v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/1 
7KT023
4F Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4f-takterassen
Introduktion
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Efthimia Panagiotidou
KUT T2
11:30
08:00
7KT023
Konrad
Seminarium
Pedodonti
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Biniyam Wondimu
KUT T2
16:00
12:30
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/1 
7KT024
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Introduktion
Se Canvas
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
TH T2
12:00
08:30
7KT016
ZOOM
Introduktion
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 2
Nivetha Natarajan
KUT T2
16:00
12:30
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/1 
7KT023
Konrad
Seminarium
Pedodonti
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Biniyam Wondimu
KUT T2
11:30
08:00
7KT024
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
TH T2
17:00
13:30
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/1 
7KT023
Konrad
Seminarium
Ortodonti
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Sinan Dehrab
KUT T2
11:30
08:00
7KT024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion - teori
TH T2
16:00
12:30
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/1 
7KT024
de Verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Tillsammans med T6
Orofacial smärta och käkfunktion - teori
Malin Collin
TH T2
11:30
08:00
7KT023
Konrad
Seminarium
Ortodonti
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Sinan Dehrab
KUT T2
16:00
12:30

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/1 
7KT023
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Gerodonti
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Pia Skott
KUT T2
11:30
08:00
7KT024
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
TH T2
16:15
13:00
7KT024
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
16:30
16:15
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/1 
7KT023
Canvas
Eget arbete
Canvas webbmaterial
Våld i nära relationer
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
KUT T2
11:30
08:00
7KT023
Sundström
Seminarium
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Kåre Buhlin
KUT T2
Griskäkar
16:00
12:30
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/1 
7KT024
4J Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4j-takterassen
Föreläsning
Se Canvas
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
TH T2
12:00
08:00
7KT016
ZOOM
Föreläsning
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 2
Nivetha Natarajan
KUT T2
16:00
12:30
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/1 
7KT016
ZOOM
Workshop
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 2
Kristina Froelich
Nivetha Natarajan
KUT T2
Vetenskapligt skrivande - KIB.
11:30
08:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/1 
7KT024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför seminarium
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion - teori
TH T2
11:30
08:00
7KT024
de Verdiersalen
Seminarium
Se Canvas
Tillsammans med T6
Orofacial smärta och käkfunktion - teori
Malin Collin
TH T2
16:00
12:30

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/1 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/1 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/1 
7KT024
Canvas
Examination
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion - teori
Malin Collin
KUT T2
10:00
08:00
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
10:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
7KT024
Canvas
Examination
Se Canvas
Orofacial smärta och käkfunktion - teori
Malin Collin
KUT T2 - rest1
17:00
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/2 
Idrottsdag
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/2 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 1/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 4/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 5/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 6/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 7/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 8/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 11/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 12/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 13/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 14/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 15/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/3 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
15:00
08:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/3 
Långfredag

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/4 
Annandag påsk
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/4 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 1/5 
Första maj
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 2/5 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 3/5 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
7KT016
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 2
KUT T2
Submission of peer review.
17:00
13:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 6/5 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 7/5 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 8/5 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 9/5 
Kristi himmelsfärdsdag
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 10/5 
7KT023
Dalarna
VFU/VIL
Se detaljschema i Canvas
Allmäntandvård - verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
KUT T2
17:00
08:00

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 13/5 
7KT023
Konrad
Seminarium
PED/ORT
Se Canvas
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Biniyam Wondimu
Sinan Dehrab
KUT T2
11:30
08:00
7KT023
Valfri plats
Självstudier
Fallpresentation
Förberedelser/Inläsning
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
KUT T2
16:00
12:30
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 14/5 
7KT016
ZOOM
Diskussion
Föreläsning
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 2
Ronaldo Lira Júnior
KUT T2
11:30
08:00
7KT016
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 2
KUT T2
17:00
12:30
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 15/5 
7KT024
4A Stadsparken , https://medarbetare.ki.se/4a-stadsparken
Seminarium
Se Canvas
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
TH T2
12:00
08:00
7KT023
Valfri plats
Självstudier
Fallpresentation
Förberedelser/Inläsning
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
KUT T2
17:00
12:30
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 16/5 
7KT023
Valfri plats
Självstudier
Fallpresentation
Förberedelser/Inläsning
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
KUT T2
12:00
08:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 17/5 
7KT023
Valfri plats
Självstudier
Fallpresentation
Förberedelser/Inläsning
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
KUT T2
11:30
08:00
7KT016
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 2
KUT T2
17:00
12:30

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 20/5 
7KT023
Skrivsal ANA 23, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-ana-23
Pedodonti
Examination
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Efthimia Panagiotidou
Papper och penna / Pen and paper
exam.timeedit.com
11:15
08:15
7KT023
Valfri plats
Självstudier
Fallpresentation
Förberedelser/Inläsning
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
KUT T2
17:00
13:30
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 21/5 
7KT016
ZOOM
Föreläsning
Frågestund
Se Canvas
Vetenskapligt arbete 2
Ronaldo Lira Júnior
KUT T2
11:30
08:00
7KT024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
Inför tentamen
Se Canvas
Klinisk farmakologi
TH T2
17:00
12:30
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 22/5 
7KT024
Bengt Winblad, https://medarbetare.ki.se/skrivsal-bengt-winblad
Examination
Klinisk farmakologi
Suzan Al-Mayahi
Digital tentamen
exam.timeedit.com
12:30
08:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 23/5 
7KT016
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 2
KUT T2
11:30
08:00
7KT016
Valfri plats
Eget arbete
Se Canvas
Förberedelser/Inläsning
Vetenskapligt arbete 2
KUT T2
17:00
12:30
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 24/5 
7KT016
6L, https://medarbetare.ki.se/6l
Examination
Vetenskapligt arbete 2
Ronaldo Lira Júnior
KUT T2
11:30
08:30
7KT016
6L, https://medarbetare.ki.se/6l
Examination
Vetenskapligt arbete 2
Ronaldo Lira Júnior
KUT T2
16:00
12:30

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 27/5 
7KT023
4N Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4n-takterassen
Genomgång
Fallpresentation
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Efthimia Panagiotidou
KUT T2
11:30
08:00
7KT023
4N Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4n-takterassen
Genomgång
Fallpresentation
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Efthimia Panagiotidou
KUT T2
16:00
12:30
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 28/5 
7KT023
4N Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4n-takterassen
Genomgång
Fallpresentation
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Efthimia Panagiotidou
KUT T2
11:30
08:00
7KT023
4N Takterassen , https://medarbetare.ki.se/4n-takterassen
Genomgång
Fallpresentation
Allmäntandvård - teori och integrerad examination
Efthimia Panagiotidou
KUT T2
16:00
12:30
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 29/5 
7KT016
7KT023-024
Valfri plats
Självstudier
Inläsningstid
KUT T2
11:30
08:00
7KT016
7KT023-024
Meddelas från OF
Möte
Examenslunch
KUT T2
Rosendahls Wärdshus
Adress: Rosendalsterrassen 3.
16:00
11:30
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 30/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 31/5