT-credentials to login at https://lu-se.zoom.us and activate your account. Also make sure you have logged in with your LUCAT-credentials (SSO) in the Zoom app.
08:00 - 13:00 VGTF05, VGTN01 VGTF05-0111, VGTN01-0117 Geoteknik, Grundläggningsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta V3, V4-at, V4-hb, V4-ko Vic:1A 107426
08:00 - 13:00 VRSN05 VRSN05-0115 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, Skriftlig tentamen Omtenta MKAT1, RH4-rh V:S1 107473
08:00 - 12:00 VTVA01 VTVA01-0314 Infrastrukturteknik, Geologi Omtenta L1 V:H 107181
08:00 - 15:30 Mentorsrum - Grupprum
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
09:00 - 10:00 MH:227 107152 regressionsmunta
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EITF75 EITF75-0118 Digital signalbehandling, Tentamen Omtenta E3, F4-bm, F4-mt, F4-ss E:2311 107201
14:00 - 19:00 ETEF15 ETEF15-0219 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta IDA3, IEA2 Distans 107201
14:00 - 19:00 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 19:30 VBM611, VBMA35 VBM611-0112, VBMA35-0217 Materiallära, Byggnadsmaterial, Skriftlig examination Omtenta IBYA2 Distans via Zoom 107432
  Ons 2020-08-19
07:30 - 16:00 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Förl. tid B1+FMAN45+FMNF05, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys B1, Maskininlärning och Numerisk analys
08:00 - 13:00 EDAF20 EDAF20-0212 Databasteknik, Tentamen Omtenta IDA2, IEA2 Distans 107121 Samordnas tidsmässigt med EDAF75 i Lund alla gemensamma perioder.
08:00 - 13:00 EDAF75 EDAF75-0217 Databasteknik, Tentamen Omtenta BME4, C2, C2-ki, C4, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs, L4-gi, Pi4-pv MA 9E 107121 Samordnas tidsmässigt med EDAF20 i Helsingborg alla gemensamma perioder.
08:00 - 13:00 EIEF35 EIEF35-0117, EIEF35-0217 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 1-2 Omtenta M3, MD3 DC:Stora hörsalen 107391
08:00 - 13:00 EITF85, ETEF01 EITF85-0117, ETEF01-0109 Elektromagnetisk fältteori Omtenta F3, Pi3 E:2311 107201
08:00 - 13:00 EITF70, ETTN01 EITF70-0117, ETTN01-0110 Datorteknik, Digital kommunikation, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta C3, C4-ks, D2, D3-ki, D4-ns, D4-ssr, E2, E3-ki, E4-ks, F2, I4, MWIR1, Pi4 E:3308 107201 EITF70 10 platser ETTN01 10 platser
08:00 - 13:00 FHLA05 FHLA05-0117 Teknisk mekanik Omtenta B4, BME2, E4, K2, N4-nf, W2 Sparta:A 107145
08:00 - 13:00 FHLA10 FHLA10-0117 Hållfasthetslära, grundkurs Omtenta F2 Sparta:B 107145
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0319 Endimensionell analys, Delkurs B1 Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 12:00 FMAN45 FMAN45-0116 Maskininlärning DistansCovid19, Omtenta D4-bg, D4-mai, E5, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-mai, F4-r, I4, Pi4-bam 107151 Förmodligen distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMNF05 FMNF05-0117 Numerisk analys, Tentamen DistansCovid19, Omtenta C4, D3, D4-ki 107151 Förmodligen distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FFFF10, FYSD13 FFFF10-0117, FYSD13-0911 Process- och komponentteknologi, Fysik: Process- och komponentteknologi, Process- och komponenteknologi Omtenta E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, FYSD13, N3 Distans 107136
08:00 - 13:00 MION20 MION20-0119 Tillämpad affärsanalys Omtenta E4-pla, I4-ai, M4 M:3145 107312
08:00 - 13:00 MMTA05, MMTN25 MMTA05-0109, MMTN25-0117 Industriella produktionssystem, Produktionsteknik Omtenta I3, I4-pr, M4-prr, MD4, MPRR1 KC:M Q 107351
08:00 - 13:00 MTTN60 MTTN60-0116 Verksamhetsutveckling, Processbaserad verksamhetsutveckling Omtenta I4-lf, M4-lp, MD4, MLOG1 Lokal:inst 107311
08:00 - 13:00 MVKF15, MVKN15, MVKP01 MVKF15-0110, MVKN15-0111, MVKP01-0119 Grundläggande fordonssystem, Energiförsörjning, Fjärrvärme och fjärrkyla, Fjärrvärme och fjärrkyla - tentamen Omtenta E4-em, F4-es, I4, M4-en, M4-tt, M5-en, W3, W4-es Lokal: inst 107381 MVKN15 och MVKP01 - 3 timmar
08:00 - 13:00 VBKA05, VBKF01, VBKN05 VBKA05-0114, VBKF01-0110, VBKN05-0112 Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk, Konstruktionsteknik - byggsystem, Betongbyggnad, Skriftlig tentamen, Konstruktionsteknik - Byggsystem Omtenta A1, V3, V4-at, V4-hb, V4-ko MA 9A-D, MA 9F 107424 Gemensam omtentamen för VBKF01, VBKN05 och VBKA05. Skrivtiden för VBKA05 är 3 timmar.
08:00 - 13:00 VBRF20, VBRN60 VBRF20-0116, VBRN60-0117 Brandkemi - värmetransport, Brandskyddssystem, Skriftlig tentamen Omtenta BI2-3 V:S2 107474
08:00 - 13:00 VFTF01 VFTF01-0112 National- och företagsekonomi, Nationalekonomi Omtenta L3 E:3336 107466 VFTF01 5 platser
08:00 - 13:00 Fys:H421 107136
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EDAF85 EDAF85-0117 Realtidssystem, Tentamen i realtidssystem Omtenta IDA3 3T C164 107121 EDAF85 10 platser
14:00 - 19:00 EDAP10 EDAP10-0119 Flertrådad programmering, Tentamen i flertrådad programmering Tentamen BME5-sbh, C4-pv, D3, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv 107121 OBS! Flyttad från 20/8
14:00 - 19:00 EITA60 EITA60-0118 Datorkommunikation, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 Distans 107201
14:00 - 19:00 VTTF05, VTVA50, VVBF15 VTTF05-0116, VTVA50-0112, VVBF15-0111 Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö, Transport och samhälle, Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Trafikteknisk teori, Del 1 Omtenta IBYI1-3, IBYV1-2 3T E413, 3T E421 107461 VTTF05 och VVBF15 ges digitalt.
