Tid
Kurs
Del av kurs
Grupp, Personalgrupp, Basgrupp, Undergrupp
Lokal, Plats
Undervisningstyp
Ändamål
Person, Extern person
Organisation, Extern person
Rubrik
Kommentar
Antal
Längd
Läsanvisningar
v 48, 2023 
Fre2023-12-01 16:00 - 2023-12-04 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 64,00
 Längd 64,00 Längd 64,00
v 49, 2023 
Mån2023-12-04 08:00 - 17:00 3119 Röntgen KTC
3214 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Drift/underhåll Platzer Fasadarbeten 001 9,00
08:15 - 16:30 ARB222, Arbetsterapi fortsättningskurs I - Den arbetsterapeutiska processen 3118, Skapandesal KTC
4202 ALC, Hus 4, HVB
Workshop Lena Bergqvist
Carina Skymne
Uppgift 21 och Uppgift 22 08.30-16.30
Uppgift 21 -Datainsamling ur ett aktivitetsperspektiv, del 2 . Samling i sal 4202.
Grupp 6-10

Uppgift 22 - Etik i arbetsterapeutisk yrkesutövning
Eget arbete individuellt för grupp 1-5
030 8,25
08:30 - 12:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Carl Larsson
Viktor Borg
Grundläggande undersökning Halvklass2
Skuldra/armbåge/hand

Halvklass1
Höft/knä
035 3,50
10:15 - 15:00 OM8310, Medicinsk bedömning och diagnostisering vid onkologiska tillstånd 3213 Metodsal KTC Examination
Obligatoriskt
Sofie Jakobsson OBS halva gruppen se Canvas för mer info. 016 4,75
12:00 - 14:00 3310 KTC Egen övning Filippa 2,00
13:00 - 16:15 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Carl Larsson
Viktor Borg
Grundläggande undersökning Halvklass2
Skuldra/armbåge/hand

Halvklass1
Höft/knä
035 3,25
16:00 - 2023-12-05 07:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,75
Tis2023-12-05 08:00 - 15:45 OM8510, Medicinsk bedömning och diagnostisering vid kirurgiska tillstånd 3214 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Examination
Obligatoriskt
Anna Paganini 016 7,75
08:00 - 10:00 3311 KTC Egen övning 2,00
08:15 - 16:30 ARB222, Arbetsterapi fortsättningskurs I - Den arbetsterapeutiska processen 3118, Skapandesal KTC
4202 ALC, Hus 4, HVB
Workshop Lena Bergqvist
Carina Skymne
Uppgift 21 och Uppgift 22 08.30-16.30
Uppgift 21 -Datainsamling ur ett aktivitetsperspektiv, del 2. Samling i sal 4202.
Grupp 1-5

Uppgift 22 - Etik i arbetsterapeutisk yrkesutövning
Eget arbete individuellt för grupp 6-10
030 8,25
08:30 - 12:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Carl Larsson
Viktor Borg
Patientmöte 2/egen träning Halvklass2
Armbåge/hand

Halvklass1
Knä/fot
035 3,50
08:30 - 10:30 3310 KTC Egen övning Kadosh 2,00
09:00 - 11:00 3312 KTC Egen övning TJ 2,00
10:00 - 12:00 3311 KTC Egen övning 2,00
10:15 - 15:00 OM8310, Medicinsk bedömning och diagnostisering vid onkologiska tillstånd 3213 Metodsal KTC Examination
Obligatoriskt
Sofie Jakobsson OBS halva gruppen se Canvas för mer info. 016 4,75
11:00 - 13:00 3310 KTC Egen övning Kadosh 2,00
11:00 - 12:00 3312 KTC Egen övning TJ 1,00
12:00 - 13:15 3313 KTC Egen övning TJ 1,25
13:00 - 17:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Konsultation
Obligatoriskt
Denislava Mintcheva Se separat schema för avdelningsplacering på Canvas, modul G 035 4,00
13:15 - 15:00 3313 KTC Egen övning TJ 1,75
14:00 - 16:00 3310 KTC Egen övning Kadosh 2,00
16:00 - 2023-12-06 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Ons2023-12-06 08:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Konsultation
Obligatoriskt
Denislava Mintcheva Se separat schema för avdelningsplacering på Canvas, modul G 035 4,00
08:00 - 12:00 OMI120, Avancerad bedömning, beslutsfattande och omvårdnadsåtgärder inom intensivvård 3309 HLR KTC A-HLR Vuxen
Uppsamling
Roman Desta Lindgren Obligatorisk arbetsklädsel.
Uppsamlingstillfälle
Obligatoriskt om student ej kan uppvisa giltigt intyg på genomförd A-HLR utbildning inom 6 månader från kursstart.
006 4,00
08:30 - 12:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Carl Larsson
Viktor Borg
Grundläggande undersökning Halvklass2
Armbåge/hand/nacke

Halvklass1
Knä/fot/rygg
035 3,50
13:00 - 16:00 FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3 3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning Emilia Weisbjerg Egenträning 030 3,00
13:00 - 15:00 3312 KTC Egen övning Art 2,00
13:15 - 16:00 LO2171, Logopedi fördjupning Profession VII 3119 Röntgen KTC
3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3221, Hus 3, HVB
Obligatoriskt
Workshop
Obligatorisk arbetsklädsel
Workshop tillsammans med läkarstudenter

