v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 24/6 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU02
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU03
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:15
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 25/6 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU03
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 26/6 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU03
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 27/6 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU03
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 26 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 28/6 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU03
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00

v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 1/7 
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:15
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:15
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 2/7 
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 3/7 
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 4/7 
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 27 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 5/7 
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
Målning och belysningsbyte
00:00
00:00
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00

v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 8/7 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU10
Karta
00:00
08:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
08:15
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 9/7 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 10/7 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 11/7 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
v 28 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 12/7 
SU00
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU03
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU17/18
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU01
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU02
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU04
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU10
Karta
00:00
00:00
SU11
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU12
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU14
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU15/16
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00
SU13
Karta
DRS
Ombyggnation av datorsalen, ny teknik
00:00
00:00

  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.