Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 43  
Gå till nästa vecka

v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Måndag 21/10 
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, Gruppövning - Oskar på plats för handledning (gr 1-8 är prioriterade kl 8-10, och gr 9-15 kl 10-12)
12:00
08:00
Myren 4.038, Eugenia Andersson, Egen övning
17:00
08:00
Pingvinen 5.043, Camilla Persson, Möte, Sociala medier
09:30
09:00
Quercus 2.067, Tethys 4.066, KGM113, Dokumentation och visualisering, Gunnar Almevik, Föreläsning, 045
16:00
09:00
Alexandria 3.040B, KGM302, Att arbeta i projekt, Henrik Ranby, Föreläsning, 045
17:00
09:00
Stora konferensrummet 5.047, Gustav Bertilsson Uleberg, Personalmöte, Fakultetskansliet APT
10:25
09:40
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Katrin Falk, Möte
11:15
10:00
Nordenskjöld 4.044, Magdalena Wallman, Möte, Ecosystem science group
11:15
10:00
Vatten 2.064, GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv, Hans Linderholm, Föreläsning, Climate change during the last 2000 years: I, 020
12:00
10:00
Berg övn 2.019, GE3000, Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs, Andreas Skriver Hansen, Seminarium, Presentation av fältidé/praktik + diskutera tidigare års rapporter, DIP230:Kvartsklass
12:00
10:00
Pingvinen 5.043, Tanja Thompson, Möte, Kommunikatörsmöte
11:30
10:30
Atlanten 4.077, Matthias Konrad.schmolke, Föreläsning, Examensarbete presentation
12:30
11:00
Kulturvårds Lilla konferensrum 3.071, Möte, Fokusgrupp marknadsföring
13:15
11:45
Nordenskjöld 4.044, Möte, Etikpröv
17:15
12:30
Stora konferensrummet 5.047, Katarina Andersson Rask, Möte, Forskningsberedningen
16:15
12:45
Nordsjön 4.092, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Sofia Thorsson, Seminarium, Thermal comfort, 015, GE3000_Gr2
14:00
13:00
Polygonen 4.041, Nils Wallenberg, Möte
15:00
13:00
Diamanten 3.087, Personalmöte, Personalmöte kulturvård
15:00
13:00
Gislab 4.037, GVG340, Hydrogeologi I, Ezra Haaf, Markus Giese, Michelle Nygren, Datorövning, 020
17:00
13:00
Pingvinen 5.043, Marie Svensson Strandevall, Möte, Avstämning utbildningsfrågor
14:00
13:15
Nordsjön 4.092, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Sofia Thorsson, Seminarium, Thermal comfort, 015, GE3000_Gr1
15:00
14:00
Atlanten 4.077, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Nils Wallenberg, Seminarium, Mean radiant temperature, 025
16:00
15:00
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Martin Wiik Johansson, Möte, T2-dialog
16:15
15:30
Hörsalen 1.030 GVC, Event, SGU
21:00
18:30
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Tisdag 22/10 
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, gruppövning
12:00
08:00
Myren 4.038, Eugenia Andersson, Egen övning
17:00
08:00
Stora konferensrummet 5.047, Gustav Bertilsson Uleberg, Ledningsgrupp, Fakultetsledningen
12:00
08:30
Mittsalen 3.062, KGM302, Att arbeta i projekt, Henrik Ranby, Föreläsning, 045
12:00
09:00
Diamanten 3.087, Möte, kollegiemöte ba, välkomna
12:30
09:00
Quercus 2.067, Tethys 4.066, KGM113, Dokumentation och visualisering, Gunnar Almevik, Föreläsning, 045
16:00
09:00
Atlanten 4.077, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Sofia Thorsson, Föreläsning, Climate sensitive design, 025
12:00
10:00
Mark 2.063, GVG220, Sedimentologi och stratigrafi, Mark Johnson, Föreläsning, 10. Diageneis and intro to field labs (Ch. 7), 025
12:00
10:00
Atlanten 4.077, KBA515, Kulturmiljöplanering, Krister Olsson, Föreläsning, 025
15:00
13:00
Gislab 4.037, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Nils Wallenberg, Datorövning, SOLWEIG, 025
16:00
13:00
Diamanten 3.087, Möte, Stavroula and Eva
15:00
13:15
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Kansliets kök 5.056, Pingvinen 5.043, Stora konferensrummet 5.047, Tanja Thompson, Möte, Dekans ledningsråd
