Schema
Tid Lokal Personal Grupp Aktivitet Provkod Ämne Kommentarer
v 21, 2022 
Mån23/5 15:00 - 17:00 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen., Online Maria von Zweigbergk Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Hälso- o sjukvård
Tis24/5 15:00 - 17:00 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen., Online Andreas Backman, Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans , MBVII distans Tentamen Miljö, regelverk, säkerhet Del: sjöfartsskydd
Ons25/5 15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Backman Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Fartygs maskineri
18:00 - 22:00 Online Rolf Söderström MBVII distans Omtentamen Rörsystem, pumpar, ventilation
Lör28/5 12:00 - 16:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1TI09T Tentamen Tillämpad Matematik 2
v 22, 2022 
Mån30/5 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/, Digital Drift- o underhållsteknik åk 3 Tentamen 1ER57D Högspänning tentamen Högspänning
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/, Digital Sjöingenjör åk 1, Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1ER43T Salstentamen Analog- och kraftelektronik
08:00 - 13:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA91K Fartygets konstruktion, 1NA91K Stabilitet Skeppsteknik; fartygs konstruktion och stabilitet
09:00 - 11:30 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen Maritim kommunikation inkl GOC
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/, Digital Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1ER17I Tentamen, 1ER17U Tentamen Mät och reglerteknik
Tis31/5 10:00 - 12:30 Ma251K Datorsal, Porfyr_Ma1065K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Åsenholm, Björn Pundars Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen Avancerad reseplanering Del 1. Beskrivande
14:00 - 16:30 Ma251K Datorsal, Porfyr_Ma1065K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Åsenholm, Björn Pundars Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen Avancerad reseplanering Del 2. Beräkningar
14:00 - 18:00 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 4 Tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl Tentamen för A. Backman
Ons1/6 08:00 - 10:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA92K ARPA Radar, ARPA och sjövägsregler
08:15 - 11:15 Per Nilsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen Lasthantering; gaslaster VG-tentamen
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, SO1, Sjöingenjör, åk 2 Tentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen Förbränningsmotorer
15:00 - 17:00 Online Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Bryggtjänst
Tors2/6 08:00 - 13:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1TP63K Tentamen, Ro-Ro-laster, 1TP63K Tentamen, Säkring av last Lasthantering; RoRo- och containerlaster
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2 Tentamen 1DU13D Förbränningslära, tentamen, 1DU25D Skriftlig salstentamen Förbränningslära
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1FT14I Maritim förbränningsteknik, Prov, 1FT14U Maritim förbränningsteknik, Prov Maritim förbränningsteknik
15:00 - 17:00 Zoom Adam Michanek Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Sambandstjänst
Fre3/6 14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, SO2, Sjöingenjör, åk 2, Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1FT08T Salstentamen, 1FT08U Kylteknik och ventilation, tentamen Kylteknik och klimatteknik
14:00 - 18:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1TP70K Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
15:00 - 17:00 Zoom Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
15:00 - 17:00 Online Maria von Zweigbergk MBVII distans Tentamen Hälso- o sjukvård
v 33, 2022 
Mån15/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, Sjöingenjör, åk 2, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1DU26D Tentamen, 1FT43T Tentamen Underhållsteknik
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1TP70K Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
Tis16/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1TP70K Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Tidvatten Astro nav, tidvatten och distansberäkning
Ons17/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, Sjöingenjör, åk 2-3 Omtentamen 1FT08T Salstentamen Kylteknik och klimatteknik
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ52S Sjukvård skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1MM10K Mekanik Tillämpad matematik och mekanik
Tors18/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1TI08T Tentamen Tillämpad matematik I
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA95K Vakthållning tentamen Bryggrutiner
Fre19/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, Intendentur, Sjöingenjör, åk 2-3 Omtentamen 1TI14T Enskild salstentamen Hållfasthetslära, materialteknik och maskinelement
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA93K Salstentamen Maritim Engelska
v 34, 2022 
Mån22/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1TI09T Tentamen Tillämpad Matematik 2
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Distansberäkningar Distansberäkningar
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA83K Skriftlig tentamen Transportekonomi
15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Backman, Magnus Hofvander Omtentamen Miljö, regelverk, säkerhet Sjöfartsskydd
Tis23/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Omtentamen 1ER57D Högspänning tentamen Högspänning
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ52S Brandskydd skriftlig tentamen Brandskydd
Ons24/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1SÄ64S Grundläggande maritim juridik Grundläggande Maritim Juridik
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination Avancerad reseplanering
15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Magnus Hofvander Omtentamen Bryggtjänst
Tors25/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, Intendentur, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1DU25D Skriftlig salstentamen, 1FT14I Maritim förbränningsteknik, Prov, 1FT14U Maritim förbränningsteknik, Prov Förbränningslära, Maritim förbränningsteknik
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, SO1, Sjöingenjör, åk 2-3 Omtentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen Förbränningsmotorer
08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA91K Fartygets konstruktion, 1NA91K Stabilitet Skeppsteknik; fartygs konstruktion och stabilitet
Fre26/8 08:00 - 12:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP71K Tentamen Lasthanteringsoperationer
13:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Mikael Sten Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Skeppsteknik
Lör27/8 12:00 - 16:00 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Omtentamen Astro nav, tidvatten och distansberäkning Del: Astro nav
v 35, 2022 
Tors1/9 15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Backman Omtentamen Överlevnads. o räddningsutr
Fre2/9 15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
v 36, 2022 
Mån5/9 15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Nautiska instrument
Tis6/9 18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA79K Skeppsteknik Skeppsteknik; fartygs konstruktion och stabilitet
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1SÄ24I Säkerhet på tankfartyg tentamen Tankfartyg, lasthantering och säkerhet
Tors8/9 15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Adam Michanek Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Sambandstjänst
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA92K ARPA, 1NA92K Radar, 1NA92K Sjövägsregler Radar, ARPA och sjövägsregler
Fre9/9 15:00 - 17:00 MyMoodle, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Maria von Zweigbergk Omtentamen Hälso- o sjukvård
Lör10/9 12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP72K Tentamen Lasthantering; bulklaster
v 37, 2022 
Tis13/9 18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 2, Driftteknikerprogrammet åk 2, SO1, Sjöingenjör, åk 2-3 Omtentamen 1ER17I Tentamen, 1ER17U Tentamen Mät och reglerteknik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1ER43T Salstentamen Analog- och kraftelektronik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1MM10K Matematik Tillämpad matematik och mekanik
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1TP60K Tentamen Lasthantering; gaslaster
18:00 - 22:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1SÄ24I Tankfartyg tentamen Tankfartyg
Lör17/9 12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1ER03T Tentamen Elteknik
12:00 - 17:00 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Astronomisk navigation Astro nav, tidvatten och distansberäkning