***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 35 Mån 30/8 v 35
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Introföreläsning & invärdering.
  Ons 1/9
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Intro evolution (kap 19).
  Fre 3/9
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Fylogeni (kap 20).
v 36 Mån 6/9 v 36
09:15 - 12:00 Zoom Ann Erlandsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Gener och genom (kap 21).
  Ons 8/9
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Artbildning (kap 22).
  Fre 10/9
09:15 - 12:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Livets utveckling på jorden (kap 23).
v 37 Mån 13/9 v 37
10:30 - 12:00 5D306 16 pl Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Inventeringsmetodik, biodiversitet och biostatistik. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Tis 14/9
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Fältövn. 1: intro, datainsamling vid site A. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Ons 15/9
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Fältövn. 1: datainsamling vid site B. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Tors 16/9
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Fältövn. 1: dataanalys och förbered presentation. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
v 38 Tis 21/9 v 38
10:30 - 12:00 Zoom Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Teorilaborationer: intro.
  Ons 22/9
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Beteendeekologi (kap 51).
  Fre 24/9
09:15 - 12:00 Zoom Lovisa Lind Eirell BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Biogeografi (kap 52).
v 39 Tis 28/9 v 39
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Populationsekologi (kap 53).
  Ons 29/9
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Biotiska interaktioner (kap 54).
v 40 Mån 4/10 v 40
09:15 - 12:00 Zoom Lovisa Lind Eirell BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Samhällsekologi (kap 55).
  Fre 8/10
09:15 - 12:00 Zoom Martin Österling BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Ekosystemekologi (kap 56).
23:45 - 00:00 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Senast klockan 23:59: Teorilaborationer: deadline inlämning.
v 41 Mån 11/10 v 41
09:15 - 12:00 Zoom Martin Österling BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Bevarandebiologi (kap 57).
  Fre 15/10
08:15 - 13:15 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Tentamen, Skriftlig tentamen (hemtenta).
v 42 Mån 18/10 v 42
10:30 - 12:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Fältövning 2 / litt.sem. 1 & 2: intro.
v 44 Mån 1/11 v 44
23:45 - 00:00 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Tentamen, Senast klockan 23:59: Fältövning 2: deadline inlämning första version.
  Ons 3/11
23:45 - 00:00 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Tentamen, Senast klockan 23:59: Fältövning 2: deadline inlämning peer review.
  Fre 5/11
23:45 - 00:00 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Tentamen, Senast klockan 23:59: Fältövning 2: deadline inlämning slutlig version.
 
37531, Biologi med didaktisk inriktning 3, BIGBI3, 2