Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 4  
Gå till nästa vecka

Tid Lokal Kurs Programtillfälle Signatur Undervisning/aktivitet, Tentamenstyp Kommentar
v 4 Ti 2020-01-21 v 4
13:15 - 15:00 P001a Examensarbete i informationsteknologi A1E, 22.5hp SEGMA19h, SEGMA19h1 BACP, BERD, BRUJ, ENGH, JOHK Introduktion
  On 2020-01-22
10:15 - 12:00 D105 Utvärderings- och forskningsmetoder G1F, 7.5hp DSGRG18h2D, DSGRG18h3D, DSGRG18hA, DSGWG18h, DSLMG18hL-M, DSPDG18h LAGF, TORN, WILU Föreläsning F1: Kursintroduktion
13:15 - 15:00 D105 Utvärderings- och forskningsmetoder G1F, 7.5hp DSGRG18h2D, DSGRG18h3D, DSGRG18hA, DSGWG18h, DSLMG18hL-M, DSPDG18h Föreläsning F2: Översikt metod