16:00 - 19:30 E:1144 107991 Distanstenta Lausanne
  Tors 2020-08-20
07:30 - 13:30 E:3139 EITG05 exam
08:00 - 13:00 ABKF05 ABKF05-0213 Installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA2 3T C164 107542
08:00 - 13:00 EDAA01 EDAA01-0208 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C2, C2-ki, D1, E2, E2-ki, L3, M3, Pi2, I3.C-D MA 9A-E 107121 Samtidigt som EDAA30
08:00 - 13:00 EDAA10 EDAA10-0211 Programmering i Java, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E421 107121 Samtidigt som EDAA55 mfl
08:00 - 13:00 EDAA20, EDAA50, EDAA55, EDAA65 EDAA20-0210, EDAA50-0117, EDAA55-0217, EDAA65-0217 Programmering och databaser, Programmeringsteknik, Programmering, Programmering, tentamen, Tentamen Omtenta B4, BME1, C1, E1, F1, I2, K4, L2, M1, MD1, N1, Pi1, W3 Ges på distans 107121 Samordnas med EDAA10 mfl
08:00 - 13:00 EDAA30 EDAA30-0114 Programmering i Java - fortsättningskurs, Tentamen Omtenta IDA2, IEA3 3T C522 107121 Samtidigt som EDAA01
08:00 - 13:00 EITG05 EITG05-0117 Digital kommunikation, Tentamen Omtenta BME4, C3, C3-ki, D4-ns, D4-ssr, E4-ks, F4-f, M4, MWIR1 E:1123 107201
08:00 - 12:00 EITP25 EITP25-0119 Minnesteknologi för maskininlärning, Skriftlig tentamen Omtenta E4, F4-hn, F4-mai, N4-hn E:2311 107201
08:00 - 13:00 ESSF15 ESSF15-0212 Elenergiteknik, Elenergiteknik Omtenta E3, E3-ki, W4 M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 EXTG05 EXTG05-0116 Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material, Skriftlig tentamen Omtenta BME3, N4 E:3308 107231
08:00 - 13:00 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0117, FAFA85-0117 Fysik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C163, 3T E210 107136
08:00 - 00:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta, Omtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 KBTF15, KBTN05 KBTF15-0117, KBTN05-0117 Bioprocessteknik, Separationsprocesser i bioteknik, Skriftlig tentamen DistansCovid19, Omtenta B3, B4-pt, K5-p, MBIO1, MLIV2, W4-p, W5-p 107716
08:00 - 13:00 KFKN05 KFKN05-0112 Yt- och kolloidkemi Omtenta B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLIV1, N4-m KC:L 107745
08:00 - 13:00 MION45 MION45-0116 Produktionsstrategi, Produktionsledning Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 M:3145 107312
08:00 - 13:00 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtenta I4-pr, M2, M4-prr, MD2, MPRR1 M:IP1 (M:1431) 107351
08:00 - 12:00 VBFF05 VBFF05-0112 Fuktsäkerhetsprojektering, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 Lokal: inst 107435
08:00 - 13:00 VBRN45 VBRN45-0117 Riskanalys inom brandteknik, Riskanalys Omtenta BI2 V:S1 107474
08:00 - 12:00 VTVA01, VVBF10 VTVA01-0114, VVBF10-0110 Infrastrukturteknik, Samhällsekonomi, VA-teknik Omtenta IBYI2, IBYV2, V3 V:H, V:S2 107461 VTVA01 VA-teknik inställd!
08:00 - 13:00 DC:402 107324 Omtenta MAMF50
08:00 - 13:00 DC:502 107324 Omtenta MAMF50
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
08:30 - 15:30 E:3336 107121 Tentamen EDAA01 m fl
09:00 - 10:00 FMIN45, TFRP01, VTVA01 FMIN45-0119, TFRP01-0119, VTVA01-0114 Miljökonsekvensbeskrivning, Infrastrukturteknik, VA-teknik Hemtenta L1, L4-fr, W4-ms 107181 UTLÄMNING HEMTENTA
10:00 - 12:00 MAMF50 MAMF50-0118 Användbarhetsutvärdering Omtenta C4-da, D5-se Lokal inst. 107324
10:00 - 18:30 MH:330, MH:454A 107151 Förl. tid FMAB35+FMAF01+FMNF15, Tentamen med förlängd tid Tredimensionell vektoranalys, System & transformer och Beräkningsprogrammering
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 FAFA70, FAFA75 FAFA70-0217, FAFA75-0118 Energi- och omvärldsfysik Omtenta I1, W1 Distans 107136
14:00 - 19:00 FAFF10, FMFF15 FAFF10-0316, FMFF15-0110 Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Kvantmekanik och matematiska metoder, Kvantformalism Omtenta F3, N4-nf Fys:H421 107136
14:00 - 16:00 FMAB35 FMAB35-0217 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Tredimensionell vektoranalys Omtenta Pi1 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 19:00 FMAF05 FMAF05-0116 Matematik - System och transformer, System och transformer Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 17:00 FMNF15 FMNF15-0217 Beräkningsprogrammering Omtenta V2 107151 Går på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 19:00 VSMA01, VSMA15, VSMA25 VSMA01-0108, VSMA15-0112, VSMA25-0117 Mekanik Omtenta BI1, KID1, V1 V:N1, V:O2, V:P2, V:S2 107426
  Fre 2020-08-21
00:00 - 20:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta, Omtenta Pi3 107181
07:30 - 16:00 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen förl. tid A2+FMAF01, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys A2 och Funktionsteori
08:00 - 13:00 EDAF30 EDAF30-0114 Programmering i C++, Tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T C547 107121 Samtidigt som EDAF50
08:00 - 13:00 EDAF35 EDAF35-0115 Operativsystem, Tentamen i operativsystem Omtenta C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4 E:2116 107121 EDAF35 10 platser
08:00 - 13:00 EDAF50 EDAF50-0217 C++ - programmering, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F4, M4, N4, Pi4-pv Vic:1A 107121 Samtidigt som EDAF30
08:00 - 13:00 EIEN25 EIEN25-0118 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar, Kraftelektronik Omtenta E4-em, M4-me M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 EITA25 EITA25-0317 Datasäkerhet, Tentamen Omtenta BME4, C2, C3-ki, D3, D3-ki, D4-dpd, E3-ki, E4, F4, I4 Distans via Canvas 107201
08:00 - 13:00 EITA35 EITA35-0218 Elektronik, Deltentamen 2 Omtenta E1 Distans/onliine 107201
08:00 - 13:00 EITF80 EITF80-0117 Elektromagnetisk fältteori, Skriftlig tentamen Omtenta D4, E3 E:2311 107201
08:00 - 13:00 EXTG50 EXTG50-0117 Människans fysiologi Omtenta B4, BME2, EXTG50, K4, N2 Cerebrum höger (D215b), Cerebrum vänster (D215a) 107231
08:00 - 13:00 FAFN10, FFFN35, FYST24, FYST32 FAFN10-0115, FFFN35-0317, FYST24-0711, FYST32-0911 Avancerade laser- och optiksystem, Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter, Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system, Fysik: Avancerade laser- och optiksystem, Skriftlig tentamen, Fysiken för låg-dimensionella system, Tentamen Omtenta E4, E4-fh, F4-f, F4-nf, FYST24, FYST32, N4-hn, N4-nf Distans 107136
08:00 - 13:00 FKMN10 FKMN10-0109 Högtemperaturmaterial Omtenta M4, MPRR1, N4 107146
