Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 3  
Gå till nästa vecka

v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 14/1 
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
21:00
07:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 15/1 
SU12
SU13
SU15/16
SU17/18
Tentamen
11:00
07:00
725G92
TDIU08
SU03
Redovisning
August Fundin
DI1
EL1
SVP1
12:00
10:15
729A85
TDDD78
TDDE30
SU00
Redovisning
Mariusz Wzorek
Mikael Nilsson
Piotr Rudol
15:00
13:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 16/1 
732G43
SU13
SU14
Tentamen
Bertil Wegmann
Datortenta
13:00
08:00
SU10
SU12
SU15/16
Datortenta
13:00
08:00
TDDD86
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
Anders Märak Leffler
Jani Jokinen
D2
U2
12:00
10:15
TDDE23
SU04
Redovisning
D1
U1
12:00
10:15
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
21:00
13:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 17/1 
SU00
SU04
SU10
SU11
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
13:00
07:00
SU01
SU02
SU03
Datortenta
15:00
07:00
732G81
PC1
PC2
Datalaboration
732G81.a
Datorövning 3
10:00
08:15
732G81
PC1
PC2
Datalaboration
732G81.b
Datorövning 3
12:00
10:15
732G81
PC4
PC5
Datalaboration
732G81.c
Datorövning 3
12:00
10:15
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
20:00
13:00
SU00
SU04
SU10
SU11
SU12
Datortenta
21:00
13:00
SU01
SU02
SU03
Datortenta
21:00
15:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 18/1 
ASGA
EGYP
HUNN
OLYM
ROXEN
SOUT
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
DRS utför systemunderhåll fredag-söndag/Jon Dybeck
00:00
00:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 19/1 
ASGA
EGYP
HUNN
OLYM
ROXEN
SOUT
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
DRS utför systemunderhåll fredag-söndag/Jon Dybeck
00:00
00:00
v 3 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 20/1 
ASGA
EGYP
HUNN
OLYM
ROXEN
SOUT
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
DRS utför systemunderhåll fredag-söndag/Jon Dybeck
00:00
00:00

v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 21/1 
ASGA
EGYP
HUNN
OLYM
ROXEN
SOUT
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
DRS utför systemunderhåll fredag-söndag/Jon Dybeck
08:00
00:00
732G17
SU15/16
Lektion
Oleg Sysoev
12:00
10:15
TDP007
SU15/16
Föreläsning
Jonas Wallgren
IP1
15:00
13:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
Lab 0, pass 1
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
Lab 0, pass 1
19:00
17:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 22/1 
TDP007
SU15/16
Föreläsning
Jonas Wallgren
IP1
10:00
08:15
732G33
732G83
SU00
SU01
SU02
Datalaboration
Datorlaboration 1
12:00
10:15
732G17
SU00
SU01
Lektion
Oleg Sysoev
Föreläsningen börjar i John von Neumann
15:00
13:15
TDDA69
SU15/16
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
17:00
15:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S1 Server-kod: förberedande egen informationssökning
17:00
15:15
TDDD80
SU13
SU14
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S1 Server-kod: förberedande egen informationssökning
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC1
PC2
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.a
Grupp 1
17:00
15:15
729A85
TDDE30
SU03
SU04
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 3
17:00
15:15
TDDD78
SU00
Laboration
Kimberley Andersson
U1.a
Grupp 7
1/2 grupp i SU02
17:00
15:15
TDDD78
SU01
SU02
Laboration
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 8
1/2 grupp i SU02
17:00
15:15
TDDD78
SU12
Laboration
Nils Broman
U1.b
Grupp 9
1/2 grupp i SU11
17:00
15:15
TDDD78
SU10
SU11
Laboration
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
1/2 grupp i SU11
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC3
PC4
Laboration
Oskar Lundin
D1.a
Grupp 2
17:00
15:15
TDDD80
SU15/16
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S1 server-kod
19:00
17:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S1 server-kod
19:00
17:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 23/1 
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
10:00
08:15
732G17
SU13
SU14
Lektion
Oleg Sysoev
