Schema
Tid
Programtillfälle, Programtillfälle, Kurstillfälle, Kurstillfälle
Lokal
Personal
Grupp
Aktivitet
Provkod
Ämne
Kommentarer
v 6, 2023 
Tors9/2 15:00 - 16:00 1F710K, VT23-09985 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Navigation
Fre10/2 16:30 - 17:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Examinationstid för er som vill om-examineras i beräkningsdelen från förra veckan (v5). Se instruktioner på mymoodle under rubriken vecka 6.
v 7, 2023 
Ons15/2 16:30 - 17:30 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Tid för omexamination vecka 3,4,5,6
Tors16/2 16:30 - 17:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 8, 2023 
Mån20/2 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
Tors23/2 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Nautiska instrument
Fre24/2 13:00 - 15:00 1F710K, HT22-08898 Adam Michanek Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Sambandstjänst
v 9, 2023 
Mån27/2 18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803, 1SÄ91S, HT22-P3333 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ91S Tentamen Sjöfart och miljö
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1ER12I, HT22-P2933, 1ER12U, HT22-0393U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1ER12I Elkraft, fartyg, prov, 1ER12U Elkraft, fartyg, prov Elkraft, fartyg
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1TP72K, HT22-P3340 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP72K Tentamen Lasthantering; bulklaster
Tis28/2 18:00 - 22:00 YGDRU, HT20-03807, 2DU78D, HT22-P2936 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Omtentamen 2DU78D Tentamen Underhållsteknik II
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803, 1SÄ35S, HT22-P2997, 1SÄ40S, HT22-P3343 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ35S SSO, Tentamen, 1SÄ40S SSO, tentamen SSO
18:00 - 22:00 YGDRT, VT21-06135, YGSIP, HT21-05948, 1FT16T, HT22-P2925, 1FT16U, HT22-0395U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Driftteknikerprogrammet åk 2, SO2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1FT16T Ånga och värmeöverföring, tentamen, 1FT16U Ånga och värmeöverföring, tentamen Ånga och värmeöverföring
Ons1/3 18:00 - 22:00 YGDRU, HT20-03807, YGSIP, HT19-01208, 1ER30T, HT22-P2938, 1ER30U, HT22-0406U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1ER30T Tentamen, 1ER30U Tentamen Reglerteori
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT03I, HT22-P2920, 1FT03U, HT22-0388U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1FT03I Tentamen, 1FT03U Tentamen Fartygssystem och komponenter
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA72K, HT22-P3344 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA72K Tentamen, avancerad manövrering Avancerad manövrering och nödop.
Tors2/3 18:00 - 22:00 YGDRT, VT21-06135, YGDRU, HT20-03807, 1DU36D, HT22-P2927, 1DU36D, HT22-P2939 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Driftteknikerprogrammet åk 2 Omtentamen 1DU36D Tentamen Kärnkraftsteknik och industriella processanläggningar
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1TI13T, HT22-P2934, 1TI13U, HT22-0392U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1TI13T Tentamen Mekanik, 1TI13U Tentamen Mekanik Mekanik och ritteknik
Fre3/3 13:00 - 15:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ35S, HT22-P2997 MyMoodle Andreas Backman Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ35S Överlevnadsteknik, Tentamen Fartygssäkerhet
13:00 - 15:00 YGSKP, HT20-03803, 1SÄ40S, HT22-P3343 MyMoodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ40S Sjösäkerhet, tentamen Sjösäkerhet, brandskydd och sjöfartsskydd
14:00 - 18:00 YGDRU, HT20-03807, 1DU34D, HT22-P2935 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Omtentamen 1DU34D Tentamen Fjärrvärme och fjärrkyla
16:30 - 17:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, YGSKP, HT21-05950, 1NA77K, HT22-P3342, 1NA77K, HT22-P3531 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2-3 Omtentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi Meteorologi o oceanografi
v 10, 2023 
Mån6/3 18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1FT08T, HT22-P3367, 1FT08U, HT22-0394U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1FT08T Salstentamen, 1FT08U Kylteknik och ventilation, tentamen Kylteknik och klimatteknik
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT17I, HT22-P2915, 1FT17U, HT22-0407U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1FT17I Skriftlig tentamen, 1FT17U Skriftlig tentamen Hydraulik och Pneumatik
