u 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 14.8 
u 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 15.8 
BiS 23A
BiS 23B
Registrering
Kantinen
12:30
12:00
BiS 23A
BiS 23B
Velkommen til Lovisenberg diakonale høgskole
Auditorium 201
Hanne Camilla Drangsholt Heer
Hulda Gunnlaugsdottir
Velkommen v.rektor og instituttleder og informasjon om studie
13:15
12:30
BiS 23A
BiS 23B
Velkommen til Campus Lovisenberg
Auditorium 201
Hanne Camilla Drangsholt Heer
Cathrine Thøgersen Pettersen
Studentparlamentet
Kim-Are Olaussen
Presentasjon av Studentparlamentet og Lovisenberg-området
14:15
13:30
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGA1
15:00
14:30
BiS 23A
BiS 23B
Faddersamling og servering
Cathinka Guldbergplass
16:30
14:30
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGA2
15:30
15:00
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGA3
16:00
15:30
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGA4
16:30
16:00
u 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16.8 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY - 100 Introduksjon til emnet
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Innehold pedagogikk, refleksjonsgrupper og eksamen
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY - 100 Studiestrategier - hvordan lykkes som student i høyere utdanning?
Auditorium 201
Hilde Sundfær
Susanne Koch
12:15
11:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY - 100 Studiestrategier - hvordan lykkes som student i høyere utdanning?
Auditorium 201
Hilde Sundfær
Susanne Koch
13:15
12:30
BiS 23A
BiS 23B
Informasjon fra studieadministrasjonen
Auditorium 201
Tonje Gjulem
Heidrun Hole
Cathrine Thøgersen Pettersen
Kim-Are Olaussen
Silje Tverdal Valø
14:00
13:30
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGA5
14:45
14:15
E-læring
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
BIS23 SGA4
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
BIS23 SGB4
Powerpointfilm med introduksjon til læringsutbytte 1 (LUB 1)
15:15
14:15
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGA6
15:15
14:45
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGB1
15:45
15:15
E-læring
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Panoptofilm med introduksjon til læringsutbytte 1 (LUB 1)
16:15
15:15
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGB2
16:15
15:45
u 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17.8 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Fagets og profesjonens utvikling
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 1
12:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Klassens time
Auditorium 201
13:15
12:30
BiS 23A
BiS 23B
Informasjon fra Læringsstøtte
Auditorium 201
Hilde Sundfær
14:00
13:30
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGB3
14:45
14:15
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
15:15
14:15
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGB4
15:15
14:45
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGB5
15:45
15:15
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
BIS23 SGA3
BIS23 SGA4
BIS23 SGB3
BIS23 SGB4
16:15
15:15
Kortsenter
Møterom 132
BIS23 SGB6
16:15
15:45
u 33 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18.8 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Rolle, funksjon og ansvar
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Introduksjonsforelesning
LUB 1
12:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Informasjon om refleksjonsgrupper og etablering av grupper
Auditorium 201
Caroline Farsjø Aure
13:00
12:30
BiS 23A
BiS 23B
Informasjon fra LOS – Livet rundt studiene og velferdstjenester
Auditorium 201
Christine Josephine Andreassen
13:45
13:15
BiS 23A
BiS 23B
Informasjon fra NSF
Auditorium 201
14:45
14:00

