v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 24/1 
TDDD25
Laboration
SU04
Adrian Horga
CS1
ELE1
Grupp A
10:00
08:15
TDDD97
Laboration
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU17/18
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
12:00
10:15
TDDD78
Laboration
SU01
SU02
SU03
SU04
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
12:00
10:15
732G17
Lektion
PC1
PC2
PC3
Jolanta Pielaszkiewicz
Preliminär ges på distans under vecka 4 Länk: https://liu-se.zoom.us/j/61816527544%20
Preliminär ges på distans under vecka 4
12:00
10:15
732A70
Laboration
SU12
SU13
SU14
Anders Eklund
15:00
13:15
TDP007
Föreläsning
SU17/18
Jonas Wallgren
Pontus Haglund
IP1
Föreläsning 4: Uppmärkningsspråk (forts.)
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Ahmad Usman
D2
Grupp C
15:00
13:15
TDDE05
Laboration
SU00
SU01
Cyrille Berger
CS1
17:00
13:15
TDDD80
Laboration
SU17/18
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas-labb förberedelse: informationssökning
17:00
15:15
TDDD80
Laboration
SU15/16
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas-labb förberedelse: informationssökning
17:00
15:15
732G17
Lektion
PC1
PC2
PC3
Jolanta Pielaszkiewicz
Preliminär ges på distans under vecka 4, länk: https://liu-se.zoom.us/j/61816527544%20
Preliminär ges på distans under vecka 4
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 1
Laborationspass i sal
19:00
17:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 2.1 - Grupp A
19:00
17:15
TDDI08
Laboration
SU10
Ali Sahraee
DI3
EL3
19:00
17:15
TDDI08
Laboration
SU11
DI3
EL3
19:00
17:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 2.1 - Grupp B
21:00
19:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 25/1 
TDDD83
Datalaboration
SU10
SU11
SU12
SU13
Abdelazim Hussien
Ahmad Usman
I3
Ii3
10:00
08:15
TDDD25
Laboration
SU04
Adrian Horga
CS1
ELE1
Grupp B
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU00
SU01
MAT1
Yi1
Labbtillfälle 1.2
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU02
SU03
MED1
Labbtillfälle 1.2
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU10
SU11
Y1.c
Labbtillfälle 1.2
12:00
10:15
729A85
TDDE30
Laboration
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Daniel Pettersson
Joel Kågemyr
Jonathan Falk
D1
12:00
10:15
732A56
TDDD97
Laboration
ASGÅRD
EGYPTEN
SU14
SU24
SU25
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Rodrigo Saar de Moraes
CS1
D2
Grupp B
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU10
SU11
Ahmad Usman
D2
Grupp C
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU12
SU13
Navya Sivaraman
D2
Grupp D
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU15/16
Manali Chakraborty
U2
Grupp E
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU04
Valency Colaco
U2
Grupp F
17:00
13:15
TDDE47
Laboration
SU17/18
Dag Jönsson
IT2
17:00
13:15
732A56
TDDD97
Laboration
ASGÅRD
EGYPTEN
SU14
SU24
SU25
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
17:00
15:15
TDDD78
Laboration
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 2
Laborationspass i sal
19:00
17:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 26/1 
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 1
Laborationspass i sal
10:00
08:15
TDDE05
Laboration
SU00
SU01
Cyrille Berger
CS1
10:00
08:15
TDDE51
Laboration
SU02
10:00
08:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
12:00
10:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 2.2 - Grupp B
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU10
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
S2 Databas
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU11
SU12
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU13
SU14
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas
12:00
10:15
732G33
732G83
Datalaboration
SU02
SU03
SU04
SU24
SU25
Johan Alenlöv
Josef Wilzén
Rasmus Säfvenberg
Via Teams
Datorlaboration, via teams
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU04
Y1.c
Labbtillfälle 1.3
15:00
13:15
TDDE44
Laboration
SU02
SU03
MED1
Labbtillfälle 1.3
15:00
13:15
TDDE44
Laboration
SU10
SU11
MAT1
Yi1
Labbtillfälle 1.3
15:00
13:15
729A85
TDDE30
Laboration
SU14
SU15/16
SU17/18
Daniel Pettersson
Joel Kågemyr
Jonathan Falk
D1
17:00
15:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 27/1 
732A56
TDDD97
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
10:00
08:15
TDDD78
Redovisning
SU10
SU11
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
Enbart labbdemonstrationer. Kom i tid!
