Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Sep  
Gå till nästa månad

Tid Kurskod Provkod Kursnamn, Provnamn Typ Studengrupp Lokal, Platskommentar Institution Kommentar
14:00 - 19:00 FMAF01 FMAF01-0108 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Tentamen BME4, E2-ki, F2, N3, Pi2 MA 10A-F 107151 Observera lokalen!!!
08:00 - 13:00 FMA420 FMA420-0103 Linjär algebra Tentamen C2, C2-ki, F1, Pi1, W2 Kårhusets Gasquesal, MA 9, Hela 107151 260 pl, Även omtentamen. Då med anmälan 1-6 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0108 Endimensionell analys, Delkurs B1 Tentamen B1, BI1, E1, F1, I1, K1, L1, Pi1, V1, W1 MA 8, Hela, MA 9, Hela, Vic:1-HELA, Vic:2-HELA, Vic:3-HELA 107151 Även omtentamen., Då med anmälan 1-6 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ Viktig information, se http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf
14:00 - 19:00 FMA661 FMA661-0103 Sannolikhetsteori och diskret matematik Tentamen IDA2 3T E210 107151
14:00 - 19:00 FMAA01 FMAA01-0108 Endimensionell analys, Delkurs A1 Tentamen BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 MA 10, Hela, MA 8A-B, MA 9, Hela 107151 Även omtentamen., Då med anmälan 1-6 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/ Viktig information, se http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf
14:00 - 19:00 FMAF20 FMAF20-0113 Sannolikhetsteori Tentamen IEA3 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMA430 FMA430-0108 Flerdimensionell analys Tentamen B2, BI2, BME2, K2, L2, N2, V2 MA 10, Hela, MA 8A, MA 9, Hela 107151 397 pl, Även omtentamen. Då med anmälan 1-6 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA645 FMA645-0107 Matematisk analys, Algebra Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C525, 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T:C163 107151
08:00 - 13:00 FMA645 FMA645-0107 Matematisk analys, Algebra OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0108 Endimensionell analys, Delkurs B1 OmtentaFör B1, BI1, K1, L1, V1, W1 MA 10, Hela 107151 För B & K studenter, kursregistrerade hösten 2014. Viktig information: http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0108 Endimensionell analys, Delkurs B1 OmtentaFör E1, F1, I1, Pi1 MA 8, Hela 107151 Viktig informaiton se:, http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf
08:00 - 13:00 FMAF01 FMAF01-0108 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori OmtentaFör BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 9C-D 107151 Även omtentamen. Då med anmälan 1-6 veckor i förväg via http://www.maths.lth.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA415 Endimensionell analys OmtentaFör BI1 MA 8A 107151
14:00 - 19:00 FMA656 FMA656-0103 Matematik, linjär algebra OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 107151
14:00 - 19:00 FMAA01 FMAA01-0108 Endimensionell analys, Delkurs A1 OmtentaFör B1, K1 MA 8A-C 107151 För studenter från B & K , kursregistrerade hösten 2013 eller tidigare. Viktig informaiton: http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf
14:00 - 19:00 FMAA01 FMAA01-0108 Endimensionell analys, Delkurs A1 OmtentaFör BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 Kårhusets Gasquesal 107151 Viktig information, se, http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf
08:00 - 13:00 FMA021, FMA091 FMA021-0198, FMA091-0191 Kontinuerliga system, Diskret matematik OmtentaFör C4, D4, E2, E4, F1-2, M4, Pi1-2 Sparta:B 107151
08:00 - 10:00 FMA435 FMA435-0208 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Tredimensionell vektoranalys OmtentaFör Pi1 107151 Lokal: Sparta B
08:00 - 13:00 FMA661, FMAF20 FMA661-0103, FMAF20-0113 Sannolikhetsteori och diskret matematik, Sannolikhetsteori OmtentaFör IDA2, IEA3 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik OmtentaFör C4-ssr, D2, D2-ki, K4, M4, W4 Sparta:B 107151 Lokal: SpB tills m FMA021/091
08:00 - 13:00 FMA051 FMA051-0196 Optimering Tentamen F4-bs, F4-fm, F4-r, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg, I3.C Sparta:C-D 107151 Även omtentamen., Då med anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA420 FMA420-0103 Linjär algebra OmtentaFör BI1, BME1, C2, C2-ki, E1, F1, Pi1, V1, W2 MA 8, Hela 107151 Även omtentamen, , då med anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA420 FMA420-0103 Linjär algebra Tentamen I1, N1 Vic:2-HELA 107151
08:00 - 13:00 FMA420 FMA420-0103 Linjär algebra Tentamen M1, MD1 Vic:1-HELA 107151
