Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 34  
Gå till nästa vecka

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp, Studentgrupp-valfri, Undergrupp, Undergrupp-valfri Lokal, Lokaldel, Platskommentar, Lokaler Institution Kommentar
v 34 Må 2019-08-19 v 34
07:30 - 15:45 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys, B1 och Tillämpad matematik - linjära system
08:00 - 13:00 FKMA01 FKMA01-0117 Konstruktionsmaterial, allmän kurs, Konstruktionsmaterial Omtenta F4, M2, MD2, I3.F MA 8A 107146
08:00 - 13:00 FKMN15 FKMN15-0110 Lätta material Omtenta M4-tt, MD4 MA 8B 107146
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0108 Endimensionell analys, Delkurs B1 Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 9A-C 107151
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0317 Matematisk analys, Analys 2 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik Omtenta B4, BME4, C4-ssr, D2, D2-ki, K4, L4-gi, M4, W4 MA 9D 107151
08:00 - 12:00 FMIF35, FMIF45, FMIN30 FMIF35-0116, FMIF45-0118, FMIN30-0117 Hållbar utveckling med elektrotekniskt perspektiv, Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik, Miljösystemanalys, livscykelanalys, Examination, Tentamen och inlämningsuppgift Omtenta C3, C3-ki, D3, D4-ki, E3, E4-em, E4-ki, V4-tv, W4-es, W4-ms, W4-p, W5-ms MA 9E 107181 FMIF35 3 timmar, FMIN30 - inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 13:00 MAMN35 MAMN35-0118 Riskanalysmetoder för hälsa- och miljöområdet, Riskanalysmetoder Omtenta BME4, Pi4, RH4-rh, W4 V:S2 107324
08:00 - 13:00 MION50 MION50-0115 Kvalitetsstyrning Omtenta I4, I5-lf, I5-pr, M5-lp, MLOG2 M:3145 107312
08:00 - 13:00 MMKN41 MMKN41-0217 Konstruktion i polymera kompositmaterial, Tentamen Omtenta M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 VFRN01, VFTF01 VFRN01-0108, VFTF01-0212 Lokalhyra och arrenden, National- och företagsekonomi, Företagsekonomi Omtenta L3, L4-fe, L4-fr E:3308 107466
08:00 - 13:00 VSMF10 VSMF10-0111 Byggnadskonstruktion Omtenta IBYA2 3T E413 107426
08:00 - 12:00 VTVF35 VTVF35-0210 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Del 2 Omtenta IBYI2 3T C525 107461
08:00 - 13:00 VTVF90 VTVF90-0118 Design av väg- och gaturummet Omtenta IBYV2 3T E218 107461
08:00 - 14:00 3T:U104A
08:00 - 16:00 E:3336 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
09:00 - 14:00 INNN10 INNN10-0112 Globalisering och innovation, Skriftlig tentamen OmtentaHem I4-ai 107344
13:00 - 21:00 E:3319 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 FRTN10 FRTN10-0114 Flervariabel reglering, Tentamen Omtenta B5, C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4, I4-pvs, K5, Pi4-ssr MA 9E 107161
14:00 - 19:00 MIOA01, MIOA12, MIOA15 MIOA01-0118, MIOA12-0118, MIOA15-0118 Industriell ekonomi, allmän kurs, Tentamen Omtenta B3, D4-se, E2, E2-ki, F3, I1, IDA3, IEA3, K3, M1, MD1, V2, W3 MA 9A-D, MA 9F 107312
14:00 - 18:00 MMEF01 MMEF01-0110 Tribologi Omtenta M3, MD3 MA 10E-G 107331
  Ti 2019-08-20
07:45 - 13:15 DC:402 107134 Omtenta Miljömätteknik
08:00 - 13:00 ABKA01 ABKA01-0115 Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta A2 V:O2 107542
08:00 - 13:00 EDAA40 EDAA40-0116 Diskreta strukturer i datavetenskap, Tentamen Omtenta D1 Sparta:A 107121
08:00 - 13:00 EDAF05 EDAF05-0109 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, Tentamen Omtenta C4-pv, D2, D2-ki, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Sparta:B 107121
08:00 - 13:00 EITF75 EITF75-0117 Digital signalbehandling Omtenta E3, F4-bg, F4-bm, F4-mt, F4-ss E:2311 107201
08:00 - 13:00 EITF95 EITF95-0117 Kösystem, Tentamen Omtenta C3, C3-ki, C4-ki, D3, D4-ki, E4-ks MA 8A-B 107201
08:00 - 13:00 EITN70 EITN70-0117 Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation Omtenta C5-ks, C5-sec, D5-ks, E4-ks, MWIR1, Pi4 E:2311 107201
08:00 - 13:00 ETIN20 ETIN20-0111 Digital IC-konstruktion, Tentamen Omtenta D4-dpd, E4-fh, E4-is, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 107201
08:00 - 13:00 FAFA30 FAFA30-0114 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, Fysik Omtenta BI1 H421 107136 Tillsammans med FAFF45
08:00 - 13:00 FAFF45 FAFF45-0217 Medicinsk fysik, Skriftlig tentamen Omtenta BME2 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FMAA55 FMAA55-0117 Matematik, linjär algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 20:00 FMIF10 FMIF10-0113 Miljösystemanalys och hållbar utveckling, Tentamen Hemtenta, Omtenta Pi3 107181
08:00 - 13:00 KAKF01, KAKF05, KASA05, KASF01, KASN05, KEMB06, KEMM06, KEMM20, KOKA25, KOKA30, KOKN01 KAKF01-0109, KAKF05-0118, KASA05-0118, KASF01-0117, KASN05-0117, KEMB06-0711, KEMM06-0711, KEMM20-1501, KOKA25-0115, KOKA30-0316, KOKN01-0113 Analytisk kemi, Organisk kemi, Miljökemi, Kromatografisk analys, Kemi: Analytisk kemi, Kemi: Analytisk kemi - fördjupningskurs, Kemi: Läkemedelskemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Läkemedelskemi, Tentamen, Organisk kemi, läskurs, Analytisk kemi - fördjupningskurs, Läskurs Omtenta B1-3, B4-l, B5-lm, B5-mb, K1, K3, K4-l, KEMB06, KEMM06, MBIO1, N1, N4-nbm, W2 Sparta:C-D 107719
08:00 - 13:00 MAMF15 MAMF15-0108 Arbetsorganisation och ledarskap Omtenta E4, F4, M3, MD4, N4 M:L1 107324
08:00 - 13:00 MION25 MION25-0212 Teknologistrategier, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I4-ai, I5-pvs, K5, M4 M:3145 107312
08:00 - 13:00 MMTA05, MMTN25 MMTA05-0109, MMTN25-0117 Industriella produktionssystem, Produktionsteknik Omtenta I3, I4-pr, M4-prr, MD4 M:IP2 (M:2495) 107351
08:00 - 13:00 MMVA01, MMVF01, MMVF10, MVKN55, MVKN65 MMVA01-0108, MMVF01-0417, MMVF10-0117, MVKN55-0113, MVKN65-0115 Termodynamik med strömningslära, Termodynamik och strömningslära, Strömningslära, Avancerade förbränningsmotorkoncept, Kraftverksteknik, Termodynamik med strömningslära för BI Omtenta BI2, F4-bem, F4-es, I4, M2, M4-en, M4-tt, MD2, Pi4-bem, W4-es M:L2 107381
08:00 - 13:00 VFTF01 VFTF01-0112 National- och företagsekonomi, Nationalekonomi Omtenta L3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VGTF05, VGTN01 VGTF05-0111, VGTN01-0117 Geoteknik, Grundläggningsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta V3, V4-at, V4-hb, V4-ko Vic:1A 107426
08:00 - 13:00 VRSN05 VRSN05-0115 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, Skriftlig tentamen Inställd, Omtenta MKAT1, RH4-rh 107473 Tentan inställd., V.g. kontakta inst för mer info.
