Schema
Tid Lokal Personal Grupp Aktivitet Provkod Ämne Kommentarer
v 40, 2022 
Ons5/10 08:00 - 12:00 Briggen_Ma119K Lärosal, Ma229K Labsal Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen Astro nav, tidvatten och distansberäkning Del: Astronomisk navigation, Tentamen för P Karlsson
v 41, 2022 
Tors13/10 15:00 - 16:30 Ma222K Lärosal Ingegerd Snöberg Kurs Medical Care refresh Tentamen
v 42, 2022 
Mån17/10 15:00 - 17:00 Karolina Stark Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen ARPA
Tis18/10 15:00 - 17:00 Andreas Backman Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Sjöv.regl.
15:00 - 17:00 Andreas Backman Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Sjöv.regl.
Ons19/10 18:00 - 20:00 Fartygsbefälskurs klass VII Klart Skepp Tentamen Radar Tentamen för P Nilsson
v 43, 2022 
Tis25/10 15:00 - 17:00 Andreas Backman Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Fartygs maskineri
Ons26/10 08:00 - 12:00 MBVII uppdrag Tentamen Termodynamik, kyl- o värmeteknik
Tors27/10 08:00 - 10:00 Fartygsbefälskurs klass VII Klart Skepp Tentamen Nautiska instrument Tentamen för M Hofvander
13:00 - 17:00 Ma121K Lärosal, Ma251K Datorsal Magnus Hofvander, Robert Fredriksson Sjöingenjör åk 1, Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen Grundläggande sjömanskap
13:00 - 15:00 MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Elteknik
Fre28/10 08:00 - 10:00 Fartygsbefälskurs klass VII Klart Skepp Tentamen ARPA Tentamen för K Stark
11:00 - 14:00 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Navigation Delprov navigation
13:00 - 15:00 MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Underhållsteknik
Lör29/10 12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Tentamen 2DU78D Tentamen Underhållsteknik II
12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ91S Tentamen Sjöfart och miljö
12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA94K Tidvatten Astro nav, tidvatten och distansberäkning Del: Tidvatten
12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ91S Tentamen Sjöfart och miljö
12:00 - 16:00 Magnus Nilsson, Tobias Hedin ETO Tentamen Digital via kurshemsidan
v 44, 2022 
Mån31/10 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA90K Salatentamen Terrester navigation och nautiska instrument
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Driftteknikerprogrammet åk 2, Intendentur, SO2, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1FT16T Ånga och värmeöverföring, tentamen Ånga och värmeöverföring
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1FT03I Tentamen, 1FT03U Tentamen Fartygssystem och komponenter
Tis1/11 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1SÄ64S Grundläggande maritim juridik Grundläggande Maritim Juridik
08:00 - 12:00 SO1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1FT17I Skriftlig tentamen, 1FT17U Skriftlig tentamen Hydraulik och Pneumatik
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1FT08T Salstentamen, 1FT08U Kylteknik och ventilation, tentamen Kylteknik och klimatteknik
Ons2/11 08:00 - 12:00 Briggen_Ma119K Lärosal, Ma229K Labsal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA94K Distansberäkningar Distansberäkningar
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Tentamen 1DU34D Tentamen Fjärrvärme och fjärrkyla
Tors3/11 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1 Tentamen 1TI04U Matematik Derivata Tillämpad matematik I
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1FT20I Tentamen, 1FT20U Tentamen Skeppsteknik och stabilitet
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi Meteorologi o oceanografi
Fre4/11 13:00 - 15:00 Per Nilsson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Radar
13:00 - 15:00 Per Nilsson Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Radar
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1TP71K Tentamen Lasthantering; lastberäkning, lastrumsklimat
v 45, 2022 
Ons9/11 14:00 - 17:00 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
Tors10/11 13:00 - 14:00 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Navigation Delprov tidvatten
v 46, 2022 
Mån14/11 13:00 - 17:00 MBVII distans Tentamen Termodynamik, kyl- o värmeteknik
Tis15/11 14:00 - 17:00 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
Tors17/11 08:15 - 17:00 Ma225K Labsal, Ma226K Labsal, Ma229K Labsal, Ma235K Lärosal Magnus Nilsson, Tobias Hedin ETO Omexamination
15:00 - 16:30 Ma222K Lärosal Ingegerd Snöberg Kurs Medical Care refresh Tentamen
Fre18/11 08:15 - 17:00 Ma225K Labsal, Ma226K Labsal, Ma229K Labsal, Ma235K Lärosal Magnus Nilsson, Tobias Hedin ETO Omexamination
v 47, 2022 
Ons23/11 08:00 - 10:00 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII Klart Skepp, SOU, SSS Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
v 48, 2022 
Ons30/11 08:00 - 12:00 Digital Joakim Heimdahl MBVII uppdrag, SOU, SSS Tentamen Skeppsteknik
Tors1/12 12:00 - 16:00 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Navigation
13:00 - 16:00 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Fartygsbefälskurs klass VII Klart Skepp Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
Fre2/12 08:00 - 11:00 Digital Robert Fredriksson SOU, SSS Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
08:00 - 10:00 Fartygsbefälskurs klass VII Klart Skepp Tentamen Bryggtjänst Tentamen för P Karlsson
v 49, 2022 
Ons7/12 18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1FT08T Salstentamen, 1FT08U Kylteknik och ventilation, tentamen Kylteknik och klimatteknik
Tors8/12 13:15 - 16:15 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA95K Maritim kommunikation tentamen Maritim kommunikation inkl GOC
Fre9/12 13:15 - 16:15 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA81K Tentamen Maritim kommunikation II, GOC