u 34 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 21.8 
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY - 100
BSY-100 Diakoni i sykepleie
Panopto-film i Canvas
LUB 1
09:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Akademisk skriving
Ressursfilm i Canvas Akademisk skriving del 1 og del 2
10:45
10:00
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Arbeid i refleksjonsgruppe, hvordan og hvorfor?
Ressursfilm i Canvas
Introduksjon til arbeid i refleksjonsgruppe
11:45
11:00
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Eksamen, individuell skriftlig oppgave.
Ressursfilm i Canvas
Informasjon om eksamen
12:45
12:00
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Forberedelse til neste ukes forelesninger, se videoforelesning
Ressursfilm i Canvas
Introduksjon til læringsutbytte 3 (LUB 3) med refleksjonsspørsmål
13:45
13:00
u 34 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 22.8 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Faglig forsvarlighet, etiske retningslinjer og grunnleggende menneskesyn
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 3
12:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Sentrale verdier og begreper av relevans for sykepleie, profesjonen og for sykepleievitenskapen
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 3
15:00
13:00
u 34 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23.8 
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
12:30
09:00
Streaming
BSY-100 Pop-in-zoom
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Diskusjon LUB 1 og LUB 3
14:00
13:00
Streaming
BSY-100 Pop-in-zoom
BIS23 SGA4
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB4
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Diskusjon LUB 1 og LUB 3
15:00
14:00
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 21D
BiS 22A
BiS 22B
BiS 22C
BiS 22D
BiS 23A
BiS 23B
MAKNY V2023
MANA-100
MASY-100
MINA-100
MISY-100
PAL H2023
Allmøte for Studentparlamentet
Auditorium 201
Studentparlamentet
17:30
15:30
u 34 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24.8 
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 1
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 521
Grupperom 522
Personalrom
BIS23 SGA3
BIS23 SGA4
BIS23 SGB3
BIS23 SGB4
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
10:00
08:00
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 1
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 521
Grupperom 522
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
12:30
10:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
16:00
13:00
u 34 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25.8 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Sykepleie: helse og kulturkompetanse
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 3
12:00
08:15
BiS 23B
BSY - 100
Auditorium 201
12:45
12:30
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 1
Auditorium 201
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Klasserom 212
Klasserom 213
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
14:30
12:45
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Forberedelse til neste ukes forelesninger, se videoforelesning
Ressursfilm
Introduksjon til læringsutbytte 4 (LUB 4) med refleksjonsspørsmål
15:45
14:45

u 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 28.8 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
13:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Sykepleie: Sentrale teorier og modeller, inkludert de fire konsensusbegrepene (sykepleiens metaparadigme).
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 4
16:30
13:30
u 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 29.8 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Grunnleggende behov fra Nightingale og Henderson til Fundamentales of Care
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 4
12:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY - 100 Klassens time
Auditorium 201
13:30
12:45
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
16:00
13:45
u 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30.8 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Funksjon og ledelse i relasjon til pasientens grunnleggende behov og helse.
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 3 og LUB 4
10:30
08:15
BiS 22B
BiS 23A
BiS 23B
Politisk duell
Kantinen
13:00
12:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
15:00
12:15
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 22A
BiS 22B
BiS 23A
BiS 23B
Studentparlamentet
Auditorium 202
Studentparlamentet
17:30
15:30
u 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 31.8 
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 2
Auditorium 501
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 423
Grupperom 522
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
11:00
09:00
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 2
Auditorium 501
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 423
Grupperom 522
BIS23 SGA3
BIS23 SGA4
BIS23 SGB3
BIS23 SGB4
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
13:30
11:30
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 2
Auditorium 501
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 423
Grupperom 522
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
16:00
14:00
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-100 Forberedelse til neste ukes forelesninger, se videoforelesning
Ressursfilm i Canvas
Introduksjon til læringsutbytte (LUB) 2 og 5 med refleksjonsspørsmål
16:45
16:00
u 35 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1.9 
BSY-100 Pop-in-zoom
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Diskusjon LUB 4
Meeting URL:
https://ldh.zoom.us/j/69241081167?pwd=VEt5SnE1SHZUbHNsUzV0YVV4S3dYUT09&from=addon
Meeting ID:
692 4108 1167
Passcode:
908442
09:45
09:00
BSY-100 Pop-in-zoom
BIS23 SGA4
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB4
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Diskusjon LUB 4
Meeting URL:
https://ldh.zoom.us/j/69241081167?pwd=VEt5SnE1SHZUbHNsUzV0YVV4S3dYUT09&from=addon
Meeting ID:
692 4108 1167
Passcode:
908442
10:30
09:45
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
16:00
11:30