08:00 - 12:00 VTVA01 VTVA01-0314 Infrastrukturteknik, Geologi Omtenta L1 107181 Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 12:00 VTVA35 VTVA35-0109 Banteknik för ingenjörer Omtenta IBYI2 107461 Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 12:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYV2 107461 Del 1, Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 16:00 E:3336 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
08:00 - 12:00 MH:227 107151 Muntor i maskininlärning
08:00 - 15:30 Mentorsrum - Grupprum
13:00 - 2019-08-21 13:00 VFTN35 Evolutionära urbana processer OmtentaHem L4-fe, L4-fr 107466
13:00 - 21:00 E:3319 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 ETEF15, VBMA35 ETEF15-0111, VBMA35-0217 Krets- och mätteknik, fortsättningskurs, Byggnadsmaterial, Skriftlig examination Omtenta IBYA2, IDA3, IEA2 3T E421 107201
14:00 - 19:00 FAFA45 FAFA45-0110 Termodynamik med tillämpningar, Tentamen Omtenta V1 Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 FHLA10 FHLA10-0117 Hållfasthetslära, grundkurs Omtenta F2 Sparta:A 107145
14:00 - 17:00 MMKF01, MMKF05 MMKF01-0115, MMKF05-0210 Utvecklingsmetodik, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta M3, MD3, I3.F DC:467 Seminarierum 107341
  On 2019-08-21
07:30 - 15:45 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Maskininlärning och FMNF05 Numerisk analys
08:00 - 13:00 EDAA01 EDAA01-0208 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C2, C2-ki, D1, E2, E2-ki, L3, M3, Pi2, I3.C-D MA 9A-E 107121 Samtidigt som EDAA30
08:00 - 13:00 EDAA10 EDAA10-0211 Programmering i Java, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E230 107121 Samtidigt som EDAA45 mfl
08:00 - 13:00 EDAA20 EDAA20-0210 Programmering och databaser, Programmering, tentamen Omtenta L2 MA 10G 107121 Samordnas med EDAA55 mfl
08:00 - 13:00 EDAA30 EDAA30-0114 Programmering i Java - fortsättningskurs, Tentamen Omtenta IDA2, IEA3 3T E210 107121 EDAA30 Samtidigt som EDAA01, Tillsammans med ETEF15 + VTVF35
08:00 - 13:00 EDAA45 EDAA45-0116 Programmering, grundkurs, Skriftlig tentamen Omtenta D1, W3 MA 9F 107121 Samtidigt som EDAA55 mfl
08:00 - 13:00 EDAA50, EDAA55 EDAA50-0117, EDAA55-0217 Programmeringsteknik, Tentamen Omtenta BME1, C1, E1, F1, I2, N1, Pi1 MA 10A-C 107121 Samordnas med EDAA10 mfl
08:00 - 13:00 EDAA65 EDAA65-0217 Programmering, Programmering, tentamen Omtenta M1, W3 MA 10D-F 107121 Samordnas med EDAA55 EDAA10 mfl
08:00 - 13:00 EDAF40, EDAN40 EDAF40-0217, EDAN40-0213 Funktionsprogrammering, Tentamen Omtenta C4-pv, D2, D3-ki, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv MA 8, Hela 107121
08:00 - 13:00 EIEF10, VTTF05, VTVA50 EIEF10-0114, VTTF05-0116, VTVA50-0112 Elmaskiner och drivsystem, Trafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö, Transport och samhälle, Trafikteknisk teori Omtenta IBYI1-2, IBYV1-2, IEA2 3T C163 107461
08:00 - 13:00 EITG05 EITG05-0117 Digital kommunikation, Tentamen Omtenta C3, C4-ki, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, F4-f, MWIR1, Pi4-ssr E:2311 107201 Tills m ETSF15
08:00 - 13:00 ETSF15 ETSF15-0118 Kommunikationssystem och nätverk Omtenta E3, E4-ki E:2311 107201 Tills m EITG05
08:00 - 13:00 FAFN01, FFFF10, FMFN05, FYSD13, FYSN14, FYST13 FAFN01-0114, FFFF10-0117, FMFN05-0109, FYSD13-0911, FYSN14-0711, FYST13-0701 Lasrar, Process- och komponentteknologi, Kaos, Fysik: Process- och komponentteknologi, Fysik: Lasrar, Fysik: Kaos i naturvetenskap och teknik, Skriftlig tentamen, Process- och komponenteknologi, Tentamen, Kaos i naturvetenskap och teknik Omtenta BME4-bf, E4-fh, E4-is, F4-hn, F4-nf, F4-tf, FYSD13, MSOC2, N3-4 Fys:H421 107136
08:00 - 12:00 FMAN45 FMAN45-0116 Maskininlärning Omtenta D4-bg, D4-pv, F4-bg, F4-bs, F4-fm, F4-r, Pi4-bg Sparta:D 107151
08:00 - 12:00 FMNF05 FMNF05-0117 Numerisk analys, Tentamen Omtenta C4, D3, D4-ki Sparta:C 107151
08:00 - 13:00 KFKA05, KFKA10, KFKF01 KFKA05-0115, KFKA10-0118, KFKF01-0116 Molekylära drivkrafter 1: Termodynamik, Termodynamik och ytkemi, Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, Tentamen Omtenta B2, K2, N4-m, N4-nbm, W2 Sparta:A-B 107711
08:00 - 13:00 MION20 MION20-0111 Tillämpad affärsanalys Omtenta E4-pla, I4-ai M:3145 107312
08:00 - 13:00 MTTN60 MTTN60-0116 Verksamhetsutveckling, Processbaserad verksamhetsutveckling Omtenta I4-lf, M4-lp, MD4, MLOG1 107311 Inst. egna lokal
08:00 - 13:00 VBKA05, VBKF01, VBKN05 VBKA05-0114, VBKF01-0110, VBKN05-0112 Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk, Konstruktionsteknik - byggsystem, Betongbyggnad, Skriftlig tentamen, Konstruktionsteknik - Byggsystem Omtenta A1, V3, V4-at, V4-hb, V4-ko MA 10I 107424 Gemensam omtentamen för VBKF01, VBKN05 och VBKA05.
08:00 - 13:00 VBRF20 VBRF20-0116 Brandkemi - värmetransport Omtenta BI2 V:S1 107474
08:00 - 11:00 VTVA01 VTVA01-0214 Infrastrukturteknik, Vägbyggnad Omtenta L1 107181 Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 16:00 E:3308 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
08:00 - 15:30 Mentorsrum - Grupprum
08:15 - 19:00 Mentorsrum Skrivbord
11:00 - 12:00 DC:493 107341
13:00 - 21:00 E:3319 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 ETIA10, TFRC66 ETIA10-0113, TFRC66-0113 Patent och annan immaterialrätt Omtenta B4, BME4, C4, D4, E4, F3, I4, K4, M4, MSOC1, MWIR1, N4, Pi4 E:2311 107201
14:00 - 19:00 VSMA15, VSMA25, VTVN20 VSMA15-0112, VSMA25-0117, VTVN20-0118 Mekanik, Trafiksäkerhet Omtenta BI1, V1, V4-tv MA 9A-C 107426 Gemensam tentamen samt omtentamen för VSMA15 och VSMA20.