Föreläsningen börjar i John von Neumann
10:00
08:15
TDDD80
SU15/16
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S1 Server-kod
10:00
08:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S1 Server-kod
10:00
08:15
732A72
732A90
SU00
SU01
SU02
Datalaboration
Krzysztof Bartoszek
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU10
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.c
Grupp 5
1/2 grupp i SU12
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU03
SU04
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 4
12:00
10:15
TDDD78
SU13
Laboration
Kimberley Andersson
U1.a
Grupp 7
1/2 grupp i SU15/16
12:00
10:15
TDDD78
SU14
Laboration
Nils Broman
U1.b
Grupp 9
1/2 grupp i SU17/18
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU11
SU12
Laboration
Oskar Lundin
D1.c
Grupp 6
1/2 grupp i SU12
12:00
10:15
TDDD78
SU15/16
Laboration
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 8
12:00
10:15
TDDD78
SU17/18
Laboration
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
12:00
10:15
729A27
TDDE09
TDP030
SU15/16
SU17/18
Laboration
Robin Kurtz
Text segmentation
15:00
13:15
TDDE44
SU00
SU01
Lektion
Rasmus Jonsson
Y1.a
15:00
13:15
TDDE44
SU02
SU03
Lektion
Sebastian Fridell
Y1.b
15:00
13:15
TDDE44
SU04
SU12
Lektion
Johannes Hägerlind
Y1.c
15:00
13:15
TDDE44
SU10
SU11
Lektion
Otto Forss
MED1
15:00
13:15
TDDE44
SU13
SU14
Lektion
Alexander Vestin
MAT1
Yi1
15:00
13:15
TDTS04
SU00
SU01
Laboration
DI2
IP1
U2
Grupp B1
Grupp B2
17:00
15:15
TDTS04
SU02
SU03
Laboration
DI2
IP1
Grupp C1
Grupp C2
17:00
15:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Y1.a
17:00
15:15
TDDE44
SU12
SU13
Laboration
Johannes Palm Myllylä
Sebastian Fridell
Y1.b
17:00
15:15
TDDE44
SU15/16
Laboration
Johannes Hägerlind
Justus Karlsson
Y1.c
17:00
15:15
TDDE44
SU17/18
Laboration
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
17:00
15:15
TDDE44
SU04
SU14
Laboration
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
Lab 0, pass 2
19:00
17:15
725G90
TDDE10
SU00
SU01
SU02
SU03
SU11
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 0 - Grupp A
19:00
17:15
TDDD78
PC1
PC2
Laboration
Kimberley Andersson
U1.a
Grupp 7
19:00
17:15
TDDD78
PC3
PC4
Laboration
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 8
19:00
17:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
Lab 0, pass 2
21:00
19:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 24/1 
TDDD78
SU00
SU01
Laboration
Kimberley Andersson
U1.a
Grupp 7
10:00
08:15
729A85
TDDE30
PC1
PC2
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.a
Grupp 1
10:00
08:15
729A85
TDDE30
SU10
SU11
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 3
10:00
08:15
TDDD78
SU02
SU03
Laboration
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 8
10:00
08:15
729A85
TDDE30
PC3
PC4
Laboration
Oskar Lundin
D1.a
Grupp 2
10:00
08:15
TDDD83
SU15/16
SU17/18
Datalaboration
Dennis Persson
Jesper Jonsson
János Dani
I3
Ii3
10:00
08:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
Lab 1
12:00
10:15
TDIU20
SU12
SU13
SU14
Laboration
Fredrik Adolfsson
Gustav L'estrade
Lukas Pohlman
Pontus Haglund
DI1
EL1
Grupp A
Grupp B
Grupp C
15:00
13:15
TDDD95
SU15/16
Laboration
Fredrik Präntare
17:00
14:00
TDIU20
SU12
SU13
SU14
Laboration
Fredrik Adolfsson
Gustav L'estrade
Lukas Pohlman
Pontus Haglund
DI1
EL1
Grupp D
Grupp E
Grupp F
17:00
15:15
725G90
TDDE10
SU17/18
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
I2
Ii2
Grupp B
Lab 0 - Grupp B
17:00
15:15
725G90
TDDE10
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 0 - Grupp B
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC1
PC2
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.c
Grupp 5
17:00
15:15
729A85
TDDE30
SU10
SU11
Laboration
Oskar Lundin
D1.c
Grupp 6
17:00
15:15
TDTS04
SU00
SU01
Laboration
DI2
IP1
U2
Grupp A1
Grupp A2
19:00
17:15
725G90
TDDE10
SU15/16
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab W - Grupp B
19:00
17:15
725G90
TDDE10
SU17/18
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
Grupp B
Lab W - Grupp B
19:00
17:15
729A85
TDDE30
SU02
SU03
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 4
19:00