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0219 Endimensionell analys, Delkurs A2 Omtenta BME1, M1, MD1 107151 Får EJ krocka med FMAA05, Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori DistansCovid19, Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 107151 Går på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FAFA60, FMFN10, FYST37 FAFA60-0116, FMFN10-0112, FYST37-0901 Fotonik, Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Fysik: Avancerad kvantmekanik, Avancerad kvantmekanik Omtenta C1, D1, F4-tf, N4 Distans 107136
08:00 - 13:00 FRTN30 FRTN30-0115 Nätverksdynamik, Tentamen Omtenta D4-mai, E4-ra, F4-fm, F4-r, I4, I4-fir, Pi4 Distans 107161
08:00 - 11:00 KETA10 KETA10-0217 Processberäkningar, Material- och energibalanser Omtenta K1 KC:M 107760
08:00 - 13:00 KLGN15, KLGN30, KLGN55 KLGN15-0117, KLGN30-0116, KLGN55-0319 Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument, Livsmedelskemi och nutrition, Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser, Tentamen Omtenta B4-lm, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 KAKF05, KASF01, KASN05, KEMB06, KEMM06, KEMM20, KEMM76, KOKA30, KOKN01 KAKF05-0118, KASF01-0117, KASN05-0117, KEMB06-0711, KEMM06-0711, KEMM20-1501, KEMM76-1901, KOKA30-0316, KOKN01-0113 Analytisk kemi, Miljökemi, Kromatografisk analys, Kemi: Analytisk kemi, Kemi: Analytisk kemi - fördjupningskurs, Kemi: Läkemedelskemi, Kemi: Avancerad analytisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Läkemedelskemi, Tentamen, Analytisk kemi - fördjupningskurs, Avancerad analytisk kemi, Organisk kemi DistansCovid19, Omtenta B2-3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K3, K4-l-m, KEMB06, KEMM20, KEMM76, MBIO1, N1, N4-m, N4-nbm 107719
08:00 - 13:00 MIOF30, MION05 MIOF30-0117, MION05-0110 Optimering och simulering, Affärsmarknadsföring Omtenta E5-pla, I3, I4-ai, M4, MD4 Vic:1B 107312
08:00 - 13:00 MMEF01, MMEN05 MMEF01-0110, MMEN05-0117 Tribologi, Transmissioner, dynamik Omtenta M3, M4-pu, MD3 Ges på distans 107331
08:00 - 13:00 MMVA01, MMVF01, MMVF10, MVKN55, MVKN65 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF10-0117, MVKN55-0113, MVKN65-0115 Termodynamik med strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik, Termodynamik med strömningslära för BI Omtenta BI2, F4-bem, F4-es, I4, M2, M4-en, M4-tt, MD2, Pi4-bem, W4-es MA 10E-F 107381
08:00 - 13:00 MTTN25 MTTN25-0110 Materialhantering Omtenta I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 Egen lokal 107311
08:00 - 13:00 BMEF20, MVKF20 BMEF20-0118, MVKF20-0114 Neuroteknik, Transportfenomen i människokroppen, Skriftlig tentamen Omtenta BME3, BME4-br, F4-mt, N4, Pi4 E:1328 107231
08:00 - 13:00 VSMA10, VSMA20 VSMA10-0109, VSMA20-0117 Materialmekanik, Strukturmekanik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E230, 3T E413 107426 VSMA10 4 timmar VSMA20 5 timmar
08:00 - 13:00 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0119, VTGF05-0111 Teknisk geologi, Bergmekanik och bergbyggnad, Geoteknologi, Tentamen Omtenta BI3, V1, V3, W1 MA 8A 107452
08:00 - 13:00 VVRN25, VVRN35 VVRN25-0115, VVRN35-0117 Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning, Hydromekanik Omtenta MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:S1 107442
08:00 - 13:00 3T:U104A
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
12:00 - 14:00 KETA10 KETA10-0117 Processberäkningar, Beräkningsteknik Omtenta K1 KC:Platinum 107760
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 ETEF10 ETEF10-0113 Kraftelektronik Omtenta IEA2 3T E413 107391 ETEF10 5 platser
14:00 - 19:00 ETIN25, ETSN10 ETIN25-0118, ETSN10-0118 Analog IC-konstruktion, Nätverksarkitektur och prestanda, Tentamen Omtenta C4-ks, D4-ns, E4-fh, E4-is, E4-ks, F4-hn, I4-pvs, MSOC1, MWIR1, N4-hn E:2311 107201 ETIN25 10 platser ETEN10 10 platser
14:00 - 19:00 FMAA50 FMAA50-0117 Matematisk analys, Algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210 107151 Ges på plats för den som vill. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 19:00 KETF01, KETF10, KETF25, KETF30, KETF35, KETF40, VVAF01 KETF01-0116, KETF10-0209, KETF25-0113, KETF30-0117, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAF01-0109 Transportprocesser, Separationsprocesser, Reaktionsteknik, Energiteknik, Processriskanalys, Masstransport i naturliga och tekniska system, VA-teknik, Tentamen, Teori Omtenta B2-4, K2-3, RH4, V2, W3, W4-p MA 10A-D 107760
  Lör 2020-08-22
07:30 - 16:00 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Förl. tid FMAF10+FMAN55+FMNF10, Tentamen med förlängd tid Tillämpad matematik - Linjära system, Kontinuerliga system och Numerisk analys
08:00 - 13:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik Omtenta B4, BME4, C4, D2, D2-ki, K4, L4-gi, M4, W4 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Omtenta D4, E4, F2, M4, Pi2 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMEA15, FMEA30 FMEA15-0209, FMEA30-0213 Mekanik - Statik och dynamik, Mekanik, Dynamik Omtenta M2, MD2, Pi1 MA 8, Hela 107147 FMEA15 4 timmar
08:00 - 12:00 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF55, TFRN90, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRF55-0110, TFRN90-0117, VTVA05-0214 Miljö och management, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Miljövetenskap med miljökemisk profil, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Hållbart byggande, Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Environmental issues, Husbyggnadsteknik Omtenta E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF55, TFRN90, V2, W3, W4-ms V:N1-2 107181 FMIF20/TFRF55, FMIN15/TFRN90 och FMIF40/TFRG40 inställd!
08:00 - 13:00 FMNF10 FMNF10-0117 Numerisk analys Omtenta BME4, E3, E3-ki, M4, N4, I3.C 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FRTN15 FRTN15-0116 Prediktiv reglering, Tentamen Omtenta BME4, C4, D4-mai, D4-ssr, E4-ra, F4-mai, F4-r, Pi4-ssr MA 10B 107161
08:00 - 13:00 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Marknadsföring och globalisering, Material- och produktionsstyrning, Marknadsföring, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4, M4-lp, MD4, MLOG1 Distans för MIOF01 + MIOF15 107312 MIOF10 sker i inst:s egna lokaler. Kontakta inst för mer info om var.