Logopeder/läkarstudenter Grupp 2

Samling kl 13:00 i sal 3221, HUs 3, HVB.
OBS! Logopedstudenterna kommer 14:15.
050 2,75
14:15 - 15:45 3314 KTC Egen övning 1,50
16:00 - 2023-12-07 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Tors2023-12-07 08:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Konsultation
Obligatoriskt
Denislava Mintcheva Se separat schema för avdelningsplacering på Canvas, modul G 035 4,00
08:00 - 16:00 3310 KTC
3313 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:00 - 13:00 3311 KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 5,00
08:30 - 12:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Viktor Borg
Praktisk Dugga/egen träning Halvklass 1+2
Dugga 0830-10

Efter 10 fortsatt egen vald repetition med lärare
035 3,50
08:30 - 12:30 FYS312, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i Öppenvård 2
FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
015 4,00 Behöver ktc-salar
12:00 - 12:45 3130, Metodsal KTC Möte Maida Ejupovic 010 0,75
12:30 - 16:00 3321 KTC Ej bokningsbar tid 000 3,50
13:00 - 16:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning 035 3,00
13:00 - 17:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Konsultation
Obligatoriskt
Denislava Mintcheva Se separat schema för avdelningsplacering på Canvas, modul G 035 4,00
13:00 - 16:00 3306 Hemmiljö KTC
3311 KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
OSCE Anneli Ringblom
Benitha Löwencrona-Smith
Erik Norrman
Erika Andersson
Eva-Marie Sehlstedt
Ewa Gadd
Frida Gillberg
Gunilla Vilén
Henrik Kling
Lennart Boman
Nabi Fattahi
Sonia Sunny
Stina de Frumerie
006 3,00
13:15 - 15:15 LPG002, Basvetenskap och tidig yrkeskontakt 2 2037: B6
2038: B5
2418: F8
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Ven- & kappillärprovstagning
Thomas Flodin resttillfälle 018 2,00
13:30 - 16:30 FYS312, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i Öppenvård 2
FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Examination
Obligatoriskt
015 3,00
16:00 - 2023-12-08 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Fre2023-12-08 08:00 - 10:00 RA4020, Radiografi - Diagnostiska undersökningar I 3119 Röntgen KTC Färdighetsträning Ivan Jelisic
Mirjana Kustrimovic
Obligatorisk arbetsklädsel
Igentagningstillfälle undersökningsmetodik
040 2,00
08:00 - 17:00 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Drift/underhåll Platzer 001 9,00
08:00 - 16:00 3310 KTC
3313 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:30 - 12:30 FYS312, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i Öppenvård 2
FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Examination
Obligatoriskt
015 4,00
09:00 - 12:00 3306 Hemmiljö KTC
3311 KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
OSCE Anneli Ringblom
Erik Norrman
Erika Andersson
Eva-Marie Sehlstedt
Ewa Gadd
Frida Gillberg
Gunilla Vilén
Henrik Kling
Lennart Boman
Nabi Fattahi
Stina de Frumerie
006 3,00
13:00 - 16:00 LO1134, Logopedi III 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Färdighetsträning Lisa Tuomi Laboration klinisk sväljbedömning och oralmotorisk - sensorisk undersökning 030 3,00
13:00 - 16:00 3306 Hemmiljö KTC
3311 KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
OSCE Anastasia Silverglow
Anneli Ringblom
Benitha Löwencrona-Smith
Erik Norrman
Erika Andersson
Eva-Marie Sehlstedt
Ewa Gadd
Frida Gillberg
Gunilla Vilén
Henrik Kling
Lennart Boman
Nabi Fattahi
Sonia Sunny
Stina de Frumerie
006 3,00
13:30 - 16:30 FYS312, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i Öppenvård 2
FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Examination
Obligatoriskt
015 3,00
16:00 - 2023-12-10 23:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 55,75
 Längd 294,00 Längd 294,00
v 50, 2023 
Mån2023-12-11 00:00 - 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:30 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl
Nikolas Alektoridis, Susanne Beischer
Färdighetsträning nedre extremitet. Gruppindelning och tider finns på Canvas). 040 7,50
08:30 - 12:00 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp A:1 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
08:30 - 12:00 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I Grupp 1
Grupp 2
Grupp 5
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Träning inför examination Benitha Löwencrona-Smith
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel

Lärarledd träning
015 3,50
13:00 - 16:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 1
LPG003 grupp 2
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Ewa Gadd
Lennart Boman
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 16:30 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp A:2 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
13:00 - 16:30 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I Grupp 3
Grupp 4
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Träning inför examination Sonia Sunny
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel

Lärarledd träning
015 3,50
16:00 - 2023-12-12 07:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,75
16:15 - 17:30 3130, Metodsal KTC Möte Naman Limani yoga 020 1,25
Tis2023-12-12 08:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3121Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
08:00 - 11:30 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I 3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Klinisk träning Benitha Löwencrona-Smith
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel

Egenträning
015 3,50
08:00 - 16:00 3310 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:30 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl
Nikolas Alektoridis, Susanne Beischer
Färdighetsträning nedre extremitet. Gruppindelning och tider finns på Canvas). 040 7,50
08:30 - 12:00 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp C:1 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Erik Norrman Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
09:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 3
LPG003 grupp 4
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
11:30 - 12:30 3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 1,00
12:30 - 16:00 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I 3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Klinisk träning Benitha Löwencrona-Smith
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
Egenträning
015 3,50
13:00 - 16:00 FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3 3122 Metodsal KTC Examination
Obligatoriskt
Jannis Makropulos Seminarium professionellt förhållningssätt. Övrig tid eget arbete med projektplan. 040 3,00
13:00 - 16:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 5
LPG003 grupp 6
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Ewa Gadd
Lennart Boman
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 17:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3121Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
13:00 - 16:30 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp C:2 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Erik Norrman Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
16:00 - 2023-12-13 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Ons2023-12-13 08:00 - 16:00 FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3 3122 Metodsal KTC Färdighetsträning Extra dag för ev ex 010 8,00
08:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
08:00 - 16:30 3310 KTC
3311 KTC
3313 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,50
08:00 - 08:30 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 0,50
08:30 - 11:50 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp A:1
Grupp A:2
3306 Hemmiljö KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Examination
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Elin Ol-Mårs
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 003 3,33
09:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 7
LPG003 grupp 8
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
12:00 - 13:00 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 1,00
13:00 - 16:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 10
LPG003 grupp 9
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 17:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
13:00 - 16:20 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp B:1
Grupp B:2
3306 Hemmiljö KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Examination
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Elin Ol-Mårs
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 003 3,33
14:15 - 17:00 LO2171, Logopedi fördjupning Profession VII 3119 Röntgen KTC
3121Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
3221, Hus 3, HVB
Obligatoriskt
Workshop
Obligatorisk arbetsklädsel
Workshop tillsammans med läkarstudenter

Logopeder/läkarstudenter Grupp 1

Samling kl 13:00 i sal 3221, HUs 3, HVB
OBS! Logopedstudenterna samlas 14:15
050 2,75
16:30 - 2023-12-14 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,50
Tors2023-12-14 08:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3125 Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
08:00 - 12:00 3310 KTC
3311 KTC
3313 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 4,00
08:00 - 08:30 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 0,50
08:15 - 16:30 ARB222, Arbetsterapi fortsättningskurs I - Den arbetsterapeutiska processen 3118, Skapandesal KTC Seminarium 020 8,25
08:15 - 12:00 FYS114, Fysiologi 3121Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning
Obligatoriskt
A-grupp. Färdighetsträning mätning av cirkulatoriska parametrar
MB och MA
045 3,75
08:30 - 11:50 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp C:1
Grupp C:2
3306 Hemmiljö KTC
3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Examination
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Benitha Löwencrona-Smith
Erik Norrman
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 003 3,33
09:00 - 12:00 FYS114, Fysiologi 3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Gunilla Vilén B-grupp HLR 030 3,00
09:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 11
LPG003 grupp 12
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
12:00 - 13:00 3130, Metodsal KTC Förberedelse Therese Vilhelmsson 001 1,00
12:00 - 14:00 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 2,00
13:00 - 16:45 FYS114, Fysiologi 3121Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning
Obligatoriskt
B-grupp, Färdighetsträning mätning av cirkulatoriska parametrar
MB och MA
045 3,75
13:00 - 16:00 FYS114, Fysiologi 3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Gunilla Vilén A-Grupp HLR 030 3,00
13:00 - 16:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 13
LPG003 grupp 14
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 17:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3125 Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
16:00 - 2023-12-15 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Fre2023-12-15 08:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
08:15 - 12:00 ARB111, Arbetsterapi grundkurs I - Aktivitet och vardagsliv 3118, Skapandesal KTC Examination
Seminarium
Kristin Lork 8.30-12.00 muntlig gruppexamination i halvklass,
se vidare Canvas
030 3,75
08:15 - 12:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Examination Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Carl Larsson
Eva Holmgren
Viktor Borg
Examination av grundläggande undersökning inom Fysioterapi i mindre grupper under ca 90 min.
Examination sker enligt särskilt schema som publiceras ca en vecka innan examinationen.
025 3,75
08:30 - 12:00 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp B:1 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Jesper Englund Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
09:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 15
LPG003 grupp 16
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
12:00 - 13:00 ARB111, Arbetsterapi grundkurs I - Aktivitet och vardagsliv 3118, Skapandesal KTC Utvärdering Kristin Lork, Git Lidman 12.00-12.45 muntlig kursvärdering för alla 030 1,00
13:00 - 16:15 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Examination Arvid Henriksson
Birgitta Nyberg
Carl Larsson
Eva Holmgren
Viktor Borg
Examination av grundläggande undersökning inom fysioterapi i mindre grupper under ca 90 min på en av dagarna.
Examination sker enligt särskilt schema som publiceras ca en vecka innan examinationen.
025 3,25
13:00 - 16:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 KTC LPG003 grupp 17
LPG003 grupp 18
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
PVK
Anna Nerman
Ewa Gadd
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 17:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Klinisk träning Konsultationskunskap
Se särskilt schema i Canvas, modul G
Obligatorisk arbetsklädsel
070 4,00
13:00 - 16:30 OM4390, Klinisk omvårdnad Grupp B:2 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Jesper Englund Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
16:00 - 2023-12-17 23:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 55,75
 Längd 321,00 Längd 321,00
v 51, 2023 
Mån2023-12-18 08:30 - 12:00 OM4390, Klinisk omvårdnad 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Jesper Englund Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
Extra grupp ABC
008 3,50
08:30 - 11:45 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I 3130, Metodsal KTC
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
3221, Hus 3, HVB
Examination
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Erik Norrman
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 018 3,25
08:30 - 12:00 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II KTC Grupp 1
Grupp 2
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Enteral sond-sug och O2-beh.
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Sonia Sunny
Obligtorisk abetsklädsel 016 3,50
10:00 - 18:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
Obligatorisk arbetsklädsel
Se separat schema i Canvas, Modul G
040 8,00
13:00 - 16:30 OM4390, Klinisk omvårdnad 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Jesper Englund Obligatorisk arbetsklädsel

Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
13:00 - 16:30 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I 3130, Metodsal KTC
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
3221, Hus 3, HVB
Examination
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Erik Norrman
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 018 3,50
13:00 - 16:30 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II KTC Grupp 3
Grupp 4
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Enteral sond-sug och O2-beh.
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Sonia Sunny
Obligtorisk abetsklädsel 016 3,50
18:00 - 00:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 6,00
Tis2023-12-19 08:30 - 12:00 OM4390, Klinisk omvårdnad 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
S-HLR barn
Erik Norrman Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
Extra grupp DEF
008 3,50
08:30 - 12:00 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II Grupp 1 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Jesper Englund Obligatorisk arbetskädsel
Webbtest S-HLR vuxen medtages
008 3,50
10:00 - 18:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
Obligatorisk arbetsklädsel
Se separat schema i Canvas, Modul G
040 8,00
13:00 - 16:30 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II Grupp 2 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Jesper Englund Obligatorisk arbetskädsel
Webbtest S-HLR vuxen medtages
008 3,50
15:30 - 16:15 3130, Metodsal KTC Egen övning Helena Dahlberg Feldenkrais 010 0,75
18:00 - 00:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 6,00
Ons2023-12-20 08:30 - 12:00 FYS114, Fysiologi 3121Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning
Obligatoriskt
B-grupp. Färdighetsträning, mätning av respiratoriska/cirkulatoriska parametrar.
ÅC, MB
060 3,50
08:30 - 11:50 OM4390, Klinisk omvårdnad 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Benitha Löwencrona-Smith
Ewa Gadd
Frida Gillberg
Obligatorisk arbetsklädsel
Omexamination 1
003 3,33
10:00 - 18:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
Obligatorisk arbetsklädsel
Se separat schema i Canvas, Modul G
040 8,00
13:00 - 16:15 FYS114, Fysiologi 3121Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning
Obligatoriskt
A-grupp. Färdighetsträning, mätning av respiratoriska/cirkulatoriska parametrar.
ÅC, MB
060 3,25
13:00 - 16:20 OM4390, Klinisk omvårdnad 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Benitha Löwencrona-Smith
Ewa Gadd
Frida Gillberg
Obligatorisk arbetsklädsel
Omexamination 1
003 3,33
18:00 - 00:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 6,00
Tors2023-12-21 08:30 - 12:00 ARB331, Arbetsterapeuten som ledare och entreprenör 3220 Operationssal KTC
3309 HLR KTC
Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén
Jesper Englund
Obligatorisk arbetsklädsel
Grupp 1 och 2
016 3,50
08:30 - 11:50 OM4390, Klinisk omvårdnad 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Benitha Löwencrona-Smith
Erik Norrman
Obligatorisk arbetsklädsel
Omexamination 1
003 3,33
12:00 - 12:45 3130, Metodsal KTC Möte Maida Ejupovic 010 0,75
13:00 - 16:30 ARB331, Arbetsterapeuten som ledare och entreprenör 3220 Operationssal KTC
3309 HLR KTC
Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén
Jesper Englund
Obligatorisk arbetsklädsel
Grupp 3 och 4
016 3,50
13:00 - 16:20 OM4390, Klinisk omvårdnad 3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Benitha Löwencrona-Smith
Erik Norrman
Obligatorisk arbetsklädsel
Omexamination 1
003 3,33
16:00 - 00:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
Fre2023-12-22 08:30 - 12:00 ARB331, Arbetsterapeuten som ledare och entreprenör 3220 Operationssal KTC
3309 HLR KTC
Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén
Jesper Englund
Obligatorisk arbetsklädsel
Grupp 5 och 6
016 3,50
13:00 - 16:30 ARB331, Arbetsterapeuten som ledare och entreprenör 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Jesper Englund Obligatorisk arbetsklädsel
Grupp 7
008 3,50
16:00 - 00:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
Sön2023-12-24 00:00 - 00:00 Julafton 24,00
 Längd 148,83 Längd 148,83
v 52, 2023 
Mån2023-12-25 00:00 - 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
00:00 - 00:00 Juldagen 24,00
08:00 - 2023-12-26 07:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 23,75
Tis2023-12-26 00:00 - 00:00 Annandag jul 24,00
07:45 - 2023-12-27 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 24,25
Ons2023-12-27 16:00 - 2023-12-28 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Tors2023-12-28 16:00 - 2023-12-29 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Fre2023-12-29 16:00 - 2023-12-31 23:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 55,75
Sön2023-12-31 00:00 - 00:00 Nyårsafton 24,00
 Längd 215,75 Längd 215,75
v 1, 2024 
Mån2024-01-01 00:00 - 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
00:00 - 00:00 Nyårsdagen 24,00
08:00 - 2024-01-02 07:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 23,75