u 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 4.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Standard for sykepleie, hva, hvorfor og hvor?
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 5
12:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
16:00
13:00
u 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 5.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Sykepleie: Kontekstuelle utfordringer innen moderne sykepleie
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Introduksjonsforelesning
LUB 2
12:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Informasjon fra studieadministrasjonen om eksamensinnlevering
Auditorium 201
Trine Skaar
12:30
12:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med ressursfilmer og pensum
16:00
13:00
u 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6.9 
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 3
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 521
Grupperom 522
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
10:45
09:00
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 3
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 423
Grupperom 522
BIS23 SGA3
BIS23 SGA4
BIS23 SGB3
BIS23 SGB4
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
13:15
11:30
Obligatorisk
BSY-100 Refleksjonsgruppe 3
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 522
Klasserom 213
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Caroline Farsjø Aure
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
15:45
14:00
u 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med pensum og eksamensbesvarelsen
12:00
08:15
Streaming
BSY-100 Pop-in-zoom
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Diskusjon LUB 2 og 5
Meeting URL:
https://ldh.zoom.us/j/69164264159?pwd=ZnA0ZFhRMnQyQml4TmpQQnRnWkJkZz09&from=addon
Meeting ID:
691 6426 4159
Passcode:
811980
13:15
12:30
Streaming
BSY-100 Pop-in-zoom
BIS23 SGA4
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
BIS23 SGB4
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
Diskusjon LUB 2 og 5
Meeting URL:
https://ldh.zoom.us/j/69164264159?pwd=ZnA0ZFhRMnQyQml4TmpQQnRnWkJkZz09&from=addon
Meeting ID:
691 6426 4159
Passcode:
811980
14:00
13:15
u 36 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med pensum og eksamensbesvarelsen
16:00
08:15

u 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 11.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med pensum og eksamensbesvarelsen
16:00
08:15
u 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 12.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-100 Oppsamling og muntlig evaluering
Auditorium 201
Edith Lillian Roth Gjevjon
Gunilla Borglin
Ole Martin Nordaunet
Ida Røed Flyum
11:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med pensum og eksamensbesvarelsen
16:00
12:00
u 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med pensum og eksamensbesvarelsen
16:00
08:15
u 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-100 Egenarbeid med pensum og eksamensbesvarelsen
16:00
08:15
u 37 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15.9 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-100 Innlevering hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45

u 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 18.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Introduksjon til emne
Auditorium 201
Carla Arredondo
10:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Introduksjon til gruppearbeid og seminar
Auditorium 201
Carla Arredondo
11:00
10:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 LUB1- Grunnleggende behov i et livsløpsperspektiv
Auditorium 201
Ingeborg Flåten Backe
13:30
11:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
13:30
u 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 19.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Helhetlig perspektiv på helse
Auditorium 201
Caroline Farsjø Aure
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Grunnleggende behov: kommunikasjon
Auditorium 201
Christine Hammershaug
13:30
11:30
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
Obligatorisk
BSY-101 Skikkethetsvurdering i sykepleieutdanning
Auditorium 201
Ellen Maria Mørck
Obligatorisk
14:45
13:45
u 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY 101- Introduksjon til Klinisk læringslab (KLL)/VAR/Veiledningsprinsippper/Ergonomi
Auditorium 201
Marit Tømmerbakk
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Hygieniskeprinsipper og smittekjeden
Auditorium 201
Therese Finstad Aamli
12:30
11:30
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Grunnleggende behov: respirasjon
Auditorium 201
Rønnaug Moen Dahlviken
14:45
12:45
u 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Grunnleggende behov: sirkulasjon
Auditorium 201
Rønnaug Moen Dahlviken
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101: Sykepleieprosessen
Auditorium 201
Carla Arredondo
13:30
11:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
13:30
u 38 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Normal utvikling og utviklingsteorier hos barn
Auditorium 201
Siri Vestby Bøe
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Sykepleie til barn
Auditorium 201
Siri Vestby Bøe
13:30
11:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
13:30

u 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 25.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Grunnleggende behov: ernæring
Auditorium 201
Ellisiv Lærum-Onsager
11:00
09:00
BiS 23A
BSY-101 Klassens time
Auditorium 201
12:00
11:00
BiS 23B
BSY-101 Klassens time
Auditorium U01
12:00
11:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
12:00
u 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 26.9 
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 1: Håndhygiene, arbeidsantrekk, sengereeing og forflytning
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
11:30
08:30
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
09:00
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 1: Håndhygiene, arbeidsantrekk, sengereeing og forflytning
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGA4
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
15:15
12:15
u 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27.9 
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 1: Håndhygiene, arbeidsantrekk, sengereeing og forflytning
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
11:30
08:30
BiS 23A
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
09:00
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 1: Håndhygiene, arbeidsantrekk, sengereeing og forflytning
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGB4
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
15:15
12:15
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 22A
BiS 22B
BiS 23A
BiS 23B
MAKNY V2023
MALSY-300
MANA-100
MASY-100
MFSY-500
MNSY-200
MOPNA-100
MOPSY-100
PAL H2023
Studentparlamentet
Auditorium 202
Studentparlamentet
16:00
14:00
u 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28.9 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Grunnleggende behov: aktivitet, søvn og hvile
Auditorium 201
Kristin Sætre
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Grunnleggende behov - åndelige og eksistensielle
Auditorium 201
Shewhat Ghezai
13:30
11:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:30
13:30
u 39 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29.9 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
15:00
09:00