08:00 - 13:00 FMA430, FMA435 FMA430-0108 Flerdimensionell analys, Flerdimensionell analys med vektoranalys OmtentaFör B2, BI2, BME2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, Pi1, V2 Vic:1A-C 107151 Omtentamen m föranmälan:, 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA430 FMA430-0108 Flerdimensionell analys Tentamen C2, C2-ki, D2, D2-ki, IDA3, IEA3 MA 9A-E 107151
14:00 - 19:00 FMAF05 Matematik - System och transformer Tentamen C4, E2-ki, F2, N3, Pi2 MA 10A-G 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0208 Endimensionell analys, Delkurs A2 Tentamen BME1, C1, D1, MD1 MA 10, Hela 107151 372 pl
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0208 Endimensionell analys, Delkurs A2 Tentamen M1 MA 9, Hela 107151
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0308 Endimensionell analys, Delkurs A3 Omtenta BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 Vic:1D 107151 Avser Kull 13 och äldre., Även omtentamen, då med anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 Tentamen B1, K1, W1 MA 10A-G 107151 samt omtenterande,, då med anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 Tentamen BI1, L1, V1 Vic:3-HELA 107151
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 Tentamen E1, I1 Vic:2-HELA 107151
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 Tentamen F1, Pi1 Vic:1A-C 107151
09:00 - 14:00 FMA645 FMA645-0207 Matematisk analys, Analys 1 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421, 3T:C163 107151
08:00 - 10:00 FMA021 Kontinuerliga system Dugga D4, E4, F2, M4, Pi2 MA 9, Hela 107151
08:00 - 13:00 FMA420 Linjär algebra Tentamen BI1, E1, L1, V1 MA 10, Hela, MA 8, Hela 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra Tentamen B1, K1 Kårhusets Gasquesal 107151
09:00 - 14:00 FMAN10 Algebraiska strukturer Tentamen C4-ks, C4-sec, D4-ks, F3, Pi2-pv 107151 Lokal: Inst
08:00 - 13:00 FMAA01, FMAA05 FMAA01-0308, FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs A3, Delkurs B2 OmtentaFör, Tentamen B1, BI1, BME1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, M1, MD1, Pi1, V1, W1 MA 10, Hela, MA 9, Hela 107151 372 pl, Även omtentamen (för FMAA05 gäller det dk B2). Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA430 FMA430-0108 Flerdimensionell analys Tentamen F1, I1, IBYA3, IBYV3 Kårhusets Gasquesal, MA 10A-G 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA435 FMA435-0108 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Flerdimensionell analys Tentamen Pi1 MA 10H-I 107151 50 pl
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0208 Endimensionell analys, Delkurs A2 Tentamen N1 Vic:3B-D 107151 OBS! Lokalen bytt til Vic, Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik Tentamen C4-ssr, D2, K4, M4, W4 MA 9A-E 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAF01 FMAF01-0108 Matematik - Funktionsteori, Funktionsteori Tentamen BME4, C4, D2, E2, I2 MA 8A-C, MA 9A-E 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
09:00 - 14:00 FMA645 FMA645-0307 Matematisk analys, Analys 2 Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421, 3T:C163 107151
10:00 - 12:00 FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys Tentamen Pi1 MA 9A-B 107151
14:00 - 19:00 FMA645 FMA645-0107 Matematisk analys, Algebra OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0308 Endimensionell analys, Delkurs A3 OmtentaFör BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 Vic:1A-C 107151 OBS! Ny lokal, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 OmtentaFör B1, BI1, E1, F1, I1, K1, L1, Pi1, V1, W1 MA 10A-H 107151 195 pl, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA661, FMAF20 FMA661-0103, FMAF20-0113 Sannolikhetsteori och diskret matematik, Sannolikhetsteori OmtentaFör IDA2, IEA3 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMA051 FMA051-0196 Optimering OmtentaFör F4-bs, F4-fm, F4-r, Pi3-bs, Pi3-fm, Pi4-bem, Pi4-bg, I3.C MA 9D 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0208 Endimensionell analys, Delkurs A2 OmtentaFör BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 Sparta:A-D 107151 160 pl, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAF05 Matematik - System och transformer OmtentaFör C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 9E-F 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
09:00 - 14:00 FMA645 FMA645-0207 Matematisk analys, Analys 1 OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T E210, 3T E230 107151
08:00 - 13:00 FMA420 FMA420-0103 Linjär algebra Tentamen BME1, D1 MA 10A-C, Sparta:A-D 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/. OBS! lokalen är bytt från MA 9 A-B till MA 10 A-C.
