***** Alla bokningar/scheman är preliminära tills två veckor innan kursstart. // All bookings/schedules are provisional until two weeks before the course starts.****
Tid Lokal/Plats Lärare Kurs/Grupp Information
v 50 Onsdag 9/12 v 50
09:00 - 12:00 1E425 Annelie Ekberg-Andersson OMA503, 34838 Föreläsning, Databassökning på biblioteket, Ni når salen via bibliotekshusets norra entré.
 
34838, Examensarbete med inriktning mot intensivvård, OMA503, 22