08:00 - 12:00 VBFA01 VBFA01-0108 Husbyggnads- och installationsteknik, Husbyggnadsteknik Omtenta V1 Ges på distans i Canvas 107435
08:00 - 12:00 VBFA05 VBFA05-0108 Husbyggnadsteknik Omtenta BI1 Ges på distans 107435
08:00 - 11:00 VBMA10 VBMA10-0108 Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik, Byggnadsteknik & byggnadsfysik Omtenta A2 Ges på distans i Canvas 107435
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
09:00 - 14:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T C163-164 107152
v 35 Mån 2020-08-24 v 35
07:30 - 16:00 MH:309A, MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen förlängd tid A3/B2, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys A3/B2
08:00 - 12:00 ABKF10, ABKF15 ABKF10-0213, ABKF15-0113 Ventilation och luftkvalitet i byggnader, Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1-2 Lokal: inst 107542
08:00 - 13:00 AEBF25 AEBF25-0117 Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik Omtenta E4, F4, M4, W4-es Inst 107545
08:00 - 13:00 AEBF30 AEBF30-0117 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtenta E4-em, F4-es, M4, W4 Inst 107545
08:00 - 13:00 EDAA25 EDAA25-0213 C-programmering, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-is, D4-pv, E4, F2, F4-bs, L5-gi, M4, N2, Pi4 MA 9E 107121
08:00 - 13:00 EIEN20 EIEN20-0113 Elmaskinkonstruktion Omtenta E5-em, M4 M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 EITF65 EITF65-0117 Digitalteknik, Tentamen Omtenta C4-sec, D2, D2-ki, E2, E2-ki MA 9F 107201
08:00 - 13:00 ETIA10, TFRC66 ETIA10-0113, TFRC66-0113 Patent och annan immaterialrätt Omtenta B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4 E:2311 107201
08:00 - 13:00 EXTG01 EXTG01-0117 Medicinska bildgivande system, Skriftlig tentamen Omtenta BME3 E:3336 107231
08:00 - 13:00 FAFN01, FMFN05, FYSN14, FYST13 FAFN01-0114, FMFN05-0109, FYSN14-0711, FYST13-0701 Lasrar, Kaos, Fysik: Lasrar, Fysik: Kaos i naturvetenskap och teknik, Skriftlig tentamen, Kaos i naturvetenskap och teknik Omtenta BME4, BME4-bf, E4-fh, F4-f, F4-tf, FYSN14, N4 Distans 107136
08:00 - 13:00 FKMA05 FKMA05-0117 Material Omtenta KID1 KC:M Q 107146
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0319 Endimensionell analys, Delkurs A3 Omtenta BME1, M1, MD1 107151 Samtidigt som FMAA05 delkurs B2, Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0419 Endimensionell analys, Delkurs B2 Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 107151 Samtidigt som FMAA01 delkurs A3, Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 12:00 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E413 107181 Digital hemtenta
08:00 - 13:00 FRTF10, FRTN25, FRTN35 FRTF10-0117, FRTN25-0115, FRTN35-0417 Systemteknik, Processreglering, Systemidentifiering, Tentamen Omtenta B4-pt, BME5-sbh, C5, D5-mai, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-mai, F4-r, K4-p, Pi4-ssr, W3 MA 8, Hela 107161
08:00 - 13:00 KFKA05, KFKA10, KFKF01 KFKA05-0115, KFKA10-0118, KFKF01-0116 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Tentamen DistansCovid19, Omtenta B2, K2, N4-m, N4-nbm, W2 107711
08:00 - 13:00 KLGN01 KLGN01-0107 Probiotika Omtenta B4-lm, MBIO1, MLIV1 KC:K 107745
08:00 - 13:00 MMKF30 MMKF30-0117 Hydraulik och pneumatik Omtenta M4-pu Distans 107341
08:00 - 13:00 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Logistik, Logistik och verksamhetsstyrning, Skriftlig tentamen Omtenta E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 Egen lokal 107311
08:00 - 13:00 MVKF01, MVKN50, MVKN75 MVKF01-0109, MVKN50-0113, MVKN75-0117 Energi och miljö i hållbar utveckling, Introduktion till förbränningsmotorer, Ång- och gasturbinteknik Omtenta M3, M4-en, M4-tt, MD3, W4 Lokal: inst 107381
08:00 - 12:00 VBFF01 VBFF01-0110 Energieffektivitet och innemiljö, Skriftlig tentamen Omtenta V4-bf, V4-hb V:N2 107435
08:00 - 13:00 VBRF10 VBRF10-0112 Branddynamik Omtenta BI2 V:P1-2 107474
08:00 - 13:00 VFRN05 VFRN05-0108 Kommersiella fastighetsköp Omtenta L4-fe, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) 107466 VFRN05 5 platser
08:00 - 13:00 VFTF30 VFTF30-0119 Värdering och ersättning vid markåtkomst Omtenta L3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VGMF15 VGMF15-0111 Geodetisk mätningsteknik Omtenta V3 V:S1 107461
08:00 - 12:00 VTVF45 VTVF45-0109 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1 Omtenta IBYI2 3T C522 107461
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
09:00 - 12:00 VBEA25 VBEA25-0117 Byggprocessen med entreprenadrätt DistansCovid19, Omtenta IBYA2, IBYI3, IBYV2 Distans 107434
10:00 - 11:00 MH:227 107152 regressionsmunta
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EIEF10 EIEF10-0114 Elmaskiner och drivsystem Omtenta IEA2 3T C163 107391 EIEF10 5-10 platser
14:00 - 19:00 EITA15 EITA15-0119 Digitala system, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T C547 107201
14:00 - 19:00 EITN70 EITN70-0118 Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation, Tentamen Omtenta C5-ks, C5-sec, D5, E4-ks, MWIR1 E:2311 107201 EITN70 5 platser
14:00 - 19:00 ETSF30 ETSF30-0117 Kravhantering, Tentamen Omtenta IDA3 Distans 107121 ETSF30 7 platser
14:00 - 19:00 ETSN15 ETSN15-0117 Kravhantering Omtenta C4-da, D4-se, E4-pv, F4-pv, I4-pvs E:2116 107121 ETSN15 10 platser