  To 2019-08-22
08:00 - 12:00 ABKF05 ABKF05-0213 Installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA2 3T E421 107542
08:00 - 13:00 EIEF35 EIEF35-0117, EIEF35-0217 Elektroteknikens grunder, Elektroteknik, deltentamen 1-2 Omtenta M3, MD3 MA 9D-E 107391
08:00 - 13:00 EITA35, EITP05 EITA35-0118, EITP05-0117 Elektronik, Nanoelektronik, Deltentamen 1 Omtenta E1, E4-fh, F4-hn, F4-nf, MSOC1, N4-hn MA 9B-C 107201
08:00 - 13:00 ESSF15 ESSF15-0212 Elenergiteknik, Elenergiteknik Omtenta E3, E3-ki, W4 M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 FAFA40, FAFA85 FAFA40-0117, FAFA85-0117 Fysik, Skriftlig tentamen Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C163 107136
08:00 - 13:00 FRTN15 FRTN15-0116 Prediktiv reglering, Tentamen Inställd, Omtenta C4-ssr, D4-ssr, E4-ra, F4-r, Pi4-ssr 107161 Salstentamen är inställd, kontakta Rolf Johansson för enskild tentamen
08:00 - 11:00 KETA10 KETA10-0217 Processberäkningar, Material- och energibalanser Omtenta K1 MA 10E-F 107760
08:00 - 13:00 MION45 MION45-0116 Produktionsstrategi, Produktionsledning Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 M:3145 107312
08:00 - 13:00 MMTF20, MMTN30 MMTF20-0117, MMTN30-0117 Tillverkningsmetoder, Tillverkningssystem Omtenta I4-pr, M2, M4-prr, MD2 M:IP2 (M:2495) 107351 Gemensam omtentamen för MMTF20 och MMTN30.
08:00 - 13:00 VBRN45 VBRN45-0117 Riskanalys inom brandteknik, Riskanalys Omtenta BI2 V:S1 107474
08:00 - 13:00 VGMF10 VGMF10-0111 Geodesi Omtenta L3, L4-gi, V4-at, V4-tv 107461 Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 13:00 FHLA05, VSMA01 FHLA05-0117, VSMA01-0108 Teknisk mekanik, Mekanik Omtenta B4, BME2, E4, K2, KID1, N4-nf, W2 Sparta:A 107145
08:00 - 13:00 FMIN45, VTVA01 FMIN45-0119, VTVA01-0114 Miljökonsekvensbeskrivning, Infrastrukturteknik, VA-teknik Omtenta L1, L4-fr, W4-ms, W5-ms 107181 Inställda! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 12:00 VTVF45 VTVF45-0109 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 1 Omtenta IBYI2 3T C547 107461
08:00 - 12:00 VVBF15 VVBF15-0111 Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Del 1 Omtenta IBYI3 107461 Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 16:00 E:3336 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
09:00 - 10:00 DC:467 Seminarierum 107341
10:00 - 18:15 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid System & transformer och Beräkningsprogrammering
12:00 - 14:00 KETA10 KETA10-0117 Processberäkningar, Beräkningsteknik Omtenta K1 KC:Platinum 107760
13:00 - 21:00 E:3319 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 EDAF55 EDAF55-0117 Realtidsprogrammering, Tentamen i realtidsprogrammering Omtenta BME5-sbh, C4-pv, D3, D4-ki, E4-pv, F4-pv, M4-me, Pi4-pv Sparta:D 107121 Samtidigt som EDAF85
14:00 - 19:00 EDAF85 EDAF85-0117 Realtidssystem, Tentamen i realtidssystem Omtenta IDA3 Tenteras i Lund 107121 Samtidigt som EDAF55
14:00 - 19:00 ETSN10 ETSN10-0118 Nätverksarkitektur och prestanda, Tentamen Omtenta C4-ks, D4-ks, E4-ks, I4-pvs, MWIR1 E:2517 107201
14:00 - 19:00 FAFA70, FAFA75, FAFF10 FAFA70-0217, FAFA75-0118, FAFF10-0416 Energi- och omvärldsfysik, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Kärnfysik Omtenta F3, I1, W1 Sparta:C 107136
14:00 - 19:00 FMAF05 FMAF05-0116 Matematik - System och transformer, System och transformer Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, M4, N3, Pi2 Sparta:A-B 107151
14:00 - 17:00 FMNF15 FMNF15-0217 Beräkningsprogrammering Omtenta V2 MH:309A 107151
14:00 - 19:00 MVKF01 MVKF01-0109 Energi och miljö i hållbar utveckling Omtenta M3, MD3 M:L1 107381
14:00 - 19:00 MVKF15, MVKF25 MVKF15-0110, MVKF25-0117 Grundläggande fordonssystem, Vätgas, batterier och bränsleceller Omtenta M4, M4-tt M:L1 107381
14:00 - 19:00 MVKN75 MVKN75-0117 Ång- och gasturbinteknik Omtenta M4-en M:L1 107381
15:00 - 17:00 MH:228 107150 NUMA01 Projectredovisningar
  Fr 2019-08-23
07:30 - 18:15 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys, A1, Funktionsteori, Tredimensionell vektoranalys, Numeriska metoder för differentialekvationer, Kontinuerliga system och Optimering
08:00 - 13:00 EDAF30 EDAF30-0114 Programmering i C++, Tentamen Omtenta IDA3, IEA3 3T C525 107121 Samtidigt som EDAF50
08:00 - 13:00 EDAF50 EDAF50-0217 C++ - programmering, Tentamen Omtenta C4-pv, C4-sec, D4-pv, D4-se, Pi4-pv Sparta:B 107121 Samtidigt som EDAF30
08:00 - 13:00 EITF05 EITF05-0216 Webbsäkerhet, Tentamen Omtenta C3, C4-ki, D4-ks, E5 E:2311 107201 Tills m EITF80 + ETIN25
08:00 - 13:00 EITF80 EITF80-0117 Elektromagnetisk fältteori, Skriftlig tentamen Omtenta D4-dpd, E3, E4-ki E:2311 107201 Tills m EITF05 + ETIN25
08:00 - 13:00 ETEF10 ETEF10-0113 Kraftelektronik Omtenta IEA2 3T E413 107391
08:00 - 13:00 ETIN25 ETIN25-0118 Analog IC-konstruktion, Tentamen Omtenta E4-fh, E4-is, F4-hn, MSOC1, N4-hn E:2311 107201 Tills m EITF80 + EITF05
08:00 - 13:00 FAFA01 FAFA01-0108 Fysik - Mekanik och vågor Omtenta E1 Sparta:A 107136
08:00 - 13:00 FAFA05 FAFA05-0115 Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik, Fysik - Våglära, optik och atomfysik Omtenta N1 Fys:H421 107136
08:00 - 13:00 FAFA60 FAFA60-0116 Fotonik Omtenta C1, D1 Sparta:C 107136
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0108 Endimensionell analys, Delkurs A1 Omtenta BME1, M1, MD1 MA 10A-B 107151
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0117 Matematisk analys, Algebra Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMAF01 FMAF01-0116 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Omtenta BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, Pi2 MA 9A-D 107151
08:00 - 12:00 FMAB35, FMNN10, NUMN12 FMAB35-0217, FMNN10-0109, NUMN12-0701 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Numeriska metoder för differentialekvationer, Numerisk analys: Numeriska metoder för differentialekvationer, Tredimensionell vektoranalys Omtenta BME4, F3, I4, NUMN12, Pi1, Pi3 MA 10C 107151 FMAB35 tenterar kl 8-10
08:00 - 13:00 FRTN30 FRTN30-0115 Nätverksdynamik, Tentamen Omtenta D4, E4-ra, F4-r, I4, I4-fir, Pi4-bg MA 9F 107161
08:00 - 13:00 KBTF15, KBTN01 KBTF15-0117, KBTN01-0212 Bioprocessteknik, Bioanalys Omtenta B3, B4-mb, B4-pt, K5-p, MBIO1-2, N4-nbm, W4-p KC:K 107715
08:00 - 13:00 KFKN05, KLGN15, KLGN30 KFKN05-0112, KLGN15-0117, KLGN30-0116 Yt- och kolloidkemi, Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument, Livsmedelskemi och nutrition Omtenta B4-l, B4-lm, K4-l-m, MLIV1, N4-m KC:L 107745
08:00 - 13:00 MAMA15 MAMA15-0211 Interaktionsdesign, grundkurs, Skriftlig tentamen Omtenta C2, C2-ki Lokal: Inst 107324
08:00 - 13:00 MIOF30 MIOF30-0117 Optimering och simulering Omtenta I3, M4 MA 9E 107312
08:00 - 13:00 MION05 MION05-0110 Affärsmarknadsföring Omtenta E5-pla, I4-ai, M4, MD4 M:3145 107312
