Göteborgs universitetsbibliotek


Boka lässtudio på biblioteken

En lässtudio är utrustad med tekniska hjälpmedel och är en enskild studieplats för dig som har en läsnedsättning på grund av dyslexi, synnedsättning eller annan funktionsvariation. Använd ditt GU-konto för att logga in.

alternatetext För medarbetare - boka lässtudio

alternatetext För studenter - boka lässtudio