v 8 
Fredag 23/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:57
v 8 
Lördag 24/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:57
v 8 
Söndag 25/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:57

v 9 
Måndag 26/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:59
v 9 
Tisdag 27/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12:30 - 15:30, 1BI031, Biokemi, Marie, 2023-10-13 09:52, Projektarbete
17:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:59
v 9 
Onsdag 28/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:59
v 9 
Torsdag 29/2 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:59
v 9 
Fredag 1/3 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17:00 - 00:00, Charles, David, John, Karolina, Marie, Mary, Parker, Wangari, Wretlindsalen, Lokalen stängd, kontakta lokalbokningen vid bokn., 2024-01-09 13:59