u 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 2.10 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Tid til gruppearbeid
11:30
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Sex og samfunn
Auditorium 201
Anette Søholt
15:00
12:00
u 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 3.10 
BiS 23A
Obligatorisk
BSY-101 Seminar Grunnleggende behov
Auditorium 201
Auditorium 202
Phuong Thai Minh Tran
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte. Se oversikt i Canvas som viser på hvilken tidspunkt din gruppe skal delta.
15:00
09:00
u 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4.10 
BiS 23B
Obligatorisk
BSY-101 Seminar Grunnleggende behov
Auditorium 201
Auditorium 202
Kari-Marie Marceliussen
Phuong Thai Minh Tran
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte. Se oversikt i Canvas som viser på hvilken tidspunkt din gruppe skal delta.
15:00
09:00
u 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5.10 
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 2: Personlig hygiene
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGA4
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
11:30
08:30
BiS 23B
BSY-101 Studiedag
15:00
09:00
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 2: Personlig hygiene
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
15:15
12:15
u 40 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6.10 
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 2: Personlig hygiene
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGB4
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
11:30
08:30
BiS 23A
BSY-101 Studiedag
15:00
09:00
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 2: Personlig hygiene
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
15:15
12:15

u 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 9.10 
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 3: Vitale tegn og HLR
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
BIS23 SGA1
BIS23 SGA2
BIS23 SGA3
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte.
11:30
08:30
BiS 23B
BSY-101 Studiedag
15:00
09:00
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 3: Vitale tegn og HLR
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
BIS23 SGA4
BIS23 SGA5
BIS23 SGA6
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
15:15
12:15
u 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 10.10 
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 3: Vitale tegn og HLR
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Klasserom 212
Klasserom 213
BIS23 SGB1
BIS23 SGB2
BIS23 SGB3
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
11:30
08:30
BiS 23A
BSY-101 Studiedag
15:00
09:00
Klinisk læringslab
Obligatorisk
BSY-101 Dag 3: Vitale tegn og HLR
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Klasserom 212
Klasserom 213
BIS23 SGB4
BIS23 SGB5
BIS23 SGB6
Marit Tømmerbakk
Carla Arredondo
Obligatorisk oppmøte
15:15
12:15
u 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11.10 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Sykepleie til friske eldre
Auditorium 201
Gerd Sylvi Sellevold
11:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Sykepleie til syke eldre
Auditorium 201
Gerd Sylvi Sellevold
14:00
12:00
u 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12.10 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Døden og døden som fenomen og begrep i relasjon til døden
Auditorium 201
Kjersti Nesbø
Roger Arnold Marchen
11:00
09:00
BiS 23A
BSY-101 Klassens time
Auditorium 201
11:45
11:00
BiS 23B
BSY-101 Klassens time
Auditorium 202
11:45
11:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-101 Sorg som fenomen
Auditorium 201
Kjersti Nesbø
Roger Arnold Marchen
14:00
12:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
Ungdomshelse
Auditorium 201
Kari-Marie Marceliussen
15:15
14:15
u 41 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13.10 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Studiedag
15:00
09:00

u 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 16.10 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Studiedag
08:00
07:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY 101 Oppsamlingsdag pga fravær i KLL
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Marit Tømmerbakk
16:00
08:00
u 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 17.10 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-101 Utlevering hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45
BiS 23A
BiS 23B
Streaming
BSY-101 Spørsmål og svar om eksamen
Ellen Maria Mørck
Carla Arredondo
Heldigital på Zoom. Lenke finner du i Canvas emne.
12:00
11:00
u 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18.10 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-101 Hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45
u 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19.10 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-101 Hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45
u 42 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20.10 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-101 Innlevering hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45

