Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 12  
Gå till nästa vecka

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 18/3 
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
20:00
06:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 19/3 
SU10
SU11
SU15/16
SU17/18
Datortenta
13:00
06:00
ASGA
EGYP
SOUT
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
21:00
13:00
TDDD97
BOREN
HUNN
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
Redovisning
Hampus Arvå
Jani Jokinen
Mattias Lantz Cronqvist
CS1
DAV1
DI3
Demonstration/assistance - groups A, B, C
15:00
13:15
TDDD97
BOREN
HUNN
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
Redovisning
Dennis Persson
Iliyas Jorio
Sokrates Lamprou
Tore Haglund
CS1
DAV1
DI3
Demonstration/assistance - groups D, E, F, G
17:00
15:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 20/3 
732G20
PC4
PC5
Laboration
Jose M Pena
Laboration 2
12:00
10:15
732G33
732G83
SU00
SU01
SU02
SU03
Datalaboration
Datorlaboration
15:00
13:15
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 21/3 
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
21:00
06:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 22/3 
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
15:30
06:00
TDDD78
PC1
Redovisning
Kimberley Andersson
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 7
Grupp 8
Redovisning av labbar
12:00
10:15
TDDD78
PC2
Redovisning
Nils Broman
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 10
Grupp 9
Redovisning av labbar
12:00
10:15
TDDD78
PC1
Redovisning
Mikael Nilsson
U1.a
Grupp 24
Redovisning av projekt
15:00
13:15
TDDD78
PC2
Redovisning
Piotr Rudol
U1.b
Grupp 25
Redovisning av projekt
15:00
13:15
SU15/16
SU17/18
Datortenta
21:00
15:30
TDDD97
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
Redovisning
Dennis Persson
Hampus Arvå
Iliyas Jorio
Jani Jokinen
Mattias Lantz Cronqvist
Sokrates Lamprou
Tore Haglund
CS1
DAV1
DI3
Demonstration/assistance - all groups
18:00
16:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 23/3 
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 25/3 
TDDD81
SU17/18
Laboration
I3
Ii3
Grupp A
15:00
13:15
TDDD80
SU12
SU13
SU14
Lektion
Anders Fröberg
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Lektion i SU-pul: Nätverk, sensorer
15:00
13:15
TDDD80
SU10
SU11
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
Lektion i SU-pul: Nätverk sensorer
15:00
13:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
17:00
13:15
TDDD95
SU15/16
Laboration
Fredrik Präntare
Group Problem Solving Session
17:00
13:15
TDDD81
SU17/18
Laboration
I3
Ii3
Grupp B
17:00
15:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
A3 Nätverk: informationssökning
17:00
15:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
A3 Nätverk: informationssökning
17:00
15:15
TDDD80
SU10
SU11
Lektion
Anders Fröberg
U1
Grupp 4
Grupp 5
17:00
15:15
TDDD11
SU10
SU11
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
19:00
17:15
TDDD11
SU10
SU11
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
21:00
19:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 26/3 
TDDA69
SU15/16
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
10:00
08:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Mariusz Wzorek
D1
Grupp 21
10:00
08:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Daniel Thorén
Filip Strömbäck
DI2
C-intro
15:00
13:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Daniel Thorén
Filip Strömbäck
DI2
C-intro
17:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 27/3 
SU10
SU11
SU15/16
Datortenta
15:30
06:00
PC3
Datortenta
15:00
07:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Ej handledd: Datorplatser reserverade för eget arbete
10:00
08:15
TDDE39
PC1
PC2
Lektion
Fredrik Löfgren
DES1
10:00
08:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
10:00
08:15
732G33
732G83
SU00
SU01
SU02
SU03
Datalaboration
Datorlaboration
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Oskar Lundin
D1
Grupp 22
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU13
SU14
Laboration
Nigel Cole
D1
Grupp 23
12:00
10:15
TDDE35
SU17/18
Laboration
Nikita Korzhitskii
U2
15:00
13:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 28/3 
TDDI82
SU17/18
Laboration
Frida Flodin
DI1
Grupp A
10:00
08:15
TDDI82
SU15/16
Laboration
Christoffer Holm
DI1
Grupp B
10:00
08:15
732A54
SU00
SU01
Datalaboration
Huanyu Li
CS1
DAV1
10:00
08:15
TDDD11
SU10
SU11
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
12:00
10:15
TDDE44
SU00
SU01
Lektion
Rasmus Jonsson
Y1.a
15:00
13:15
TDDE44
SU02
SU03
Lektion
Sebastian Fridell
Y1.b
15:00
13:15
TDDE44
SU04
SU12
Lektion
Johannes Hägerlind
Y1.c
15:00
13:15
TDDE44
SU13
SU14
Lektion
Otto Forss
MED1
15:00
13:15
729A85
TDDE30
PC1
PC2
PC3
Laboration
Mariusz Wzorek
D1
Grupp 21
15:00
13:15
TDDD48
SU10
SU11
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
17:00
13:15
91MA32
92MA32
TDDD11
SU02
SU03
SU04
Redovisning
August Fundin
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
FyN2
I1
Ii1
KA2
17:00
15:15
TDDE44
SU00
SU01
Lektion
Alexander Vestin
MAT1
Yi1
17:00
15:15
729A85
TDDE30
SU13
SU14
Laboration
Oskar Lundin
D1
Grupp 22
17:00
15:15
TDDB68
SU12
Grupp E
17:00
15:15
TDDE35
SU17/18
Laboration
Nikita Korzhitskii
U2
19:00
17:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 29/3 
732G33
732G83
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Datortenta
Datortenta
12:00
08:00
TDDD81
SU00
SU01
Laboration
I3
Ii3
Grupp A
10:00
08:15
TDDD81
SU02
SU03
Laboration
I3
Ii3
Grupp B
10:00
08:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
10:00
08:15
TDDE44
SU00
SU01
Laboration
Anders Märak Leffler
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Y1.a
12:00
10:15
TDDE44
SU02
SU03
Laboration
Hampus Arvå
Johannes Palm Myllylä
Sebastian Fridell
Y1.b
12:00
10:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Johannes Hägerlind
Justus Karlsson
Y1.c
12:00
10:15
TDDE44
SU04
SU12
Laboration
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
12:00
10:15
732G70
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
732G70.a
Datalaboration 1, grupp A. Instruktioner finns i Lisam.