08:00 - 12:00 MMKN21 MMKN21-0117 Konstruktion i termoplastiska material, Tentamen Omtenta M4-pu, MD4 DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 MTTN25 MTTN25-0110 Materialhantering Omtenta I4-lf, I4-pr, M4-lp, MLOG1 M:Q 107311
08:00 - 13:00 VFRN05, VFTA05, VFTF15 VFRN05-0108, VFTA05-0117, VFTF15-0117 Kommersiella fastighetsköp, Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Värdering och ersättning vid markåtkomst, Skriftlig tentamen Omtenta L1, L3, L4-fe, L4-fr E:3308 107466
08:00 - 13:00 VTGA01, VTGA05, VTGF01, VTGF05 VTGA01-0107, VTGA05-0108, VTGF01-0117, VTGF05-0111 Teknisk geologi, Bergmekanik och bergbyggnad, Geoteknologi, Tentamen Omtenta BI3, V1, V3, W1 MA 10D 107452
08:00 - 13:00 VVRN25, VVRN35 VVRN25-0115, VVRN35-0117 Vattenrörledningssystem - design, analys och förvaltning, Hydromekanik Omtenta MWLU1-2, V4-vr, V5-vr, W4-vr, W5-vr V:S1 107442
08:00 - 16:00 E:3336 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
08:00 - 15:00 Fys:L216 107134
08:00 - 15:00 Fys:L217 107134
13:00 - 21:00 E:3319 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 FAFN10, FFFN35, FYST24, FYST32 FAFN10-0115, FFFN35-0317, FYST24-0711, FYST32-0911 Avancerade laser- och optiksystem, Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter, Fysik: Fysiken för låg-dimensionella system, Fysik: Avancerade laser- och optiksystem, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta E4, E4-fh, F4-f, F4-nf, FYST24, N4-hn, N4-nf Fys:H421 107136
14:00 - 19:00 FMAN55 FMAN55-0117 Kontinuerliga system Omtenta D4, E4, F2, M4, Pi2 MA 9A-B 107151
14:00 - 19:00 FMAN60, MATC51 FMAN60-0117, MATC51-1601 Optimering, Matematik: Optimering, Skriftlig tentamen Omtenta BME4, D4, E4, F4-bs, F4-fm, F4-r, I3, MATC51, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg MA 9C 107151
14:00 - 19:00 KETF01, KETF10, KETF25, KETF30, KETF35, KETF40, VVAF01 KETF01-0116, KETF10-0209, KETF25-0113, KETF30-0117, KETF35-0117, KETF40-0117, VVAF01-0109 Transportprocesser, Separationsprocesser, Reaktionsteknik, Energiteknik, Processriskanalys, Masstransport i naturliga och tekniska system, VA-teknik, Tentamen, Teori Omtenta B2-4, K2-3, RH4, V2, W3, W4-p Sparta:C-D 107760
16:00 - 17:00 DC:493 107341
  Lö 2019-08-24
07:30 - 15:45 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Linjär och kombinatorisk optimering, Algebraiska strukturer och FMNF10 Numerisk analys.
08:00 - 13:00 ABKF01 ABKF01-0111 Teknisk byggnadsförvaltning Omtenta L5-fe 107435 Lokal: inst
08:00 - 13:00 FMAF35 FMAF35-0117 Linjär och kombinatorisk optimering, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F4-bg, F4-bs, F4-pv, Pi3-pv, Pi4-bg Sparta A 107151
08:00 - 13:00 FMAN10, MATM11 FMAN10-0113, MATM11-0701 Algebraiska strukturer, Matematik: Algebraiska strukturer, Prov Omtenta C4-ks, C4-sec, D4-ks, F3, MATM11, Pi2-pv Sparta:A 107151 Med FMNF10
08:00 - 13:00 FMEA05, FMEA10, FMEA15, FMEA30 FMEA05-0108, FMEA10-0108, FMEA15-0109, FMEA30-0113 Mekanik - Statik och partikeldynamik, Mekanik, grundkurs, Mekanik - Statik och dynamik, Mekanik, Statik och partikeldynamik Omtenta F1, I1, M2, MD2, Pi1 MA 9A-D 107147
08:00 - 12:00 FMNF10 FMNF10-0117 Numerisk analys Omtenta E3, E3-ki, I3.C Sparta:A 107151 Tills. med FMAN10
08:00 - 13:00 FRTF10, FRTN25, FRTN35 FRTF10-0117, FRTN25-0115, FRTN35-0417 Systemteknik, Processreglering, Systemidentifiering, Tentamen Omtenta B4-pt, BME5-sbh, C5-ssr, D5-ssr, E4-ra, E4-ss, F4-r, K4-p, Pi4-ssr, W3 MA 10A 107161 OBS! Salstentamen för FRTN35 är inställd, kontakta Rolf Johansson för enskild tentamen
08:00 - 13:00 MIOF01, MIOF10, MIOF15 MIOF01-0108, MIOF10-0110, MIOF15-0116 Marknadsföring och globalisering, Material- och produktionsstyrning, Marknadsföring, Tentamen Omtenta B5, C5, D5, E4-pla, I2, I4-lf, I4-pr, K5, M4-lp, MD4, MLOG1 Sparta:B 107312 Gemensam tentamen för MIOF01, MIOF10 samt MIOF15.
08:00 - 13:00 VBFA01, VBFA05, VBMA10 VBFA01-0108, VBFA05-0108, VBMA10-0108 Husbyggnads- och installationsteknik, Husbyggnadsteknik, Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik, Byggnadsteknik & byggnadsfysik Omtenta A2, BI1, V1 Sparta:D 107435 Gemensam omtentamen för VBFA01 och VBFA05.
08:00 - 16:00 E:3336 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
09:00 - 14:00 FMSF30, FMSF35, FMSF40 FMSF30-0117, FMSF35-0117, FMSF40-0117 Matematisk statistik, Grundläggande sannolikhetsteori, Sannolikhetsteori och diskret matematik, Grundläggande Sannolikhetsteori Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2, IDA2, IEA3 3T E230 107152
13:00 - 21:00 E:3319 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
v 35 Må 2019-08-26 v 35
07:30 - 15:45 MH:309A, MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys, A3/B2.
08:00 - 12:00 ABKF10, ABKF15 ABKF10-0213, ABKF15-0113 Ventilation och luftkvalitet i byggnader, Livscykelperspektiv och miljöbedömning av byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1-2 Inst. egna lokaler 107542
08:00 - 13:00 EDAF20 EDAF20-0212 Databasteknik, Tentamen Omtenta IDA2, IEA2 3T E210 107121 Samtidigt som EDAF75
08:00 - 13:00 EDAF75 EDAF75-0217 Databasteknik, Tentamen Omtenta C2, C2-ki, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4-pv, L4-gi, Pi4-pv Sparta:C 107121 Samtidigt som EDAF20
08:00 - 13:00 EDAN15 EDAN15-0210 Konstruktion av inbyggda system, Tentamen Omtenta D4-dpd, D4-is, E4-is, M4-me, MSOC1, MWIR2 Sparta:D 107121
08:00 - 13:00 EEMN26 EEMN26-0118 Lab-on-a-chip i biomedicinska tillämpningar, Tentamen Omtenta BME4-bf, F4-mt, N4-nbm E:1328 107231
08:00 - 13:00 EITA15 EITA15-0117 Digitala system Omtenta IDA1, IEA1 3T E230 107201
08:00 - 13:00 EITF65 EITF65-0117 Digitalteknik, Tentamen Omtenta C4-sec, D2, D2-ki, E2, E2-ki MA 9F 107201
08:00 - 13:00 ETTN01 ETTN01-0110 Digital kommunikation, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta C4-ks, D4-ks, D4-ssr, E4-ks, MWIR1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0308 Endimensionell analys, Delkurs A3 Omtenta BME1, M1, MD1 MA 9A-B 107151
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 Omtenta B1, BI1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, N1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela 107151
08:00 - 13:00 FKFF05, FMFF30, FMFN01, FYSN17, FYST45 FKFF05-0218, FMFF30-0117, FMFN01-0110, FYSN17-0711, FYST45-1001 Atmosfärskemi och -fysik, Relativitetsteori, Kvantmekanik, fortsättningskurs 1, Fysik: Kvantmekanik, Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi, Skriftlig tentamen, Tentamen, Atmosfärfysik och -kemi Omtenta E4, F2, F4-aft, F4-es, F4-f, F4-nf, F4-tf, FYSN17, N4-nf, Pi2, W2 Fys:H421 107136 FMFN01/FYSN17 tenterar 3 timmar
08:00 - 12:00 FMIA01 FMIA01-0110 Miljövetenskap Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T C163 107181
08:00 - 13:00 MTTF01, MTTF25 MTTF01-0117, MTTF25-0115 Logistik, Logistik och verksamhetsstyrning, Skriftlig tentamen Omtenta E4-pla, I2, M2, MD4, MKAT2, MLOG1, Pi4 M:Q 107311 Gemensam omtentamen för MTTF01 och MTTF25.