17:15
TDDD78
SU11
SU12
Laboration
Nils Broman
U1.b
Grupp 9
19:00
17:15
TDDD78
SU13
SU14
Laboration
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
19:00
17:15
TDDD78
SU00
SU01
Laboration
Nils Broman
U1.b
Grupp 9
21:00
19:15
TDDD78
SU02
SU03
Laboration
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
21:00
19:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 25/1 
732A72
732A90
SU00
SU01
SU02
Datalaboration
Krzysztof Bartoszek
12:00
10:15
732G33
732G83
SU10
SU11
SU12
Datalaboration
Datorlaboration 1
12:00
10:15
725G90
TDDE10
SU03
SU04
SU13
SU14
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
I2
Ii2
Grupp A
Lab W - Grupp A
12:00
10:15
725G90
TDDE10
SU15/16
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab W - Grupp A
12:00
10:15
TDDE06
SU00
SU01
Laboration
Anders Fröberg
15:00
13:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
Lab 1
15:00
13:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
S1 Server-kod
15:00
13:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
S1 server-kod
15:00
13:15
TDDD80
SU10
SU11
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S1 server-kod
15:00
13:15
TDDB68
SU00
SU01
Laboration
Felipe Boeira
D2
U2
Grupp A
17:00
15:15
TDDB68
SU02
SU03
Laboration
Rodrigo Saar Moraes
D2
U2
Grupp B
17:00
15:15
TDDB68
SU04
Laboration
Anna Montelius
D2
U2
Grupp C
17:00
15:15
TDDB68
SU10
SU11
Laboration
Nils Broman
D2
U2
Grupp D
17:00
15:15
TDDB68
SU12
SU13
Laboration
Jesper Jonsson
D2
U2
Grupp E
17:00
15:15
TDDD78
SU17/18
Redovisning
Kimberley Andersson
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 7
Grupp 8
17:00
15:15
TDDD78
SU14
Redovisning
Nils Broman
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
Grupp 9
17:00
15:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 26/1 
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 27/1 

v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 28/1 
TDDE44
SU02
SU03
Laboration
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Y1.a
10:00
08:15
732A74
SU00
SU01
Laboration
Charlie Simonsson
Simon Jönsson
10:00
08:15
TDDD97
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
CS1
DAV1
DI3
12:00
10:15
732G17
SU10
SU11
Lektion
Oleg Sysoev
Föreläsningen börjar i John von Neumann
12:00
10:15
TDDD83
SU00
SU01
SU02
SU03
Datalaboration
Dennis Persson
Jesper Jonsson
János Dani
I3
Ii3
12:00
10:15
732G17
SU17/18
Datalaboration
Oleg Sysoev
15:00
13:15
729A85
TDDE30
SU00
SU01
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.c
Grupp 5
15:00
13:15
729A85
TDDE30
SU02
SU03
Laboration
Oskar Lundin
D1.c
Grupp 6
15:00
13:15
729A85
TDDE30
SU10
SU11
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 4
15:00
13:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
17:00
15:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
S2 Databas-labb förberedelse: informationssökning
17:00
15:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas-labb förberedelse: informationssök
17:00
15:15
TDDD80
SU10
SU11
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas-labb förberedelse: informationssök
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Dugga
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Torbjörn Jonsson
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
21:00
15:15
725G90
TDDE10
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 1.1 - Grupp B
19:00
17:15
725G90
TDDE10
SU04
SU10
SU11
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 1.1 - Grupp B
19:00
17:15
725G90
TDDE10
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
I2
Ii2
Grupp A
Lab 1.1 - Grupp A
21:00
19:15
725G90
TDDE10
SU04
SU10
SU11
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 1.1 - Grupp A
21:00
19:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 29/1 
729A85
TDDE30
PC1
PC2
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.a
Grupp 1
10:00
08:15
729A85
TDDE30
SU02
SU03
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 3
10:00
08:15
729A85
TDDE30
PC3
PC4
Laboration
Oskar Lundin
D1.a
Grupp 2
10:00
08:15
TDDA69
SU17/18
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
10:00
08:15
TDDB68
SU00
SU01
Laboration
Jesper Jonsson
