Schema
Tid
Programtillfälle, Programtillfälle, Kurstillfälle, Kurstillfälle
Lokal
Personal
Grupp
Aktivitet
Provkod
Ämne
Kommentarer
v 17, 2024 
Mån2024-04-22 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Petronella Lind Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Fartygs maskineri
Tis2024-04-23 14:00 - 16:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ83K Kunskapsprov Maritimt ledarskap
Ons2024-04-24 16:30 - 18:30 YGSKP, HT20-03803, 1TP60K, VT24-P7983 Ellinor Brandt, Rolf Söderström Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omexamination Lasthantering; gaslaster IGF
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1ER12I, HT23-P6534, 1ER12U, HT23-0509U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen Elkraft, fartyg
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA76K, VT24-P7995 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA76K Elteknik, 1NA76K Maskinteknik Teknik och underhåll på fartyg
18:00 - 22:00 YGSKP, HT23-09942, 1MM10K, HT23-P7195 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1MM10K Matematik Tillämpad matematik och mekanik
Tors2024-04-25 08:15 - 12:00 YGSKP, HT23-09942, 1TP70K, VT24-P7984 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods Del: Farligt gods
13:15 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Karolina Stark Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen ARPA
15:00 - 16:30 Fortbild, 1 Ma222K Lärosal Ingegerd Snöberg Kurs Medical Care refresh Tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT03I, HT23-P6538, 1FT03U, HT23-0513U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör åk 1 Omtentamen Fartygssystem och komponenter
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1MM10K, HT23-P7195 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1MM10K Mekanik Tillämpad matematik och mekanik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA72K, HT23-P6530 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA72K Tentamen, avancerad manövrering Avancerad manövrering och nödop.
Fre2024-04-26 13:15 - 16:15 YGSKP, HT21-05950, 1NA81K, VT24-P8116 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA81K Tentamen Maritim kommunikation inkl GOC
15:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220 Mikael Sten MBVII distans Omtentamen Skeppsteknik och framdrift Framdrift
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ24I, VT24-11069 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ24I Säkerhet på tankfartyg tentamen, 1SÄ24I Tankfartyg tentamen Tankfartyg, lasthantering och säkerhet
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI14T, VT24-P7982, 1TI14U, VT24-0561U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1TI14T Enskild salstentamen, 1TI14U Enskild salstentamen Hållfasthet och Maskinelement
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA83K, VT24-P7999 Virtual classroom on Zoom/Moodle Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA83K Skriftlig tentamen Transportekonomi Omtentamen är öppen kl. 8-18.
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1TP64K, VT24-P7985 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1TP64K Kemikalielaster, tentamen, 1TP64K Oljelaster, tentamen Lasthantering; Olje- och kemikalielaster
v 18, 2024 
Mån2024-04-29 12:00 - 13:00 1F710K, HT23-10218, 1F715K, VT24-11682 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Navigation Delprov ett: symboler och förkortningar
13:00 - 16:00 1F710K, HT23-10218, 1F715K, VT24-11682 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Navigation Delprov två: navigation
13:15 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
16:00 - 18:00 1F710K, HT23-10218, 1F715K, VT24-11682 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Navigation Delprov tre; tidvatten
Tors2024-05-02 08:00 - 10:00 1TP70U, VT24-0562U Robert Fredriksson YBKOF1, SSS Tentamen Lasthantering: olika lastslag och farligt gods
08:15 - 12:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
08:15 - 17:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 Ma222K Lärosal Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Praktisk examination A. Närvaro enligt särskild lista på kurssidan.