12:00
10:15
EGYP
OLYM
SU10
SU11
Datortenta
20:00
12:00
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
15:00
13:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
A3 Nätverk
15:00
13:15
TDDD80
SU00
SU01
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
A3 Nätverk
15:00
13:15
TDDD80
SU02
SU03
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
A3 Nätverk
15:00
13:15
732G70
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
732G70.b
Datalaboration 1, grupp B. Instruktioner finns i Lisam.
15:00
13:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Daniel Thorén
Filip Strömbäck
DI2
Syscall
17:00
15:15
TDDI82
SU17/18
Laboration
Frida Flodin
DI1
Grupp A
17:00
15:15
TDDI82
SU15/16
Laboration
Christoffer Holm
DI1
Grupp B
17:00
15:15
732A54
SU00
SU02
Datalaboration
Huanyu Li
CS1
DAV1
17:00
15:15
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 30/3 
SU15/16
SU17/18
Evenemang
Coding Cup
LiTHe Kod
16:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 31/3 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 1/4 
TDDD81
SU02
SU03
Laboration
I3
Ii3
Grupp B
10:00
08:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Daniel Thorén
Filip Strömbäck
DI2
Syscall
12:00
10:15
TDDD81
SU17/18
Laboration
I3
Ii3
Grupp A
15:00
13:15
TDDD80
SU04
Laboration
Dennis Persson
U1
Grupp 1
A4 Sensorer
15:00
13:15
TDDD80
SU10
SU11
Laboration
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
A4 Sensorer
15:00
13:15
TDDD80
SU12
SU13
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
A4 Sensorer
15:00
13:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
17:00
13:15
TDDD95
SU15/16
Laboration
Fredrik Präntare
17:00
13:15
TDDD11
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
17:00
15:15
TDDD74
SU02
SU03
Laboration
Nikita Korzhitskii
TB2
17:00
15:15
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
19:00
17:15
TDDD12
SU00
SU01
Laboration
DI2
IP2
Grupp A
19:00
17:15
TDDD12
SU02
SU03
Laboration
DI2
IP2
Grupp B
19:00
17:15
TDDD12
SU10
SU11
Laboration
Nikita Korzhitskii
I3
Ii3
MAT3
MMAT1
Grupp C
19:00
17:15
TDDD80
SU15/16
SU17/18
Laboration
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Ej handledd: Datorplatser reserverade för egen apputveckling
21:00
19:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 2/4 
TDDD48
SU10
SU11
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
10:00
08:15
TDDE44
SU00
SU01
Laboration
Anders Märak Leffler
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Y1.a
10:00
08:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Oskar Lundin
D1
Grupp 22
10:00
08:15
TDDA69
SU15/16
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
12:00
10:15
TDDI11
SU00
SU01
Laboration
Mina Niknafs
DI2
EL2
12:00
10:15
TDDI11
SU02
SU03
Laboration
Zeinab Ganjei
DI2
EL2
12:00
10:15
TDDA69
SU15/16
Laboration
Anders Märak Leffler
IP3
15:00
13:15
NDAB02
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
Isak Hietala
BIO2
KB2nv
PRO1
Datalaboration 3 Grupp A PC2-PC3 Grupp B PC4-PC5
15:00
13:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Daniel Thorén
Filip Strömbäck
DI2
Syscall
17:00
15:15
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp B
19:00
17:15
TDDD12
SU02
SU03
Laboration
DI2
IP2
Grupp A
19:00
17:15
TDDD12
SU10
SU11
Laboration
DI2
IP2
Grupp B
19:00
17:15
TDDD12
SU00
SU01
Laboration
Nikita Korzhitskii
I3
Ii3
MAT3
MMAT1
Grupp C
19:00
17:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 3/4 
TDDD11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Laboration
August Karlsson
Emma Enocksson
Hanna Rissler
Herman Appelgren
Isak Almquist
Kajsa Tunedal
Karolina Lindvall
Martin Clason
Matilda Sämberg
Nicklas Kull
Viktor Olsson