Tis7/3 15:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Navigation
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1FT20I, HT22-P2947, 1FT20U, HT22-0396U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1FT20I Tentamen, 1FT20U Tentamen Skeppsteknik och stabilitet
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1SÄ40S, HT22-P3343 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ40S Brandskydd, tentamen Sjösäkerhet, brandskydd och sjöfartsskydd
Ons8/3 18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1FT27I, HT22-P2932, 1FT25U, HT22-0391U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1FT25U Pumpar och fläktar, Prov, 1FT27I Pumpar och fläktar, Prov Pump- och fläktteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA90K, HT22-P3001 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA90K Salatentamen Terrester navigation och nautiska instrument
Tors9/3 18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1SÄ61K, HT22-P3341 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ61K Tentamen Sjukvård för fartygsbefäl
18:00 - 22:00 1TI04U, HT22-0389U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1 Omtentamen 1TI04U Matematik Derivata Tillämpad matematik I
Fre10/3 13:00 - 15:00 1F710K, HT22-08898 Andreas Backman Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Sjövägsregler
13:00 - 15:00 1F710K, VT23-09985 Andreas Backman Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Sjövägsregler
16:30 - 17:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Veckan examineras med mymoodletest. Var uppkopplad på zoom med kameran riktad mot ansiktet.
Lör11/3 12:00 - 15:00 YGSIP, HT19-01208, 1FT53I, HT22-P2998 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1FT53I Tentamen Eco-operativ fartygsdrift
v 11, 2023 
Mån13/3 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Karolina Stark Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen ARPA
Ons15/3 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898, 1M703I, HT22-08899 Johan Karlsson Fartygsbefälskurs klass VII distans , MBVII distans Tentamen Miljö, regelverk, säkerhet
Fre17/3 13:00 - 15:00 1F710K, HT22-08898 Andreas Backman Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Fartygs maskineri
16:30 - 17:00 YGSIP, HT19-01208, YGSKP, HT20-03803 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 12, 2023 
Mån20/3 08:00 - 12:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ24I, VT23-09748 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ24I Säkerhet på tankfartyg tentamen, 1SÄ24I Tankfartyg tentamen Tankfartyg, lasthantering och säkerhet
08:00 - 13:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI08T, VT23-P4474 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1TI08T Tentamen Tillämpad matematik I
08:00 - 12:00 YGSKP, HT19-01209, 1NA79K, VT23-P4471 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA79K Skeppsteknik Skeppsteknik; krängning och läckstabilitet
08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP64K, VT23-P4462 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1TP64K Kemikalielaster, tentamen, 1TP64K Oljelaster, tentamen Lasthantering; Olje- och kemikalielaster
14:00 - 18:00 YGSIP, HT21-05948, 1ER24T, VT23-P4480, 1ER24U, VT23-0431U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1ER24T Tentamen Elsystem och felsökning
14:00 - 18:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA92K, VT23-P3858 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA92K Radar, 1NA92K Sjövägsregler Radar, ARPA och sjövägsregler
Tis21/3 08:00 - 12:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER03T, VT23-P4475 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1ER03T Tentamen Elteknik
14:00 - 18:00 YGSIP, HT21-05948, 1TI14T, VT23-P4481, 1TI14U, VT23-0437U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1TI14T Enskild salstentamen Hållfasthetslära, materialteknik och maskinelement
Ons22/3 08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA76K, VT23-P4464 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA76K Elteknik, 1NA76K Maskinteknik Teknik och underhåll på fartyg
14:00 - 18:00 YGSKP, HT22-08127, 1MM10K, VT23-P3860 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1MM10K Mekanik Tillämpad matematik och mekanik
Tors23/3 08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA72K, HT22-P3344 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA72K Tentamen, nödoperationer Avancerad manövrering och nödop.