16:30
13:15
Nordenskjöld 4.044, Alexander Walther, Möte
16:00
14:00
Mittsalen 3.062, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Mark Johnson, Föreläsning, Sveriges kvartära historia, GV1410 Delkurs 2
17:00
15:00
Hörsalen 1.030 GVC, KGM222, Arts and Crafts i Sverige, Ulrich Lange, Föreläsning
20:00
18:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Onsdag 23/10 
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, Gruppövning - Oskar på plats för handledning (gr 1-8 är prioriterade kl 8-10, och gr 9-15 kl 10-12)
12:00
08:00
Atlanten 4.077, GVG220, Sedimentologi och stratigrafi, Mark Johnson, Laboration, Lab 4—Sediment genesis lab, 025
16:00
08:00
Pingvinen 5.043, Jessica Selin, Grupparbete, Lärarrekryteringar
16:00
08:00
Myren 4.038, Eugenia Andersson, Egen övning
17:00
08:00
Mark 2.063, L9GE20, Geografi 2 för lärare i årskurs 7-9, LGGE20, Geografi 2 för ämneslärare, Sven Olsson, Examination, Seminarium, 020
11:00
08:30
Diamanten 3.087, Möte, Möte
10:00
09:00
Alexandria 3.040B, KGM113, Dokumentation och visualisering, Gunnar Almevik, Föreläsning
12:00
09:00
Tethys 4.066, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Jakob Heyman, Övning, Övning – geomorfologi, GV1410 Delkurs 2
12:00
09:00
Nordenskjöld 4.044, Sofia Thorsson, Möte
12:15
09:00
Kulturvårds Lilla konferensrum 3.071, Krister Olsson, Möte, Handledning
11:30
10:00
Vatten 2.064, GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv, Hans Linderholm, Föreläsning, Climate change during the last 2000 years: II, 020
12:00
10:00
Mittsalen 3.062, KGM302, Att arbeta i projekt, Henrik Ranby, Föreläsning, 045
12:00
10:00
Stora konferensrummet 5.047, Martina Daller Almander, Möte, SVL och int. koordinatorer, SVL och internationella koordinatorer möte
12:00
10:00
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Kasper Holgers, Möte, Webbråd textarbete
12:00
10:00
Alexandria 3.040B, David Rayner, Möte
13:30
12:30
Stora konferensrummet 5.047, Möte, NatLife kommunikationsteam
15:00
12:45
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Lotta Willerstrand, Möte
14:15
13:00
Vatten 2.064, GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv, Tobias Rütting, Föreläsning, Soil feedbacks on climate, 020
15:00
13:00
Hörsalen 1.030 GVC, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Jakob Heyman, Föreläsning, Glaciala depositionslandformer, GV1410 Delkurs 2
15:00
13:00
Quercus 2.067, Tethys 4.066, KGM113, Dokumentation och visualisering, Gunnar Almevik, Föreläsning, 045
16:00
13:00
Mittsalen 3.062, KGM302, Att arbeta i projekt, Henrik Ranby, Föreläsning, 045
16:00
13:00
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, gruppövning
17:00
13:00
Berg lab 2.014, Ljusgården nedre, David Rayner, Möte
14:30
13:30
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Gustav Bertilsson Uleberg, Möte, Arbetsplatsutveckling
16:00
14:45
Diamanten 3.087, Katarina Saltzman, Seminarium, Högre seminariet i kulturvård
17:00
14:45
Nordenskjöld 4.044, Jakob Heyman, Möte, Programråd ÄLP
16:15
15:00
Hörsalen 1.030 GVC, Möte
17:00
15:00
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Gustav Bertilsson Uleberg, Möte, AV-utrustning
17:00
16:00
Alexandria 3.040B, KGM100, Göteborg - perspektiv på historia och framtid, Krister Olsson, Föreläsning, 035
20:00
18:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torsdag 24/10 
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, gruppövning
12:00
08:00
Mark 2.063, GVG220, Sedimentologi och stratigrafi, Mark Johnson, Laboration, Lab 5—Varve lab, 025
16:00
08:00
Myren 4.038, Eugenia Andersson, Egen övning
17:00
08:00
Pingvinen 5.043, Möte, Avstämning bygg
09:30
08:15
Nordenskjöld 4.044, Robert Björk, Möte, APE-breakfast
10:00
08:30
Stora konferensrummet 5.047, Gabriella Olshammar, Möte, FUB
12:00
09:00
Mittsalen 3.062, KGM302, Att arbeta i projekt, Henrik Ranby, Föreläsning, 045
