***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 11/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 12/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 13/10 
., BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av litteraturbakgrund, syfte, frågeställning och metod.
00:00
23:45
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 14/10 
v 41 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 15/10 

v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 18/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 19/10 
Zoom, Daniel Olsson, BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Seminarium, Seminarium 2: studentrespons och gruppdiskussion.
12:00
09:00
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 20/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 21/10 
v 42 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 22/10 

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 25/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 27/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 28/10 
Zoom, Daniel Olsson, BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Seminarium, Seminarium 3: dataanalys.
12:00
09:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 29/10 

v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 29/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 30/11 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 1/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 2/12 
v 48 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 3/12 
., BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför test-opposition.
00:00
23:45

v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 6/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 7/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 8/12 
Zoom, Daniel Olsson, Stina Eriksson, Teresa Berglund, BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Seminarium, Seminarium 4: Test-opposition.
16:00
09:00
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 9/12 
v 49 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 10/12 

v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 3/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 4/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 5/1 
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 6/1 
., BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför oppositionsseminarium.
00:00
23:45
v 1 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 7/1 

v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 12/1 
Zoom, Daniel Olsson, Stina Eriksson, Teresa Berglund, BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Seminarium, Oppositionsseminarium på Karlstads universitet.
16:00
09:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 13/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 14/1 

v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Måndag 17/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Tisdag 18/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Onsdag 19/1 
., BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552, Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av slutgiltig uppsats för bedömning och betygssättning.
00:00
23:45
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Torsdag 20/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Fredag 21/1 

 
37547, Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 5, BIAN92, 2