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218, 1F715K, VT24-11682 Pär Karlsson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Radar
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT25U, HT23-0518U, 1FT27I, HT23-P6553 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1FT25U Pumpar och fläktar, Prov, 1FT27I Pumpar och fläktar, Prov Pump- och fläktteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1SÄ40S, HT23-P6560 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ40S Brandskydd, tentamen Sjösäkerhet, brandskydd och sjöfartsskydd
Fre2024-05-03 08:00 - 12:00 1NA91U, VT24-0567U Joakim Heimdahl YBKN5, SSS, YBKOF1, SSS Tentamen Skeppsteknik; fartygs konstruktion och stabilitet
18:00 - 22:00 YGDRU, HT24-G0170, 1PL13D, HT23-P6570 Drift- o underhållsteknik åk1 Omtentamen 1PL13D Tillämpad företagsekonomi, tentamen Tillämpad företagsekonomi
v 19, 2024 
Mån2024-05-06 18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1ER30T, HT24-P8285 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1ER30T Tentamen Reglerteori
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI13T, HT23-P6548, 1TI13U, HT23-0515U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1TI13T Tentamen Mekanik, 1TI13U Tentamen Mekanik Mekanik och ritteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA63K, HT23-P6558 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA63K Sjö- och försäkringsrätt Sjö- och försäkringsrätt
Tis2024-05-07 08:00 - 12:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA93K, VT24-P7987 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA93K Salstentamen Maritim Engelska
08:15 - 10:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 C Nyckel_K Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Grupp 1 och 8, Praktisk examination B, se studievägledning för bedömningskriterier
10:15 - 12:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 C Nyckel_K Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Grupp 2 och 7, Praktisk examination B, se studievägledning för bedömningskriterier
13:15 - 15:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 C Nyckel_K Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Grupp 3 och 5, Praktisk examination B, se studievägledning för bedömningskriterier
15:15 - 17:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 C Nyckel_K Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Grupp 4 och 6, Praktisk examination B, se studievägledning för bedömningskriterier
18:00 - 22:00 YGDRU, HT24-G0170, 1DU39D, HT24-P8282 Drift- o underhållsteknik åk1 Omtentamen 1DU39D Tentamen arbetsmiljö, 1DU39D Tentamen arbetsrätt
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ36S, VT24-P7989 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ36S Enskild skriftlig salstentamen Maritimt ledarskap
18:00 - 22:00 YGSIP, HT23-09941, 1FT10I, VT24-P6847, 1FT10U, VT24-0568U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör åk 1, SO1 Omtentamen 1FT10I Termodynamik, Prov, 1FT10U Termodynamik, Prov Termodynamik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA79K, VT24-P7994 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA79K Skeppsteknik Skeppsteknik; krängning och läckstabilitet
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA90K, VT24-11730 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA90K Salatentamen Terrester navigation
Ons2024-05-08 13:30 - 15:30 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ52S, VT24-P7975 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Johan Fransson Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ52S Brandskydd skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
14:00 - 18:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA92K ARPA och radarnavigation (tentamen samt praktisk examination i simulator), 1NA92K Sjövägsregler ARPA
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER24T, VT24-P7976, 1ER24U, VT24-0557U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1ER24T Tentamen, 1ER24U Tentamen Elsystem och felsökning
18:00 - 22:00 YGSIP, HT23-09941, 1ER03T, VT24-P6846 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1ER03T Tentamen Elteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ92S, HT23-P6559 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ92S Tentamen Sjöfart och miljö
Fre2024-05-10 08:00 - 10:00 1F710K, HT23-10218 Andreas Åsenholm Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Hälso- o sjukvård
13:00 - 15:00 1F710K, HT23-10218 Ellinor Brandt Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Överlevnads. o räddningsutr
18:00 - 22:00 YGSIP, HT23-09941, 1TI08T, VT24-P7997 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1TI08T Tentamen Tillämpad matematik I
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA72K, HT23-P6530 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA72K Tentamen, nödoperationer Avancerad manövrering och nödop.