10:00
08:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 2
Laborationspass i sal
12:00
10:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 2.2 - Grupp A
15:00
13:15
TDDD83
Datalaboration
SU13
SU14
SU24
SU25
Abdelazim Hussien
Ahmad Usman
I3
Ii3
Redovisning Labb 1
15:00
13:15
TDIU20
Laboration
SU10
SU11
SU12
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp D
Grupp E
Grupp F
15:00
13:15
TDDD95
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
Herman Appelgren
Leif Eriksson
17:00
13:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 2.3 - Grupp B
17:00
15:15
TDTS07
Laboration
SU10
Ali Sahraee
CS1
ELE1
Grupp A
17:00
15:15
TDTS07
Laboration
SU11
CS1
ELE1
Grupp B
17:00
15:15
TDIU20
Laboration
SU12
SU13
SU14
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp A
Grupp B
Grupp C
17:00
15:15
732G17
Lektion
PC1
PC2
PC3
Jolanta Pielaszkiewicz
Preliminär ges på distans under vecka 4: Länk: https://liu-se.zoom.us/j/61816527544%20
Preliminär ges på distans under vecka 4
17:00
15:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 28/1 
TDDE44
Redovisning
SU00
Y1.a
Redovisning 1
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU01
Y1.b
Redovisning 1
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU02
Y1.c
Redovisning 1
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU04
MED1
Redovisning 1
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU03
MAT1
Yi1
Redovisning 1
10:00
08:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 2.3 - Grupp A
12:00
10:15
TDDI08
Laboration
SU13
Ali Sahraee
DI3
EL3
12:00
10:15
TDDI08
Laboration
SU14
DI3
EL3
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU00
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
S2 Databas
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU01
SU02
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
U1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU10
SU11
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas
12:00
10:15
TDDD83
Resurs
SU04
Ahmad Usman
I3
Ii3
Frågestund om programmering
12:00
10:15
TDDD83
Resurs
SU03
Abdelazim Hussien
I3
Ii3
Frågestund om programmering
12:00
10:15
TDDD80
Laboration
SU15/16
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S2 Databas
15:00
13:15
TDDD80
Laboration
SU17/18
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
S2 Databas
15:00
13:15
732G17
Datalaboration
PC1
PC2
PC3
Jolanta Pielaszkiewicz
Preliminär ges på distans under vecka 4. Länk: https://liu-se.zoom.us/j/61816527544%20
Preliminär ges på distans under vecka 4
15:00
13:15
732G33
732G83
Datalaboration
SU11
SU12
SU13
SU14
SU24
SU25
Johan Alenlöv
Josef Wilzén
Rasmus Säfvenberg
Via Teams
Datorlaboration, via Teams
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Rodrigo Saar de Moraes
CS1
D2
Grupp B
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU10
SU11
Ahmad Usman
D2
Grupp C
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU12
SU13
Navya Sivaraman
D2
Grupp D
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU15/16
Manali Chakraborty
U2
Grupp E
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU04
Valency Colaco
U2
Grupp F
17:00
15:15
TDDE47
Laboration
SU17/18
Dag Jönsson
IT2
17:00
15:15
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 29/1 
v 4 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 30/1 

v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 31/1 
TDDD78
Laboration
SU01
SU02
SU03
SU04
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
10:00
08:15
729A85
TDDE30
Laboration
SU14
SU15/16
SU17/18
Daniel Pettersson
Joel Kågemyr
Jonathan Falk
D1
10:00
