v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 29/5 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
12:00
10:15
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
15:00
13:00
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
17:00
15:00
732G16
Datalaboration
PC3
PC5
Eva Ragnemalm
Hoda Fakharzadehjahromy
Robin Keskisärkkä
Tillfälle till demonstration
17:00
15:15
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 30/5 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
10:00
08:00
709G07
Datalaboration
PC1
Henrique Sawakuchi
Öppen GIS-tid - lärare tillgänglig
12:00
10:00
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
17:00
13:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 31/5 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
709G07
Datalaboration
PC1
10:00
08:15
709G07
Datalaboration
PC1
Henrique Sawakuchi
Öppen GIS-tid - lärare tillgänglig
12:00
10:00
732G16
Datalaboration
PC3
PC5
Eva Ragnemalm
Reservtid demo
12:00
10:15
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
17:00
13:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 1/6 
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
10:00
08:15
709G07
Datalaboration
PC1
Henrique Sawakuchi
Öppen GIS-tid - lärare tillgänglig
12:00
10:00
TDIU16
Redovisning
SU12
SU13
SU14
Dag Jönsson
Filip Strömbäck
Klas Arvidsson
Tobias Elfstrand
DI2
IP2
Endast redovisning av Lab 4 och Lab 5. Lärarlaget avslutar passet så snart alla som är omedelbart klara att redovisa har fått redovisa. Kom i tid och förberedd.
12:00
10:15
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
17:00
13:00
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
21:00
13:00
v 22 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 2/6 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
709G07
Datalaboration
PC1
Öppen GIS-tid
10:00
08:15
709G07
Datalaboration
PC2
PC3
Nancy Brett
Öppen GIS-tid - lärare tillgänglig
11:00
09:00
709G07
Datalaboration
PC1
Henrique Sawakuchi
Öppen GIS-tid - lärare tillgänglig
12:00
10:00

v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 5/6 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 6/6 
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 7/6 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 8/6 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00
v 23 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 9/6 
Datortenta
SU00
SU01
SU02
SU03
SU04
SU10
SU11
SU12
SU13
SU14
SU15/16
SU17/18
SU24
SU25
20:00
07:00

v 24 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Måndag 12/6 
v 24 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tisdag 13/6 
v 24 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Onsdag 14/6 
v 24 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Torsdag 15/6 
v 24 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fredag 16/6 
 
KurskodKursnamn


  Ändrade inom de senaste 7 dagarna.