Schema
Tid
Programtillfälle, Programtillfälle, Kurstillfälle, Kurstillfälle
Lokal
Personal
Grupp
Aktivitet
Provkod
Ämne
Kommentarer
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 18:00 - 22:00 YGDRT, HT23-09905, YGDRU, HT23-09904, 1DU23D, HT23-P6562 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk1, Drifttekniker 2-årigt program, åk 1 Omtentamen 1DU23D Tekniska system, tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ92S, HT23-P6559 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ92S Tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT21-05948, 1ER17I, VT23-P4483, 1ER17U, VT23-0442U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 3, SO2 Omtentamen 1ER17I Tentamen, 1ER17U Tentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA92K, VT23-P3858 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA92K ARPA
Tis2023-12-05 14:00 - 16:00 1M703U, VT23-0481U Tobias Hedin Maskintekniker M7 Tentamen Termodynamik, kyl- o värmeteknik Del: Kyl- och värmeteknik
18:00 - 22:00 YGDRU, HT20-03807, 1ER57D, VT23-P4490 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3 Omtentamen 1ER57D Högspänning tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER43T, VT23-P4479, 1ER43U, VT23-0430U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1ER43T Salstentamen, 1ER43U Salstentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP63K, VT23-P4465 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1TP63K Tentamen, Ro-Ro-laster, 1TP63K Tentamen, Säkring av last
Ons2023-12-06 18:00 - 22:00 YGDRU, HT20-03807, YGSIP, HT21-05948, 1FT23I, VT23-P4484, 1FT23U, VT23-0436U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk 3, Sjöingenjör, åk 3, SO2 Omtentamen 1FT23I Förbränningsmotorer, tentamen, 1FT23U Förbränningsmotorer, tentamen
18:00 - 22:00 YGDRT, HT23-09905, YGDRU, HT23-09904, 1DU24D, HT23-P6540 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk1, Drifttekniker 2-årigt program, åk 1 Omtentamen 1DU24D Salstentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA77K, HT22-P3531 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA93K, VT23-P3859 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1NA93K Salstentamen
Tors2023-12-07 18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT20I, HT23-P6561, 1FT20U, HT23-0520U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4, SO2 Omtentamen 1FT20I Tentamen, 1FT20U Tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1TI09T, VT23-P4477, 1TI09U, VT23-0445U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2 Omtentamen 1TI09T Tentamen, 1TI09U Tentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA76K, VT23-P4464 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA76K Elteknik, 1NA76K Maskinteknik
18:00 - 22:00 YGSKP, HT22-08127, 1TP71K, HT23-P6547 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP71K Tentamen
18:00 - 22:00 1TI04U, HT23-0521U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ SO1 Omtentamen 1TI04U Matematik Derivata
Fre2023-12-08 13:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985, 1F710K, HT23-10218 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Navigation
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ52S, VT23-P4487 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1SÄ52S Brandskydd skriftlig tentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT19-01209, 1NA85K, VT23-P4469 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1NA85K Tentamen, skriftlig examination
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA95K, HT22-P3339 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA95K Vakthållning tentamen
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 08:00 - 12:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA94K, HT23-P6529 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Pär Karlsson Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA94K Tidvatten Astro nav, tidvatten och distansberäkning
13:00 - 16:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA95K, HT22-P3339 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA95K Maritim kommunikation tentamen
17:00 - 19:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Tobias Hedin MBVII distans, MBVII uppdrag Omtentamen Elteknik
Tis2023-12-12 18:00 - 22:00 YGDRU, HT23-09904, YGSIP, HT23-09941, 1FT17I, HT23-P6551, 1FT17U, HT23-0516U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk1, Sjöingenjör åk 1, SO1 Omtentamen 1FT17I Skriftlig tentamen, 1FT17U Skriftlig tentamen
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ52S, VT23-P4487 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1SÄ52S Sjukvård skriftlig tentamen
Ons2023-12-13 18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT16T, HT23-P6567, 1FT16U, HT23-0524U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2, SO2 Omtentamen 1FT16T Ånga och värmeöverföring, tentamen, 1FT16U Ånga och värmeöverföring, tentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT21-05950, 1TP72K, HT22-P3340 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1TP72K Tentamen
Tors2023-12-14 08:15 - 11:15 YGSKP, HT19-01209, 1TP60K, VT23-P4473 Moodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Per Nilsson Omtentamen 1TP60K Tentamen
10:15 - 12:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA81K, VT23-P4468 Ma222K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen
13:00 - 16:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA81K, VT23-P4468 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1NA81K Tentamen