08:15
TDDD83
Datalaboration
SU10
SU11
SU12
SU13
Abdelazim Hussien
Ahmad Usman
I3
Ii3
12:00
10:15
TDP007
Seminarium
SU15/16
Daniel Huber
Jonas Wallgren
Pontus Haglund
Samuel Jönsson
IP1
15:00
13:15
732G17
Lektion
SU17/18
Jolanta Pielaszkiewicz
15:00
13:15
TDDD17
Laboration
SU00
SU01
Andrei Gurtov
CS1
17:00
13:15
TDDE05
Laboration
SU02
SU03
Cyrille Berger
CS1
17:00
13:15
TDDD80
Laboration
SU15/16
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Proj: server-kod och databas till app:en
17:00
15:15
TDDD80
Laboration
SU17/18
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
Proj: server-kod och databas till app:en
17:00
15:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 2.4 - Grupp B
19:00
17:15
TDDI08
Laboration
SU13
Ali Sahraee
DI3
EL3
19:00
17:15
TDDI08
Laboration
SU14
DI3
EL3
19:00
17:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 1/2 
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 2.4 - Grupp A
10:00
08:15
TDTS07
Laboration
SU00
Ali Sahraee
CS1
ELE1
Grupp A
10:00
08:15
TDTS07
Laboration
SU01
CS1
ELE1
Grupp B
10:00
08:15
TDDD78
Laboration
SU01
SU02
SU03
SU04
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
12:00
10:15
732G33
732G83
Datalaboration
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Johan Alenlöv
Josef Wilzén
Rasmus Säfvenberg
Via Teams
Datorlaboration, via Teams
12:00
10:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Rodrigo Saar de Moraes
CS1
D2
Grupp B
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU10
SU11
Ahmad Usman
D2
Grupp C
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU12
SU13
Navya Sivaraman
D2
Grupp D
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU15/16
Manali Chakraborty
U2
Grupp E
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU04
Valency Colaco
U2
Grupp F
15:00
13:15
TDDE47
Laboration
SU17/18
Dag Jönsson
IT2
15:00
13:15
TDP007
Dugga
SU14
SU24
SU25
Daniel Huber
Jonas Wallgren
Pontus Haglund
Samuel Jönsson
IP1
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Rodrigo Saar de Moraes
CS1
D2
Grupp B
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU10
SU11
Ahmad Usman
D2
Grupp C
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU12
SU13
Navya Sivaraman
D2
Grupp D
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU15/16
Manali Chakraborty
U2
Grupp E
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU04
Valency Colaco
U2
Grupp F
17:00
15:15
TDDE47
Laboration
SU17/18
Dag Jönsson
IT2
17:00
15:15
732A56
TDDD97
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
SU10
SU11
SU12
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
19:00
17:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 2/2 
TDDE05
Laboration
SU00
SU01
Cyrille Berger
CS1
10:00
08:15
TDDE51
Laboration
SU02
10:00
08:15
TDDD80
Laboration
SU15/16
SU17/18
Johan Runestam
Josef Atoui
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5
Ej handledd: Datorplatser reserverade för eget projektarbete
10:00
08:15
TDDD83
Datalaboration
SU10
SU11
SU12
SU13
Abdelazim Hussien
Ahmad Usman
I3
Ii3
12:00
10:15
TDP007
Föreläsning
SU15/16
Jonas Wallgren
Pontus Haglund
IP1
Föreläsning 5: Domänspecifika språk
12:00
10:15
732G17
Lektion
SU17/18
Jolanta Pielaszkiewicz
12:00
10:15
TDDD25
Laboration
SU04
Adrian Horga
CS1
ELE1
Grupp A
17:00
15:15
TDDE44
Laboration
SU10
SU11
Y1.a
Labbtillfälle 2.1
17:00
15:15
TDDE44
Laboration
SU12
SU13
MAT1
Yi1
Labbtillfälle 2.1
17:00
15:15
TDDE44
Laboration
SU17/18
MED1
Labbtillfälle 2.1
17:00
15:15
TDDD78
Redovisning
SU01
SU02
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
Enbart labbdemonstrationer. Kom i tid!