14:00 - 19:00 FMSF15, FMSN55, MASC03, MASM15 FMSF15-0115, FMSN55-0117, MASC03-0705, MASM15-0703 Markovprocesser, Statistisk modellering av extremvärden, Matematisk statistik: Markovprocesser, Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden, Tentamen, Tenta Omtenta BME4, C4, D4-ns, E4, F4-bg, F4-bm, F4-fm, I4-fir, MASC03, MASM15, Pi4-biek, Pi4-fm, Pi4-ssr MH:227-228 107152
14:00 - 19:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C3, D3, E3, F2, I3, M3, MD3, N3, Pi2 MA 8, Hela 107161
  Tis 2020-08-25
07:30 - 16:00 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen förlängd tid FMAA25, Tentamen med förlängd tid Diskret matematik
08:00 - 11:00 ABVA01 ABVA01-0117 Arkitektur- och byggteknikhistoria Omtenta IBYA1 Digital 107510
08:00 - 13:00 EIEF20 EIEF20-0112 Automationsteknik, fortsättningskurs Omtenta IEA3 3T C522 107391
08:00 - 13:00 ESSF01 ESSF01-0118 Analog elektronik, Tentamen Omtenta E2, E2-ki, E3-ki, N3 MA 8, Hela 107201
08:00 - 13:00 FAFA05 FAFA05-0115, FYST21-0701 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Fysik - Våglära, optik och atomfysik, Ljus-material växelverkan Omtenta N1 Distans 107136 Reexam FAFN05/FYST21
08:00 - 13:00 FAFA55, FAFF10, FAFN05, FMFF05, FYST21 FAFA55-0212, FAFF10-0516, FAFN05-0108, FMFF05-0108, FYST21-0701 Kvantfysikaliska koncept, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Ljus - materia växelverkan, Statistisk termodynamik med tillämpningar, Fysik: Ljus-materia växelverkan, Tentamen och inlämningsuppgifter, Atomfysik, Statistisk termodynamik, Ljus-material växelverkan Omtenta E4, F1-3, F4-f, F4-tf, FYST21 Fys:H421 107136 FAFF10 3 timmar, FAFA55, FMFF05 samt FAFN05/FYST21 4 timmar
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0119 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs I Omtenta M2, MD2 Vic:1A 107145
08:00 - 13:00 FMAA25 FMAA25-0115, MATB13-0701 Diskret matematik Omtenta BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F1, Pi1 107151 FMAA25 12 platser Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FRTF01, FRTN05 FRTF01-0114, FRTN05-0114 Fysiologiska modeller och beräkningar, Olinjär reglering och servosystem, Tentamen Omtenta BME3, D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4, Pi4-ssr MA 10C 107161
08:00 - 13:00 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0219, KMBN05-0117 Teknisk biologi, Genteknik, Mikrobiologi, Molekylär cellbiologi, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1 DistansCovid19, Omtenta B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 107726
08:00 - 13:00 MAMA15 MAMA15-0211 Interaktionsdesign, grundkurs, Skriftlig tentamen Omtenta C2 Lokal: inst. 107324
08:00 - 13:00 MAMN30, MAMN35 MAMN30-0113, MAMN35-0118 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning, Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet, Arbetsorganisation och ledarskap, Riskanalysmetoder Omtenta BME4, C2-ki, C4, D4, F4, I4-ai, Pi4, RH4-rh, W4 MA 10B 107324
08:00 - 13:00 MTTN70 MTTN70-0117 Internationell distributionsteknik Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 Lokal: inst 107311
08:00 - 11:00 VBEA05, VBEA10, VBEF05, VBEF10, VBEF15, VBEN25 VBEA05-0109, VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110, VBEF15-0110, VBEN25-0118 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Fastighetsförvaltning, Byggproduktion, Bygglogistik och inköp, Skriftlig tentamen, Tentamen DistansCovid19, Omtenta A3, L3, L4-fe, V2, V4-bf, V4-hb Distans 107434
08:00 - 13:00 VBFA01, VBFN10 VBFA01-0208, VBFN10-0111 Husbyggnads- och installationsteknik, Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader, Installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta V1, V4-bf, V4-hb MA 10D 107435 VBFN10 - 4 timmar
08:00 - 13:00 VTTF01, VTTN10 VTTF01-0109, VTTN10-0111 Trafikteknik, Kollektivtrafik Omtenta L4, V3, V4-tv V:H 107461 OBS! Tentorna ges på plats i lokal
08:00 - 16:00 DC:402 107324 Omtenta MAMA15
08:00 - 11:30 E:5146 Snick 107991 Distanstenta Lausanne
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 BMEN01 BMEN01-0118 Medicinsk signalbehandling, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4, D4, E4-mt, F4-bm, F4-mt, F4-ss, Pi4-biek E:1328 107231 TENTAMEN I ANGIVEN LOKAL
14:00 - 19:00 EDAN15 EDAN15-0210 Konstruktion av inbyggda system, Tentamen Tentamen D4-dpd, D4-is, E4-is, M4-me, MSOC1, MWIR2 E:2116 107121 EDAN15 10 platser
14:00 - 19:00 EDIN01 EDIN01-0118 Kryptoteknik, Tentamen Omtenta C4-ks, C4-sec, D4-ns, E4-ks, F4, MWIR2, Pi4-pv E:2311 107201 EDIN01 15 platser
14:00 - 19:00 EITF45 EITF45-0116 Datorkommunikation, Tentamen Omtenta D2, D2-ki, F4, Pi4, I3.D MA 9B 107201
14:00 - 19:00 EITF90 EITF90-0117 Ellära och elektronik, Tentamen Omtenta BME2, F2, N2, Pi4, W3 Sparta A-D, Hela 107201 Sp 01, E:2311, alt zoom
14:00 - 19:00 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Omtenta IDA2, IEA2 3T C547 107201 EITG01 10 platser
14:00 - 19:00 MIOF20 MIOF20-0217 Företagsorganisation Omtenta B4, BME4, C4, D4-se, E3, F4, I1, K4, M3 MA 9A 107312
14:00 - 17:00 FMIF35, FMIF45, FMIN30, VTVA01 FMIF35-0116, FMIF45-0119, FMIN30-0117, VTVA01-0214 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik, Miljösystemanalys, livscykelanalys, Infrastrukturteknik, Tentamen, Tentamen och inlämningsuppgift, Vägbyggnad Omtenta C3, C3-ki, D3, D4-ki, E3, E3-ki, E4-em, L1, V4-tv, W4-es, W4-ms, W4-p V:H 107181 FMIF45 & FMIF35 ges digitalt. VTVA01 vägbyggnad inställd!
