***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 40 Mån 4/10 v 40
13:00 - 16:00 5D326 10 pl Daniel Olsson BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Kursstart Seminarium 1: syfte & frågeställningar. (distans via Zoom)
  Sön 10/10
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av projektplan.
v 41 Ons 13/10 v 41
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av litteraturbakgrund, syfte, frågeställning och metod.
v 42 Tis 19/10 v 42
09:00 - 12:00 5D326 10 pl Daniel Olsson BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Seminarium 2: studentrespons och gruppdiskussion. (distans via Zoom)
v 43 Ons 27/10 v 43
09:00 - 12:00 5D326 10 pl Daniel Olsson BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Seminarium 3: dataanalys. (distans via Zoom)
v 45 Tis 9/11 v 45
09:00 - 12:00 5F416 Mikael Rydin BIAN92, BIAN92, BIGN11, BIGN11, 37520, 37521, 37547, 37548 Föreläsning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Introduktion av kurs. Föreläsning 1 – Introduktion till klimatförändringar, klimatförändringens historia. Start introduktionsuppgift. (distans via Zoom)
  Fre 12/11
23:45 - 00:00 Canvas BIAN92, BIAN92, 37547, 37548 Inlämning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Senast klockan 23:55: Inlämning introduktionsuppgift.
v 46 Mån 15/11 v 46
09:00 - 12:00 5F416 Mikael Rydin BIAN92, BIAN92, BIGN11, BIGN11, 37520, 37521, 37547, 37548 Föreläsning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Introduktionsuppgift, diskussion. Föreläsning 2 – antropogena klimateffekter, dess konsekvenser nu och i framtiden. Introduktion av hemtentamen. (distans via Zoom)
v 47 Mån 22/11 v 47
09:00 - 12:00 5F416 Mikael Rydin BIAN92, BIAN92, BIGN11, BIGN11, 37520, 37521, 37547, 37548 Föreläsning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Föreläsning 3. Workshop – klimatmodeller, IPCC-rapporter. (distans via Zoom)
v 48 Fre 3/12 v 48
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför test-opposition.
v 49 Ons 8/12 v 49
09:00 - 16:00 5D326 10 pl Daniel Olsson, Stina Eriksson, Teresa Berglund BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Seminarium 4: Test-opposition. (distans via Zoom)
  Fre 10/12
23:45 - 00:00 Canvas BIAN92, BIAN92, 37547, 37548 Inlämning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Senast klockan 23:55: Inlämning Hemtentamen.
v 50 Tis 14/12 v 50
09:00 - 12:00 5F416 Mikael Rydin BIAN92, BIAN92, BIGN11, BIGN11, 37520, 37521, 37547, 37548 Föreläsning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv: Föreläsning 4 – undervisning och lärande kring klimatförändringar. Introduktion av didaktikuppgift. (distans via Zoom)
v 1 Tors 6/1 v 1
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför oppositionsseminarium.
v 2 Ons 12/1 v 2
09:00 - 16:00 5F416 Daniel Olsson, Stina Eriksson, Teresa Berglund BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Oppositionsseminarium på Karlstads universitet.
  Tors 13/1
09:00 - 16:00 5D307 20 pl Mikael Rydin BIAN92, BIAN92, BIGN11, BIGN11, 37520, 37521, 37547, 37548 Seminarium, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv: Seminarium didaktikuppgift.
  Fre 14/1
09:00 - 16:00 5D307 20 pl Mikael Rydin BIAN92, BIAN92, BIGN11, BIGN11, 37520, 37521, 37547, 37548 Seminarium, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Seminarium didaktikuppgift.
v 3 Ons 19/1 v 3
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av slutgiltig uppsats för bedömning och betygssättning.
  Fre 21/1
23:45 - 00:00 Canvas BIAN92, BIAN92, 37547, 37548 Inlämning, Delkurs Klimatförändringar med ett didaktiskt perspektiv. Senast klockan 23:55: Inlämning Didaktikuppgift.
 
37547, Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 5, BIAN92, 2