17:00
15:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 3/2 
732A56
TDDD97
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
10:00
08:15
TDP007
Föreläsning
SU17/18
Jonas Wallgren
Pontus Haglund
IP1
Föreläsning 6: Parsning
12:00
10:15
732G17
Lektion
SU15/16
Jolanta Pielaszkiewicz
12:00
10:15
TDIU20
Laboration
SU10
SU11
SU12
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Deadline för bonus på klockslag
15:00
13:15
TDDD83
Resurs
SU13
Abdelazim Hussien
I3
Ii3
Frågestund om programmering
15:00
13:15
TDDD83
Resurs
SU14
Ahmad Usman
I3
Ii3
Frågestund om programmering
15:00
13:15
TDDD95
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
Herman Appelgren
Leif Eriksson
17:00
13:15
TDTS07
Laboration
SU10
Ali Sahraee
CS1
ELE1
Grupp A
17:00
15:15
TDTS07
Laboration
SU11
CS1
ELE1
Grupp B
17:00
15:15
TDIU20
Laboration
SU12
SU13
SU14
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp D
Grupp E
Grupp F
Deadline för bonus på klockslag
17:00
15:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 3.1 - Grupp B
19:00
17:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 4/2 
TDDD78
Laboration
SU01
SU02
SU03
SU04
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
10:00
08:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 3.1 - Grupp A
12:00
10:15
TDDD83
Datalaboration
SU10
SU11
SU12
SU13
Abdelazim Hussien
Ahmad Usman
I3
Ii3
12:00
10:15
732G17
Datalaboration
PC4
PC5
Jolanta Pielaszkiewicz
12:00
10:15
732G33
732G83
Datalaboration
SU02
SU03
SU04
SU24
SU25
Johan Alenlöv
Josef Wilzén
Rasmus Säfvenberg
Via Teams
Datorlaboration, via Teams
12:00
10:15
NDAB02
Datalaboration
PC1
PC2
PC3
Isak Hietala
BIO2
KB2nv
Handledningspass för laboration 1
12:00
10:15
732A70
Laboration
SU12
SU13
SU14
Anders Eklund
15:00
13:15
TDDD80
Laboration
SU15/16
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Proj: server-kod och databas till app:en
15:00
13:15
TDDD80
Laboration
SU17/18
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
Proj: server-kod och databas till app:en
15:00
13:15
732A56
TDDD97
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
17:00
15:15
TDDE47
Laboration
SU02
SU03
Dag Jönsson
IT2
17:00
15:15
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 5/2 
v 5 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 6/2 

v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 7/2 
TDDE44
Lektion
SU15/16
Y1.a
Lektion 2 inför Lab 2, del 2.
10:00
08:15
TDDE44
Lektion
SU10
SU11
Y1.b
Lektion 2 inför Lab 2, del 2.
10:00
08:15
TDDE44
Lektion
SU12
SU13
Y1.c
Lektion 2 inför Lab 2, del 2.
10:00
08:15
TDDE44
Lektion
SU17/18
MED1
Lektion 2 inför Lab 2, del 2.
10:00
08:15
TDDE44
Lektion
SU04
MAT1
Yi1
Lektion 2 inför Lab 2, del 2.
10:00
08:15
TDDD78
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
10:00
08:15
TDDD83
Datalaboration
SU10
SU11
SU12
SU13
Abdelazim Hussien
Ahmad Usman
I3
Ii3
Alla labbar ska redovisas vid senast detta tillfälle (sprint 1 redovisning).