14:00 - 18:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYV2 Distans 107461 VTVF95 - Deltenta Vägkonstruktion ges digitalt
14:00 - 19:00 E:2517
14:00 - 19:00 E:3139
  Ons 2020-08-26
07:30 - 13:20 Fys:H551 107136 Distansvaktande
07:30 - 16:00 MH:227, MH:309A, MH:330, MH:454A 107151 Förl tid FMAA20+FMAB20+FMAF35, Tentamen med förlängd tid Linjär algebra och Linjär & kombinatorisk optimering
08:00 - 12:00 AEBF15 AEBF15-0213 Dagsljus och belysning i byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 EIEN35 EIEN35-0117 Automation för komplexa system Omtenta D4, E4-ra, F4, I4, M4-prr M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 ETIF10, ETIF20 ETIF10-0118, ETIF20-0114 Signalbehandling - design och implementering, E-hälsa Omtenta BME3-4, C4, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-r, F4-ss, Pi4-ssr E:1328 107231 ETIF10 - TENTAMEN I ANGIVEN LOKAL
08:00 - 13:00 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik Omtenta E2, E2-ki 107136 Ges digitalt
08:00 - 13:00 FFFN01, FKFF05, FYST31, FYST45 FFFN01-0107, FKFF05-0218, FYST31-0901, FYST45-1001 Avancerad framställning av nanostrukturer, Atmosfärskemi och -fysik, Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer, Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi, Skriftlig tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtenta F4-es, F4-hn, F4-nf, FYST31, N4-hn, N4-m, N4-nf, W2 Distans 107136
08:00 - 13:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra Omtenta B1, K1, W1 107151 Samtidigt som FMAB20, Distanstentamina
08:00 - 13:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Omtenta BI1, BME1, C1, D1, E1, F1, I1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, V1 107151 Samtidigt som FMAA20, Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAF35 FMAF35-0117 Linjär och kombinatorisk optimering, Tentamen Omtenta C4, D4-pv, E4, F4-bs, F4-pv, Pi4-bs, Pi4-pv 107151 Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMFF30 FMFF30-0117 Relativitetsteori Omtenta E4, F2, Pi2 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMSF20, FMSF45, MASB03 FMSF20-0115, FMSF45-0117, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Omtenta D3, D3-ki, E3, E3-ki, F3, I2, MASB03, Pi2 MA 9, Hela 107152
08:00 - 12:00 MMKN21 MMKN21-0119 Konstruktion i termoplastiska material, Skriftlig tentamen Omtenta M4-pu, MD4 Distans 107341
08:00 - 13:00 MTTN80 MTTN80-0117 Logistik i försörjningskedjor Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 Lokal: inst 107311
08:00 - 13:00 VFTF01, VFTN40 VFTF01-0212, VFTN40-0117 National- och företagsekonomi, Fastighetsfinansiering, Företagsekonomi Omtenta L3, L4-fe, V5-bf E:3308 107466 VFTF01 5 plaster VFTN40 1 plats
08:00 - 13:00 VSMA05, VSMF05, VSMN25 VSMA05-0108, VSMF05-0116, VSMN25-0119 Byggnadsmekanik, Teknisk modellering: Bärverksanalys, Finita elementmetoden - flödesberäkningar, Skriftlig tentamen Omtenta MWLU2, V2-3, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr MA 10I-J 107426
08:00 - 12:00 VTVF35 VTVF35-0210 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Del 2 Omtenta IBYI2 3T C547 107461
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EDAF15 EDAF15-0214 Algoritmimplementering, Tentamen Omtenta C4-pv, D4-is, D4-pv, F4-bs, Pi3 MA 8B 107121
14:00 - 19:00 EDAF25 EDAF25-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen Omtenta IDA2 3T C547 107121 Samordnas tidsmässigt med EDAF60 i Lund alla gemensamma perioder.
14:00 - 19:00 EDAF60 EDAF60-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtenta C3, C3-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi MA 8A 107121 Samordna tidsmässigt med EDAF25 i Helsingborg alla gemensamma perioder.
14:00 - 19:00 EIEF06 EIEF06-0118 Automationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IEA2 3T E413 107391
14:00 - 19:00 EITA40 EITA40-0117 Krets- och mätteknik, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E230 107201
14:00 - 19:00 EITN75, EITP05 EITN75-0118, EITP05-0117 Design av trådlösa system, Nanoelektronik, Tentamen Omtenta C4-ks, D4, E4-fh, E4-ks, F4-hn, F4-nf, MSOC1-2, MWIR1, N4-hn E:2311 107201 EITP05 5 platser EITN75 15 platser
14:00 - 19:00 EXTA70 EXTA70-0117 Cellens biologi Omtenta BME2, EXTA70, N2 MA 8C 107231
14:00 - 18:00 MMEF05, MMEN01 MMEF05-0110, MMEN01-0117 Transmissioner, Transmissioner, dimensionering Omtenta M3, M4-tt, MD3 Ges på distans 107331
14:00 - 18:00 VBFA10, VBFF10 VBFA10-0117, VBFF10-0217 Husbyggnadsteknik, Byggnadsfysik, Tentamen Omtenta IBYA1-2 3T C163-164 107435
  Tors 2020-08-27
07:30 - 13:15 Fys:H551 107136 Distansvaktande
07:30 - 13:15 Fys:K404 107136
08:00 - 13:00 BMEF25, EEMN26 BMEF25-0119, EEMN26-0118 Signalbehandling - teori och tillämpningar, Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar, Tentamen Omtenta B4, BME4-bf, E4, F4-mt, N4-nbm, Pi2 E:1328 107231 OBS! BMEF25 - TENTAMEN PÅ DISTANS EEMN26 - TENTAMEN i ANGIVEN LOKAL
08:00 - 13:00 EITA10, EITA55 EITA10-0117, EITA55-0117 Elektronik, Kommunikationssystem, Tentamen Omtenta C1, D2, D2-ki E:2311 107201 EITA55 5 platser
08:00 - 13:00 EITA50 EITA50-1901 Signalbehandling i multimedia, Tentamen Omtenta BME2, C2, D3, E3 Distans via Canvas 107201
08:00 - 13:00 FAFA01, FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA01-0108, FAFA80-0217, FAFF10-0416, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Fysik - Mekanik och vågor, Tillämpad vågrörelselära, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Våglära och optik, Vektoranalys, Tillämpad vågrörelselära (teori), Kärnfysik Omtenta E1, F1-3, M1, Pi1 MA 9, Hela 107136 FAFA01, FAFA80, FAFF30 och FAFF40 ges på distans. FAFF10 samt FMFF01 ges på campus (MA 9).
