Göteborgs universitetsbibliotek


Boka grupprum på biblioteken

Du som är student eller anställd på Göteborgs universitet kan boka bibliotekens grupprum för grupparbete. Använd ditt GU-konto för att logga in.

För medarbetare - boka grupprum

För studenter - boka grupprum