v 50, 2022 
Mån12/12 08:00 - 12:00 Briggen_Ma119K Lärosal, Ma229K Labsal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA94K Tidvatten Tidvatten
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Omtentamen 1DU25D Skriftlig salstentamen Förbränningslära
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA91K Stabilitet Skeppsteknik och stabilitet
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1TP72K Tentamen Lasthantering; bulklaster
Tis13/12 18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Intendentur, Sjöingenjör, åk 3 Omtentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen Förbränningsmotorer
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1FT20I Tentamen, 1FT20U Tentamen Skeppsteknik och stabilitet
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA92K Radar, 1NA92K Sjövägsregler Radar och sjövägsregler
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1TP63K Tentamen, Ro-Ro-laster Lasthantering; RoRo- och containerlaster
Ons14/12 14:00 - 15:00 Ma229K Labsal Tobias Hedin MBVII uppdrag Tentamen Hälso- o sjukvård
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Intendentur, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1TI09T Tentamen, 1TI09U Tentamen Tillämpad Matematik 2
Tors15/12 18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Driftteknikerprogrammet åk 2, SO2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1FT08T Salstentamen, 1FT08U Kylteknik och ventilation, tentamen Kylteknik och klimatteknik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1ER43T Salstentamen Analog- och kraftelektronik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA93K Salstentamen Maritim Engelska
Fre16/12 10:15 - 11:00 Ma251K Datorsal Ingegerd Snöberg Sjöingenjör, åk 4 Tentamen Fartygssäkerhet
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, SO2, Sjöingenjör, åk 3 Omtentamen 1ER17I Tentamen, 1ER17U Tentamen Mät och reglerteknik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA92K ARPA ARPA
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1TP63K Tentamen, Säkring av last Lasthantering; RoRo- och containerlaster
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1ER57D Högspänning tentamen Högspänning
Lör17/12 12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Astronomisk navigation Astro nav, tidvatten och distansberäkning
v 51, 2022 
Mån19/12 11:00 - 12:00 Ingegerd Snöberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, MBVII uppdrag Tentamen Hälso- o sjukvård
13:00 - 17:00 Mikael Sten Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Skeppsteknik
13:00 - 17:00 Mikael Sten Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Skeppsteknik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi Meteorologi o oceanografi
Tis20/12 15:00 - 17:00 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Bryggtjänst
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Omtentamen 1DU34D Tentamen Fjärrvärme och fjärrkyla
Ons21/12 15:00 - 17:00 Andreas Backman Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, MBVII uppdrag Tentamen Överlevnads. o räddningsutr
Tors22/12 08:00 - 11:00 Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ61K Tentamen Sjukvård för fartygsbefäl
v 2, 2023 
Mån9/1 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA77K Meteorologi Meteorologi o oceanografi
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1FT25U Pumpar och fläktar, Prov, 1FT27I Pumpar och fläktar, Prov Pump- och fläktteknik
14:00 - 16:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ35S SSO, Tentamen Fartygssäkerhet
14:00 - 16:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ40S SSO, tentamen Sjösäkerhet, brandskydd och sjöfartsskydd
15:00 - 16:00 Ingegerd Snöberg Omtentamen Hälso- o sjukvård
Tis10/1 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Driftteknikerprogrammet åk 2 Tentamen 1DU36D Tentamen Kärnkraftsteknik och industriella processanläggningar
08:00 - 11:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1FT53I Tentamen Eco-operativ fartygsdrift
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1TP72K Tentamen Lasthantering; bulklaster
15:00 - 17:00 Andreas Backman Omtentamen Överlevnads. o räddningsutr
Ons11/1 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1TI13T Tentamen Mekanik, 1TI13U Tentamen Mekanik Mekanik och ritteknik
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA72K Tentamen, avancerad manövrering Avancerad manövrering och nödop.
Tors12/1 08:00 - 10:00 MyMoodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Andreas Backman Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ35S Överlevnadsteknik, Tentamen, 1SÄ40S Sjösäkerhet, tentamen Sjösäkerhet, brandskydd och sjöfartsskydd
13:00 - 16:00 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA95K Maritim kommunikation tentamen Bryggrutiner
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1ER12I Elkraft, fartyg, prov, 1ER12U Elkraft, fartyg, prov Elkraft, fartyg
Fre13/1 13:00 - 15:00 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Nautiska instrument
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Intendentur, Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1ER30T Tentamen, 1ER30U Tentamen Reglerteori
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA77K Oceanografi Meteorologi o oceanografi
14:00 - 18:00 Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA63K Sjö- och försäkringsrätt Sjö- och försäkringsrätt
v 3, 2023 
Mån16/1 15:00 - 17:00 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
Ons18/1 13:00 - 16:00 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Omtentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
15:00 - 17:00 Adam Michanek Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Sambandstjänst

  Ändrade inom de senaste 2 dagarna.