u 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 23.10 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Introduksjon
Auditorium 201
Kristin Nilsen Sollied
Roger Arnold Marchen
10:45
10:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Inspirasjonsforelesning
Auditorium 201
Nils Christian Tvedt Karlsen
12:45
11:00
u 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 24.10 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Cellebiologi og grunnleggende biokjemi
Auditorium 201
Jonas Olsen
11:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Vev og organer
Auditorium 201
Jonas Olsen
14:15
12:30
u 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 25.10 
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 22A
BiS 22B
BiS 23A
BiS 23B
MAKNY V2023
MALSY-300
MANA-100
MASY-100
MFSY-500
MNSY-200
MOPNA-100
MOPSY-100
PAL H2023
Studentparlamentet
Auditorium 201
Studentparlamentet
16:00
14:00
u 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 26.10 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Nervesystemet
Auditorium 201
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
11:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Quiz
Auditorium 201
Roger Arnold Marchen
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
11:45
11:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 425
Grupperom 521
Grupperom 522
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
Studentassistenter veileder i mindre grupper. Dere vil jobbe med eksamensrelevante oppgaver og læringsutbyttebeskrivelsene.
20:00
17:00
u 43 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 27.10 

u 44 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 30.10 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Sansene: Øye, øre, nese og hals
Auditorium 201
Marius Dalby
12:45
09:00
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 22A
BiS 23A
BiS 23B
Drop-in med studentombudet
Møterom 131
Cathrine Thøgersen Pettersen
15:00
11:45
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Klassens time
Auditorium 201
13:45
12:45
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Klassens time
Auditorium 202
13:45
12:45
u 44 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 31.10 
u 44 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1.11 
u 44 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2.11 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 425
Grupperom 521
Grupperom 522
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Møterom 231
Møterom 232
Personalrom
20:00
17:00
u 44 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Endokrinologi
Auditorium 201
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
13:15
10:30
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Quiz
Auditorium 201
Roger Arnold Marchen
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
14:15
13:15

u 45 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 6.11 
u 45 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 7.11 
BiS 23A
BiS 23B
Streaming
BSY-102 "Digital anatomisk bootcamp"
Nils Christian Tvedt Karlsen
Her er det mulig å stille spørsmål og diskutere tematikker med Nils Christian.
Har du noen spesielle ønsker for hva som skal tas opp, så send en mail til: kristin.sollied@ldh.no to dager i forveien.
13:30
12:30
u 45 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Sirkulasjonssystemet
Auditorium 201
Marius Dalby
12:45
09:00
u 45 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9.11 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 425
Grupperom 521
Grupperom 522
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
Studentassistenter veileder i mindre grupper. Dere vil jobbe med eksamensrelevante oppgaver og læringsutbyttebeskrivelsene.
20:00
17:00
u 45 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Nyrer og urinveier
Auditorium 201
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
10:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Væske, elektrolytter, syre, base
Auditorium 201
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
11:45
10:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Quiz
Auditorium 201
Roger Arnold Marchen
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
12:45
11:45

u 46 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 13.11 
u 46 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 14.11 
u 46 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Respirasjonssystemet
Auditorium 201
Marius Dalby
13:00
09:00
u 46 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16.11 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 425
Grupperom 521
Grupperom 522
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
Studentassistenter veileder i mindre grupper. Dere vil jobbe med eksamensrelevante oppgaver og læringsutbyttebeskrivelsene.
20:00
17:00
u 46 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Fordøyelsessystemet og energiomsetningen
Auditorium 201
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
11:00
08:15
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Quiz
Auditorium 201
Roger Arnold Marchen
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
12:00
11:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-101 Oppsummering av eksamen
Auditorium 201
Gro Næss
Carla Arredondo
En generell oppsummering / tilbakemeldinger av eksamen i BSY-101
13:15
12:15

u 47 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 20.11 
u 47 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 21.11 
u 47 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Blodet
Auditorium 201
Marius Dalby
09:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Immunsystemet
Auditorium 201
Marius Dalby
12:45
10:00
u 47 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Temperaturreguleringen
Auditorium 201
Jonas Olsen
09:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Huden
Auditorium 201
Tove Boersting
11:45
10:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 501
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 521
Grupperom 522
Grupperom 523
Kantinen
Personalrom
Roger Arnold Marchen
Studentassistenter veileder i mindre grupper. Dere vil jobbe med eksamensrelevante oppgaver og læringsutbyttebeskrivelsene.
20:00
17:00
u 47 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24.11 

