Göteborgs universitetsbibliotek


Boka grupprum på biblioteken

Du som är student eller anställd på Göteborgs universitet kan boka bibliotekens grupprum för grupparbete.
Använd ditt GU-konto för att logga in.

alternatetext För medarbetare - boka grupprum

alternatetext För studenter - boka grupprum