Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Nov.  
Gå till nästa månad

***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 45 Måndag 2/11 v 45
11:45 - 12:00 . ENGC90, ENGC90, ENGC91, ENGC91, ENGL79, ENGL90, ENGL90, 35670, 35671, 35905, 35668, 35669, 36593, 36594 DEADLINE: Take-home exam, Linguistics III
  Onsdag 4/11
09:15 - 12:00 Zoom Marie Tåqvist ENGC90, ENGC91, ENGL79, ENGL90, 35670, 35905, 36558, 36593 Linguistics III. Make-up session for oral exam. Virtual meeting
v 50 Tisdag 8/12 v 50
23:45 - 00:00 . Anna Linzie ENGC90, ENGC90, ENGC92, ENGC92, ENGL79, ENGL90, ENGL90, 35670, 35671, 35905, 35668, 35669, 36595, 36596 DEADLINE, Om-examination Engelskspråkig litteratur och teori
 
35905, Engelska C för ämneslärare årskurs 7-9, ENGL79, 50