08:00 - 13:00 FMA430 FMA430-0108 Flerdimensionell analys Tentamen E1, M1, MD1, W2 MA 10, Hela, MA 9, Hela 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA021 FMA021-0198 Kontinuerliga system Tentamen D4, E4, F2, M4, Pi2 MA 9, Hela 107151 Även omtentamen., Då med, anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAF05 FMAF05-0108 Matematik - System och transformer, System och transformer Tentamen BME4, C4, D2, I2 Kårhusets Gasquesal 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAF05 FMAF05-0108 Matematik - System och transformer, System och transformer Tentamen E2 MA 8, Hela 107151 Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via http://www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA091, FMAA15 FMA091-0191, FMAA15-0115 Diskret matematik Tentamen C4, D4-pv, E4, F1, Pi1 Vic:1C-D 107151 Även omtentamen. , Då med, anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA656 FMA656-0103 Matematik, linjär algebra Tentamen IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210, 3T E230, 3T E421, 3T:C163 107151
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0308 Endimensionell analys, Delkurs A3 Tentamen N1 Kårhusets Gasquesal, MA 9B 107151 120 pl, Även omtentamen. Då med, anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik OmtentaFör C4-ssr, D2, K4, M4, W4 E:3308 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA645 FMA645-0207 Matematisk analys, Analys 1 OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 107151 Tills m TNAA01
08:00 - 13:00 FMA645 FMA645-0307 Matematisk analys, Analys 2 OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 107151
08:00 - 13:00 FMA656 FMA656-0103 Matematik, linjär algebra OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T E210 107151
08:00 - 13:00 FMAA01 Endimensionell analys OmtentaFör BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 Vic:2A-C 107151 OBS! Ny lokal för tentamen!, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0208 Endimensionell analys, Delkurs B2 OmtentaFör B1, BI1, E1, F1, I1, K1, L1, Pi1, V1, W1 Vic:1-HELA 107151 140 pl OBS! Ny lokal, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMAF10 FMAF10-0109 Tillämpad matematik - Linjära system, Tillämpad matematik OmtentaFör C4-ssr, D2, K4, M4, W4 MH:309A 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 10:00 FMA435 FMA435-0208 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Tredimensionell vektoranalys OmtentaFör Pi1 MA 10H 107151 5 platser med FMAF05, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAF05 FMAF05-0108 Matematik - System och transformer, System och transformer OmtentaFör C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 10F-H 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA091, FMAA15 FMAA15-0115 Diskret matematik OmtentaFör C4, D4, D4-pv, E2, E4, F1, Pi1 MH:309A 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA05 FMAA05-0108 Endimensionell analys, Delkurs B1 OmtentaFör B1, BI1, E1, F1, I1, K1, L1, Pi1, V1, W1 MA 9, Hela 107151 Viktig information, se , http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0108 Endimensionell analys, Delkurs A1 OmtentaFör BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 MA 9A-D 107151 Viktig information, se , http://www.maths.lth.se/media/uploads/om_tentamina_p%C3%A5_a1_och_b1.pdf Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA021 FMA021-0198 Kontinuerliga system OmtentaFör D4, E4, F2, M4, Pi2 Sparta:B 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA430 FMA430-0108 Flerdimensionell analys OmtentaFör B2, BI2, BME2, C2, D2, E1, F1, I1, K2, L2, M1, MD1, N2, V2, W2 Vic:1-HELA 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA435 FMA435-0108 Flerdimensionell analys med vektoranalys, Flerdimensionell analys OmtentaFör Pi1 Vic:1D 107151 5 platser med FMA430, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMA645 FMA645-0307 Matematisk analys, Analys 2 OmtentaFör IBYA1, IBYI1, IBYV1, IDA1, IEA1 3T C548, 3T:C163 107151
08:00 - 13:00 FMAF01 Matematik - Funktionsteori OmtentaFör BME4, C4, D2, E2, E2-ki, F2, I2, N3, Pi2 MA 9A-C 107151 Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMA420 FMA420-0103 Linjär algebra OmtentaFör BI1, BME1, C2, C2-ki, D1, E1, F1, I1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, V1, W2 MA 9, Hela 107151 140 pl, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
14:00 - 19:00 FMAA20 FMAA20-0115 Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel, Linjär algebra OmtentaFör B1, K1 MA 10C, MH:309A 107151 20 pl, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/
08:00 - 13:00 FMAA01 FMAA01-0208 Endimensionell analys, Delkurs A2 OmtentaFör BME1, C1, D1, M1, MD1, N1 MA 10A-E 107151 OBS ändrad till MA10A-E, Anmälan 1-6 v i förväg via www.ctr.maths.lu.se/matematiklth/tentamens_admin/register/