Göteborgs universitetsbibliotek


Boka grupprum på biblioteken

Du som är student eller anställd på Göteborgs universitet kan boka bibliotekens grupprum för grupparbete. Använd ditt GU-konto för att logga in. 

För medarbetare med x-konto - boka grupprum 

För studenter med gus-id - boka grupprum

Studenter och anställda vid IT-fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten har även tillgång till grupprum på Chalmers bibliotek. Grupprum på Chalmers bibliotek.