v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 1
12:00
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 1
17:00
13:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
17:00
13:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
1TY003
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Cariologi 1
Emelie Boberg
TH T2
12:00
09:00
1TY003
Sundström
Undervisning
Se Canvas
Operativ kariesterapi
Cariologi 1
Emelie Boberg
TH T2
Kl. 13.30-15.00: grupp 1
Kl. 15.15-16.45: grupp 2
16:45
13:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
12:00
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
17:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
1TY003
de Verdiersalen, https://medarbetare.ki.se/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Obligatorisk
Cariologi 1
Emelie Boberg
TH T2
12:00
10:00
1TY003
de Verdiersalen, https://medarbetare.ki.se/de-verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Obligatorisk
Cariologi 1
Emelie Boberg
TH T2
16:15
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
11:30
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 2
12:00
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
16:00
12:30
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 2
17:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
17:00
13:30
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
1TY003
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Cariologi 1
Emelie Boberg
TH T2
12:00
09:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
12:00
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
12:00
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
17:00
13:00
1TY003
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Parodontologi 1
Jonas Erdenborg
Papper och penna / Pen and paper
exam.timeedit.com
17:15
14:15
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 2
12:00
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
16:00
12:30
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 2
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
11:30
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 1
12:00
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2 - grupp 1
17:00
13:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
17:00
13:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
1TY005
Lokal meddelas senare
Interprofessionellt lärande
Internationalisering
Obligatorisk
Annsofi Johannsen
Havili Alpak
Michelle Lau
TH T2
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
12:00
08:00
1TY003
Valfri plats
Självstudier
Se Canvas
Cariologi 1
TH T2
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
1TY003
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Cariologi 1
Emelie Boberg
Papper och penna / Pen and paper
exam.timeedit.com
11:15
08:15
1TY006
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Näringslära
Annsofi Johannsen
TH T2
15:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2 - grupp 1
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
16:00
12:30
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2 - grupp 1
16:00
12:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2 - grupp 2
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
17:00
13:30
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2 - grupp 2
17:00
13:30
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
1TY006
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Näringslära
Nicholas Levak
Annsofi Johannsen
TH T2
12:00
09:00
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2
12:00
08:00
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Näringslära
TH T2
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
1TY004
ZOOM
Introduktion
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
11:00
09:00
1TY004
Valfri plats
Grupparbete
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
16:00
12:30
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
17:00
13:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
1TY006
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Näringslära
Anders Gustafsson
Annsofi Johannsen
TH T2
12:00
09:00
1TY006
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Näringslära
TH T2
Inlämning Näringslära hemtentamen SENAST kl. 18.00.
17:00
13:00
1TY004
Valfri plats
Grupparbete
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
1TY004
Valfri plats
Grupparbete
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
12:00
08:00
1TY004
ZOOM
Möte
Se Canvas
Återkoppling
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
Drop-in feedback
15:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
1TY004
Valfri plats
Grupparbete
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
12:00
08:00
1TY004
Valfri plats
Eget arbete
Essä
Inlämning
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
Deadline essay LATEST at 23:59.
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: mitterminssamtal
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
16:00
12:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
Kl. 10.30: mitterminssamtal
11:30
08:00
1TY006
Valfri plats
Eget arbete
Inlämning
Näringslära
TH T2
Inlämning Näringslära hemtentamen SENAST kl. 18.00.
17:00
13:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
17:00
13:30
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
1TY004
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Seminarium
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
12:00
08:30
1TY004
Valfri plats
Eget arbete
Essä
Revidering
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
17:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
1TY004
Valfri plats
Självstudier
Inför tentamen
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
12:00
08:00
1TY003
Skrivsal Ana 10
Examination
Parodontologi 1
Jonas Erdenborg
Papper och penna / Pen and paper
TH T2 - rest2
exam.timeedit.com
11:15
08:15
1TY004
Valfri plats
Självstudier
Inför tentamen
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
17:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
1TY004
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Workshop
Se Canvas
Obligatorisk
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
TH T2
12:00
08:30
1TY004
Valfri plats
Eget arbete
Essä
Revidering
Se Canvas
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
17:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Långfredag
1TY003
1TY004
1TY005
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T2
16:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 
Påskdagen

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Annandag påsk
1TY003
1TY004
1TY005
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
1TY003
1TY004
1TY005
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
1TY003
1TY004
1TY005
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
1TY003
1TY004
1TY005
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
1TY003
1TY004
1TY005
1TY006
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
TH T2
16:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
17:00
13:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
1TY004
Valfri plats
Självstudier
Inför tentamen
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
12:00
08:00
1TY004
Valfri plats
Självstudier
Inför tentamen
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
17:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
1TY004
Valfri plats
Självstudier
Inför tentamen
Oral hälsa - vetenskap 1
TH T2
12:00
08:00
1TY004
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Oral hälsa - vetenskap 1
Sebastian Malmqvist
Papper och penna / Pen and paper
exam.timeedit.com
17:15
14:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
1TY006
4V, https://medarbetare.ki.se/4v
Föreläsning
Farmakologi
Anwar Fadel
16:00
09:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
16:00
12:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 1
17:00
13:30
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
1TY006
4V, https://medarbetare.ki.se/4v
Föreläsning
Farmakologi
Anwar Fadel
16:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
1TY003
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Cariologi 1
Emelie Boberg
Papper och penna / Pen and paper
TH T2 - rest1
exam.timeedit.com
17:15
14:15
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
1TY006
4V, https://medarbetare.ki.se/4v
Föreläsning
Farmakologi
Anwar Fadel
16:00
09:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
Kl. 10.30: fantom
11:30
08:00
1TY005
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Oral hälsa - klinik 2
Havili Alpak
TH T2 - grupp 2
16:00
12:30
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/4