14:00 - 18:00 YGSIP, HT19-01208, YGSIP, HT21-05948, 1SÄ36S, VT23-P4492 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2, Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ36S Enskild skriftlig salstentamen Maritimt ledarskap och sjöfartsekonomi
14:00 - 18:00 YGSKP, HT22-08127, 1MM10K, VT23-P3860 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1MM10K Matematik Tillämpad matematik och mekanik
Fre24/3 14:00 - 18:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT10I, VT23-P4476, 1FT10U, VT23-0444U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1FT10I Termodynamik, Prov, 1FT10U Termodynamik, Prov Termodynamik
14:00 - 18:00 YGSKP, HT19-01209, 1NA83K, VT23-P4470 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA83K Skriftlig tentamen Transportekonomi
15:00 - 17:00 1M703U, VT23-0481U Online Petronella Lind Maskintekniker M7 Tentamen Miljö, regelverk, säkerhet
v 13, 2023 
Mån27/3 16:00 - 18:00 1F710K, HT22-08898 Pär Karlsson Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Radar
16:00 - 18:00 1F710K, VT23-09985 Pär Karlsson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Radar
Tis28/3 13:00 - 15:00 1M703I, HT22-08899, 1M703U, HT22-0448U Tobias Hedin MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Skeppsteknik och framdrift Del: Framdrift
Tors30/3 13:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Navigation
13:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Navigation
13:00 - 17:00 1M703I, HT22-08899, 1M703U, HT22-0448U Tobias Hedin MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Rörsystem, pumpar, ventilation
15:00 - 16:30 Fortbild, 1 Ma222K Lärosal Ingegerd Snöberg Kurs Medical Care refresh Tentamen
Fre31/3 16:30 - 17:00 YGSKP, HT19-01209 Rolf Söderström Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster IGF. Veckoexamination
v 14, 2023 
Tors6/4 16:00 - 16:30 YGSKP, HT19-01209 Rolf Söderström Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster IGF. Veckoexamination
v 15, 2023 
Tis11/4 13:00 - 15:00 1F710U, VT23-0433U Petronella Lind YBKOF1, SSS Tentamen Sjöfartsskydd
Ons12/4 08:00 - 10:00 1TP70U, VT23-0438U Magnus Hofvander YBKOF1, SSS Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
v 16, 2023 
Fre21/4 10:00 - 12:00 1F710K, HT22-08898 Johan Karlsson Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Miljö, regelverk, säkerhet
13:00 - 15:00 1F710K, VT23-09985 Andreas Backman Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Sjövägsregler
16:00 - 16:30 YGSKP, HT19-01209 Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Mymoodletest
v 17, 2023 
Mån24/4 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Andreas Backman Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Fartygs maskineri
Ons26/4 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Karolina Stark Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen ARPA
16:30 - 18:30 YGSKP, HT19-01209 Briggen_Ma119K Lärosal Rolf Söderström Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster IGF. Tid för omexamination
Fre28/4 16:15 - 16:45 YGSKP, HT19-01209 Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Mymoodletest
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1FT53I, HT22-P2998 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1FT53I Tentamen Eco-operativ fartygsdrift
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT10I, VT23-P4476, 1FT10U, VT23-0444U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1FT10I Termodynamik, Prov, 1FT10U Termodynamik, Prov Termodynamik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT19-01209, 1NA79K, VT23-P4471 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA79K Skeppsteknik Skeppsteknik; krängning och läckstabilitet
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA72K, HT22-P3344 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA72K Tentamen, avancerad manövrering Avancerad manövrering och nödop.