12:00
10:00
Atlanten 4.077, GE3000, Geografi: Fältkurs och specialisering, fördjupningskurs, Mats Olvmo, Föreläsning, Fältmetodik, 030
12:00
10:00
Hörsalen 1.030 GVC, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Jakob Heyman, Föreläsning, Glaciala erosionsformer, GV1410 Delkurs 2
12:00
10:00
Nordenskjöld 4.044, Matthias Konrad.schmolke, Möte, PC meeting Geo
12:00
10:00
Tethys 4.066, GVN460, Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv, Lorenzo Minola, Övning, Excercises, 020
17:00
10:00
Alexandria 3.040B, KBA515, Kulturmiljöplanering, Krister Olsson, Föreläsning, 025
17:00
10:00
Pingvinen 5.043, Gustav Bertilsson Uleberg, Grupparbete
11:30
10:30
Berg lab 2.014, Ljusgården nedre, David Rayner, Möte
13:30
12:30
Stora konferensrummet 5.047, Martin Wiik Johansson, Möte, Fakultetsstyrelse
16:45
12:30
Nordsjön 4.092, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Sofia Thorsson, Seminarium, Climate sensitive design, 015, GE3000_Gr1
14:00
13:00
Jord 1 2.012, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Dugga, Jordarter – dugga, grupp 1, GV1410 Delkurs 2
14:00
13:00
Hörsalen 1.030 GVC, Tanja Thompson, Seminarium
14:30
13:00
Mittsalen 3.062, KGM302, Att arbeta i projekt, Henrik Ranby, Föreläsning, 045
15:00
13:00
Smörjgropen 1.032, Tanja Thompson, Seminarium
15:30
13:00
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, gruppövning
17:00
13:00
Vatten 2.064, David Rayner, Möte
14:30
13:30
Ljusgården nedre, Tanja Thompson, Seminarium
14:45
14:00
Nordsjön 4.092, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Sofia Thorsson, Seminarium, Climate sensitive design, 015, GE3000_Gr2
15:00
14:00
Jord 1 2.012, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Dugga, Jordarter – dugga, grupp 2, GV1410 Delkurs 2
15:00
14:00
Atlanten 4.077, GE6000, Stadsklimat och klimatplanering, Nils Wallenberg, Seminarium, SOLWEIG, 025
16:00
15:00
Hörsalen 1.030 GVC, GV0401, Geovetenskap Seminarium I: Att planera ett vetenskapligt arbete, GV0502, Geovetenskapligt Seminarium II: Genomför en vetenskaplig studie, Roland Barthel, Seminarium
17:30
16:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Fredag 25/10 
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, Gruppövning - Oskar på plats för handledning (gr 1-8 är prioriterade kl 8-10, och gr 9-15 kl 10-12)
12:00
08:00
Atlanten 4.077, GVG220, Sedimentologi och stratigrafi, Mark Johnson, Laboration, Lab 6—sed structures, 025
16:00
08:00
Myren 4.038, Eugenia Andersson, Egen övning
17:00
08:00
Alexandria 3.040B, Gabriella Olshammar, Möte, Önskar Alexandria
12:00
10:00
Hörsalen 1.030 GVC, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1410, Geovetenskap: Grundkurs, GV1420, Geovetenskap, Mark, Jakob Heyman, Föreläsning, Fjärranalys + periglaciala processer, GV1410 Delkurs 2
12:00
10:00
Mark 2.063, GVG340, Hydrogeologi I, Roland Barthel, Seminarium, 020
16:00
10:00
Diamanten 3.087, Norrsalen 3.050, Liv Friis, Seminarium
16:00
10:00
Alexandria 3.040B, NGN235, GIS: Introduktion till fjärranalys, Heather Reese, Föreläsning
15:00
12:00
Vatten 2.064, Krister Olsson, Seminarium
16:00
12:00
Stora konferensrummet 5.047, Marie Svensson Strandevall, Möte, ASK och UBer
14:15
13:00
Kansliets Lilla konferensrummet 5.044, Martin Wiik Johansson, Möte, Samlad årsuppföljning
14:30
13:00
Hörsalen 1.030 GVC, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Föreläsning, Genomgång och uppsamling av teori och praktik inför tentan.
15:00
13:00
Pingvinen 5.043, Joannis Troukis, Möte
15:00
13:00
Nordenskjöld 4.044, Jakob Heyman, Möte, LGGE2G
15:00
13:00
Gislab 4.037, GE0400, Geografi: Baskurs, Alexander Walther, Laboration, gruppövning
17:00
13:00
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Lördag 26/10 
v 43 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Söndag 27/10 

  Ändrad senaste dygnet.

   
Avbokning