Tis2024-01-02 16:00 - 2024-01-03 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Ons2024-01-03 08:30 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3121Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3130, Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl
Eva Holmgren
Färdighetsträning övre extremitet. 040 7,50
08:30 - 12:00 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II Grupp 3 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetskädsel
Webbtest S-HLR vuxen medtages
008 3,50
09:00 - 12:00 LO1134, Logopedi III 3220 Operationssal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Roman Desta Lindgren Grupp B 015 3,00
13:00 - 16:30 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II Grupp 4 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetskädsel
Webbtest S-HLR vuxen medtages
008 3,50
16:00 - 2024-01-04 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Tors2024-01-04 08:00 - 10:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 3
Grupp 4
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Infusion och injektion
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Lennart Boman
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 2,00
09:00 - 12:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 1
Grupp 2
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
10:15 - 12:15 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 5
Grupp 6
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Infusion och injektion
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Lennart Boman
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 2,00
13:00 - 16:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 3
Grupp 4
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:15 - 15:15 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 1
Grupp 2
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Infusion och injektion
Obligatoriskt
Lennart Boman Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 2,00
16:00 - 2024-01-05 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Fre2024-01-05 16:00 - 2024-01-07 23:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 55,75
Lör2024-01-06 00:00 - 00:00 Trettondedag jul 24,00
 Längd 213,00 Längd 213,00
v 2, 2024 
Mån2024-01-08 00:00 - 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:00 - 10:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 7
Grupp 8
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Infusion och injektion
Obligatoriskt
Erik Norrman
Lennart Boman
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 2,00
09:00 - 12:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 5
Grupp 6
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
09:00 - 12:00 3130, Metodsal KTC HLR
Undervisning
Gunilla Vilén Igentagningstillfälle för Vuxen HLR ABCDE 030 3,00
10:15 - 12:15 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 10
Grupp 9
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
Infusion och injektion
Obligatoriskt
Erik Norrman
Lennart Boman
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 2,00
13:00 - 16:00 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC Omexamination Eva Holmgren 006 3,00
13:00 - 16:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 7
Grupp 8
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Frida Gillberg
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
16:00 - 2024-01-09 07:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,75
Tis2024-01-09 08:00 - 10:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 11 3216 Metodsal KTC Infusion och injektion
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith Obligatorisk arbetsklädsel 020 2,00
08:00 - 10:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering 3215 Metodsal KTC Infusion och injektion
Obligatoriskt
Lennart Boman Obs. Detta är igentagningstillfälle för dem som varit sjuka på sitt ordinarie tillfälle.
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 2,00
08:30 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3121Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl
Henrik Olsson, Nikolas Alektoridis
Färdighetsträning nacke 040 7,50
08:30 - 11:50 OM4390, Klinisk omvårdnad 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Sonia Sunny
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
Omexamination 2
002 3,33
08:30 - 12:00 3309 HLR KTC HLR
Undervisning
Jesper Englund 008 3,50
09:00 - 12:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 10
Grupp 9
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Erik Norrman
Frida Gillberg
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
12:00 - 13:00 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Ej bokningsbar tid 000 1,00
13:00 - 16:20 OM4390, Klinisk omvårdnad 3312 KTC
3314 KTC
3315 KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Benitha Löwencrona-Smith
Sonia Sunny
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel
Omexamination 2
002 3,33
13:00 - 16:30 3309 HLR KTC HLR
Undervisning
Jesper Englund 008 3,50
16:30 - 2024-01-10 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,50
Ons2024-01-10 08:30 - 12:00 LPG004, Basvetenskap och klinisk introduktion 2 KTC 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén Obligtorisk arbetsklädsel
Igentagningstillfälle

