Måndag 2/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
08:15 - 09:30, 1BI036, Allmän och organisk kemi, Bernhard Lohkamp
13:15 - 22:00
14:15 - 19:00, 1BI040, Vävnadsbiologi, Sara Windahl
Tisdag 3/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
08:15 - 11:15, 2TL035, Oral radiologi 3, Tobias Regnstrand
08:15 - 12:15, 2LA001, Basvetenskap 2: Cellbiologi, matsmältning och ämnesomsättning, Håkan Andersson
Onsdag 4/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
08:15 - 11:15, 1RS024, Anatomi och fysiologi 1 - Kommunikation och rörelse, Charlotte Palmqvist
13:15 - 22:00
13:15 - 22:00
14:15 - 17:15, 4TX038, Riskbedömning och in silico-toxikologi, Exam in Biostatistics
Torsdag 5/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
13:15 - 22:00
14:15 - 16:15, 3GB001, Forskningsmetodik, Helle Mölsted Alvesson
14:15 - 17:15, 4FF000, Integrerad fysiologi och farmakologi, Jessica Norrbom
Fredag 6/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
08:15 - 09:15, 2PS042, Psykologarbete bland barn och ungdom, Martin Forster
08:15 - 10:45, 1SJ022, Vårdande vid ohälsa och sjukdom, Examination, Kristina Gottberg
13:15 - 18:15
13:15 - 22:00
13:15 - 22:00
14:15 - 16:15, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa, Sophie Curbo
14:15 - 16:15, 4TX029, System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik, Emma Vincent

  Ändrad senaste dygnet.