Lördag 2/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:15 - 00:00, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48
Söndag 3/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48

Måndag 4/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:15 - 08:30, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
08:30 - 10:00, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
13:30 - 14:00, Skyddsrond, 2023-10-17 16:12
17:00 - 00:00, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Tisdag 5/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:45 - 09:00, Tid före/efter, C1F2690, Grundläggande laboratoriesäkerhet, 2023-08-11 11:40, Föreläsning
09:00 - 16:00, C1F2690, Grundläggande laboratoriesäkerhet, 2023-08-11 11:39, Föreläsning
16:00 - 16:15, Tid före/efter, C1F2690, Grundläggande laboratoriesäkerhet, 2023-08-11 11:40, Föreläsning
17:00 - 00:00, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Onsdag 6/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:45 - 09:00, Tid före/efter, 1BI042, Neurovetenskap, 2023-03-22 15:53, Föreläsning
09:00 - 09:45, 1BI042, Neurovetenskap, 2023-03-22 15:53, Föreläsning
10:00 - 11:00, 1BI042, Neurovetenskap, 2023-03-22 15:53, Föreläsning
11:00 - 11:45, 1BI042, Neurovetenskap, 2023-03-22 15:53, Föreläsning
11:45 - 12:00, Tid före/efter, 1BI042, Neurovetenskap, 2023-03-22 15:53, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-11-20 16:35, Seminarium
12:15 - 13:15, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-11-20 16:19, Seminarium
13:15 - 13:30, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-11-22 20:19, Seminarium
17:00 - 23:45, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Torsdag 7/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:15 - 08:30, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
08:30 - 09:00, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
09:00 - 10:00, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-11-20 16:40, Föreläsning
10:00 - 11:00, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-11-20 16:36, Föreläsning
11:00 - 12:00, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-11-20 16:37, Föreläsning
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
17:00 - 00:00, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:11
Fredag 8/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:15 - 08:30, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
08:30 - 09:00, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
09:00 - 09:15, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
09:15 - 10:15, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
10:15 - 10:30, Tid före/efter, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, 2023-04-14 12:24, Föreläsning
17:00 - 00:00, Atrium, Cesar , Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 13:12
Lördag 9/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48
Söndag 10/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Atrium, Cesar , Inghesalen, Jacob Berzelius, Petrénsalen, Rockefeller, Samuelssonsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2023-10-13 12:48