08:00 - 13:00 MVKF20 MVKF20-0114 Transportfenomen i människokroppen Omtenta BME3 E:1328 107231 INSTÄLLD
08:00 - 13:00 MMVF05, MVKN60, MVKN95 MMVF05-0117, MVKN60-0114, MVKN95-0118 Värmeöverföring, Turbomaskinernas teori, Miljövänlig elproduktion, Skriftlig tentamen Omtenta F4-bem, M3, M4-en, M5-en, MLIV1, Pi4-bem 107381 Inst. egna lokaler
08:00 - 13:00 VBRF10 VBRF10-0112 Branddynamik Omtenta BI2 V:S1 107474
08:00 - 13:00 VGMF15 VGMF15-0111 Geodetisk mätningsteknik Omtenta V3 V:H 107461
08:00 - 12:00 3T:U104A
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
09:00 - 12:00 VBEA25 VBEA25-0117 Byggprocessen med entreprenadrätt Tentamen IBYA2, IBYI3, IBYV2 3T E413 107434
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 BMEF20 BMEF20-0118 Neuroteknik, Skriftlig tentamen Omtenta BME4-br, F4, N4, Pi4 E:1328 107231 INSTÄLLD
14:00 - 19:00 EIEN35 EIEN35-0117 Automation för komplexa system Omtenta D4, E4-ra, F4, M4-prr M:IEA (M:1496) 107391
14:00 - 18:00 FMIF05, FMIF20, FMIF40, FMIF50, FMIN15, TFRF55, TFRN20, TFRN90, VTVA05 FMIF05-0214, FMIF20-0111, FMIF40-0116, FMIF50-0217, FMIN15-0117, TFRN20-0110, VTVA05-0214 Miljö och management, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, Avfallshantering och resurshushållning, Miljövetenskap med miljökemisk profil, Miljöledning och hållbarhetsredovisning, Miljövård, miljöledning och miljörevision, Hållbart byggande, Tentamen och miljörättsprojekt, Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv , Delprov 1, Tentamen, Husbyggnadsteknik Omtenta E4, I5, L1, MLIV1, RH4, TFRF55, TFRN20, TFRN90, V2, W3, W4-ms V:N1 107181 Följande omtentor inställda: FMIN15, FMIF20, FMIF05, FMIF40, FMIF50. Kontakta inst för mer info.
14:00 - 19:00 FMSF15, FMSN55, MASA01, MASB11, MASC03, MASM15 FMSF15-0115, FMSN55-0117, MASC03-0705, MASM15-0703 Markovprocesser, Statistisk modellering av extremvärden, Matematisk statistik: Grundkurs, Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs, Matematisk statistik: Markovprocesser, Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden, Tentamen, Tenta Omtenta BME4, E4, F4-bg, F4-bm, F4-fm, I4, I4-fir, M4, MASA01, MASB11, MASC03, Pi4-bg, Pi4-biek, Pi4-fm, Pi4-ssr MA 10A 107152
14:00 - 19:00 FRTF05 FRTF05-0117 Reglerteknik, allmän kurs, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C3, D3, E3, F2, I3, M3, MD3, N3, Pi2 MA 8, Hela 107161
14:00 - 19:00 VFTN40 VFTN40-0117 Fastighetsfinansiering Omtenta L4-fe, V5-bf E:1408 (OBS! Testsal) 107466
15:00 - 17:00 MH:228 107150 NUMA01 Projectredovisningar
  Ti 2019-08-27
08:00 - 11:00 ABVA01 ABVA01-0117 Arkitektur- och byggteknikhistoria Omtenta IBYA1 3T C521 107510
08:00 - 13:00 EDAA25, EDAF90 EDAA25-0213, EDAF90-0118 C-programmering, Webbprogrammering, Tentamen, Tentamen i webbprogrammering Omtenta C3, C4-ki, C4-pv, D4-is, D4-pv, F4-bs, L4-gi, L5-gi MA 10F-G 107121
08:00 - 13:00 EIEF20 EIEF20-0112 Automationsteknik, fortsättningskurs Omtenta IEA3 3T C522 107391
08:00 - 13:00 EITA25 EITA25-0317 Datasäkerhet, Tentamen Omtenta C2, C3-ki, D3, D3-ki E:2311 107201 Tills med EITN10
08:00 - 13:00 EITA40 EITA40-0117 Krets- och mätteknik, Tentamen Omtenta IDA1, IEA1 3T E210 107201
08:00 - 13:00 EITF45 EITF45-0116 Datorkommunikation, Tentamen Omtenta D2, D2-ki, I3.D MA 10A 107201
08:00 - 13:00 EITN10 EITN10-0110 Multipelantennsystem Omtenta C5-ks, D5, E4, MWIR2 E:2311 107201 Tills med EITA25
08:00 - 13:00 EITN85 EITN85-0118 Trådlösa kanaler, Tentamen Omtenta C4-ks, E4-ks, MWIR1 E:2517 107201
08:00 - 13:00 EITF60, ETEF05 EITF60-0117, ETEF05-0113 Datorarkitekturer med operativsystem, Elenergiteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IDA2, IEA2 3T C163 107201
08:00 - 13:00 ETSN15 ETSN15-0117 Kravhantering Omtenta C4-da, D4-se, E4-pv, F4-pv, I4-pvs MA 10H 107121
08:00 - 13:00 FAFA55, FAFF10, FMFF15, FMFN10, FYST37 FAFA55-0212, FAFF10-0316, FMFF15-0110, FMFN10-0112, FYST37-0901 Kvantfysikaliska koncept, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Kvantmekanik och matematiska metoder, Kvantmekanik, fortsättningskurs 2, Fysik: Avancerad kvantmekanik, Tentamen och inlämningsuppgifter, Kvantformalism, Avancerad kvantmekanik Omtenta F1, F3, F4-tf, N4-hn, N4-nf Sparta:A 107136
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0117 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs I Omtenta M2, MD2 Vic:1A 107145
08:00 - 13:00 FMSF05, MASC01 FMSF05-0116, MASC01-0702 Sannolikhetsteori, Matematisk statistik: Sannolikhetsteori, Tentamen Tentamen BME4, F4-fm, I4, Pi4-fm MA 10B 107152
08:00 - 13:00 FRTN05 FRTN05-0114 Olinjär reglering och servosystem, Tentamen Omtenta D4, E4-ra, F4-r, M4-me, Pi4-ssr MA 10E 107161
08:00 - 13:00 KLGA01, KLGN20 KLGA01-0118, KLGN20-0116 Livsvetenskapliga processer med beräkningar, Livsmedelsteknik, Mass- och energibalanser Omtenta B1, B4-lm, K5-p, MLIV1 Conference room -1 building V 107745
08:00 - 13:00 FMSF70, FMSF75, MASB02 FMSF70-0218, FMSF75-0217, MASB02-0706 Matematisk statistik, Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för kemister, Tentamen Omtenta B3, BME3, K3, MASB02, N3, W3 MA 10C 107152
08:00 - 13:00 MMKF30 MMKF30-0117 Hydraulik och pneumatik Omtenta M4-pu DC:467 Seminarierum 107341
08:00 - 13:00 MTTN70 MTTN70-0117 Internationell distributionsteknik Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 M:3145 107311
08:00 - 13:00 VBEA05 VBEA05-0109 Byggprocessen Omtenta A3 V:R1 och V:R2 107434
08:00 - 11:00 VBEA10, VBEF05, VBEF10, VBEF15, VBEN25 VBEA10-0110, VBEF05-0110, VBEF10-0110, VBEF15-0110, VBEN25-0118 Byggprocessen, Byggprocessen och projektledning, Fastighetsförvaltning, Byggproduktion, Bygglogistik och inköp, Skriftlig tentamen, Tentamen Omtenta L3, L4-fe, V2, V4-bf, V4-hb V:R1-2 107434
08:00 - 13:00 VBFA01, VBFN10 VBFA01-0208, VBFN10-0111 Husbyggnads- och installationsteknik, Projektering avseende energi, luft och fukt i nya byggnader, Installationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta V1, V4-bf, V4-hb MA 10I 107435
08:00 - 13:00 VTTF01, VTTN10 VTTF01-0109, VTTN10-0111 Trafikteknik, Kollektivtrafik Omtenta IBYI3, IBYV3, L4, V3, V4-tv V:H 107461
08:00 - 12:00 VTVF45 VTVF45-0209 Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar, Elteknik - elektrisk spårtrafik och dess anläggningar del 2 Omtenta IBYI2 3T C547 107461
08:00 - 12:00 VTVF95 VTVF95-0117 Vägkonstruktion och VA-system Omtenta IBYV2 107461 Del 2, Inställd! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 EITF90 EITF90-0117 Ellära och elektronik, Tentamen Omtenta BME2, F2, N2, Pi4, W3 Sparta:A-B 107201
14:00 - 19:00 ESSF01 ESSF01-0118 Analog elektronik, Tentamen Omtenta E2, E2-ki, E3-ki Sparta:C 107201
14:00 - 19:00 MIOF20 MIOF20-0217 Företagsorganisation Omtenta B4, BME4, C4, D4-se, E3, F4, I1, K4, M3 MA 9F 107312
  On 2019-08-28
07:30 - 15:45 MH:309A, MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Linjär algebra.
08:00 - 12:00 AEBF15 AEBF15-0213 Dagsljus och belysning i byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 Inst. egna lokaler. 107545
08:00 - 13:00 EDAF15 EDAF15-0214 Algoritmimplementering, Tentamen Omtenta C4-pv, D4-is, D4-pv, F4-bs, Pi3 MA 8B 107121
08:00 - 13:00 EDAF25, ETSF30 EDAF25-0217, ETSF30-0117 Objektorienterad modellering och design, Kravhantering, Tentamen Omtenta IDA2-3 3T E210 107121 Samtidigt som EDAF60
08:00 - 13:00 EDAF60 EDAF60-0217 Objektorienterad modellering och design, Tentamen i objektorienterad modellering och design Omtenta C3, C4-ki, D2, D2-ki, E4-pv, F4-pv, I4-pvs, L5-gi MA 8A 107121 Samtidigt som EDAF25
08:00 - 13:00 EIEF06 EIEF06-0118 Automationsteknik, Skriftlig tentamen Omtenta IEA2 3T E413 107391
08:00 - 13:00 EIEN25 EIEN25-0118 Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar, Kraftelektronik Omtenta E4-em, M4-me M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 EITN75 EITN75-0118 Design av trådlösa system, Tentamen Omtenta C4-ks, D4, E4-ks, MSOC2, MWIR1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 ETIF10 ETIF10-0118 Signalbehandling - design och implementering Omtenta C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-r, F4-ss, Pi4-ssr E:1328 107231
08:00 - 13:00 ETIF20 ETIF20-0114 E-hälsa Omtenta BME3 E:1328 107231
08:00 - 13:00 ETIN45 ETIN45-0118 DSP-design, Dimensioneringsuppgift Omtenta D4-dpd, E4-is, MSOC1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra Omtenta B1, K1, W1 MA 10I-J 107151 Tillsammans med FMAB20
08:00 - 13:00 FMAB20 FMAB20-0117 Linjär algebra Omtenta BI1, BME1, C1, D1, E1, F1, I1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, V1 MA 10A-H 107151 Samtidigt med FMAA20, (som har 15 platser här)
08:00 - 13:00 FMSF20, FMSF45, MASB03 FMSF20-0115, FMSF45-0117, MASB03-0705 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik för fysiker, Tentamen Omtenta D3, D3-ki, E3, E4-ki, F3, I2, MASB03, Pi2 MA 9A-D 107152
08:00 - 13:00 KBKA05, KBKF01, KMBA01, KMBF01, KMBF05, KMBF10, KMBN05 KBKA05-0108, KBKF01-0117, KMBA01-0117, KMBF01-0116, KMBF05-0117, KMBF10-0117, KMBN05-0117 Teknisk biologi, Genteknik, Mikrobiologi, Molekylär cellbiologi, Livsmedelsmikrobiologi, Kvalitet och produktsäkerhet, Metabolic engineering, Teknisk biologi, teori, Genteknik, teori, Tentamen, Molekylär cellbiologi, del 1 Omtenta B2-3, B4-l, B4-lm, B4-mb, B4-pt, K2, K4-l, MBIO1-2, MLIV1, W2 KC:H-I 107726
08:00 - 13:00 MAMN30 MAMN30-0113 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning, Arbetsorganisation och ledarskap Omtenta C4, D4, F4, I4-ai DC:243 107324
08:00 - 13:00 MTTN80 MTTN80-0117 Logistik i försörjningskedjor Omtenta E4-pla, I4-lf, M4-lp, MLOG1 M:3145 107311
08:00 - 12:00 VBFA10, VBFF10 VBFA10-0117, VBFF10-0217 Husbyggnadsteknik, Byggnadsfysik, Tentamen Omtenta IBYA1-2 3T C163 107435
08:00 - 13:00 VSMA05, VSMF05, VSMN25 VSMA05-0108, VSMF05-0116, VSMN25-0110 Byggnadsmekanik, Teknisk modellering: Bärverksanalys, Finita elementmetoden - flödesberäkningar Omtenta MWLU2, V2-3, V4-at, V4-ko, V5-vr, W5-vr Sparta:D 107426
08:00 - 12:00 VTVF35 VTVF35-0110 Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken, Del 1 Omtenta IBYI2 3T C525 107461
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
08:00 - 15:30 Mentorsrum - Grupprum
12:30 - 20:00 E:1147 107991 Enskild tentamen
13:00 - 16:00 VBFF05 VBFF05-0112 Fuktsäkerhetsprojektering, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 Kontakta lärare/institution 107435
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
13:00 - 15:00 MH:332B 107150 oral exam
14:00 - 18:00 AEBF30 AEBF30-0117 Solel - grundkurs i solcellsteknik Omtenta E4-em, F4-es, M4, W4 A:5012 Konferensrum, A:5057 Konferensrum 107545
14:00 - 19:00 FAFA35 FAFA35-0108 Fysik - Termodynamik och atomfysik Omtenta E2, E2-ki MA 9B 107136
14:00 - 19:00 FAFN05, FYST21 FAFN05-0108, FYST21-0701 Ljus - materia växelverkan, Fysik: Ljus-materia växelverkan, Ljus-material växelverkan Omtenta F4-f, F4-tf Inst 107136
