***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/1 
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/1 
Zoom, Malin Knutz, FHAPR1, 38576, Examination
12:00
10:00
v 2 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/1 

 
38576, Folkhälsovetenskap praktik, FHAPR1, 2