D2
U2
Grupp E
10:00
08:15
732G33
732G83
SU00
SU01
SU02
Datalaboration
Datorlaboration 2
12:00
10:15
TDDE44
SU03
SU04
Laboration
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Y1.a
12:00
10:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Johannes Palm Myllylä
Sebastian Fridell
Y1.b
12:00
10:15
TDDE44
SU12
Laboration
Johannes Hägerlind
Justus Karlsson
Y1.c
12:00
10:15
TDDE44
SU13
SU14
Laboration
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
12:00
10:15
TDDE44
SU15/16
Laboration
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
12:00
10:15
TDDD97
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
CS1
DAV1
DI3
15:00
13:15
TDDD78
PC4
PC5
Laboration
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 8
15:00
13:15
TDDD78
PC1
PC2
Laboration
Nils Broman
U1.b
Grupp 9
15:00
13:15
TDDB68
SU00
SU01
Laboration
Felipe Boeira
D2
U2
Grupp A
17:00
13:15
TDDB68
SU02
SU03
Laboration
Rodrigo Saar Moraes
D2
U2
Grupp B
17:00
13:15
TDDB68
SU04
Laboration
Anna Montelius
D2
U2
Grupp C
17:00
13:15
TDDB68
SU10
SU11
Laboration
Nils Broman
D2
U2
Grupp D
17:00
13:15
TDDD97
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
CS1
DAV1
DI3
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC1
Redovisning
Mariusz Wzorek
D1.a
D1.c
Grupp 1
Grupp 5
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC2
Redovisning
Nigel Cole
D1.b
Grupp 3
Grupp 4
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC3
Redovisning
Oskar Lundin
D1.a
D1.c
Grupp 2
Grupp 6
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
GULD (ej RE)
19:00
17:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 30/1 
TDDE06
SU02
SU03
Laboration
Anders Fröberg
10:00
08:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
10:00
08:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
S2 Databas
10:00
08:15
TDDD80
SU10
SU11
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas
10:00
08:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas
10:00
08:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Johannes Palm Myllylä
Sebastian Fridell
Y1.b
15:00
13:15
TDDE44
SU12
SU13
Laboration
Johannes Hägerlind
Justus Karlsson
Y1.c
15:00
13:15
TDDE44
SU15/16
Laboration
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
15:00
13:15
TDDE44
SU17/18
Laboration
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
15:00
13:15
TDDD78
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
Nils Broman
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
Grupp 9
15:00
13:15
TDDE46
SU00
SU01
Laboration
Azeem Ahmad
Kristian Sandahl
Lab, function points and prediction
17:00
13:15
TDDD25
SU04
Laboration
Adrian Horga
CS1
DAV1
ELE1
Group A
17:00
15:15
TDTS11
SU10
SU11
Laboration
Carl Magnus Bruhner
IT1
17:00
15:15
729A85
TDDE30
SU02
SU03
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.c
Grupp 5
17:00
15:15
TDDD78
PC1
PC2
PC3
PC4
Laboration
Kimberley Andersson
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 7
Grupp 8
17:00
15:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Oskar Lundin
D1.c
Grupp 6
17:00
15:15
729A27
729G17
729G34
TDDE09
TDP030
SU12
SU13
SU14
SU15/16
Laboration
Riley Capshaw
Robin Kurtz
CS1
DAV1
IP3
KOGVET2
KOGVETMAST
Text classification
19:00
15:15
TDTS04
SU00
SU01
Laboration
DI2
IP1
Grupp B1
Grupp B2
19:00
17:15
TDTS04
SU02
SU03
Laboration
DI2
IP1
Grupp C1
Grupp C2
19:00
17:15
TDDD25
SU04
Laboration
Adrian Horga
CS1
DAV1
ELE1
Group B
19:00
17:15
729A85
TDDE30
PC1
PC2
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.a
Grupp 1
19:00
17:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 3
19:00
17:15
729A85
TDDE30
PC3
PC4
Laboration
Oskar Lundin
D1.a
Grupp 2
19:00
17:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 31/1 
TDDD97
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
CS1
DAV1
DI3
10:00
08:15
TDDD78
SU00
Laboration
Kimberley Andersson
U1.a
Grupp 7
1/2 grupp i SU02
10:00
08:15
TDDD78
SU10
SU11
Laboration
Nils Broman
U1.b
Grupp 9
10:00
08:15
TDDD78
SU01
SU02
Laboration
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 8
1/2 grupp i SU02
10:00
08:15
TDDD78
SU03
SU04
Laboration
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