v 18, 2023 
Tis2/5 08:00 - 12:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA93K, VT23-P3859 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA93K Salstentamen Maritim Engelska
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ24I, VT23-09748 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ24I Säkerhet på tankfartyg tentamen, 1SÄ24I Tankfartyg tentamen Tankfartyg, lasthantering och säkerhet
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1ER12I, HT22-P2933, 1ER12U, HT22-0393U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1ER12I Elkraft, fartyg, prov, 1ER12U Elkraft, fartyg, prov Elkraft, fartyg
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP64K, VT23-P4462 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1TP64K Kemikalielaster, tentamen, 1TP64K Oljelaster, tentamen Lasthantering; Olje- och kemikalielaster
Ons3/5 18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1TI14T, VT23-P4481, 1TI14U, VT23-0437U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1TI14T Enskild salstentamen, 1TI14U Enskild salstentamen Hållfasthetslära, materialteknik och maskinelement
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER03T, VT23-P4475 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1ER03T Tentamen Elteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA72K, HT22-P3344 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA72K Tentamen, nödoperationer Nödoperationer
Tors4/5 08:00 - 10:00 1TP70U, VT23-0438U Robert Fredriksson YBKOF1, SSS Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
18:00 - 22:00 YGDRT, VT21-06135, YGDRU, HT20-03807, 1DU36D, HT22-P2927, 1DU36D, HT22-P2939 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Driftteknikerprogrammet åk 2 Omtentamen 1DU36D Tentamen Kärnkraftsteknik och industriella processanläggningar
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ64S, HT22-P2948 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ64S Grundläggande maritim juridik Grundläggande Maritim Juridik
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1SÄ24I, VT23-09748 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1SÄ24I Säkerhet på tankfartyg tentamen, 1SÄ24I Tankfartyg tentamen Tankfartyg, lasthantering och säkerhet
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT03I, HT22-P2920, 1FT03U, HT22-0388U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1FT03I Tentamen, 1FT03U Tentamen Fartygssystem och komponenter
Fre5/5 08:00 - 13:00 1NA91U, VT23-0443U Joakim Heimdahl YBKN5, SSS, YBKOF1, SSS Tentamen Skeppsteknik; fartygs konstruktion och stabilitet
16:15 - 16:45 YGSKP, HT19-01209 Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Mymoodletest
18:00 - 22:00 YGSKP, HT19-01209, 1NA83K, VT23-P4470 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA83K Skriftlig tentamen Transportekonomi
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA76K, VT23-P4464 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA76K Elteknik, 1NA76K Maskinteknik Teknik och underhåll på fartyg
v 19, 2023 
Mån8/5 18:00 - 22:00 YGDRU, HT20-03807, YGSIP, HT19-01208, 1ER30T, HT22-P2938, 1ER30U, HT22-0406U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1ER30T Tentamen, 1ER30U Tentamen Reglerteori
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1TI13T, HT22-P2934, 1TI13U, HT22-0392U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1TI13T Tentamen Mekanik, 1TI13U Tentamen Mekanik Mekanik och ritteknik
Tis9/5 18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER24T, VT23-P4480, 1ER24U, VT23-0431U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1ER24T Tentamen Elsystem och felsökning
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1MM10K, VT23-P3860 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1MM10K Matematik Tillämpad matematik och mekanik
Ons10/5 18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT17I, HT22-P2915, 1FT17U, HT22-0407U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1FT17I Skriftlig tentamen, 1FT17U Skriftlig tentamen Hydraulik och Pneumatik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA77K, HT22-P3342 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi Meteorologi o oceanografi
Tors11/5 15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Maria von Zweigbergk Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Hälso- o sjukvård
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1FT27I, HT22-P2932, 1FT25U, HT22-0391U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1FT25U Pumpar och fläktar, Prov, 1FT27I Pumpar och fläktar, Prov Pump- och fläktteknik
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI08T, VT23-P4474 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1TI08T Tentamen Tillämpad matematik I