u 48 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 27.11 
u 48 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 28.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Forplantningsorganene
Auditorium 201
Jonas Olsen
10:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Svangerskap og fødsel
Auditorium 201
Lene Bachmann
13:15
11:30
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 22A
BiS 23A
BiS 23B
Drop-in med studentombudet
Møterom 131
Cathrine Thøgersen Pettersen
14:00
12:00
u 48 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29.11 
BiS 21A
BiS 21B
BiS 21C
BiS 22A
BiS 22B
BiS 23A
BiS 23B
MAKNY V2023
MALSY-300
MANA-100
MASY-100
MFSY-500
MNSY-200
MOPNA-100
MOPSY-100
PAL H2023
Studentparlamentet
Auditorium 201
Studentparlamentet
16:00
14:00
u 48 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30.11 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Muskel og skjelett
Auditorium 201
Jonas Olsen
12:00
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Streaming
BSY-102 "Digital anatomisk bootcamp"
Kristin Nilsen Sollied
Nils Christian Tvedt Karlsen
På zoom, se link i Canvas. Her er det mulig å stille spørsmål og diskutere tematikker med Nils Christian.
Har du noen spesielle ønsker for hva som skal tas opp, så send en mail til: kristin.sollied@ldh.no to dager i forveien.
14:00
13:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 425
Grupperom 521
Grupperom 522
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
Studentassistenter veileder i mindre grupper. Dere vil jobbe med eksamensrelevante oppgaver og læringsutbyttebeskrivelsene.
20:00
17:00
u 48 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1.12 

u 49 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 4.12 
BiS 22A
BiS 22B
BiS 23A
BiS 23B
Internasjonal dag - informasjon fra studenter som har vært på mobilitetsopphold
Auditorium 201
Unni Jenssen
Tonje Gjulem
15:00
13:00
u 49 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 5.12 
u 49 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6.12 
BiS 23A
BiS 23B
Streaming
BSY-102 Eksamensforberedelse inkludert repetisjon
Marius Dalby
Kristin Nilsen Sollied
Sara Kristina Viberg Tjønnfjord
-Praktisk informasjon om eksamen fra studieadministrasjonen og Kristin
-"Spørretime" og repetisjon med Sara og Marius.

Foregår på zoom. Se zoomlink i Canvas.
13:45
11:45
u 49 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7.12 
BiS 23A
BiS 23B
Streaming
BSY-102 "Digital anatomisk bootcamp"
Kristin Nilsen Sollied
Nils Christian Tvedt Karlsen
Her er det mulig å stille spørsmål og diskutere tematikker med Nils Christian.
Har du noen spesielle ønsker for hva som skal tas opp, så send en mail til: kristin.sollied@ldh.no to dager i forveien.
12:00
11:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Studiekveld med studentassistenter.
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Grupperom 421
Grupperom 422
Grupperom 423
Grupperom 424
Grupperom 425
Grupperom 521
Grupperom 522
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Personalrom
Studentassistenter veileder i mindre grupper. Dere vil jobbe med eksamensrelevante oppgaver og læringsutbyttebeskrivelsene.
20:00
17:00
u 49 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8.12 

u 50 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 11.12 
u 50 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 12.12 
u 50 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13.12 
u 50 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14.12 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-102 Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
Auditorium 201
Auditorium 202
Auditorium U01
Grupperom 321
Grupperom 322
Grupperom 323
Grupperom 324
Klasserom 1 ONH
Klasserom 2 ONH
Klasserom 211
Klasserom 212
Klasserom 213
Klasserom 3 ONH
Klasserom 4 ONH
Lesesal
Personalrom
Rikke Nissen
Eksamen LDH
13:00
09:00
u 50 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15.12 

u 51 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 18.12 
u 51 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 19.12 
u 51 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20.12 
u 51 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21.12 
u 51 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22.12 

u 52 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 25.12 
Første juledag
u 52 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 26.12 
Andre juledag
u 52 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27.12 
u 52 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28.12 
u 52 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29.12 