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0219 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs II Omtenta M2, MD2 MA 10G-H 107145
08:00 - 13:00 FRTN01 FRTN01-0114 Realtidssystem, Tentamen Omtenta BME4, C4, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, Pi4-pv MA 10F 107161
08:00 - 13:00 FBRF01, FMFN25, FYSD11 FBRF01-0117, FMFN25-0118, FYSD11-0901 Grundläggande förbränning, Statistisk mekanik, Fysik: Grundläggande förbränning Omtenta F4-es, F4-tf, FYSD11, K4, M4, Pi4, W4-es, I3.B 107136 FBRF01/FYSD11 ges på distans. FMFN25 är inställd
08:00 - 13:00 KASA05, KASF05, KASF10, KASN20, KASN25, KOKA20, KOKA25, KOKA30, KOOA20 KASA05-0118, KASF05-0117, KASF10-0117, KASN20-0117, KASN25-0117, KOKA20-0115, KOKA25-0115, KOKA30-0116, KOOA20-0217 Organisk kemi, Material- och polymerteknologi, Funktionella material, Polymerfysik, Polymerkemi, Allmän och organisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Inledande kemi, Organisk kemi, läskurs, Läskurs, Allmän och oorganisk kemi, Obligatoriska moment DistansCovid19, Omtenta B1, B4, BME1, K1, K3, K4-m, N1-2, N4-m, W2 107719
08:00 - 13:00 MIOF25 MIOF25-0117 Industriell ekonomi, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, K4, M3, MD4 MA 10D-E 107312
08:00 - 13:00 MMTN45 MMTN45-0119 Produktionsteknik 2 Omtenta I4, M4, MPRR1 KC:M Q 107351
08:00 - 13:00 MTTN35 MTTN35-0219 Förpackningslogistik, Skriftlig examen Omtenta I5-lf, M4-lp, MD4, MFIPDES2, MLIV1, MLOG2 107372 INSTÄLLD
08:00 - 13:00 MAMF35, TFRC70 MAMF35-0115, TFRC70-0111 Människan i extrema miljöer Omtenta BME4-br, TFRC70 DC:467 Seminarierum 107324 MAMF35 3 hours
08:00 - 11:00 VBMA05 VBMA05-0113 Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial, Skriftlig examination Omtenta A1 Digitalt via Canvas 107432
08:00 - 13:00 VBMA25, VBMA30 VBMA25-0215, VBMA30-0217 Byggnadsmaterial, Skriftlig examination DistansCovid19, Omtenta BI1, V1 107432 VBMA05 3 timmar
08:00 - 13:00 VBMF05 VBMF05-0113 Byggmaterialvetenskap, Skriftlig examination Omtenta V3 Zoom 107432
08:00 - 13:00 VBMN10 VBMN10-0113 Betong i livscykelperspektiv, Skriftlig examination Omtenta V4-at, V4-ko Distans via Zoom 107432
08:00 - 13:00 VFRN01, VFTN15 VFRN01-0108, VFTN15-0111 Lokalhyra och arrenden, Rättsekonomi Omtenta L4-fe, L4-fr, L5-fe, L5-fr E:1408 (OBS! Testsal) 107466 VFRN01 5 platser VFTN15 2 platser
08:00 - 13:00 VFTA05, VFTF25 VFTA05-0117, VFTF25-0119 Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Fastighetsvärdering och analys, Skriftlig tentamen Omtenta L1, L3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VGM630, VGMA05 VGM630-0101, VGMA05-0117 Geomatik, introduktion, Geodetisk mätningsteknik Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E210 107461 Digital tenta
08:00 - 13:00 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E230 107426
08:00 - 13:00 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Hydrologi och akvatisk ekologi, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar, Delprov 1 Omtenta MWLU1-2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr Sparta:A 107442 VVRA05 och VVRN10 tenterar i sal. VVRN20, VVRA01 och VVRF10 tenterar på distans
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
08:15 - 14:00 3T:U104A
10:00 - 18:30 MH:330 107151 Tentamen förlängd tid FMAN10, Tentamen med förlängd tid Algebraiska strukturer
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EDAF70, EDAP01 EDAF70-0117, EDAP01-0119 Tillämpad artificiell intelligens, Artificiell intelligens, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-mai, D4-pv, E4-bg, F4, F4-mai, Pi4-bam Distans, MA 10H 107121 Distanstenta, Canvas
14:00 - 19:00 EDAF90 EDAF90-0118 Webbprogrammering, Tentamen i webbprogrammering Omtenta BME4, C3, C3-ki, D4, E4, F4, I4, L4-gi Tentan genomförs online I canvas, Respondus lock down browser, MA 10I 107121 Tentan genomförs online I canvas, Respondus lock down browser
14:00 - 19:00 EITF55 EITF55-0118 Säkerhet, Skriftlig tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T C163 107201 EITA60 20 platser EITF55 10 platser
14:00 - 19:00 EITF60, ETEF05 EITF60-0117, ETEF05-0113 Datorarkitekturer med operativsystem, Elenergiteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IDA2, IEA2 Distans 107201 EITF60 5 platser ETEF05 5 platser
14:00 - 19:00 ETIN20 ETIN20-0118 Digital IC-konstruktion, Tentamen Omtenta D4-dpd, E4-fh, E4-is, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 107201 ETIN20 10 platser
14:00 - 19:00 FMAN10, MATM11 FMAN10-0113, MATM11-0701 Algebraiska strukturer, Matematik: Algebraiska strukturer, Prov Omtenta C4-ks, C4-sec, D4-ns, F3, MATM11, Pi2-pv 107151 FMAN10 10 platser. Ges på distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
14:00 - 19:00 MMVF05, MVKN60, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Värmeöverföring, Turbomaskinernas teori, Miljövänlig elproduktion, Skriftlig tentamen Omtenta F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MLIV1, Pi4-bem 107381 Lokal: inst
14:00 - 19:00 VFTA01 VFTA01-0114 Fastighetsteknik och fysisk planering, Skriftlig tentamen Omtenta L2 MA 10J 107466
15:00 - 17:00 MMTF25 CAD/CAM/CAE Omprov BME4, I4-pr, M3, MD1, MPRR1 KC:Stibium, KC:Tellurium 107351 Modelling test
17:00 - 18:00 FMIN45, TFRP01, VTVA01 FMIN45-0119, TFRP01-0119, VTVA01-0114 Miljökonsekvensbeskrivning, Infrastrukturteknik, VA-teknik Hemtenta L1, L4-fr, W4-ms 107181 INLÄMNING HEMTENTA, VTVA01 inställd! FMIN45/TFRP01 skriver hemtenta
  Fre 2020-08-28
07:30 - 16:00 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen förlängd tid A1, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys, A1
07:45 - 13:00 Fys:H221 107136
07:45 - 13:15 Fys:H421 107136
08:00 - 12:00 AEBF10, AEBF20 AEBF10-0212, AEBF20-0218 Energianvändning och termisk komfort i byggnader, Byggnadsintegrerade solenergisystem, Skriftlig tentamen, Muntlig tentamen Ommunta, Omtenta A4, MEMB1-2 Lokal: inst 107545
