***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Måndag 7/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tisdag 8/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Onsdag 9/12 
1E425, Annelie Ekberg-Andersson, OMA503, 34838, Föreläsning, Databassökning på biblioteket, Ni når salen via bibliotekshusets norra entré.
12:00
09:00
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Torsdag 10/12 
v 50 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fredag 11/12 

 
34838, Examensarbete med inriktning mot intensivvård, OMA503, 22