***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 26/4 
Zoom, Karin Ekholm, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Öppet zoomrum med kursinformation
16:00
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 27/4 
Zoom, Karin Ekholm, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Öppet zoomrum med kursinformation
10:00
09:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 28/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 30/4 

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 24/5 
Zoom, Karin Ekholm, Maria Andersson, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Klinisk slutexamination, se separat schema
15:30
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 25/5 
Zoom, Karin Ekholm, Mia Eriksson, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Klinisk slutexamination, se separat schema
15:30
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 26/5 
Zoom, Maria Andersson, Mia Eriksson, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Klinisk slutexamination, se separat schema
15:30
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 27/5 
Zoom, Karin Ekholm, Maria Andersson, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Klinisk slutexamination, se separat schema
15:30
09:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 31/5 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 1/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 2/6 
Zoom, Karin Ekholm, Maria Andersson, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Seminarie gruppvis, se separat schema
12:00
08:30
Zoom, Karin Ekholm, Lena German Millberg, Maria Andersson, Mona Persenius, KMA512, KMA513, 37109, 37110, Programutvärdering och avslutning
14:00
13:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 3/6 
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 4/6