10:00
08:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
Lab 2, pass 1
12:00
10:15
732G17
SU00
SU02
Lektion
Oleg Sysoev
Föreläsningen börjar i Alan Turing
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU10
SU11
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.a
Grupp 1
12:00
10:15
729A85
TDDE30
PC3
PC4
Laboration
Oskar Lundin
D1.c
Grupp 6
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU03
SU04
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 3
12:00
10:15
TDP007
SU17/18
Föreläsning
Jonas Wallgren
IP1
15:00
13:15
TDIU20
SU12
SU13
SU14
Laboration
Fredrik Adolfsson
Klas Arvidsson
Lukas Pohlman
DI1
EL1
Grupp A
Grupp B
Grupp C
15:00
13:15
725G90
TDDE10
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
SVP1
Grupp A
Lab 1.2 - Grupp A
15:00
13:15
725G90
TDDE10
SU04
SU10
SU11
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 1.2 - Grupp A
15:00
13:15
TDDD78
PC1
Redovisning
Kimberley Andersson
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 7
Grupp 8
15:00
13:15
TDDD78
PC2
Redovisning
Nils Broman
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
Grupp 9
15:00
13:15
729A85
TDDE30
PC3
PC4
Laboration
Mariusz Wzorek
D1.c
Grupp 5
15:00
13:15
TDDD95
SU15/16
Laboration
Fredrik Präntare
17:00
13:15
TDTS07
SU00
SU01
Laboration
Adrian Horga
CS1
DAV1
ELE1
17:00
15:15
TDIU20
SU12
SU13
SU14
Laboration
Fredrik Adolfsson
Klas Arvidsson
Lukas Pohlman
DI1
EL1
Grupp D
Grupp E
Grupp F
17:00
15:15
TDDD83
SU17/18
Datalaboration
Dennis Persson
Jesper Jonsson
I3
Ii3
17:00
15:15
725G90
TDDE10
SU02
SU03
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
I2
Ii2
Grupp B
Lab 1.2 - Grupp B
17:00
15:15
725G90
TDDE10
SU04
SU10
SU11
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 1.2 - Grupp B
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC4
PC5
Laboration
Oskar Lundin
D1.a
Grupp 2
17:00
15:15
729A85
TDDE30
PC1
PC2
Laboration
Nigel Cole
D1.b
Grupp 4
17:00
15:15
TDTS04
SU00
SU01
Laboration
DI2
IP1
Grupp A1
Grupp A2
19:00
17:15
TDDI08
SU02
SU03
Laboration
Adrian Horga
DI3
EL3
19:00
17:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 1/2 
TDDE44
SU00
Redovisning
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
10:00
08:15
TDDE44
SU01
Redovisning
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
10:00
08:15
TDDE44
SU02
SU03
Redovisning
Johannes Hägerlind
Johannes Palm Myllylä
Justus Karlsson
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Sebastian Fridell
Y1.a
Y1.b
Y1.c
10:00
08:15
732A72
732A90
SU00
SU01
SU02
Datalaboration
Krzysztof Bartoszek
12:00
10:15
732G33
732G83
SU10
SU11
SU12
Datalaboration
Datorlaboration 2
12:00
10:15
732G17
SU15/16
Lektion
Oleg Sysoev
12:00
10:15
725G90
TDDE10
SU17/18
Laboration
Alojz Milicevic
Erik Nilsson
Fabian Ovik Karlsson
János Dani
SVP1
Grupp A
Lab 1.3 - Grupp A
12:00
10:15
725G90
TDDE10
SU03
SU04
SU13
SU14
Laboration
Magnus Nielsen
Oskar Holmström
William Stenberg
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 1.3 - Grupp A
12:00
10:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
Lab 2, pass 1
15:00
13:15
732G40
PC1
PC2
PC3
PC4
Datalaboration
Annika Tillander
DAT1
Grupp A PC1-PC4
Grupp B PC2-PC3
15:00
13:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
S2 Databas
15:00
13:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas
15:00
13:15
TDDD80
SU10
SU11
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas
15:00
13:15
TDDD83
SU00
SU01
Datalaboration
János Dani
I3
Ii3
15:00
13:15
TDDB68
SU00
SU01
Laboration
Felipe Boeira
D2
U2
Grupp A
17:00
15:15
TDDB68
SU02
SU03
Laboration
Rodrigo Saar Moraes
D2
U2
Grupp B
17:00
15:15
TDDB68
SU04
Laboration
Anna Montelius
D2
U2
Grupp C
17:00
15:15
TDDB68
SU10
SU11
Laboration
Nils Broman
D2
U2
Grupp D
17:00
15:15
TDDB68
SU12
SU13
Laboration
Jesper Jonsson
D2
U2
Grupp E
17:00
15:15
TDDD80
SU15/16
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas
17:00
15:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
17:00
15:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 2/2 
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 3/2 

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.