u 1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 1.1 
Første nyttårsdag
u 1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 2.1 
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-102 Panopto: Ernæringsfysiologi
Ellisiv Lærum-Onsager
10:30
09:00
u 1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3.1 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Introduksjon
Auditorium 201
Kristin Nilsen Sollied
08:45
08:00
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Normalflora, smittekjede og hovedgrupper av mikrober
Auditorium 201
Marius Dalby
11:45
09:00
u 1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4.1 
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-100 Ny/utsatt Innlevering hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45
BiS 23A
BiS 23B
E-læring
BSY-102 Læringssti, se Canvas
Læringsstien er forberedelse til ferdighetstrening, Skal være gjennomført før du møter opp i KLL i uke 2
14:00
12:30
u 1 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5.1 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Hygiene og smittevern i helsetjenesten
Auditorium 201
Therese Finstad Aamli
10:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Klassens time
Auditorium 201
11:30
10:45
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Resistensutvikling og sykepleiers oppgaver i AMR-arbeidet
Auditorium 201
Kristin Nilsen Sollied
14:15
12:15

u 2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 8.1 
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Mikrober og infeksjoner de forårsaker
Auditorium 201
Marius Dalby
11:45
09:00
BiS 23A
BiS 23B
BSY-301
BSY-401
BSY-402
BSYP-300
BSYP-400
BSYP-501
BSYP-502
BSYP-503
MAANA 200
MAASY 200
MAINA 200
Møt studentombudet og LMU i kantinen
Kantinen
Studentombudet og Læringsmiljøutvalget er til stede i kantinen på LDH. Presentasjon og mulighet for å stille spørsmål.
LMU stiller med Kaffe og smoothie til det er tomt :-D
12:00
11:30
BiS 23A
BiS 23B
Forelesning
BSY-102 Infeksjon, angrep og forsvar
Auditorium 201
Marius Dalby
15:15
12:30
u 2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 9.1 
BiS 23A
BiS 23B
Obligatorisk
BSY-102 Ferdighetstrening i smittevern
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
Kristin Nilsen Sollied
Kjersti Nesbø
Roger Arnold Marchen
Rønnaug Moen Dahlviken
Jone Hamnvikvoll Thelle
Studiegruppe A1 og A2 kl 0830-1130
Studiegruppe A3 og A4 kl 1215-1515
15:30
08:30
u 2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10.1 
BiS 23A
BiS 23B
Obligatorisk
BSY-102 Ferdighetstrening i smittevern
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
Kristin Nilsen Sollied
Kjersti Nesbø
Roger Arnold Marchen
Rønnaug Moen Dahlviken
Jone Hamnvikvoll Thelle
Studiegruppe A5 og A6 kl 0830-1130
Studiegruppe B1 og B2 kl 1215-1515
15:30
08:30
u 2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11.1 
BiS 23A
BiS 23B
Obligatorisk
BSY-102 Ferdighetstrening i smittevern
Ferdighetsrom 1
Ferdighetsrom 2
Ferdighetsrom 3
Ferdighetsrom 4
Kristin Nilsen Sollied
Kjersti Nesbø
Roger Arnold Marchen
Rønnaug Moen Dahlviken
Jone Hamnvikvoll Thelle
Studiegruppe B3 og B4 kl 0830-1130
Studiegruppe B5 og B6 kl 1215-1515
15:30
08:30
u 2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12.1 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102 Innlevering arbeidskrav
Frist for innlevering av arbeidskrav er kl 14.00
14:00
09:45

u 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 15.1 
u 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 16.1 
u 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17.1 
u 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18.1 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-102
BSY-102 Oppsamlingsdag ved fravær i KLL
Ferdighetsrom 2
Jone Hamnvikvoll Thelle
11:30
09:00
u 3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19.1 
BiS 23A
BiS 23B
BSY-201 Individuelle arbeidsoppgaver om antibiotikaresistens
10:15
09:00
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-101 Ny/utsatt Innlevering hjemmeeksamen
Eksamen LDH
10:00
09:45

u 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 22.1 
u 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 23.1 
u 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24.1 
u 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25.1 
u 4 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26.1 

u 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 29.1 
u 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 30.1 
u 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31.1 
Studentparlamentet
BiS 23A
BiS 23B
Eksamen
BSY-102 Ny/utsatt innlevering arbeidskrav
Eksamen LDH
10:00
09:45
u 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1.2 
u 5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2.2 

u 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 5.2 
u 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 6.2 
u 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7.2 
u 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8.2 
u 6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9.2 

u 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Mandag 12.2 
u 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tirsdag 13.2 
u 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14.2 
u 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15.2 
u 7 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16.2