FyN2
I1
Ii1
KA2
Grupp A
10:00
08:15
TDDD80
SU00
SU01
SU02
SU03
Laboration
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Ej handledd: Datorplatser reserverade för egen apputveckling
10:00
08:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
10:00
08:15
TDDE44
SU00
SU01
Laboration
Anders Märak Leffler
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Y1.a
12:00
10:15
TDDE44
SU02
SU03
Laboration
Hampus Arvå
Johannes Palm Myllylä
Sebastian Fridell
Y1.b
12:00
10:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Johannes Hägerlind
Justus Karlsson
Y1.c
12:00
10:15
TDDE44
SU13
SU14
Laboration
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
12:00
10:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Mariusz Wzorek
D1
Grupp 21
12:00
10:15
TDDI11
SU10
SU11
Laboration
Mina Niknafs
DI2
EL2
15:00
13:15
TDDI11
SU02
SU03
Laboration
Zeinab Ganjei
15:00
13:15
TDDE46
SU00
SU01
Laboration
Azeem Ahmad
Kristian Sandahl
Lab, software metrics visualization
17:00
13:15
732A91
TDDE07
SU15/16
Laboration
Mattias Villani
CS1
17:00
13:15
TDDE35
SU17/18
Laboration
Nikita Korzhitskii
U2
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 4/4 
TDDI82
SU17/18
Laboration
Frida Flodin
DI1
Grupp A
10:00
08:15
TDDI82
SU15/16
Laboration
Christoffer Holm
DI1
Grupp B
10:00
08:15
TDDD74
SU00
SU01
Laboration
Nikita Korzhitskii
TB2
12:00
10:15
TDDE44
SU02
SU03
Laboration
Hampus Arvå
Johannes Palm Myllylä
Sebastian Fridell
Y1.b
15:00
13:15
TDDE44
SU10
SU11
Laboration
Johannes Hägerlind
Justus Karlsson
Y1.c
15:00
13:15
TDDE44
SU13
SU14
Laboration
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
15:00
13:15
TDDE44
SU00
SU01
Laboration
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
17:00
15:15
729A85
TDDE30
SU17/18
Laboration
Nigel Cole
D1
Grupp 23
17:00
15:15
TDDE35
SU17/18
Laboration
Nikita Korzhitskii
U2
19:00
17:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 5/4 
SU12
SU13
Datortenta
15:15
07:00
TDDE44
SU03
Redovisning
Alexander Vestin
Henrik Nilsson
MAT1
Yi1
För information om redovisningsförfarande, se https://www.ida.liu.se/~TDDE44/kurslogistik/redovisning/
10:00
08:15
TDDD48
SU10
SU11
Laboration
Mikael Nilsson
CS1
DAV1
12:00
10:15
TDDE35
SU17/18
Laboration
Nikita Korzhitskii
U2
12:00
10:15
TDDE44
SU00
Redovisning
Erik Kindberg
Linnéa Jonsson
Otto Forss
MED1
För information om redovisningsförfarande, se https://www.ida.liu.se/~TDDE44/kurslogistik/redovisning/
12:00
10:15
TDDE44
SU01
SU02
Redovisning
Hampus Arvå
Johannes Hägerlind
Johannes Palm Myllylä
Justus Karlsson
Malin Wängelin
Rasmus Jonsson
Sebastian Fridell
Y1
För information om redovisningsförfarande, se https://www.ida.liu.se/~TDDE44/kurslogistik/redovisning/
12:00
10:15
732G70
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
732G70.a
Datalaboration 2, grupp A. Instruktioner finns i Lisam.
12:00
10:15
TDDD80
SU15/16
Laboration
Dennis Persson
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
A4 Sensorer
15:00
13:15
TDDD80
SU17/18
Laboration
Rita Kovordanyi
U1
Grupp 4
Grupp 5
A4 Sensorer
15:00
13:15
732G70
PC2
PC3
PC4
PC5
Laboration
732G70.b
Datalaboration 2, grupp B. Instruktioner finns i Lisam.
15:00
13:15
TDDE05
SU00
SU01
Laboration
Cyrille Berger
CS1
DAV1
15:00
13:15
TDIU16
SU12
SU13
SU14
Laboration
Daniel Thorén
Filip Strömbäck
DI2
Syscall exec()
Deadline: file_syscall_test
17:00
15:15
TDDI82
SU17/18
Laboration
Frida Flodin
DI1
Grupp A
17:00
15:15
TDDI82
SU15/16
Laboration
Christoffer Holm
DI1
Grupp B
17:00
15:15
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lördag 6/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Söndag 7/4 

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.