v 20, 2024 
Mån2024-05-13 13:15 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
Tis2024-05-14 08:15 - 12:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
16:00 - 18:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ52S, VT24-P7975 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ52S Sjukvård skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
Ons2024-05-15 08:15 - 12:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
Tors2024-05-16 13:15 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering
Fre2024-05-17 13:15 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
14:00 - 16:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ83K Kunskapsprov Maritimt ledarskap
v 21, 2024 
Mån2024-05-20 08:00 - 16:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 Ma361K Labsal Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Praktisk examination C, grupp 1, 2, 3 och 4
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Adam Michanek Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Sambandstjänst
15:00 - 17:00 1F715K, VT24-11682 Adam Michanek Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Sambandstjänst
Tis2024-05-21 08:00 - 16:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ83K, VT24-P8942 Ma361K Labsal Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Maritimt ledarskap Praktisk examination C, grupp 5, 6, 7 och 8
13:00 - 17:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA85K, VT24-P7974 Briggen_Ma119K Lärosal Andreas Åsenholm, Pär Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination Avancerad reseplanering
Ons2024-05-22 13:15 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT57I, VT24-P7980 Ma236K Labsal, Ma238K Labsal Rolf Söderström Sjöingenjör, åk 4 Examination Felsökning och driftoptimering Ev omexamination
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Nautiska instrument
15:00 - 17:00 1F715K, VT24-11682 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Nautiska instrument
Fre2024-05-24 13:15 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Briggen_Ma119K Lärosal Robert Fredriksson Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Lasthanteringsoperationer Del: Farligt gods
v 22, 2024 
Mån2024-05-27 08:00 - 12:00 YGSIP, HT23-09941, 1TI09T, VT24-P7998, 1TI09U, VT24-0569U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1TI09T Tentamen, 1TI09U Tentamen Tillämpad Matematik 2
08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA91K, VT24-P7993 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA91K Stabilitet Stabilitet
13:00 - 17:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA76K, VT24-P7995 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA76K Underhåll Teknik och underhåll på fartyg
13:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Mikael Sten Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Skeppsteknik
13:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1F715K, VT24-11682 Mikael Sten Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, MBVII distans Tentamen Skeppsteknik, Skeppsteknik och framdrift
Tis2024-05-28 08:00 - 12:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT23I, VT24-P7981, 1FT23U, VT24-0560U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Tentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen Förbränningsmotorer
08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA85K, VT24-P7974 Briggen_Ma119K Lärosal Andreas Åsenholm, Pär Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination Avancerad reseplanering
13:00 - 15:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP70K, VT24-P7984 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Robert Fredriksson Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1TP70K Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
14:00 - 19:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP63K, VT24-P7986 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1TP63K Tentamen, Ro-Ro-laster, 1TP63K Tentamen, Säkring av last Lasthantering; RoRo- och containerlaster
Ons2024-05-29 08:00 - 12:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER17I, VT24-P7991, 1ER17U, VT24-0566U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Tentamen 1ER17I Tentamen, 1ER17U Tentamen Mät och reglerteknik
08:00 - 17:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Ma361K Labsal, Ma381K Labsal Johan Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Examination Radar, ARPA och sjövägsregler
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Karolina Stark Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Bryggtjänst
Tors2024-05-30 08:00 - 12:00 YGDRU, HT23-09904, YGSIP, HT23-09941, 1ER43T, VT24-P7973 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk1, Sjöingenjör åk 1 Tentamen 1ER43T Salstentamen Analog- och kraftelektronik
08:00 - 12:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA92K ARPA, 1NA92K ARPA och radarnavigation (tentamen samt praktisk examination i simulator)
09:00 - 11:30 YGSKP, HT21-05950, 1NA81K, VT24-P8116 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA81K Tentamen Maritim kommunikation inkl GOC
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Ellinor Brandt Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Överlevnads. o räddningsutr
15:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Ellinor Brandt MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Överlevnads. o räddningsutr
Fre2024-05-31 08:00 - 12:00 YGSIP, HT23-09941, 1FT14U, VT23-0440U, 1FT14I, VT24-P6845 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör åk 1, SO1 Tentamen 1FT14I Maritim förbränningsteknik, Tentamen, 1FT14U Maritim förbränningsteknik, Tentamen Maritim förbränningsteknik
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Ingegerd Snöberg Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Hälso- o sjukvård
15:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Ingegerd Snöberg MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Hälso- o sjukvård
v 24, 2024 
Tis2024-06-11 08:00 - 12:00 1M703U, HT23-0533U Online Joakim Heimdahl MBVII uppdrag Tentamen Skeppsteknik
v 34, 2024 
Mån2024-08-19 18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA95K, HT23-P6531 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA95K Vakthållning tentamen Bryggrutiner
Tis2024-08-20 18:00 - 22:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA77K, HT24-P8501 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi Meteorologi o oceanografi
Ons2024-08-21 15:00 - 17:00 1F715K, VT24-11682 Adam Michanek Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Sambandstjänst
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER17I, VT24-P7991, 1ER17U, VT24-0566U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1ER17I Tentamen, 1ER17U Tentamen Mät och reglerteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1TP71K, HT23-P6547 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP71K Tentamen Lasthantering; lastberäkning, lastrumsklimat
Tors2024-08-22 08:00 - 13:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA83K, VT24-P7999 Virtual classroom on Zoom/Moodle Charlotte Ahlberg Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA83K Skriftlig tentamen Transportekonomi Omtentamen är öppen kl.8-18.