12:00
10:15
TDDD17
Laboration
SU00
SU01
Andrei Gurtov
CS1
17:00
13:15
TDDE05
Laboration
SU02
SU03
Cyrille Berger
CS1
17:00
13:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 2
Laborationspass i sal
17:00
15:15
TDDD80
Laboration
SU11
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
S3 Hosting: informationssökning
17:00
15:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 1
Laborationspass i sal
19:00
17:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 3.2 - Grupp B
19:00
17:15
TDTS07
Laboration
SU10
Ali Sahraee
CS1
ELE1
Grupp A
19:00
17:15
TDTS07
Laboration
SU11
CS1
ELE1
Grupp B
19:00
17:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 3.2 - Grupp A
21:00
19:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 8/2 
732G17
Lektion
SU15/16
Jolanta Pielaszkiewicz
10:00
08:15
TDDE44
Laboration
SU00
SU01
MED1
Labbtillfälle 2.2
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU02
SU03
MAT1
Yi1
Labbtillfälle 2.2
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU04
Y1.a
Labbtillfälle 2.2
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU10
SU11
Y1.b
Labbtillfälle 2.2
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU12
SU13
Y1.c
Labbtillfälle 2.2
12:00
10:15
732G50
Datalaboration
PC2
PC3
PC4
Datalabb 1 Grupp A
12:00
10:15
732G50
Datalaboration
PC2
PC3
PC4
Datalabb 1 Grupp B
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Rodrigo Saar de Moraes
CS1
D2
Grupp B
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU10
SU11
Ahmad Usman
D2
Grupp C
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU12
SU13
Navya Sivaraman
D2
Grupp D
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU15/16
Manali Chakraborty
U2
Grupp E
17:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU04
Valency Colaco
U2
Grupp F
17:00
13:15
TDDE47
Laboration
SU17/18
Dag Jönsson
IT2
17:00
13:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 2
Laborationspass i sal
19:00
17:15
729A85
TDDE30
Redovisning
SU00
SU01
Daniel Pettersson
Joel Kågemyr
Jonathan Falk
D1
Enbart labbdemonstrationer. Kom i tid!
19:00
17:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 1
Laborationspass i sal
21:00
19:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 9/2 
TDDE05
Laboration
SU00
SU01
Cyrille Berger
CS1
10:00
08:15
TDDD80
Laboration
SU15/16
Josef Atoui
Sahand Sadjadee
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
S3 Hosting
10:00
08:15
TDDD80
Laboration
SU17/18
Johan Runestam
Josef Fagerström
U1
Grupp 4
Grupp 5
S3 Hosting
10:00
08:15
732G33
732G83
Datalaboration
SU11
SU12
SU13
SU14
SU24
SU25
Johan Alenlöv
Josef Wilzén
Rasmus Säfvenberg
Datorlaboration
10:00
08:15
TDIU20
Laboration
SU10
SU11
SU12
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp A
Grupp B
Grupp C
12:00
10:15
TDDI08
Laboration
SU13
Ali Sahraee
DI3
EL3
12:00
10:15
TDDI08
Laboration
SU14
DI3
EL3
12:00
10:15
732G17
Lektion
SU15/16
Jolanta Pielaszkiewicz
12:00
10:15
TDDE44
Laboration
SU00
SU01
Y1.c
Labbtillfälle 2.3
15:00
13:15
TDDE44
Laboration
SU10
SU11
Y1.b
Labbtillfälle 2.3
15:00
13:15
TDDE44
Laboration
SU04
MAT1
Yi1
Labbtillfälle 2.3
15:00
13:15
TDDE44
Laboration
SU02
SU03
MED1
Labbtillfälle 2.3
15:00
13:15
TBMT19
TBMT37
Laboration
SU12
SU25
KB3ci
15:00
13:15
NBIC64
Datalaboration
BL34
PC5
György Barabas
BIO3
Källfördelning av kväve och fosfor
15:00
13:15
TDDD25
Laboration
SU04
Adrian Horga
CS1
ELE1
Grupp B
17:00
15:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 10/2 
732A56
TDDD97
Laboration
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU17/18
Ali Shahrose
Amos Renberg
Björn Bergfeldt
Kimberley Andersson
Martin Ryba
Matyas Istvan Barocsai
Sahand Sadjadee
Talha Bin Shakoor
CS1
DI3
10:00
08:15
TDDD78
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
Isak Horvath
Philip Rettig
U1
10:00
08:15
732G17
Lektion
SU15/16
Jolanta Pielaszkiewicz
10:00
08:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 1
Laborationspass i sal
12:00
10:15
729A85
TDDE30
Redovisning
SU00
SU01
Daniel Pettersson
Joel Kågemyr
Jonathan Falk
D1
Grupp 1
Grupp 3
Grupp 5
Enbart labbdemonstrationer. Kom i tid!