08:00 - 13:00 EDAA45, EDAF95, EDAN40 EDAA45-0116, EDAF95-0219, EDAN40-0213 Programmering, grundkurs, Grundläggande funktionsprogrammering, Funktionsprogrammering, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D1-2, D3-ki, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Distans, MA 8, Hela 107121 EDAF95 + EDAN40 - distanstenta
08:00 - 12:00 EEMF10 EEMF10-0113 Klinisk kemisk diagnostik Omtenta BME3 E:1328 107231 OBS! MUNTLIG TENTAMEN PÅ DISTANS
08:00 - 13:00 EIEF30 EIEF30-0117 Styr- och reglerteknik, Reglerteknik Omtenta IDA2, IEA2 3T E421 107391
08:00 - 13:00 EIEF45 EIEF45-0118 Automation Omtenta D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1 M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 EITA35, EITN85, EITP20 EITA35-0118, EITN85-0118, EITP20-0219 Elektronik, Trådlösa kanaler, Konstruktion av säkra system, Deltentamen 1, Tentamen Omtenta BME4, C4-ks, C4-sec, D4, D4-ns, D4-se, E1, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 107201 EITA35 10 platser EITN85 5 platser EITP20 10 platser
08:00 - 13:00 FFFF01, FFFF05 FFFF01-0215, FFFF05-0110 Elektroniska material, Fasta tillståndets fysik, Elektroniska Material Omtenta E3-ki, F3, N2 Sparta:A-B 107136
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0119 Endimensionell analys, Delkurs A1 Omtenta BME1, M1, MD1 107151 Distans. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0217 Matematisk analys, Analys 1 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230, 3T E413 107151 Ges på plats för den som vill. För aktuell information se https://canvas.education.lu.se/courses/6483
08:00 - 13:00 FMEA05, FMEA20 FMEA05-0108, FMEA20-0108 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik - Dynamik Omtenta F1-2 KC:M M2 107147
08:00 - 13:00 FMEA10, FMEA15 FMEA10-0108, FMEA15-0109 Mekanik, grundkurs, Mekanik - Statik och dynamik, Statik och partikeldynamik Omtenta I1, Pi1 KC:M ALC, KC:M M1 107147
08:00 - 13:00 FMEA30 FMEA30-0113 Mekanik, Statik och partikeldynamik Omtenta M2, MD2 KC:H-I 107147
08:00 - 13:00 KBTN01 KBTN01-0212 Bioanalys DistansCovid19, Omtenta B4-mb, B4-pt, MBIO1, MLIV1, N4-nbm 107716
08:00 - 13:00 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOKN05, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOKN05-0119, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Grundläggande kemi, Oorganisk kemi, Analys på nanoskalan, Materialkemi, Organisk kemi - teori, Allmän kemi, Tentamen, Nanoanalys, Läskurs, Obligatoriska moment DistansCovid19, Omtenta B1-2, B4-l, BI1, K1-2, K4-l-m, N3, N4-m, W2 107719
08:00 - 13:00 MTTN75 MTTN75-0117 Industriellt inköp Omtenta E5-pla, I4-ai, I4-lf, I5-pr, M4-lp, M5-prr, MLOG1 Lokal: inst 107311
08:00 - 13:00 MVKF25 Vätgas, batterier och bränsleceller Omtenta M4 KC:M Q 107381
08:00 - 12:00 VBFF15 VBFF15-0119 Energihushållning Omtenta IBYA2 107435 Omtentan sker digitalt
08:00 - 13:00 VBKF10, VBKF15, VBKN25, VBKN30 VBKF10-0219, VBKF15-0117, VBKN25-0119, VBKN30-0118 Konstruktionsteknik, Stålbyggnadsteknik, Träbyggnadsteknik, Dugga, Tentamen Omdugga, Omtenta BI2, V2, V4-hb, V4-ko, V5-hb, V5-ko Vic:1-HELA 107424
08:00 - 13:00 VFTF10, VFTN55 VFTF10-0213, VFTN55-0119 Fastighetsbildning, Borätt, Tentamen Fastighetsbildning Omtenta L3, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) 107466 VFTF10 5 platser VFTN55 5 platser
08:00 - 13:00 VFTN50 VFTN50-0117 Fastighetsmarknaden DistansCovid19, Omtenta L4-fe 107466
08:00 - 13:00 VRSN25 VRSN25-0117 Riskanalys inom säkerhetsområdet, Skriftlig tentamen Omtenta BI3, Pi4, RH4-rh Lokal: inst 107473
08:00 - 12:00 VTVF45, VVBF15 VTVF45-0209, VVBF15-0211 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2, Del 2 Omtenta IBYI2-3 3T C521-522 107461 VVBF15 ges digitalt.
08:00 - 13:00 VTVN15, VVBF20 VTVN15-0118, VVBF20-0111 Trafikteknisk analys, Vägbyggnad Omtenta V3, V4-tv V:S2 107461 VTVN15 inställd
08:00 - 12:00 YTHA66 YTHA66-0116 Livsmedlens näringsmässiga grunder, Skriftlig tentamen Omtenta YL1 Inst 107745
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid
11:00 - 12:00 MH:309B 107150
12:30 - 20:30 V:Q1 Förlängd skrivtid
14:00 - 19:00 EITA30 EITA30-0117 Informationsöverföring Omtenta C1 E:2311 107201
14:00 - 19:00 EITP01 EITP01-0119 Höghastighetselektronik, Skriftlig tentamen Omtenta E4-fh, F4-hn, F4-nf, MSOC1, N4-hn E:2517 107201
14:00 - 19:00 FHLF01, FHLF10, FHLF20, FHLN25 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117, FHLN25-0117 Finita elementmetoden, Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik, Brottmekanik, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta BME4, BME4-br, F3-4, M3, M4-bem, Pi3-4, I3.F Sparta:D 107145
14:00 - 19:00 Sparta:C 107145
  Lör 2020-08-29
07:30 - 15:00 MH:228 107152 Omtentor, Omtentor FMSF05, FMSF60, FMSF65, FMSN25, MASC01, MASC05, MASM24
08:00 - 13:00 FMIF01, FMIF55, FMIN25, VTVA05 FMIF01-0213, FMIF55-0119, FMIN25-0117, VTVA05-0114 Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling, Hållbar utveckling, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Hållbart byggande, Tentamen, Miljökunskap Omtenta E4-em, F3, F4-es, I3, L1, W4-es, W4-ms V:N1-2 107181 FMIF55 4 h, VTVA05, FMIF01 4 h FMIN25 inställd!
08:00 - 13:00 FMSF05, FMSF60, FMSF65, FMSN25, MASC01, MASC05, MASM24 FMSF05-0116, FMSF60-0117, FMSF65-0117, FMSN25-0115, MASC05-0702, MASM24-1101 Sannolikhetsteori, Statistiska metoder för säkerhetsanalys, Försöksplanering, Prissättning av derivattillgångar, Matematisk statistik: Sannolikhetsteori, Matematisk statistik: Försöksplanering, Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar, Tentamen, Tenta Omtenta BME4, C4-sec, F4-bm, F4-fm, F5-fm, I5-fir, MLIV1, MWIR2, N4, Pi4-biek, Pi4-fm, Pi5-fm, RH4-rh, W3 MH:227 107152 MASA01 del B
08:00 - 13:00 VSMN30, VTAF01 VSMN30-0119, VTAF01-0110 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar, Ljud i byggnad och samhälle, Skriftlig tentamen Omtenta V3, V4-at, V4-ko MA 10A 107426
08:00 - 16:00 V:R1 Förlängd skrivtid
08:00 - 16:00 V:R2 Förlängd skrivtid TP6 2019/20