***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 40 Söndag 10/10 v 40
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av projektplan.
v 41 Onsdag 13/10 v 41
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av litteraturbakgrund, syfte, frågeställning och metod.
v 42 Tisdag 19/10 v 42
09:00 - 12:00 Zoom Daniel Olsson BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Seminarium 2: studentrespons och gruppdiskussion.
v 43 Torsdag 28/10 v 43
09:00 - 12:00 Zoom Daniel Olsson BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Seminarium 3: dataanalys.
v 48 Fredag 3/12 v 48
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför test-opposition.
v 49 Onsdag 8/12 v 49
09:00 - 16:00 Zoom Daniel Olsson, Stina Eriksson, Teresa Berglund BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Seminarium 4: Test-opposition.
v 1 Torsdag 6/1 v 1
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av uppsats inför oppositionsseminarium.
v 2 Onsdag 12/1 v 2
09:00 - 16:00 Zoom Daniel Olsson, Stina Eriksson, Teresa Berglund BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Seminarium, Oppositionsseminarium på Karlstads universitet.
v 3 Onsdag 19/1 v 3
23:45 - 00:00 . BIAL92, BIAL92, BIAN92, BIAN92, 37547, 37548, 37551, 37552 Inlämning, Senast klockan 23:55: Inlämning av slutgiltig uppsats för bedömning och betygssättning.
 
37547, Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 5, BIAN92, 2