14:00 - 19:00 FMEA20, FMEA30 FMEA20-0108, FMEA30-0213 Mekanik - Dynamik, Mekanik, Dynamik Omtenta F2, M2, MD2 Sparta:A-B 107147
14:00 - 19:00 FMS032, FMS035, FMSF50, FMSF55, MASA01 FMS035-0116, FMSF50-0117, FMSF55-0117 Matematisk statistik, allmän kurs, Matematisk statistik: Grundkurs, Tentamen Omtenta C2, C2-ki, L2, M3, V3, MASA01.1-2 MA 9D-E 107152
14:00 - 19:00 FMSF60, FMSF65, FMSN25, MASC05, MASM24 FMSF60-0117, FMSF65-0117, FMSN25-0115, MASC05-0702, MASM24-0705 Statistiska metoder för säkerhetsanalys, Försöksplanering, Prissättning av derivattillgångar, Matematisk statistik: Försöksplanering, Matematisk statistik: Prissättning av derivattillgångar, Tentamen, Tenta Omtenta BME4, C4-sec, D4, E4, F4-bm, F5-fm, I5-fir, MASM24, MLIV1, N4, Pi4, Pi4-biek, Pi5-fm, RH4-rh, W3 MA 9C 107152
15:00 - 17:00 MH:228 107150 NUMA01 Projectredovisningar
  To 2019-08-29
08:00 - 13:00 EDAF70 EDAF70-0117 Tillämpad artificiell intelligens, Tentamen Omtenta BME4, C4-pv, D4-pv, E4, F4, Pi4 Sparta:C 107121
08:00 - 13:00 EITA30 EITA30-0117 Informationsöverföring Omtenta C1 E:2311 107201
08:00 - 13:00 EITA50 EITA50-0117 Signalbehandling i multimedia, Tentamen Omtenta BME2, C2, D3, E3 MA 9A-B 107201
08:00 - 13:00 EITA60, EITF55 EITA60-0117, EITF55-0118 Datorkommunikation, Säkerhet, Skriftlig tentamen Omtenta IDA1, IDA3, IEA1, IEA3 3T C163 107201
08:00 - 13:00 EITF70 EITF70-0117 Datorteknik, Tentamen Inställd, Omtenta C3, C3-ki, D2, D3-ki, E2, E3-ki 107201 Omtentan inställd., Kontakta inst för mer info.
08:00 - 13:00 EITG01 EITG01-0117 Dator- och telekommunikation Omtenta IDA2, IEA2 3T E230 107201
08:00 - 13:00 FAFA80, FAFF10, FAFF30, FAFF40, FMFF01 FAFA80-0217, FAFF10-0516, FAFF30-0113, FAFF40-0116, FMFF01-0109 Tillämpad vågrörelselära, Atom- och kärnfysik med tillämpningar, Våglära och optik, Vektoranalys, Tillämpad vågrörelselära (teori), Atomfysik Omtenta F1-3, M1, Pi1 MA 10A-D 107136 FMFF01 - 3 timmar, FAFF10 - 4 timmar
08:00 - 13:00 FBRF01 FBRF01-0117 Grundläggande förbränning Omtenta F4-es, I3, K4, M4, W4-es Fysicum, E421 107136
08:00 - 13:00 FHLF15 FHLF15-0217 Hållfasthetslära, allmän kurs, Hållfasthetslära, allmän kurs II Omtenta M2, MD2 MA 10E-G 107145
08:00 - 13:00 FRTN01 FRTN01-0114 Realtidssystem, Tentamen Omtenta BME4, C4-ssr, D4-is, D4-se, D4-ssr, E4-ra, F4-r, I4-pvs, M4-me, M4-tt, Pi4-pv Sparta:D 107161
08:00 - 13:00 KASF05, KASF10, KASN20, KASN25, KOKA20, KOKA30, KOOA20 KASF05-0117, KASF10-0117, KASN20-0117, KASN25-0117, KOKA20-0115, KOKA30-0116, KOOA20-0217 Material- och polymerteknologi, Funktionella material, Polymerfysik, Polymerkemi, Allmän och organisk kemi, Allmän, oorganisk och organisk kemi, Inledande kemi, Allmän och oorganisk kemi, Obligatoriska moment Omtenta B1, BME1, K1, K3, K4-m, N1-2, N4-m Sparta:A-B 107719
08:00 - 13:00 MIOF25 MIOF25-0117 Industriell ekonomi, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta B4, C4, D4, E4-pla, F4, I2, K4, M3, MD4 Vic:2A-B 107312
08:00 - 13:00 MTTN35 MTTN35-0210 Förpackningslogistik, Tentamen Inställd, Omtenta I4, I5-lf, M4-lp, MD4, MFIPDES2, MLIV1, MLOG2 107372 Inställd. V.g. kontakta inst för mer info
08:00 - 13:00 VBMA05, VBMA25, VBMA30, VBMF05, VBMN10 VBMA05-0113, VBMA25-0215, VBMA30-0217, VBMF05-0113, VBMN10-0113 Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial, Byggnadsmaterial, Byggmaterialvetenskap, Betong i livscykelperspektiv, Skriftlig examination Omtenta A1, BI1, V1, V3, V4-at, V4-ko MA 10H-J 107432 VBMA05 tenterar 3 timmar, Gemensam omtentamen för VBMA05, VBMA25, VBMA30, VBMF05, VBMN10
08:00 - 13:00 VFTA01, VFTA05, VFTF20 VFTA01-0114, VFTA05-0117, VFTF20-0117 Fastighetsteknik och fysisk planering, Grundläggande juridik med fastighetsrätt, Fastighetsvärdering, Skriftlig tentamen Omtenta L1-3 E:3308 107466
08:00 - 13:00 VGMA05 VGMA05-0117 Geodetisk mätningsteknik Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1 3T E210 107461
08:00 - 13:00 VSMA10, VSMA20 VSMA10-0109, VSMA20-0117 Materialmekanik, Strukturmekanik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T E413 107426 VSMA10 4 timmar VSMA20 5 timmar
08:00 - 12:00 VVBF15 VVBF15-0211 Samverkan fordon/bana-spårfordonsteknik, Del 2 Omtenta IBYI3 3T E218 107461
08:00 - 13:00 VVRA01, VVRA05, VVRF10, VVRN10, VVRN20 VVRA01-0117, VVRA05-0117, VVRF10-0117, VVRN10-0110, VVRN20-0114 Hydrologi och akvatisk ekologi, Vatten, Strömningslära, Avrinnings-modellering, Vatten, samhälle och klimatförändringar, Delprov 1 Omtenta MWLU1-2, V2, V4-vr, V5-vr, W1, W3, W4-vr, W5-vr V:N1 107442 VVRN10 - 3 timmar
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
14:00 - 19:00 EITF15, EITF85, ETEF01 EITF15-0118, EITF85-0117, ETEF01-0109 Signalbehandling - teori och tillämpningar, Elektromagnetisk fältteori, Tentamen Omtenta F3, Pi2-3 Sparta:A 107201
14:00 - 19:00 EITA35, ETEN10 EITA35-0218, ETEN10-0110 Elektronik, Antennteknik, Deltentamen 2, Skriftlig tentamen Omtenta E1, E4-fh, F4-hn, MWIR1, N4-hn Sparta:B-C 107201
14:00 - 19:00 FMFF05 FMFF05-0108 Statistisk termodynamik med tillämpningar, Statistisk termodynamik Omtenta F2 MA 8A 107136
14:00 - 19:00 MAMF35, TFRC70 MAMF35-0115, TFRC70-0111 Människan i extrema miljöer Omtenta BME4-br, TFRC70 DC:467 Seminarierum 107324
14:00 - 19:00 VSMN30, VTAF01 VSMN30-0110, VTAF01-0110 Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar, Ljud i byggnad och samhälle, Finita Elementmetoden - Konstruktionsberäkningar Omtenta V3, V4-at, V4-ko V:N1 107426 Gemensam omtentamen för VSMN30 och VTAF01.
