Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 38  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Programtillfälle Signatur Undervisning/aktivitet, Tentamenstyp Kommentar
v 39 Må 2019-09-23 v 39
13:15 - 15:00 E108 Social Computing och datorstött samarbete G1F, 7.5hp SPSPG18h, UXDPG18h NALK, RAMJ Föreläsning F3: Kroppens betydelse
  Ti 2019-09-24
13:15 - 15:00 G104-105 Social Computing och datorstött samarbete G1F, 7.5hp SPSPG18h, UXDPG18h NALK, RAMJ Seminarium Reservtillfälle
  On 2019-09-25
10:15 - 12:00 G104-105 Social Computing och datorstött samarbete G1F, 7.5hp SPSPG18h, UXDPG18h NALK, RAMJ Seminarium S3: Kroppens betydelse Se separat schema i Canvas
13:15 - 17:00 G104-105 Social Computing och datorstött samarbete G1F, 7.5hp SPSPG18h, UXDPG18h NALK, RAMJ Seminarium S3: Kroppens betydelse Se separat schema i Canvas