15:00 - 19:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Joakim Heimdahl, Tobias Hedin MBVII distans, MBVII uppdrag Omtentamen Termodynamik, kyl- o värmeteknik
18:00 - 22:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT22-08127, 1SÄ64S, HT23-P6541 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1SÄ64S Grundläggande maritim juridik
18:00 - 22:00 YGSIP, HT22-08143, 1FT18T, HT23-P6545, 1FT18U, HT23-0514U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2, SO2 Omtentamen 1FT18T Salstentamen, 1FT18U Kylteknik och ventilation, tentamen
Fre2023-12-15 08:00 - 12:00 YGSKP, HT22-08127, 1TP70K, VT23-P3861 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Robert Fredriksson Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Omtentamen 1TP70K Tentamen
10:00 - 12:00 1F710K, VT23-09985 Petronella Lind Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Fartygs maskineri
13:00 - 15:00 1F710K, VT23-09985, 1F710K, HT23-10218 Per Nilsson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari, Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Radar
15:00 - 19:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Lars Fors MBVII distans, MBVII uppdrag Omtentamen Fartygsdrift o underhållsteknik Del: Underhållstekik
18:00 - 22:00 YGSIP, HT19-01208, 1SÄ24I, VT23-09748 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Omtentamen 1SÄ24I Säkerhet på tankfartyg tentamen, 1SÄ24I Tankfartyg tentamen
18:00 - 22:00 YGSKP, HT20-03803, 1TP64K, VT23-P4462 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Omtentamen 1TP64K Kemikalielaster, tentamen, 1TP64K Oljelaster, tentamen
v 51, 2023 
Mån2023-12-18 15:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Ingegerd Snöberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Hälso- o sjukvård
Tis2023-12-19 13:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Mikael Sten Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Skeppsteknik
13:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Mikael Sten Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Omtentamen Skeppsteknik
Ons2023-12-20 10:15 - 12:00 YGSIP, HT20-03805 Briggen_Ma119K Lärosal Mikael Sten Sjöingenjör, åk 4 Tentamen Eco-operativ fartygsdrift
15:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Pär Karlsson Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Bryggtjänst
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 08:00 - 13:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA72K, HT23-P6530 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1NA72K Tentamen, avancerad manövrering
08:00 - 13:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA77K, HT23-P6549 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA77K Meteorologi, 1NA77K Oceanografi
14:00 - 16:00 YGSIP, HT20-03805, 1FT53I, HT23-P6533, 1FT53U, HT23-0508U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1FT53I Tentamen, 1FT53U Tentamen
14:00 - 19:00 YGDRT, HT23-09905, YGSIP, HT22-08143, 1TI13T, HT23-P6548, 1TI13U, HT23-0515U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drifttekniker 2-årigt program, åk 1, Sjöingenjör, åk 2, SO1 Tentamen 1TI13T Tentamen Mekanik, 1TI13U Tentamen Mekanik
15:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Petronella Lind Omtentamen Fartygs maskineri
Tis2024-01-09 08:00 - 13:00 YGSIP, HT20-03805, 1ER30T, HT23-P6554 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1ER30T Tentamen
08:00 - 13:00 YGSIP, HT22-08143, 1ER12I, HT23-P6534, 1ER12U, HT23-0509U Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 2, SO1 Tentamen 1ER12I Elkraft, fartyg, prov, 1ER12U Elkraft, fartyg, prov
14:00 - 19:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ40S, HT23-P6560 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ40S Brandskydd, tentamen
14:00 - 19:00 YGSKP, HT22-08127, 1TP72K, HT23-P6546 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1TP72K Tentamen
15:00 - 16:00 1F710K, VT23-09985 Ingegerd Snöberg Omtentamen Hälso- o sjukvård
Ons2024-01-10 15:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Magnus Hofvander Omtentamen Överlevnads. o räddningsutr
Tors2024-01-11 08:00 - 12:00 YGDRU, HT23-09904, 1PL13D, HT23-P6570 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk1 Tentamen 1PL13D Tillämpad företagsekonomi, tentamen Tillämpad företagsekonomi
08:00 - 13:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ35S, HT23-P6539 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ35S SSO, Tentamen
08:00 - 13:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ40S, HT23-P6560 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ40S SSO, tentamen
14:00 - 19:00 YGDRT, HT23-09905, YGSIP, HT22-08143, 1FT25U, HT23-0518U, 1FT27I, HT23-P6553 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drifttekniker 2-årigt program, åk 1, Sjöingenjör, åk 2, SO1 Tentamen 1FT25U Pumpar och fläktar, Prov, 1FT27I Pumpar och fläktar, Prov
14:00 - 18:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA95K, HT23-P6531 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA95K Vakthållning tentamen
15:00 - 17:00 1F710K, VT23-09985 Pär Karlsson Omtentamen Bryggtjänst
15:00 - 19:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Magnus Nilsson MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen El- och Automationsteknik Automation
Fre2024-01-12 08:00 - 12:00 YGDRU, HT23-09904, 1DU39D, HT23-P6569 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Drift- o underhållsteknik åk1 Tentamen 1DU39D Tentamen arbetsmiljö, 1DU39D Tentamen arbetsrätt Arbetsrätt och arbetsmiljö