14:00 - 19:00 E:1328
  Fr 2019-08-30
07:30 - 15:45 MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Endimensionell analys, A2.
08:00 - 12:00 AEBF10 AEBF10-0212 Energianvändning och termisk komfort i byggnader, Skriftlig tentamen Omtenta MEMB1 Inst. egna lokaler 107545
08:00 - 13:00 BMEN01 BMEN01-0118 Medicinsk signalbehandling, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4-ssr, D4, E4-mt, F4-bm, F4-mt, F4-ss, Pi4-biek E:1328 107231
08:00 - 13:00 EDAF35 EDAF35-0115 Operativsystem, Tentamen i operativsystem Omtenta C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4 E:2116 107121
08:00 - 12:00 EEMF10 EEMF10-0113 Klinisk kemisk diagnostik Omtenta BME3 E:1328 107231 INSTÄLLD
08:00 - 13:00 EIEF30 EIEF30-0117 Styr- och reglerteknik, Reglerteknik Omtenta IDA2, IEA2 3T E421 107391
08:00 - 13:00 EIEF45 EIEF45-0118 Automation Omtenta D4, E4-ra, F4, I4, I4-pr, M4-prr M:IEA (M:1496) 107391
08:00 - 13:00 EITA10 EITA10-0117 Elektronik, Tentamen Omtenta D2, D2-ki E:2311 107201 Endast för högre betyg, Tills med EITA55
08:00 - 13:00 EITA55 EITA55-0117 Kommunikationssystem, Tentamen Omtenta C1 E:2311 107201 Tills m EITA10
08:00 - 13:00 ESSF20, FFFF01, FFFF05 ESSF20-0117, FFFF01-0215, FFFF05-0110 Komponentfysik, Elektroniska material, Fasta tillståndets fysik, Elektroniska Material Omtenta E2, E3-ki, F3, N2 Sparta:C 107136
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0208 Endimensionell analys, Delkurs A2 Omtenta BME1, M1, MD1 Sparta:A-B 107151
08:00 - 13:00 FMAA50 FMAA50-0217 Matematisk analys, Analys 1 Omtenta IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 12:00 FMEA15 FMEA15-0209 Mekanik - Statik och dynamik, Dynamik Omtenta Pi1 Vic:1A 107147
08:00 - 13:00 FMIF01, FMIN25, VTVA05 FMIF01-0213, FMIN25-0117, VTVA05-0114 Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling, Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser, Hållbart byggande, Tentamen, Miljökunskap Omtenta E4-em, F4-es, I3, L1, W4-es, W4-ms, W5-ms V:O2 107181 FMIF01, VTVA05 4 timmar
08:00 - 13:00 FMSF10, MASC04 FMSF10-0115, MASC04-0705 Stationära stokastiska processer, Matematisk statistik: Stationära stokastiska processer, Tentamen Omtenta BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-bg, E4-ss, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4-fir, MWIR1, Pi3 MH:309A 107152
08:00 - 13:00 KLGN01 KLGN01-0107 Probiotika Omtenta B4-lm, MBIO1, MLIV1 KC:H 107745
08:00 - 13:00 KASA01, KASA10, KASF15, KASN10, KOKN05, KOOA05, KOOA15 KASA01-0117, KASA10-0117, KASF15-0117, KASN10-0117, KOKN05-0113, KOOA05-0109, KOOA15-0115 Grundläggande kemi, Oorganisk kemi, Analys på nanoskalan, Materialkemi, Organisk kemi - teori, Allmän kemi, Tentamen, Nanoanalys, Obligatoriska moment Omtenta B1-2, B4-l, BI1, K1-2, K4-l-m, N3, N4-m, W2 Vic:1B-D 107719
08:00 - 12:00 MMEF05 MMEF05-0110 Transmissioner Omtenta M3, MD3 MA 8, Hela 107331
08:00 - 13:00 MTTN75 MTTN75-0117 Industriellt inköp Omtenta E5-pla, I4-ai, I4-lf, I5-pr, M4-lp, M5-prr, MLOG1 M:3145 107311
08:00 - 13:00 VBKF10, VBKF15, VBKN25 VBKF10-0318, VBKF15-0117, VBKN25-0119 Konstruktionsteknik, Stålbyggnadsteknik, Dugga 2, Tentamen Omdugga, Omtenta BI2, V2, V4-hb, V4-ko Vic:2A 107424
08:00 - 13:00 VFTF10, VFTN55 VFTF10-0213, VFTN55-0119 Fastighetsbildning, Borätt, Tentamen Fastighetsbildning Omtenta L3, L4-fr E:1408 (OBS! Testsal) 107466
08:00 - 13:00 VGTA01 VGTA01-0108 Geologi och geoteknik Omtenta IBYA2, IBYI2, IBYV2 3T C163 107426
08:00 - 13:00 VRSN25 VRSN25-0117 Riskanalys inom säkerhetsområdet, Skriftlig tentamen Inställd, Omtenta BI3, Pi4, RH4-rh 107473 Tentan inställd., V.g. kontakta inst för mer info.
08:00 - 13:00 VTVN15, VVBF20 VTVN15-0118, VVBF20-0111 Trafikteknisk analys, Vägbyggnad Omtenta V3, V4-tv 107461 VTVN15 och VVBF20 inställda! Kontakta inst för mer info.
08:00 - 15:00 3T Kärnan 107991
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
10:00 - 12:00 MH:227 107152 Regressionsmunta
10:00 - 12:00 MH:332B 107150 oral exam
10:00 - 12:00 MH:Sigma 107150 NUMA01 Projectredovisningar
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
13:00 - 14:00 MH:228 107152 Regressionsmunta
14:00 - 19:00 EIEN10 EIEN10-0111 Vindkraftsystem Omtenta E4-em, F4-es, M4-en, W5-es M:Q 107391
14:00 - 19:00 EITP01 EITP01-0118 Höghastighetselektronik, Skriftlig tentamen Inställd, Omtenta E4-fh, F4-hn, F4-nf, MSOC1, N4-hn 107201 Omtentan inställd., Kontakta inst för mer info.
14:00 - 19:00 FHLF01, FHLF10, FHLF20, FHLN25 FHLF01-0212, FHLF10-0115, FHLF20-0117, FHLN25-0117 Finita elementmetoden, Finita elementmetoden och introduktion till materialmekanik, Brottmekanik, fortsättningskurs, Tentamen Omtenta BME4-br, F3, M3, M4-bem, Pi3, I3.F Sparta:D 107145
  Lö 2019-08-31
07:30 - 15:45 MH:309A, MH:330, MH:333, MH:454A 107151 Tentamen med förlängd tid, Tentamen med förlängd tid Flerdimensionell analys och Diskret matematik.
08:00 - 13:00 FMAA25, FMAB30, FMAB35, MATB13 FMAA25-0115, FMAB30-0117, FMAB35-0117 Diskret matematik, Flerdimensionell analys, Flerdimensionell analys med vektoranalys, Matematik: Diskret matematik Omtenta C4-pv, D4-pv, M1, MATB13, MD1, N2, Pi1, V2, W2 MA 10, Hela, MA 9A 107151
08:00 - 13:00 FMAB30 FMAB30-0117 Flerdimensionell analys Omtenta B2, BI2, BME2, C2, C2-ki, D2, D2-ki, E1, F1, I1, K2, L2 MA 10 A-J 107151
08:00 - 13:00 VVBF10 VVBF10-0110 Samhällsekonomi Omtenta IBYI2, IBYV2, V3 3T E421 107461
08:00 - 16:00 E:1144 Förlängd skrivtid TP6 2018/19
13:00 - 21:00 E:1145 Förlängd skrivtid TP6 2018/19