Prenumerera
 
Gå till föregående vecka
v 4  
Gå till nästa vecka

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Måndag 25/1 
Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
16:00
07:30
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Praktik, Sanne Sejlert
09:30
08:00
GFp2, Gymnastiksal 2, IBGID4-1, IH2A, Rudi Zangerl, Undervisning
09:30
08:00
Distans, IH1A, Johnny Takats, Kurskrav, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Rasmus Karlander
11:30
08:00
Eva Andersson, H2B, HAFOF4-2, Hälsopedagogutbildning år 2, LTIV - labbyta golv
11:45
08:00
Externa handledare, GFVFU3, Grundlärare/fritids termin 3, VFU i skolor, VFU-period
17:00
08:00
Friluftsförråd, Grupp 1, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik
10:00
08:30
Distans, Föreläsning, Jesper Karlsson, K1A, KBSUL2-2, L2C, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
10:00
08:30
Föreläsning, HAFOF5-2, Hälsopedagogutbildning år 3, Janne Ferner, Lärosal 1305, Zoom
12:00
09:00
Föreläsning, Göran Kenttä, Lärosal 1309, TATRÄ6-1, Tränarutbildning år 3
12:00
09:00
Distans, FL-skidor, Jacob Lindstam, Johan Arnegård, L4B, LAIDI3-2, Praktik, Skidor, Zoom
12:00
09:00
Distans, FL-skidor, Fredrik Svanström, Kerstin Stenberg, L4A, LAIDI3-2, Praktik, Zoom
12:00
09:00
*Student, Grupprum 1455, Studietid
12:00
09:00
Britta Thedin Jakobsson, Distans, Föreläsning, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1
11:30
10:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Isabell Hertzberg, Praktik, RD
11:30
10:00
Dan Wiorek, Distans, Introduktion, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Friluftsliv, IBGID4-1, IH2A, Jonas Jones, Längdskidåkning, Stadion
11:30
10:00
Distans, Joakim Åkesson, SASM11-5, Seminarium, Sportsmanagement - SM1A, Zoom
12:00
10:00
Anna Rosén, Dansstudion, KBSUL2-2, L2C, LBSUL2-2, Workshop
12:00
10:30
Marielle Andrésen, Möte, Styrelserum 1418
12:00
11:30
Cecilia Stålman, Filmning, Gymnastiksal 1
13:00
11:30
Alexander Ovendal, Fredrik Tinmark, Hans Rosdahl, Henrik Petré, LTIV - labbyta golv, LTIV-möte, Niklas Psilander
12:45
11:45
*Student, Grupprum 3303, Studietid
15:00
12:00
Eva Andersson, H2B, HAFOF4-2, Hälsopedagogutbildning år 2, LTIV - labbyta golv
16:30
12:45
Aulan, Föreläsning, K1A, KBSUL2-2, L2C, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Susanne Johansson
14:30
13:00
Distans, Fredrik Svanström, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
14:30
13:00
Distans, GFp2, L4A, L4B, LAIDI3-3, Martin René, Praktik
14:30
13:00
Björn Särnbrink, Friidr påbyggn, Friidrott, IBGID4-1, IH2A, Idrottshall 1-2
15:00
13:00
Cecilia Stålman, Distans, Johnny Takats, Kurskrav, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Rasmus Karlander
16:30
13:00
H1B Hälsopedagogutbildning, HCIDH1-4, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Lärosal 1506, Maria Fernström, Omtentamen, Tränarutbildning år 1
17:00
13:00
Anna Rosén, Dansstudion, K1A, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Workshop
16:30
15:00
Filmning, Gymnastiksal 1, Vakant 1
18:00
15:00
Extern bokning, Idrottshall 1, Värtan
18:00
17:00
Extern bokning, HKV, Idrottshall 2
18:00
17:00
Djurgården P12, Extern bokning, Idrottshall 3
18:00
17:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag 26/1 
Friluftsförråd, Grupp 2, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik
09:30
08:00
Lärosal 1305, Sektiion - Utbildn.vetenskap, Sektionsmöte institution
09:45
08:00
Distans, Joakim Åkesson, Kurskrav, LASPI2-2, Seminarium, TATRÄ4-2, Tränarutbildning år 2, Zoom
10:00
08:00
Externa handledare, GFVFU3, Grundlärare/fritids termin 3, VFU i skolor, VFU-period
17:00
08:00
Distans, Karin Redelius, Kurskrav, LASPI2-2, LS3A, Seminarium, TATRÄ4-2, Zoom
10:45
08:30
Eva Andersson, Föreläsning, H2B, HAFOF4-1, Hälsopedagogutbildning år 2, Lärosal 2303
12:00
08:30
HAFOF5-2, Hälsopedagogutbildning år 3, Janne Ferner, Lärosal 1309, Seminarium, Zoom
12:00
09:00
Distans, Fredrik Svanström, LASUL3-1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