08:00 - 10:00 YGSIP, HT20-03805, 1SÄ35S, HT23-P6539 Moodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Stefan Håkansson Sjöingenjör, åk 4 Tentamen 1SÄ35S Överlevnadsteknik, Tentamen
08:00 - 10:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ40S, HT23-P6560 Moodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Stefan Håkansson Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Tentamen 1SÄ40S Sjösäkerhet, tentamen
13:00 - 16:00 YGSKP, HT22-08127, 1NA95K, HT23-P6531 Briggen_Ma119K Lärosal, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 2 Tentamen 1NA95K Maritim kommunikation tentamen
13:00 - 15:00 1F710K, HT23-10218 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Nautiska instrument
14:00 - 19:00 YGSKP, HT20-03803, 1NA63K, HT23-P6558 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 4 Tentamen 1NA63K Sjö- och försäkringsrätt
15:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Petronella Lind MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Förbränningsmotorer- och förbränningsteknik
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 08:00 - 11:00 YGSKP, HT21-05950, 1SÄ61K, HT23-P6555 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ61K Tentamen Sjukvård för fartygsbefäl
15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Adam Michanek Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Sambandstjänst
Ons2024-01-17 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
Fre2024-01-19 16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 13:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Mikael Sten Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Skeppsteknik
Fre2024-01-26 08:00 - 12:00 1NA91K, HT23-11735 Joakim Heimdahl OP SjöKriV 23-26 Tentamen Salstentamen på FHS DKV alt MHSK
16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 5, 2024 
Tors2024-02-01 08:00 - 11:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA92K Sjövägsregler Radar, ARPA och sjövägsregler
Fre2024-02-02 16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet
v 6, 2024 
Tors2024-02-08 15:00 - 16:00 1F715K, VT24-11682 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Navigation
16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 7, 2024 
Ons2024-02-14 15:00 - 19:00 1M703I, HT22-08899, 1M703U, HT23-0533U Magnus Nilsson MBVII distans, MBVII uppdrag Omtentamen El- och Automationsteknik Automation
Tors2024-02-15 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Nautiska instrument
15:00 - 17:00 1M703I, HT22-08899, 1M703U, HT23-0533U Petronella Lind MBVII distans, MBVII uppdrag Omtentamen Förbränningsmotorer- och förbränningsteknik
Fre2024-02-16 16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 8, 2024 
Ons2024-02-21 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Adam Michanek Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Sambandstjänst
Tors2024-02-22 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Magnus Hofvander Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Lasthanteringsoperationer Del: Lastteknik
v 9, 2024 
Tors2024-02-29 15:00 - 16:30 Fortbild, 1 Ma222K Lärosal Ingegerd Snöberg Kurs Medical Care refresh Tentamen
Fre2024-03-01 13:00 - 15:00 1F710K, HT23-10218 Sjölärare 1 Fartygsbefälskurs klass VII distans Omtentamen Sjövägsregler
13:00 - 15:00 1F715K, VT24-11682 Sjölärare 1 Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Sjövägsregler
16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
v 10, 2024 
Mån2024-03-04 08:00 - 10:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ35S, HT23-P6539, 1SÄ40S, HT23-P6560 Moodle, Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Stefan Håkansson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1SÄ35S Överlevnadsteknik, Tentamen, 1SÄ40S Sjösäkerhet, tentamen
Tors2024-03-07 13:00 - 16:00 1F715K, VT24-11682 Karin Lundberg Fartygsbefälskurs kl VII dist januari Tentamen Navigation
16:30 - 17:00 YGSIP, HT20-03805, YGSKP, HT21-05950, 1SÄ24I, VT24-11069, 1TP64K, VT24-P7985 Per Nilsson Sjöingenjör, åk 4, Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Examination Lasthantering; Olje- och kemikalielaster, Tankfartyg, lasthantering och säkerhet Möjlig tid för veckoexamination
Fre2024-03-08 13:00 - 16:00 YGSKP, HT21-05950, 1NA95K, HT23-P6531 Briggen_Ma119K Lärosal Adam Michanek Sjökapten 4-årigt program, åk 3 Omtentamen 1NA95K Maritim kommunikation tentamen Bryggrutiner
v 11, 2024 
Mån2024-03-11 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Petronella Lind Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen Fartygs maskineri
15:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Mikael Sten MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Skeppsteknik och framdrift Framdrift
Tors2024-03-14 15:00 - 17:00 1F710K, HT23-10218 Sjölärare 1 Fartygsbefälskurs klass VII distans Tentamen ARPA
Fre2024-03-15 13:00 - 17:00 1M703I, HT23-10220, 1M703U, HT23-0533U Rolf Söderström MBVII distans, MBVII uppdrag Tentamen Rörsystem, pumpar, ventilation
v 12, 2024 
Tis2024-03-19 14:00 - 17:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Tentamen 1NA92K Radar Radar, ARPA och sjövägsregler
Ons2024-03-20 14:00 - 17:00 YGSKP, HT23-09942, 1NA92K, VT24-P8115 Anmäl dig till tentan senast 9 vardagar före tentamen på https://lnu.se/en/student/during-your-studies/examination/ Sjökapten 4-årigt program, åk 1 Omtentamen 1NA92K Sjövägsregler Radar, ARPA och sjövägsregler
v 17, 2024 
Tors2024-04-25 15:00 - 16:30 Fortbild, 1 Ma222K Lärosal Ingegerd Snöberg Kurs Medical Care refresh Tentamen

  Ändrade inom de senaste 2 dagarna.