v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
1TY014
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti
Marie Pegelow
12:00
09:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Ortodonti
TH T4
17:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
17:00
13:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp A
17:00
13:00
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
17:00
13:30
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
1TY014
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Ortodonti
Marie Pegelow
12:00
09:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Ortodonti
TH T4
17:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
1TY014
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Se Canvas
Modellanalys
Obligatorisk
Ortodonti
Marie Pegelow
TH T4 - grupp 1
12:00
09:00
1TY014
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Se Canvas
Modellanalys
Obligatorisk
Ortodonti
Marie Pegelow
TH T4 - grupp 1
16:00
13:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 25/2 

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
1TY014
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Britt Hedenberg-Magnusson
12:00
10:00
1TY014
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Britt Hedenberg-Magnusson
15:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
11:30
08:00
1TY012
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
13:30
12:30
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
Patient kl. 13.30.
17:00
13:30
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp B
17:00
13:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
1TY014
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Se Canvas
Modellanalys
Obligatorisk
Ortodonti
Marie Pegelow
TH T4 - grupp 2
12:00
09:00
1TY014
6O, https://medarbetare.ki.se/6o
Undervisning
Se Canvas
Modellanalys
Obligatorisk
Ortodonti
Marie Pegelow
TH T4 - grupp 2
16:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
1TY012
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Seminarium
Pedodonti 1
Georgios Tsilingaridis
12:00
09:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp C
17:00
13:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
17:00
13:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 3/3 

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
12:00
08:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
TH T4
17:00
13:00
1TY011
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Parodontologi 3
Sebastian Malmqvist
Papper och penna / Pen and paper
TH T4 - rest1
exam.timeedit.com
17:15
14:15
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
1TY014
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Kamratbehandling
Obligatorisk
Orofacial smärta och käkfunktion
Britt Hedenberg-Magnusson
TH T4 - grupp 2
Oral fysiologi. Tandläkare från Eastman.
11:30
08:30
1TY014
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Kamratbehandling
Obligatorisk
Orofacial smärta och käkfunktion
Britt Hedenberg-Magnusson
TH T4 - grupp 1
Oral fysiologi. Tandläkare från Eastman.
16:30
13:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
17:00
13:30
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
1TY012
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Seminarium
Pedodonti 1
Georgios Tsilingaridis
12:00
09:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp A
12:00
08:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
12:00
08:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
17:00
13:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 10/3 

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
TH T4
12:00
08:00
1TY014
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Orofacial smärta och käkfunktion
Ortodonti
Britt Hedenberg-Magnusson
Marie Pegelow
Papper och penna / Pen and paper
TH T4
exam.timeedit.com
17:45
14:15
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
Kl. 16.00: mitterminssamtal.
17:00
13:30
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
Kl. 10.30: mitterminssamtal
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp E
12:00
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp B
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
1TY014
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Orofacial medicin
Karin Garming-Legert
12:00
09:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp D
17:00
13:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial medicin
TH T4
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
1TY014
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Orofacial medicin
Karin Garming-Legert
12:00
09:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp C
17:00
13:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial medicin
TH T4
17:00
13:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 17/3 

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
1TY011
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Obligatorisk
Hälsokommunikation 2
Emelie Boberg
12:00
09:30
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY012
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
13:30
12:30
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
Patient kl. 13.30
17:00
13:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp D
17:00
13:00
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
1TY012
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Seminarium
Pedodonti 1
Georgios Tsilingaridis
12:00
09:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp C
17:00
13:00
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp E
12:00
08:00
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
12:00
08:00
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
17:00
13:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 24/3 

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
1TY011
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
Seminarium
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
Emelie Boberg
TH T4 - grupp 1
12:00
10:00
1TY011
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
Seminarium
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
Emelie Boberg
TH T4 - grupp 2
15:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
11:30
08:00
1TY012
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
13:30
12:30
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
Patient kl. 13.30.
17:00
13:30
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY012
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Pedodonti 1
Georgios Tsilingaridis
TH T4
16:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Tobak
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
12:00
08:00
1TY011
Valfri plats
Självstudier
Tobak
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
TH T4
17:00
13:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Långfredag
1TY011
1TY012
1TY013
1TY014
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T4
17:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 31/3 
Påskdagen

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Annandag påsk
1TY011
1TY012
1TY013
1TY014
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T4
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
1TY011
1TY012
1TY013
1TY014
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T4
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
1TY011
1TY012
1TY013
1TY014
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T4
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
1TY011
1TY012
1TY013
1TY014
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T4
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
1TY011
1TY012
1TY013
1TY014
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
TH T4
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 7/4 

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial medicin
TH T4
12:00
08:00
1TY014
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Orofacial medicin
TH T4
17:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY012
Bryggan
Seminarium
Patientseminarium
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
13:30
12:30
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
Patient kl. 13.30
17:00
13:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
11:30
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp B
12:00
08:00
1TY012
Klinik plan 8
Praktisk undervisning
Klinikpass
Pedodonti 1
Shirin Tavana
TH T4 - grupp A
17:00
13:00
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
17:00
13:30
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
1TY014
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Examination
Orofacial medicin
Karin Garming-Legert
Papper och penna / Pen and paper
TH T4
exam.timeedit.com
10:15
08:15
1TY015
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Information
Introduktion
Seminarium
Se Canvas
Obligatorisk
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
Jonas Erdenborg
TH T4
12:15
11:00
1TY015
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Information
Introduktion
Seminarium
Se Canvas
Obligatorisk
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
Jonas Erdenborg
TH T4
13:00
12:15
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
1TY015
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Utvecklingspsykologi
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Tove Hasselblad
Jonas Erdenborg
TH T4
12:00
09:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
TH T4
17:00
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 14/4 

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
1TY011
de Verdiersalen, https://medarbetare.ki.se/de-verdiersalen
Seminarium
Tobak
Se Canvas
Hälsokommunikation 2
Emelie Boberg
12:00
09:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
Endast SCOT patient.
11:30
08:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4 - grupp 1
12:00
08:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4 - grupp 1
17:00
13:00
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 2
Endast SCOT patient.
17:00
13:30
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
1TY012
Klinik plan 7
Praktisk undervisning
Klinikpass
Vuxentandvård - Hälsokommunikation
Ann-Charlotte Berggren
TH T4 - grupp 1
11:30
08:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4 - grupp 2
12:00
08:00
1TY015
4Y, https://medarbetare.ki.se/4y
Föreläsning
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
Katarina Wadstein
Jonas Erdenborg
TH T4
16:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4
12:00
08:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4
12:00
08:00
1TY015
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Se Canvas
Grundläggande pedagogik och psykologi
Undervisning ur ett mångkulturellt perspektiv
TH T4
17:00
13:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag 21/4