12:00
09:00
Inst.ledn.möte RKS, FAH, FNB, Prefekt + bitr.prefekt - alia, Styrelserum 1418
11:00
10:00
Distans, Is- & klubbspel, Jacob Lindstam, L4A, L4B, LAIDI3-2, Praktik, Zoom
11:30
10:00
Britta Thedin Jakobsson, Distans, Föreläsning, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1
11:30
10:00
Friluftsförråd, Grupp 3, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik
11:30
10:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Isabell Hertzberg, Praktik, RD
11:30
10:00
Cecilia Stålman, Distans, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Workshop, Zoom
11:30
10:00
Annika Semb Granhed, Distans, Fredrik Svanström, Kerstin Stenberg, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Undervisning, Zoom
12:00
10:00
*Student, Grupprum 1455, Studietid
14:00
10:00
Anna Rosén, Dansstudion, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Workshop
12:00
10:30
Arbetsseminarium, Elin Ekblom Bak, Emil Bojsen Möller, HBIDH2-2, Kerstin Hamrin, Lärosal 2247, TAIDT2-1, Tränarutbildning år 1
14:15
12:30
Distans, Joakim Åkesson, Kurskrav, LASPI2-2, LS3A, Seminarium, TATRÄ4-2, Zoom
14:45
12:45
Britta Thedin Jakobsson, Distans, Föreläsning, IH1A, LAIDI2-4
14:30
13:00
Eva Andersson, Föreläsning, H2B, HAFOF4-1, Hälsopedagogutbildning år 2, Lärosal 2303
14:30
13:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Praktik, Sanne Sejlert
14:30
13:00
Anna Rosén, Dansstudion, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Workshop
14:30
13:00
Björn Särnbrink, Friidr påbyggn, Friidrott, IBGID4-1, IH2A, Idrottshall 1-2
14:30
13:00
Distans, Föreläsning, Idrottshistoria, L4A, L4B, LAIDI3-2, Leif Yttergren, Zoom
15:00
13:00
Annika Semb Granhed, Distans, Fredrik Svanström, Kerstin Stenberg, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Undervisning, Zoom
15:00
13:00
Arbetsseminarium, Elin Ekblom Bak, Emil Bojsen Möller, HBIDH2-2, Kerstin Hamrin, Lärosal 2247, TAIDT2-1, Tränarutbildning år 1
16:30
14:45
Cecilia Stålman, Distans, Föreläsning, IH1A, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1
16:30
15:00
Lärosal 1305, Lärosal 1309, Paul Sjöblom, Sektion - Idrott & hälsa, Sektion - Sport Management, Sektionsmöte institution
17:00
15:00
*Student, Grupprum 1455, Studietid
17:00
15:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Idrottshall 1-2
19:00
18:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 1
20:30
19:30
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Onsdag 27/1 
Forskning, LTIV - klimatrum, Torbjörn Helge
16:00
07:30
Britta Thedin Jakobsson, Distans, Föreläsning, LAIDI2-4, Lärarutbildning år1
09:30
08:00
Cecilia Stålman, Distans, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Workshop, Zoom
09:30
08:00
Eva Andersson, H2B, HAFOF4-2, Hälsopedagogutbildning år 2, LTIV - labbyta golv
16:30
08:00
Externa handledare, GFVFU3, Grundlärare/fritids termin 3, VFU i skolor, VFU-period
17:00
08:00
Friluftsförråd, Grupp 4, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik
10:00
08:30
Distans, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Marie Nyberg, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
10:00
08:30
Janne Ferner, Lärosal 2247, Seminarium, TATRÄ6-1, Tränarutbildning år 3
14:30
08:30
Anna Bjerkefors, DABIOM1, DABIOM1, Föreläsning, Lärosal 2303, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2
09:45
09:00
Fri träning, Lena Gejke, Styrketräningsrum
10:45
09:45
DABIOM1, DABIOM1, Föreläsning, Lärosal 2303, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2, Toni Arndt
10:45
10:00
Distans, Is- & klubbspel, L4A, L4B, LAIDI3-2, Självstudier, Zoom
11:30
10:00
Britta Thedin Jakobsson, Distans, Föreläsning, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1
11:30
10:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Isabell Hertzberg, Praktik, RD
11:30
10:00
Dan Wiorek, Distans, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Cecilia Stålman, Distans, IH1A, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Workshop, Zoom
11:30
10:00
