Karlstad


Karlstads universitet övergår till att undervisa på distans. Du som student får information via Canvas och din kursledare.

På denna sida kan du söka fram schema och bokningar i TimeEdit. Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart.