Måndag 25/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1FY018, Tema undersökning - Anatomi, Tentamen
08:30 - 13:30, 1RS006, Röntgendiagnostik 2, Tentamen, Hanna Dumky
09:00 - 12:00, 1FY018, Tema undersökning - Anatomi, Tentamen
12:00 - 13:15, Tid före/efter, 1FY018, Tema undersökning - Anatomi, Tentamen
Tisdag 26/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:30 - 09:00, Tid före/efter, 1BA145, Analytisk kemi och biokemisk metodik, Examination digital, Staffan Wallin
09:00 - 13:00, 1BA145, Analytisk kemi och biokemisk metodik, Examination digital, Staffan Wallin
09:15 - 10:00, Tid före/efter, 2BM027, Vård i samband med barnafödande 1, Examination, Emilija Wilson
10:00 - 12:00, 2BM027, Vård i samband med barnafödande 1, Examination, Emilija Wilson
12:00 - 12:15, Tid före/efter, 2BM027, Vård i samband med barnafödande 1, Examination, Emilija Wilson
13:00 - 14:00, Tid före/efter, 1BA145, Analytisk kemi och biokemisk metodik, Examination digital, Staffan Wallin
Onsdag 27/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15:00 - 15:30, Tid före/efter, 1BA144, Instrumentell teknik, Examination digital, Håkan Rundqvist
15:30 - 17:30, 1BA144, Instrumentell teknik, Examination digital, Håkan Rundqvist
Torsdag 28/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1FY015, Tema undersökning - Fysiologi 1, Examination digital, Elisabet Stener-Victorin
08:00 - 17:00, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Examination
08:00 - 17:00, 2LK058, Integrerad sluttentamen, Examination
08:15 - 13:30, 1BI049, Molekylär medicin - onkologi, Examination
09:00 - 12:00, 1FY015, Tema undersökning - Fysiologi 1, Resttentamen, Elisabet Stener-Victorin
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 1FY015, Tema undersökning - Fysiologi 1, Examination digital, Elisabet Stener-Victorin
Fredag 29/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1FY022, Tema intervention - Fysiologi 4, Examination digital, Anna Feldreich
09:00 - 12:00, 1FY022, Tema intervention - Fysiologi 4, Examination digital, Anna Feldreich
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 1FY022, Tema intervention - Fysiologi 4, Examination digital, Anna Feldreich
Lördag 30/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Söndag 31/10 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Måndag 1/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 09:00, Tid före/efter, 2TL057, Allmänmedicin, S 511 Uno, Tentamen, Stefan Deneberg
08:00 - 09:00, Tid före/efter, Examination digital, Anna-Klara Rundlöf
09:00 - 12:00, 2TL057, Allmänmedicin, Tentamen, Stefan Deneberg
09:00 - 18:00, Examination digital, Anna-Klara Rundlöf
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 2TL057, Allmänmedicin, S 511 Uno, Tentamen, Stefan Deneberg
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 1TY009, Medicinska och odontologiska ämnen 3, Tentamen digital, Shivi Chopra
13:00 - 14:00, Tid före/efter, 2TL072, Endodonti 1, Tentamen, Peggy Näsman
13:00 - 15:30, 1TY009, Medicinska och odontologiska ämnen 3, Tentamen digital, Shivi Chopra
14:00 - 17:00, 2TL072, Endodonti 1, Tentamen digital, Peggy Näsman
15:30 - 15:45, Tid före/efter, 1TY009, Medicinska och odontologiska ämnen 3, Tentamen digital, Shivi Chopra
17:00 - 17:15, Tid före/efter, 2TL072, Endodonti 1, Tentamen, Peggy Näsman
Tisdag 2/11 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:15 - 09:00, Tid före/efter, 2LG087, Tal- och språkstörningar hos vuxna, Tentamen
09:00 - 14:00, 2LG087, Tal- och språkstörningar hos vuxna, Tentamen
12:30 - 15:45, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Examination digital, Maria Westerståhl
14:00 - 14:45, Tid före/efter, 2LG087, Tal- och språkstörningar hos vuxna, Tentamen

  Ändrad senaste dygnet.