Tisdag 30/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:15
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
08:15 - 11:15, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, Kent Jardemark
08:15 - 11:15, 1RS035, Ortopedisk radiologi, Tentamen Ortopedisk radiologi, Charlotte Palmqvist
08:15 - 11:15, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, Kent Jardemark
08:15 - 11:15, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, Kent Jardemark
08:15 - 11:15, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, Kent Jardemark
08:15 - 11:15, 2LA004, Basvetenskap 5: Funktion och dysfunktion, Kent Jardemark
13:15 - 18:15
13:45 - 18:15
13:45 - 18:15
13:45 - 18:15
14:15 - 17:15, 1BA129, Cell- och molekylärbiologi 1, Annica Nordvall-Bodell
14:15 - 17:15, 2TL063, Orofacial medicin 1, T4 - rest1, Karin Garming-Legert
14:15 - 17:15, 2QA236, Hälsoinsatser vid katastrofer, 5HD000, Hälsoinsatser vid katastrofer, Anneli Eriksson
14:15 - 17:15, 1BA129, Cell- och molekylärbiologi 1, Annica Nordvall-Bodell
Onsdag 31/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
08:15 - 11:15, 1RS035, Ortopedisk radiologi, Tentamen Ortopedisk radiologi
08:15 - 11:30, 1OP077, Arbetsplatsoptometri, Susanne Glimne
08:15 - 12:15, 2TL084, Parodontologi 3, Kåre Buhlin
08:15 - 12:15, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Agneta Karsten
08:15 - 12:45, 2TL099, Ortodonti, T8, Agneta Karsten
13:45 - 18:15
13:45 - 18:15
14:15 - 16:15, 2LK026, Medicinsk vetenskaplig metodologi, Examination digital, Kristina Leif
14:15 - 17:15, 1SJ024, Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård, Examination, Susanna Sandelius
Torsdag 1/6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:45
07:15 - 18:15
07:15 - 18:15
08:15 - 10:45, 1TY006, Medicinska och odontologiska ämnen 2, TH T2, Shivi Chopra
08:15 - 12:15, 1BA160, Morfologi - metodik och diagnostik, Sophia Godau
08:15 - 13:15, 2LA006, Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering, Daniel Andersson
08:15 - 14:15, 2LA006, Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering, Daniel Andersson
13:45 - 18:15
13:45 - 22:00
14:15 - 17:15, 2LK063, Klinisk medicin - inriktning neuro, sinnen och psyke, Dimitrios Andreou
14:15 - 19:15, 2OT014, Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 1, Annika Sandelin
Fredag 2/6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 11:30
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
08:15 - 10:15, 1AR027, Psykologi
08:15 - 11:15, 1SJ019, Anatomi och fysiologi, Tentamen digital, Anna Wiik, Rodrigo Fernandez Gonzalo
08:15 - 11:15, 1FY050, Tema undersökning - Fysiologi 2, Johanna Lanner
08:15 - 12:15, 2AN009, Anestesisjukvård - perioperativ omvårdnad 1, John-Åke Palm
08:15 - 12:15, 4TX031, Hälsoriskbedömning, Anna Beronius
08:15 - 12:15, 1FY050, Tema undersökning - Fysiologi 2, Johanna Lanner
11:30 - 14:00
11:45 - 13:45, 1SJ022, Vårdande vid ohälsa och sjukdom, Sophie Curbo
11:45 - 13:45, 1SJ035, Sjukdomars patofysiologi och prevention, Annica Lindkvist
13:45 - 18:15
14:00 - 20:15
14:00 - 20:15
14:15 - 16:45, 2TL053, Oral biomedicin 2, Rachael Sugars
14:15 - 16:45, 2TL053, Oral biomedicin 2, Rachael Sugars
14:15 - 18:15, 2LA003, Basvetenskap 4: Neurovetenskap, neurofarmakologi och endokrinologi
14:15 - 19:15, 1SJ022, Vårdande vid ohälsa och sjukdom, Tentamen t3 moment 1, Monica Bergqvist
14:15 - 19:15, 1SJ022, Vårdande vid ohälsa och sjukdom, Tentamen t3 moment 1, Monica Bergqvist
Lördag 3/6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
13:15 - 22:00
13:45 - 18:15
14:15 - 17:15, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa, Anette Forss, Vanja Berggren
14:15 - 19:00, 1BA131, Biokemi, Omtenta (5) Moment 1, Maura Heverin

Måndag 5/6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:45
08:15 - 11:15, 2BM023, Mödrahälsovård och antikonception, Omtenta Komplicerad graviditet, Omtenta 2BM023.
13:45 - 18:15
13:45 - 18:15
14:15 - 16:15, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Omtenta, Tentamen digital, Maria Westerståhl
14:15 - 18:15, 7KB006, Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception, Omtenta Antikonception & Komplicerad graviditet..
Onsdag 7/6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
07:15 - 13:45
08:15 - 10:15, 1SJ021, Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa, Önskar boka Bengt Winblad, Anwar Fadel
08:15 - 11:15, 2TL052, Organsystemens struktur och funktion, Del 1
08:15 - 11:15, 2BM025, Gynekologisk och sexuell hälsa, Omtenta Gynekologisk och sexuell hälsa, Sofia Alsing
08:15 - 11:15, 2LK009, Den friska människan 3, Lennart Brodin
08:15 - 11:30, 7KB006, Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception, Sofia Alsing
08:15 - 12:15, 2LK131, Klinisk medicin, 2LK132, Klinisk medicin, 2LK133, Klinisk medicin, 2LK134, Klinisk medicin, Mia Konradsdal
13:45 - 18:15
13:45 - 18:15
13:45 - 18:15
14:15 - 17:15, 2TL052, Organsystemens struktur och funktion, Del 2
14:15 - 17:15, 1TY004, Oral hälsa - vetenskap 1, Sebastian Malmqvist

  Ändrad senaste dygnet.