Distans, FATRÄF, FATRÄF3, Föreläsning, Helena Andersson, Zoom
13:00
10:00
Friluftsförråd, Grupp 5, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik
12:00
10:30
Distans, Friluftsliv, IBGID4-1, IH2A, Jonas Jones, Längdskidåkning
12:00
10:30
Distans, Karin Redelius, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
12:00
10:30
Distans, John Hellström, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
12:00
10:30
Distans, Fredrik Svanström, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
12:00
10:30
Distans, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Marie Nyberg, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Zoom-undervisning
12:00
10:30
Fri träning, Lena Gejke, Styrketräningsrum
11:45
10:45
DABIOM1, DABIOM1, Föreläsning, Lärosal 2303, MBBINK, MBBINK , Maria Ekblom, Masterprogram termin 2
11:45
11:00
Fri träning, Gymnastiksal 1, Lena Gejke
12:45
11:45
*Student, Grupprum 1455, Studietid
14:30
11:45
Göran Kenttä, Möte, Styrelserum 1418
16:00
12:30
DAIVST1, DAIVST1, Filip Larsen, Handledarkollegiet, Idrottsvetenskapligt samtal, Lärosal 1305, Seminarium
14:45
12:45
Anna Bjerkefors, BMC Labb, DABIOM1, DABIOM1, Laboration, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2, Olga Tarassova
13:45
13:00
GFp2, Grupp 1, Grupprum 3306, Handledning, IBGID4-1, IH2A, Rudi Zangerl
13:45
13:00
Friluftsförråd, Grupp 6, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik
14:30
13:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Gymn-grund, Martin René, Praktik
14:30
13:00
Anders Frisk, Distans, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
14:30
13:00
Distans, Föreläsning, John Hellström, K1A, KBSUL2-2, L2C, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Zoom
14:30
13:00
Distans, Karin Redelius, Kurskrav, LASPI2-2, Seminarium, TATRÄ4-2, Tränarutbildning år 2, Zoom
15:15
13:00
Distans, Föreläsning, IH1A, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Peter Schantz
15:30
13:00
GFp2, Grupp 2, Grupprum 3306, Handledning, IBGID4-1, IH2A, Rudi Zangerl
14:45
14:00
Anna Bjerkefors, BMC Labb, DABIOM1, DABIOM1, Laboration, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2
15:30
14:00
FATRÄF, FATRÄF2, Föreläsning, Janne Ferner, Lärosal 2247
17:30
14:30
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Gymn-grund, Martin René, Praktik, Sanne Sejlert
16:30
15:00
Extern bokning, Idrottshall 1, Värtan
18:00
17:00
Extern bokning, Fredrikshof Friidrott, Gymnastiksal 1
18:00
17:00
Aulan, Extern bokning, Runners World
19:15
17:45
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Torsdag 28/1 
Cecilia Stålman, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, Lärosal 2303, Rudi Zangerl, UAIDGY1 IP, UCIDHL1 IP, UCIDHL2 GF, Vakant
09:30
08:00
Distans, Kurskrav, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Rasmus Karlander
11:30
08:00
Datorsal 1421, Examination, Susanne Löthman
16:30
08:00
Externa handledare, GFVFU3, Grundlärare/fritids termin 3, VFU i skolor, VFU-period
17:00
08:00
Grupp 4, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik, Stadion
10:00
08:30
Distans, Jesper Karlsson, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Litteraturseminarium, Lärarutbildning år 2, Zoom
10:00
08:30
Bengt Larsson, Distans, Handledning, KBSUL2-2, L2C, LBSUL2-2, Zoom
10:00
08:30
Frukostmöte, Fysisk aktivitet & hälsa, Institutionsmöte-Fys.Akt.Häl., Lärosal 1506
10:30
08:30
Eva Andersson, Föreläsning, H2B, HAFOF4-1, Hälsopedagogutbildning år 2, Lärosal 1505
12:00
08:30
Lotta Haglund, Lärosal 1305, Möte
12:00
09:00
HAFOF5-2, Hälsopedagogutbildning år 3, Lärosal 1309, Seminarium, Victoria Blom, Zoom
12:00
09:00
Distans, FL-skidor, Fredrik Svanström, Kerstin Stenberg, L4A, LAIDI3-2, Litteraturredovisning, Zoom
12:00
09:00
Distans, FL-skidor, Jacob Lindstam, Johan Arnegård, L4B, LAIDI3-2, Litteraturredovisning
12:00
09:00
Distans, Grupp B, Joakim Åkesson, SASM11-5, Seminarium, Sportsmanagement - SM1A, Zoom
12:00
09:00
Styrelserum 1418, UFN, UFN-möte
13:00
09:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Praktik, Sanne Sejlert
