***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 26/4 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B5: Kurvintegraler, residyer, några räkneregler för residyer; Residysatsen
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B5
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 27/4 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | B6: Några tillämpningar av residykalkyl, bl.a. Cauchys principalvärde av vissa integraler
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | B6
15:00
13:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 28/4 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | Avslutande bearbetning av B1, B2, ... , B6.
12:00
08:15
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 3/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C1: Laplacetransformen, några grundläggande räkneregler
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C1
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 4/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C2: Några speciella funktioner och deras Laplacetransform
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C2
15:00
13:15
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 5/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 6/5 
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 7/5 

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 10/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C3: Faltning, Laplacetransformen, integralekvationer
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C3
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 11/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C4: Periodiska funktioner, Fourierserier (trigonometrisk och komplex form)
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C4
15:00
13:15
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 12/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 17/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C5: Fouriertransformen, några grundläggande räkneregler
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C5
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 18/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Eget arbete (Kursresurserna på Canvas-sidan som utgångspunkt) | C6: Några tillämpningar av FT, bl.a. att lösa några PDE med hjälp av FT
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Lärarledd lektion | Nätbaserad, via Zoom | C6
15:00
13:15
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 19/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 20/5 
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 21/5 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/5 
., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Egen förberedelse inför repetitionen
12:00
08:15
.., Yosief Wondmagegne, MAGB61, 35159, Allmän repetition | Avslutande diskussion | Nätbaserad, via Zoom
15:00
13:15
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 31/5 
., MAGB61, 35159, Tentamen, SALSTENTAMEN
19:00
14:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/6 

 
35159, Komplex analys och transformer, MAGB61, 22