12:00
10:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 4.1 - Grupp A
15:00
13:15
TDIU20
Laboration
SU10
SU11
SU12
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp D
Grupp E
Grupp F
15:00
13:15
TDDD95
Laboration
SU00
SU01
SU02
SU03
Herman Appelgren
Leif Eriksson
17:00
13:15
TMQU46
Lektion
PC3
PC4
Daan Kabel
KA3
KEM3
Workshop 2: "SPS" med Grupp A (Team A-G) i ena salen och Grupp B (Team H-O) i den andra.
17:00
13:15
TMQU46
Lektion
PC1
PC2
Priscilla Navarro
KA3
KEM3
Workshop 2: "SPS" med Grupp A (Team A-G) i ena salen och Grupp B (Team H-O) i den andra.
17:00
13:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Gustav Danielsson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
I2
Ii2
SVP1
Grupp A
Lab 4.2 - Grupp A
17:00
15:15
TDTS07
Laboration
SU10
Ali Sahraee
CS1
ELE1
Grupp A
17:00
15:15
TDTS07
Laboration
SU11
CS1
ELE1
Grupp B
17:00
15:15
TDIU20
Laboration
SU12
SU13
SU14
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp A
Grupp B
Grupp C
17:00
15:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 4.1 - Grupp B
19:00
17:15
725G90
TDDE10
Laboration
SU15/16
SU17/18
Elin Frankell
Ellen Egeld
Emma Enocksson Svensson
Hanna Rissler
Jenny Hanås
Magnus Nielsen
I2
Ii2
SVP1
Grupp B
Lab 4.2 - Grupp B
21:00
19:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 11/2 
TDDE44
Redovisning
SU00
Y1.a
Redovisning 2
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU01
Y1.b
Redovisning 2
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU02
Y1.c
Redovisning 2
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU04
MED1
Redovisning 2
10:00
08:15
TDDE44
Redovisning
SU03
MAT1
Yi1
Redovisning 2
10:00
08:15
TDIU20
Laboration
SU10
SU11
SU12
Eric Ekström
Maria Axelsson
Simon Ahrenstedt
DI1
EL1
Grupp D
Grupp E
Grupp F
12:00
10:15
732G33
732G83
Datalaboration
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Johan Alenlöv
Josef Wilzén
Rasmus Säfvenberg
Datorlaboration
12:00
10:15
91MA32
92MA32
TDDD11
Laboration
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
Alma Wärnsäter
Axel Frosthagen
Christoffer Österberg
Jacob Törnberg Zeinetz
Johan Christiansson
Karl-Erik Gladysz
Louise Woodcock
Malte Nilsson
Martin Jonson
Simon Törnqvist
Siri Selander
Viktor Olsson
Wilhelm von Kantzow
I1
Ii1
KA2
LÄRMA7T2
LÄRMAGT2
Grupp 2
Laborationspass i sal
15:00
13:15
TDDE51
Laboration
SU00
Anders Fröberg
15:00
13:15
732A70
Laboration
SU01
SU02
SU03
Anders Eklund
15:00
13:15
TDDD80
Laboration
SU11
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
S3 Hosting
15:00
13:15
TDDB68
Laboration
SU00
SU01
Felipe Boeira
CS1
D2
U2
Grupp A
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU02
SU03
Rodrigo Saar de Moraes
CS1
D2
Grupp B
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU10
SU11
Ahmad Usman
D2
Grupp C
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU12
SU13
Navya Sivaraman
D2
Grupp D
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU15/16
Manali Chakraborty
U2
Grupp E
17:00
15:15
TDDB68
Laboration
SU04
Valency Colaco
U2
Grupp F
17:00
15:15
TDDE47
Laboration
SU17/18
Dag Jönsson
IT2
17:00
15:15
TDDD80
Laboration
SU14
Viktor Rösler
U1
Grupp 1
S3 Hosting
17:00
15:15
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Lördag 12/2 
v 6 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Söndag 13/2 
KurskodKursnamn
KurskodKursnamn


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.