Webbintyg för S-HLR vuxen metages
008 3,50
09:00 - 12:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering Grupp 11 3213 Metodsal KTC Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Erik Norrman Obligatoriskarbetsklädsel 020 3,00
09:00 - 12:00 OM6220, Farmakologi och läkemedelshantering 3214 Metodsal KTC Obligatoriskt
Sc och Im injektioner
Frida Gillberg Obs. Detta är igentagningstillfälle för dem som varit sjuka på sitt ordinarie tillfälle.
Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 16:00 FYS212, Fysioterapi - fortsättningskurs I 3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
Examination Anna-Lena Lagerkvist
Paula Johansson Tunås
Omexamination 010 3,00
13:00 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3121Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl Färdighetsträning/Repetition
(Möjlighet till egen träning)
040 3,00
13:00 - 16:30 LPG004, Basvetenskap och klinisk introduktion 2 KTC 3309 HLR KTC Obligatoriskt
S-HLR vuxen
Gunilla Vilén Obligtorisk arbetsklädsel
Igentagningstillfälle

Webbintyg för S-HLR vuxen metages
008 3,50
13:00 - 16:00 3213 Metodsal KTC Möte Stina de Frumerie Lärarlagsmöte KTC 010 3,00
16:00 - 2024-01-11 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Tors2024-01-11 08:00 - 12:00 KUL003, Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik II 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
OSCE obligatorisk arbetsklädsel 020 4,00
08:30 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl Färdighetsträning/repetition.
(Lärare/amanuens tillgänglig under delar av dagen)
040 7,50
08:30 - 12:00 OM3205, Barnsjukvård Grupp 1 3213 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
Klinisk träning
Obligatoriskt
Anette Johansson
Carina Tukukino
Matilda Zachrisson
Demonstration genom Drama 020 3,50
08:30 - 12:00 OM4390, Klinisk omvårdnad 3220 Operationssal KTC S-HLR barn
Uppsamling
Roman Desta Lindgren Obligatorisk arbetsklädsel
Webbintyg för S-HLR barn medtages
008 3,50
12:00 - 13:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 1,00
13:00 - 16:45 KUL003, Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik II 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
OSCE obligatorisk arbetsklädsel 020 3,75
13:00 - 16:30 3220 Operationssal KTC HLR
Undervisning
Roman Desta Lindgren 008 3,50
13:15 - 16:30 OM3205, Barnsjukvård 3213 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
Klinisk träning
Obligatoriskt
Anette Johansson
Carina Tukukino
Matilda Zachrisson
Demonstration genom Drama 020 3,25
16:45 - 2024-01-12 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,25
Fre2024-01-12 08:00 - 12:00 KUL003, Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik II 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
OSCE obligatorisk arbetsklädsel 020 4,00
08:30 - 16:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Svahn Ekdahl Färdighetsträning/repetition
(Lärare/amanuens tillgänglig under delar av dagen)
040 7,50
08:30 - 12:00 RA4061, Symtom och tecken på ohälsa II KTC 3213 Metodsal KTC Enteral sond-sug och O2-beh. Sonia Sunny Igentagningstillfälle enteral sond sug och O2 behandling, för dem som varit sjuka. 010 3,50
08:30 - 12:00 3220 Operationssal KTC HLR
Undervisning
Erik Norrman 008 3,50
12:00 - 13:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 1,00
13:00 - 16:45 KUL003, Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik II 3306 Hemmiljö KTC
3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Examination
Obligatoriskt
OSCE obligatorisk arbetsklädsel 020 3,75
16:45 - 2024-01-14 23:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 55,00
 Längd 245,92 Längd 245,92
v 3, 2024 
Mån2024-01-15 00:00 - 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:00 - 10:00 RA4020, Radiografi - Diagnostiska undersökningar I 3119 Röntgen KTC Färdighetsträning Ivan Jelisic
Hampus Hansson
Obligatorisk arbetsklädsel
Igentagningstillfälle undersökningsmetodik
040 2,00
08:30 - 12:00 BMA014, Basal- och klinisk laboratorievetenskap
RFA100, Klinisk radiofysik
KTC BMA014 Grupp 4
BMA014 Grupp 5
BMA014 Grupp 6
3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Gunilla Vilén 030 3,50
09:00 - 16:45 FYS313, Fysioterapi fortsättningskurs III, Verksamhetsförlagd utbildning 3 3125 Metodsal KTC Omexamination Emilia Weisbjerg 010 7,75
16:00 - 2024-01-16 07:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,75
Tis2024-01-16 08:15 - 12:00 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3215 Metodsal KTC Sår- och kompressionsbeh. Sonia Sunny Obligatorisk arbetsklädsel

2 grupper
008 3,75
08:30 - 17:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3125 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Examination Annika Svahn Ekdahl Examination enligt separat schema som läggs ut på Canvas 015 8,50
08:30 - 16:00 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3306 Hemmiljö KTC Föreläsning
Obligatoriskt
Nära vård kussk 008 7,50
09:00 - 12:00 DIP140, Humanfysiologi med anatomi Grupp A1
Grupp B1
Grupp C1
Grupp D1
Grupp E1
3118, Skapandesal KTC
3119 Röntgen KTC
3216 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Anatomiundervisning Cecilia Engdahl
Malin Hagberg Thulin
030 3,00
09:00 - 12:00 LPG003, Basvetenskap och klinisk introduktion 1 3213 Metodsal KTC Obligatoriskt
PVK
Ewa Gadd Obligatorisk arbetsklädsel
OBS!
Webbövning måste vara godkänd innan KTC-lektion
020 3,00
13:00 - 16:00 DIP140, Humanfysiologi med anatomi Grupp A2
Grupp B2
Grupp C2
Grupp D2
Grupp E2
3118, Skapandesal KTC
3119 Röntgen KTC
3216 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Anatomiundervisning Cecilia Engdahl
Malin Hagberg Thulin
030 3,00
13:00 - 16:45 OM4400, Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer KTC Grupp A:5
Grupp A:6
3219 Metodsal KTC Obligatoriskt
Simulering
Erik Norrman
Jenny Milton
Obligatorisk arbetsklädsel 008 3,75
13:00 - 16:45 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3215 Metodsal KTC Sår- och kompressionsbeh. Sonia Sunny Obligatorisk arbetsklädsel

2 grupper
008 3,75
16:00 - 2024-01-17 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Ons2024-01-17 08:00 - 13:45 FYS116, Fysioterapi - grundkurs. Rörelsesystemet 1 3121Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
Omexamination Eva Holmgren 006 5,75
08:00 - 11:45 OM4400, Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer KTC Grupp A:7
Grupp A:8
3219 Metodsal KTC Obligatoriskt
Simulering
Erik Norrman
Jenny Milton
Obligatorisk arbetsklädsel 008 3,75
08:00 - 09:45 RA4070, Radiografi - diagnostiska undersökningar III Grupp 1 3119 Röntgen KTC
3122 Metodsal KTC
Klinisk träning Ivan Jelisic Bedside lungröntgen
Obligatorisk arbetsklädsel
010 1,75
08:15 - 12:00 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3215 Metodsal KTC Sår- och kompressionsbeh. Benitha Löwencrona-Smith Obligatorisk arbetsklädsel

2 grupper
008 3,75
08:30 - 17:00 FYS214, Fysioterapi - fortsättningskurs III, Fysioterapi i öppenvård 1 3125 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Examination Annika Svahn Ekdahl Examination enligt separat schema som läggs ut på Canvas 015 8,50
08:30 - 16:00 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3306 Hemmiljö KTC Föreläsning
Obligatoriskt
Nära vård kussk 008 7,50
10:00 - 11:45 RA4070, Radiografi - diagnostiska undersökningar III Grupp 2 3119 Röntgen KTC
3122 Metodsal KTC
Klinisk träning Ivan Jelisic Bedside lungröntgen
Obligatorisk arbetsklädsel
010 1,75
13:00 - 16:45 OM4400, Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer KTC Grupp B:7
Grupp B:8
3219 Metodsal KTC Obligatoriskt
Simulering
Erik Norrman
Jenny Milton
Obligatorisk arbetsklädsel 008 3,75
13:00 - 16:45 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3215 Metodsal KTC Sår- och kompressionsbeh. Sonia Sunny Obligatorisk arbetsklädsel

