***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.**** Tid 08:00 - 17:00
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 35 Ons 1/9 v 35
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Intro evolution (kap 19).
  Fre 3/9
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Fylogeni (kap 20).
v 36 Mån 6/9 v 36
09:15 - 12:00 Zoom Ann Erlandsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Gener och genom (kap 21).
  Ons 8/9
09:15 - 12:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Artbildning (kap 22).
  Fre 10/9
09:15 - 12:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Livets utveckling på jorden (kap 23).
v 37 Mån 13/9 v 37
10:30 - 12:00 5D306 16 pl Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Inventeringsmetodik, biodiversitet och biostatistik. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Tis 14/9
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Fältövn. 1: intro, datainsamling vid site A. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Ons 15/9
08:00 - 08:15 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Anmälan för vt22 öppnar idag på antagning.se. Alla ska söka de kurser man ska gå. Även om man är antagen till ett program.
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Fältövn. 1: datainsamling vid site B. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Tors 16/9
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Fältövn. 1: dataanalys och förbered presentation. Detta kan göras på Kau eller hemmavid.
  Fre 17/9
09:00 - 16:00 5D306 16 pl Karl Filipsson, Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Fältövn. 1: presentation. Detta kan göras på Kau eller hemmavid. Boka tid.
v 38 Mån 20/9 v 38
09:00 - 16:00 Zoom Johan Watz BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Handledning och diskussion av M1. Boka tid.
  Tis 21/9
10:30 - 12:00 Zoom Roman Motyka BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Teorilaborationer: intro.
  Ons 22/9
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Beteendeekologi (kap 51).
  Fre 24/9
09:15 - 12:00 Zoom Lovisa Lind Eirell BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Biogeografi (kap 52).
v 39 Mån 27/9 v 39
13:00 - 16:00 Zoom Karin Thörne BIGBI3, BIGBI3, 37531, 37532 Seminarium, Bedömning.
  Tis 28/9
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Populationsekologi (kap 53).
  Ons 29/9
09:15 - 12:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Biotiska interaktioner (kap 54).
  Fre 1/10
09:00 - 16:00 Zoom Karl Filipsson BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Handledning och diskussion av M2. Boka tid.
v 40 Mån 4/10 v 40
09:15 - 12:00 Zoom Lovisa Lind Eirell BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Samhällsekologi (kap 55).
  Fre 8/10
09:15 - 12:00 Zoom Martin Österling BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Ekosystemekologi (kap 56).
v 41 Mån 11/10 v 41
09:15 - 12:00 Zoom Martin Österling BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Bevarandebiologi (kap 57).
  Tis 12/10
09:00 - 16:00 Zoom Martin Österling BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Handledning och diskussion av M3. Boka tid.
  Fre 15/10
08:15 - 13:15 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Tentamen, Skriftlig tentamen (hemtenta).
v 42 Mån 18/10 v 42
10:30 - 12:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Föreläsning, Fältövning 2 / litt.sem. 1 & 2: intro.
  Tors 21/10
09:00 - 16:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud) Boka tid.
  Fre 22/10
09:00 - 16:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud) Boka tid.
v 43 Tis 26/10 v 43
09:00 - 16:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud) Boka tid.
  Ons 27/10
09:00 - 16:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Seminarium, Enligt separat schema (seminariegrupper: 4-8 stud) Boka tid.
  Fre 29/10
09:00 - 16:00 Zoom Raviv Gal BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Extra seminarietid / Fältövning 2: avstämning. Boka tid.
v 47 Tis 23/11 v 47
13:00 - 17:00 5F416 Karin Thörne BIGBI3, BIGBI3, 37531, 37532 Seminarium, Seminarium. (distans via Zoom)
v 49 Fre 10/12 v 49
08:15 - 13:15 . BIG005, BIG005, BIG005, BIGBI3, BIGBI3, 37514, 37515, 37531, 37532, V0740 Tentamen, Skriftlig omtentamen (hemtenta).
 
37531, Biologi med didaktisk inriktning 3, BIGBI3, 2