Verksteder

Du kan også besøke følgende nettsider for å finne mer informasjon om verkstedene: www.khio.no

For å komme til startsiden med oversikt av alle avdelinger, velg "Konto" oppe til høyre og velg "Gå til startsiden". Henvendelser vedr. oversiktene kan rettes til timeedit@khio.no.