Lördag 4/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
Söndag 5/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder

Måndag 6/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
08:45 - 09:30, Tid före/efter, 1BI037, Cell, stamcells- och utvecklingsbiologi, Examination, Matthew Kirkham
09:30 - 12:00, 1BI037, Cell, stamcells- och utvecklingsbiologi, Examination, Matthew Kirkham
09:45 - 10:00, Tid före/efter, 2LK130, Den friska människan 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
10:00 - 13:00, 2LK130, Den friska människan 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
12:00 - 12:30, Tid före/efter, 1BI037, Cell, stamcells- och utvecklingsbiologi, Examination, Matthew Kirkham
13:00 - 15:30, 2LK130, Den friska människan 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
15:30 - 18:00, 2LK130, Den friska människan 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
18:00 - 18:30, Tid före/efter, 2LK130, Den friska människan 1, Tentamen digital, Håkan Andersson
Tisdag 7/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 13:00, Tid före/efter, Examination digital, Karin Kjulin
08:15 - 13:00, 1RS041, Anatomi och fysiologi 2 - Transport och reproduktion, S 301 Ursula , S 311 Urban, Tentamen, Hanna Dumky
09:00 - 11:00, 1AR024, Anatomi och fysiologi, Tentamen digital, Tommy Lundberg
Onsdag 8/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2TL034, Klinisk odontologi 6, Examination digital, Margareta Hultin
09:00 - 10:00, Tid före/efter, 2TL034, Klinisk odontologi 6, Examination digital, Margareta Hultin
10:00 - 15:00, 2TL034, Klinisk odontologi 6, Examination digital, Margareta Hultin
10:00 - 15:00, 2TL034, Klinisk odontologi 6, Examination digital, Margareta Hultin
12:30 - 13:00, Tid före/efter, 2PS001, Experimentell psykologi, Tentamen digital
13:00 - 16:00, 2PS001, Experimentell psykologi, Tentamen digital
15:00 - 15:30, Tid före/efter, 2TL034, Klinisk odontologi 6, Examination digital, Margareta Hultin
15:00 - 15:30, Tid före/efter, 2TL034, Klinisk odontologi 6, Examination digital, Margareta Hultin
16:00 - 16:30, Tid före/efter, 2PS001, Experimentell psykologi, Tentamen digital
Torsdag 9/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1QA052, Människans fysiologi, Examination
09:00 - 12:00, 1QA052, Människans fysiologi, Examination digital
09:30 - 14:00, Tentamen, Satu Turunen-Taheri
12:00 - 13:00, Tid före/efter, 1QA052, Människans fysiologi, Examination
14:00 - 15:00, Tentamen, Satu Turunen-Taheri
Fredag 10/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
07:30 - 08:30, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
08:00 - 08:30, Tid före/efter, 2BM023, Mödrahälsovård och antikonception, Tentamen, Ewa Andersson
08:00 - 09:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi, Examination digital, Anna Wiik
08:30 - 11:30, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Agneta Karsten
08:30 - 13:00, 2BM023, Mödrahälsovård och antikonception, Tentamen, Ewa Andersson
09:00 - 11:00, 1SJ019, Anatomi och fysiologi, Examination digital, Anna Wiik
11:00 - 12:00, Tid före/efter, 1SJ019, Anatomi och fysiologi, Examination digital, Anna Wiik
11:30 - 12:15, Tid före/efter, 2TL028, Barn- och ungdomstandvård, Tentamen, Ingrid Jönson Ring
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 4FH083, Biostatistik 1, Tentamen, Nicola Orsini
12:15 - 13:00, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1, Tentamen digital, Nagham Katif
13:00 - 13:15, Tid före/efter, 2BM023, Mödrahälsovård och antikonception, Tentamen, Ewa Andersson
13:00 - 16:00, 4FH083, Biostatistik 1, Tentamen, Nicola Orsini
13:00 - 16:30, 2TL074, Protetik 1, Tentamen digital, Nagham Katif
16:00 - 17:00, Tid före/efter, 4FH083, Biostatistik 1, Tentamen, Nicola Orsini
16:30 - 16:45, Tid före/efter, 2TL074, Protetik 1, Tentamen digital, Nagham Katif
Lördag 11/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:15 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder
Söndag 12/12 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
00:00 - 00:00, Tillgänglighetsåtgärder

 
Tillgänglighetsåtgärder