Tid
Grupp, Personalgrupp, Basgrupp, Undergrupp
Lokal, Plats
Undervisningstyp
Person, Extern person
Kommentar
Antal
Längd
v 44, 2023 
Tis2023-10-31 09:00 - 15:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska A2 316 Introduktion John Cunningham
Niklas Segergren
025 6,00
 Längd 6,00 Längd 6,00
v 46, 2023 
Tis2023-11-14 09:00 - 12:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska B2 213, ALC Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
025 3,00
 Längd 3,00 Längd 3,00
v 48, 2023 
Tis2023-11-28 09:00 - 10:30 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska PIL-enhetens studio Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 1.5-timmas pass 28
november.
025 1,50
10:30 - 12:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska PIL-enhetens studio Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 1.5-timmas pass 28
november.
025 1,50
13:00 - 14:30 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska PIL-enhetens studio Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 1.5-timmas pass 28
november.
025 1,50
14:30 - 16:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska PIL-enhetens studio Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 1.5-timmas pass 28
november.
025 1,50
 Längd 6,00 Längd 6,00
v 50, 2023 
Ons2023-12-13 09:15 - 12:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska A2 316 Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
025 2,75
 Längd 2,75 Längd 2,75
v 2, 2024 
Ons2024-01-10 09:00 - 12:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska A2 316 Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 3-timmars pass 10 eller 11 januari. 025 3,00
13:00 - 16:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska A2 316 Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 3-timmars pass 10 eller 11 januari. 025 3,00
Tors2024-01-11 09:00 - 12:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska A2 316 Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 3-timmars pass 10 eller 11 januari. 025 3,00
13:00 - 16:00 Introduktion till högskolepedagogik Campus 3 - Svenska A2 316 Seminarium John Cunningham
Niklas Segergren
Varje deltagare deltar endast vid ett 3-timmars pass 10 eller 11 januari. 025 3,00
Längd 12,00 Längd 12,00
Total längd 29,75 Längd 29,75