Fre12/5 18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1MM10K, VT23-P3860 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1MM10K Mekanik Tillämpad matematik och mekanik
v 20, 2023 
Tis16/5 08:15 - 10:00 YGSKP, HT19-01209 Ma233K Labsal Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Uppkörning, grupp 1-10
10:15 - 12:00 YGSKP, HT19-01209 Ma233K Labsal Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Uppkörning, grupp 11-20
13:15 - 15:00 YGSKP, HT19-01209 Ma233K Labsal Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Uppkörning, grupp 21-30
15:15 - 17:00 YGSKP, HT19-01209 Ma233K Labsal Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Examination Lasthantering; gaslaster Uppkörning, grupp 31-39,43,46
15:30 - 18:30 1F710K, HT22-08898 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
v 21, 2023 
Ons24/5 08:15 - 11:15 1F710K, HT22-08898 Briggen_Ma119K Lärosal Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
Tors25/5 10:00 - 12:30 YGSKP, HT19-01209, 1NA85K, VT23-P4469 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Jan Snöberg Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination Avancerad reseplanering
14:00 - 16:30 YGSKP, HT19-01209, 1NA85K, VT23-P4469 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Jan Snöberg Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination Avancerad reseplanering
v 22, 2023 
Mån29/5 08:00 - 12:00 YGSKP, HT22-08127, 1TP70K, VT23-P3861 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1TP70K Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
14:00 - 18:00 YGDRU, HT20-03807, YGSIP, HT21-05948, 1FT23I, VT23-P4484 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen Förbränningsmotorer
14:00 - 18:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER43T, VT23-P4479 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1ER43T Salstentamen Analog- och kraftelektronik
15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Bryggtjänst
Tis30/5 08:00 - 10:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ52S, VT23-P4487 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ52S Brandskydd skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
14:00 - 18:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA91K, VT23-P3862 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA91K Stabilitet Skeppsteknik; fartygs konstruktion och stabilitet
Ons31/5 08:00 - 12:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT14I, VT23-P4478, 1FT14U, VT23-0440U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1FT14I Maritim förbränningsteknik, Prov, 1FT14U Maritim förbränningsteknik, Prov Maritim förbränningsteknik
08:00 - 13:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP63K, VT23-P4465 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1TP63K Tentamen, Ro-Ro-laster, 1TP63K Tentamen, Säkring av last Lasthantering; RoRo- och containerlaster
14:00 - 18:00 YGDRU, HT20-03807, 1ER57D, VT23-P4490 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Tentamen 1ER57D Högspänning tentamen Högspänning
15:00 - 17:00 1F710K, HT22-08898, 1M703I, HT22-08899 Andreas Backman Fartygsbefälskurs klass VII distans , MBVII distans Tentamen Överlevnads. o räddningsutr
Tors1/6 08:00 - 12:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA92K, VT23-P3858 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA92K ARPA Radar, ARPA och sjövägsregler
08:15 - 11:15 YGSKP, HT19-01209, 1TP60K, VT23-P4473 MyMoodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1TP60K Tentamen Lasthantering; gaslaster
09:00 - 11:30 YGSKP, HT20-03803, 1NA81K, VT23-P4468 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA81K Tentamen Maritim kommunikation inkl GOC
13:15 - 15:00 1M703U, VT23-0481U Ma222K Lärosal Tobias Hedin Maskintekniker M7 Tentamen El- och Automationsteknik Del: Elteknik
Fre2/6 08:00 - 10:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ52S, VT23-P4487 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ52S Sjukvård skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
08:00 - 12:00 YGSIP, HT21-05948, 1ER17I, VT23-P4483, 1ER17U, VT23-0442U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1ER17I Tentamen Mät och reglerteknik
08:00 - 13:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI09T, VT23-P4477 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1TI09T Tentamen Tillämpad Matematik 2
15:00 - 17:00 1M703I, HT22-08899 Maria von Zweigbergk MBVII distans Tentamen Hälso- o sjukvård
v 24, 2023 
Mån12/6 08:00 - 12:00 YGSKP, HT19-01209, 1NA85K, VT23-P4469 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination Avancerad reseplanering
v 26, 2023 
Tors29/6 08:15 - 12:00 1M703U, VT23-0481U via Zoom Magnus Nilsson Maskintekniker M7 Tentamen El- och Automationsteknik Del: Automationsteknik

  Ändrade inom de senaste 2 dagarna.