Fredag 7/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12:00 - 00:00, Högskoleprovet
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
12:30 - 17:00, 2TL018, Klinisk odontologi 3, Tentamen digital, Kåre Buhlin
12:30 - 17:00, 2TL018, Klinisk odontologi 3, Tentamen digital, Kåre Buhlin
12:30 - 17:00, 2TL018, Klinisk odontologi 3, Tentamen digital, Kåre Buhlin
13:00 - 16:00, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
13:00 - 16:00, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
13:00 - 16:00, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
16:00 - 17:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
16:00 - 17:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
16:00 - 17:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Resttentamen
17:15 - 00:00, Högskoleprovet
17:15 - 00:00, Högskoleprovet
17:15 - 00:00, Högskoleprovet
Lördag 8/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
06:00 - 20:00, Charles, David, Inghesalen, John, Karolina, Louis, Marie, Scheelesalen, Wangari, Wretlindsalen, Högskoleprovet
06:00 - 20:00, Charles, David, Inghesalen, John, Karolina, Louis, Marie, Scheelesalen, Wangari, Wretlindsalen, Högskoleprovet
06:00 - 20:00, Charles, David, Inghesalen, John, Karolina, Louis, Marie, Scheelesalen, Wangari, Wretlindsalen, Högskoleprovet
06:00 - 20:00, Charles, David, Inghesalen, John, Karolina, Louis, Marie, Scheelesalen, Wangari, Wretlindsalen, Högskoleprovet

Måndag 10/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 08:30, Tid före/efter, 1BA131, Biokemi, Examination digital, Anna-Klara Rundlöf
08:00 - 17:00, Service
08:30 - 12:30, 1BA131, Biokemi, Examination digital, Anna-Klara Rundlöf
12:00 - 15:30, KUT-urval, Paula Karlsson
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 1OP059, Klinisk optometri 3, Tentamen, Annika Botes
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 1TY012, Oral hälsa - klinik 4, Tentamen, Georgios Tsilingaridis
13:00 - 16:00, 1TY012, Oral hälsa - klinik 4, Tentamen, Georgios Tsilingaridis
13:00 - 16:15, 1OP059, Klinisk optometri 3, Tentamen, Annika Botes
16:15 - 17:15, Tid före/efter, 1OP059, Klinisk optometri 3, Tentamen, Annika Botes
Tisdag 11/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
10:00 - 13:30, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
10:00 - 13:30, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
10:00 - 13:30, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
10:00 - 13:30, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
11:30 - 12:00, Tid före/efter, 2TL052, Organsystemens struktur och funktion, Examination digital
12:00 - 16:30, 2TL052, Organsystemens struktur och funktion, Examination digital
13:30 - 14:30, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
13:30 - 14:30, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
13:30 - 14:30, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
13:30 - 14:30, Tid före/efter, 2LK002, Den friska människan 2, Examination digital
15:30 - 20:00, 1SJ029, Interprofessionell och professionell kompetens, Examination digital, Carina Georg
15:30 - 20:00, 1SJ029, Interprofessionell och professionell kompetens, Examination digital, Carina Georg
Onsdag 12/5 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:15 - 09:00, Tid före/efter, 1BI047, Patologi, Examination, Sara Windahl
09:00 - 12:00, 1BI047, Patologi, Examination, Sara Windahl
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 1BI047, Patologi, Examination, Sara Windahl
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
13:00 - 17:00, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
13:00 - 17:00, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
13:00 - 17:00, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
13:00 - 17:00, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
13:00 - 17:00, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
13:00 - 17:00, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
17:00 - 17:30, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
17:00 - 17:30, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
17:00 - 17:30, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
17:00 - 18:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
17:00 - 18:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
17:00 - 18:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest
17:00 - 18:15, Tid före/efter, 2LK009, Den friska människan 3, Tentamen Rest

  Ändrad senaste dygnet.

 
Service
 
Information