2 grupper
008 3,75
13:00 - 14:45 RA4070, Radiografi - diagnostiska undersökningar III Grupp 3 3119 Röntgen KTC
3122 Metodsal KTC
Klinisk träning Ivan Jelisic Bedside lungröntgen
Obligatorisk arbetsklädsel
010 1,75
13:00 - 16:00 BMA014, Basal- och klinisk laboratorievetenskap
RFA100, Klinisk radiofysik
KTC BMA014 Grupp 4
BMA014 Grupp 5
BMA014 Grupp 6
3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Gunilla Vilén 030 3,00
15:00 - 16:45 RA4070, Radiografi - diagnostiska undersökningar III Grupp 4 3119 Röntgen KTC
3122 Metodsal KTC
Klinisk träning Ivan Jelisic Bedside lungröntgen
Obligatorisk arbetsklädsel
010 1,75
16:00 - 2024-01-18 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Tors2024-01-18 08:00 - 12:00 LÄA081, Kirurgi 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
3221, Hus 3, HVB
4204, Hus 4, HVB
4206, Hus 4, HVB
Färdighetsträning
Obligatoriskt
Ta med bussaronger
Suturering sal 3221, 4204
Kateterisering sal 3213,3214,3215,3216
Steriltvätt 3219+3220
Bukpalp sal 3121,3125,3127,3129
150 4,00
08:30 - 11:30 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I 3311 KTC
3312 KTC
3314 KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Frida Gillberg
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 012 3,00
08:30 - 16:00 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3306 Hemmiljö KTC Föreläsning
Obligatoriskt
Nära vård kussk 008 7,50
09:00 - 12:00 BMA014, Basal- och klinisk laboratorievetenskap KTC BMA014 Grupp 7
BMA014 Grupp 8
BMA014 Grupp 9
3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Roman Desta Lindgren 025 3,00
13:00 - 17:00 LÄA081, Kirurgi 3121Metodsal KTC
3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
3221, Hus 3, HVB
4204, Hus 4, HVB
Färdighetsträning
Obligatoriskt
Ta med bussaronger
Suturering sal 3221, 4204
Kateterisering sal 3213,3214,3215,3216
Steriltvätt 3219+3220
Bukpalp sal 3121,3125,3127,3129
150 4,00
13:00 - 16:30 OMK230, Omvårdnad vid hälsa och ohälsa I 3311 KTC
3312 KTC
3314 KTC
Obligatoriskt
Omexamination
Agnes Zetterman
Frida Gillberg
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 012 3,50
16:30 - 2024-01-19 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 15,50
Fre2024-01-19 08:00 - 09:30 OM6200, Mikrobiologi Grupp 1
Grupp 2
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Jon Edqvist
Monica Kelvered
Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
08:30 - 16:30 ARB231, Aktivitet som mål och medel i förändringsprocesser- Arbetsterapi för personer med aktivitetsproblematik 3118, Skapandesal KTC
3216 Metodsal KTC
3306 Hemmiljö KTC
Workshop Git Lidman
Lena Bergqvist
obligatorisk arbetsklädsel 045 8,00
09:00 - 12:00 BMA014, Basal- och klinisk laboratorievetenskap KTC BMA014 Grupp 1
BMA014 Grupp 2
BMA014 Grupp 3
3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Erik Norrman 025 3,00
09:30 - 11:00 OM6200, Mikrobiologi Grupp 3
Grupp 4
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Jon Edqvist
Monica Kelvered
Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
11:00 - 12:30 OM6200, Mikrobiologi Grupp 5
Grupp 6
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Jon Edqvist
Monica Kelvered
Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
13:00 - 16:30 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 1
Grupp 2
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
13:15 - 15:00 OM4280, Omvårdnadens teori och praktik Grupp 2b
Grupp 3
Grupp 5
3130, Metodsal KTC Drama
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Emma Forsgren
Helena Dahlberg
TEMA 1: Drama 035 1,75
13:30 - 15:00 OM6200, Mikrobiologi Grupp 7
Grupp 8
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Jon Edqvist
Monica Kelvered
Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
15:00 - 16:30 OM6200, Mikrobiologi Grupp 10
Grupp 9
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Jon Edqvist
Monica Kelvered
Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
16:00 - 2024-01-21 23:45 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 55,75
16:30 - 18:00 OM6200, Mikrobiologi Grupp 11
Grupp 12
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Jon Edqvist
Monica Kelvered
Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
 Längd 273,50 Längd 273,50
v 4, 2024 
Mån2024-01-22 00:00 - 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 8,00
08:00 - 12:00 KUL101, Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik I 3121Metodsal KTC
3122 Metodsal KTC
3215 Metodsal KTC
3216 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Färdighetsträning
Obligatoriskt
Bröstpalp
Kad 3215
Halspalp
Bukpalp
Rektoskopi
Obligatorisk arbetsklädsel
030 4,00
08:00 - 11:45 OM4400, Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer KTC Grupp B:3
Grupp B:4
3219 Metodsal KTC Obligatoriskt
Simulering
Erik Norrman
Jesper Englund
Obligatorisk arbetsklädsel 008 3,75
08:30 - 12:00 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 3
Grupp 4
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
08:30 - 17:00 OMK265, Hälsa och ohälsa inom den primära vården KTC 3306 Hemmiljö KTC
3319 KTC
Obligatoriskt
Workshop
Elin Ol-Mårs
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel

6 grupper
008 8,50
09:15 - 12:00 OM4280, Omvårdnadens teori och praktik Grupp 7
Grupp 8
3130, Metodsal KTC Drama
Obligatoriskt
Benitha Löwencrona-Smith
Emma Forsgren
Helena Dahlberg
TEMA 1: Drama 035 2,75
13:00 - 16:30 FYS111, Fysioterapi - grundkurs. Kropp, rörelse och hälsa 3130, Metodsal KTC Färdighetsträning Anna Altvall
Catarina Engström
Rörelsekvalité Färdighetsträning
13-14:30 Grupp A och B
15-16:30 Grupp C och D
015 3,50 Amelie: Boka om möjligt en till KTC-sal
13:00 - 15:00 FYS213, Fysioterapi - fortsättningskurs II 3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
Färdighetsträning Petra Pohl
Erik Tullin
Patientmöte: bedömning av motorik och tonus 045 2,00
13:00 - 17:00 KUL101, Kompletterande kurs - Klinisk teori och praktik I 3220 Operationssal KTC
3221, Hus 3, HVB
Färdighetsträning
Obligatoriskt
Suturering 3221
Steriltvätt 3220
Obligatorisk arbetsklädsel
030 4,00
13:00 - 16:30 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 5
Grupp 6
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
17:00 - 00:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 7,00
Tis2024-01-23 08:00 - 12:00 LPG006, Klinisk teori och praktik 2 KTC 3309 HLR KTC A-HLR Vuxen
Obligatoriskt
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetsklädsel. Webbintyg för genomförd A-HLR vuxen medtages 006 4,00
08:00 - 11:45 OM4400, Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer KTC Grupp B:1
Grupp B:2
3219 Metodsal KTC Obligatoriskt
Simulering
Erik Norrman
Jesper Englund
Obligatorisk arbetsklädsel 008 3,75
08:30 - 12:45 LO1124, Logopedi II
LO2182, Profession VIII
3130, Metodsal KTC Obligatoriskt Marja Öller Darelid Röst och talmetodik tillfälle 1
Grupp 1- 08:30-10:30
Grupp 2- 10:45- 12:45
040 4,25
08:30 - 12:00 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 7
Grupp 8
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
13:00 - 17:00 LPG006, Klinisk teori och praktik 2 KTC 3309 HLR KTC A-HLR Vuxen
Obligatoriskt
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetsklädsel. Webbintyg för genomförd A-HLR vuxen medtages 006 4,00
13:00 - 16:30 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 10
Grupp 9
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
13:00 - 16:45 OM4400, Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer KTC Grupp B:5
Grupp B:6
3219 Metodsal KTC Obligatoriskt
Simulering
Erik Norrman
Frida Gillberg
Obligatorisk arbetsklädsel 008 3,75
16:00 - 2024-01-24 08:00 3310 KTC
3311 KTC
3312 KTC
3313 KTC
3314 KTC
3315 KTC
3319 KTC
3320 KTC
3321 KTC
Ej bokningsbar tid 000 16,00
Ons2024-01-24 08:00 - 12:00 LPG006, Klinisk teori och praktik 2 KTC 3309 HLR KTC A-HLR Vuxen
Obligatoriskt
Jesper Englund Obligatorisk arbetsklädsel. Webbintyg för genomförd A-HLR vuxen medtages 006 4,00
08:00 - 09:30 OM6200, Mikrobiologi Grupp 13
Grupp 14
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Monica Kelvered Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
08:30 - 16:30 FYS213, Fysioterapi - fortsättningskurs II 3125 Metodsal KTC
3127 Metodsal KTC
3129 Metodsal KTC
Färdighetsträning Annika Linder Carl Larsson Petra Pohl Motorisk träning I
8.30- 12.00 AI 3125, AII 3129 (3127 extrasal)
13.00-16.30 BI 3125, BII 3129 (3127 extrasal)

Andra gruppen: Eget arbete förberedelse inför 25/1
045 8,00 Kompendium Fysioterapeutisk behandling neurosjukvård
Se filmer
Träna själva
Se Canvas
08:30 - 12:00 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 11
Grupp 12
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Agnes Zetterman
Sonia Sunny
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
09:00 - 12:00 TP1INT, Introduktion till odontologiska studier KTC TDL1 A 3130, Metodsal KTC Obligatoriskt
Vuxen HLR ABCDE
Gunilla Vilén 020 3,00
10:00 - 11:30 OM6200, Mikrobiologi Grupp 15
Grupp 16
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Monica Kelvered Obligatorisk arbetsklädsel 012 1,50
12:30 - 14:00 OM6200, Mikrobiologi Grupp 17
Grupp 18
3219 Metodsal KTC
3220 Operationssal KTC
Aseptiskt förhållningssätt
Obligatoriskt
Monica Kelvered 012 1,50
13:00 - 17:00 LPG006, Klinisk teori och praktik 2 KTC 3309 HLR KTC A-HLR Vuxen
Obligatoriskt
Gunilla Vilén Obligatorisk arbetsklädsel. Webbintyg för genomförd A-HLR vuxen medtages 006 4,00
13:00 - 16:30 OM4260, Omvårdnad som profession och ämne KTC Grupp 13
Grupp 14
3213 Metodsal KTC
3214 Metodsal KTC
Basal omvårdnad 1
Obligatoriskt
Sonia Sunny
Stina de Frumerie
Obligatorisk arbetsklädsel 020 3,50
13:00 - 14:45 OM6540, Anatomi, fysiologi, farmakologi och mikrobiologi Grupp 1 3121Metodsal KTC Obligatoriskt
Puls och bltr
Mirjana Kustrimovic Obligatorisk arbetsklädsel 010