13:00 - 16:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA95K, HT24-P8781 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA95K Maritim kommunikation tentamen Bryggrutiner
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER24T, VT24-P7976, 1ER24U, VT24-0557U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1ER24T Tentamen, 1ER24U Tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT23I, VT24-P7981, 1FT23U, VT24-0560U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 3, SO2 Omtentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen Förbränningsmotorer
Fre2024-08-23 18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1SÄ36S, VT24-P7989 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ36S Enskild skriftlig salstentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA91K, HT24-11966 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA91K Stabilitet Stabilitet
v 35, 2024 
Mån2024-08-26 08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP70K, VT24-P7984 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Robert Fredriksson Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1TP70K Tentamen Lasthantering; olika godsslag och farligt gods
13:00 - 17:00 YGSKP, HT23-09942, 1TP72K, HT24-P8571 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP72K Tentamen Lasthantering; bulklaster
13:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1F715K, VT24-11682 Mikael Sten Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Skeppsteknik, Skeppsteknik och framdrift
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ52S, VT24-P7975 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ52S Brandskydd skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
Tis2024-08-27 08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA94K, VT24-11731 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Åsenholm, Pär Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Distansberäkningar Astro nav, tidvatten och distansberäkning
15:00 - 17:00 1F715K, VT24-11682 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Nautiska instrument
18:00 - 20:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ52S, VT24-P7975 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 4 Omtentamen 1SÄ52S Sjukvård skriftlig tentamen Brand och sjukvård för maskinbefäl
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI14T, VT24-P7982, 1TI14U, VT24-0561U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör, åk 2, SO1 Omtentamen 1TI14T Enskild salstentamen, 1TI14U Enskild salstentamen Hållfasthetslära, materialteknik och maskinelement
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA79K, VT24-P7994 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA79K Skeppsteknik Skeppsteknik; krängning och läckstabilitet
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA92K, VT24-P8115 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA92K Sjövägsregler (tentamen samt praktisk examination i simulator) Radar, ARPA och sjövägsregler
Ons2024-08-28 08:00 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA94K, HT23-11694 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Åsenholm, Pär Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Astronomisk navigation Astro nav, tidvatten och distansberäkning
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Karolina Stark Omtentamen Bryggtjänst
18:00 - 22:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA92K Radar och manuell plotting (tentamen samt praktisk examination i simul... Radar, ARPA och sjövägsregler
Tors2024-08-29 08:00 - 12:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA94K, VT24-11731 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Andreas Åsenholm, Pär Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA94K Tidvatten Astro nav, tidvatten och distansberäkning
18:00 - 22:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA92K ARPA och radarnavigation (tentamen samt praktisk examination i simulator) Radar, ARPA och sjövägsregler
Fre2024-08-30 18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA93K, VT24-P7987 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA93K Salstentamen Maritim Engelska
v 38, 2024 
Mån2024-09-16 18:00 - 22:00 1ER03T, VT24-P6846 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk1 Omtentamen 1ER03T Tentamen Elteknik
Ons2024-09-18 18:00 - 22:00 YGSIP, HT23-09941, 1FT10I, VT24-P6847, 1FT10U, VT24-0568U Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk1, Sjöingenjör åk 1, SO1 Omtentamen 1FT10I Termodynamik, Prov, 1FT10U Termodynamik, Prov Termodynamik
Tors2024-09-19 18:00 - 22:00 1TI08T, VT24-P7997 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk1, Sjöingenjör åk 1 Omtentamen 1TI08T Tentamen Tillämpad matematik I
v 39, 2024 
Mån2024-09-23 18:00 - 22:00 YGSIP, HT23-09941, 1FT14I, VT24-P6845 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Sjöingenjör åk 1, SO1 Omtentamen 1FT14I Maritim förbränningsteknik, Tentamen, 1FT14U Maritim förbränningsteknik, Prov, 1FT14U Maritim förbränningsteknik, Tentamen Maritim förbränningsteknik
Tis2024-09-24 18:00 - 22:00 YGDRU, HT23-09904, YGSIP, HT23-09941, 1TI09T, VT24-P7998 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk 2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1TI09T Tentamen Tillämpad Matematik 2
Ons2024-09-25 18:00 - 22:00 YGDRU, HT23-09904, YGSIP, HT23-09941, 1ER43T, VT24-P7973 Anmälan via https://www.student.ladok.se under "Examinationstillfällen". Anmälan stänger 9 vardagar före tentamen. Drift- o underhållsteknik åk 2, Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1ER43T Salstentamen Analog- och kraftelektronik

  Ändrade inom de senaste 2 dagarna.