11:30
10:00
Distans, Idrottshall 3, Martin René, Praktik, TAIDT2-2, Tränarutbildning år 1
11:30
10:00
Cecilia Stålman, Gymnastiksal 1, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, UAIDGY2 RD, UCIDHL2 RD
12:00
10:30
Grupp 5, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-1, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Jonas Mikaels, Praktik, Stadion
12:00
10:30
Bengt Larsson, Distans, Handledning, K1A, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Zoom
12:00
10:30
Distans, Jesper Karlsson, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Litteraturseminarium, Lärarutbildning år 2, Zoom
12:00
10:30
Forskning, LTIV - klimatrum, Mikael Flockhart
18:00
12:00
Anna Bjerkefors, DABIOM1, DABIOM1, Föreläsning, Lärosal 2303, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2
13:45
13:00
Cecilia Stålman, Gymnastiksal 1, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, UAIDGY2 RD, UCIDHL2 RD
14:30
13:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Gymn-grund, Martin René, Praktik
14:30
13:00
Eva Andersson, Föreläsning, H2B, HAFOF4-1, Hälsopedagogutbildning år 2, Lärosal 1505
14:30
13:00
Distans, Friluftsliv, IBGID4-1, IH2A, Jonas Jones, Skridskor
14:30
13:00
Eva Fors, Styrelserum 1418, Ulla Viitala, Webbinarium
15:00
13:00
Distans, Grupp A, Joakim Åkesson, SASM11-5, Seminarium, Sportsmanagement - SM1A, Zoom
16:00
13:00
Distans, L5A, L5B, L5C, LASUL3-1, Marie Nyberg, Masterprogram termin 1, Zoom-undervisning
16:30
13:00
Distans, H1B Hälsopedagogutbildning, H2B, H3B, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 2, Hälsopedagogutbildning år 3, IH1A, K1A, K2A, L2C, L2D, L3A, L4A, L4B, L5ABC, LS3A, LS4A, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år1, Rest-exam, Restexamination, Sport Management - SM3A, Sportmanagement - SM2A, Tentavakter, Tränarutbildning år 1, Tränarutbildning år 2, Tränarutbildning år 3, Utbildn- & forskn.avd.
17:00
13:00
DABIOM1, DABIOM1, Föreläsning, Lärosal 2303, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2, Toni Arndt
14:30
13:45
BMC Labb, DABIOM1, DABIOM1, Laboration, MBBINK, MBBINK , Masterprogram termin 2, Olga Tarassova, Toni Arndt
16:15
14:45
Kristjan Oddsson, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, Lärosal 2247, UAIDGY3 HB, UCIDHL3 HB
16:30
15:00
Cecilia Stålman, Christopher Engdahl, Isabell Hertzberg, Kick-off, Kristjan Oddsson, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, Personalrummet, UAIDGY1 IP, UAIDGY2 RD, UAIDGY3 HB, UCIDHL1 IP, UCIDHL2 RD, UCIDHL3 HB, Vakant
17:45
16:45
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Fredag 29/1 
Distans, Is- & klubbspel, Jacob Lindstam, L4B, LAIDI3-2, Zoom
09:30
08:00
Kristjan Oddsson, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, Lärosal 2247, UAIDGY3 HB, UCIDHL3 HB
09:30
08:00
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Isabell Hertzberg, Praktik, RD
09:30
08:00
Arbetsseminarium, Aulan, Elin Ekblom Bak, Emil Bojsen Möller, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-2, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Kerstin Hamrin, TAIDT2-1
09:45
08:00
Distans, Kurskrav, LAIDI2-4, Lärarutbildning år 1, Rasmus Karlander
11:30
08:00
Datorsal 1421, Examination, Susanne Löthman
16:30
08:00
Externa handledare, GFVFU3, Grundlärare/fritids termin 3, VFU i skolor, VFU-period
17:00
08:00
Bengt Larsson, Distans, Handledning, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Zoom
10:00
08:30
Distans, Jesper Karlsson, K1A, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Litteraturseminarium, Zoom
10:00
08:30
Eva Andersson, Föreläsning, H2B, HAFOF4-1, Hälsopedagogutbildning år 2, Lärosal 1505
12:00
08:30
Distans, Examination, LASUL3-1, Masterprogram termin 1, Masterprogram termin 2, Vakant, Zoom
12:30
08:30
Distans, Friluftsliv, IBGID4-1, IH2A, Jonas Jones, Marlene Bigren, Skidor
11:30
09:00
Distans, SASM11-5, Seminarium, Sportsmanagement - SM1A, Ulrika Tranaeus, Zoom
12:00
09:00
Distans, FAMST2, Motiverande samtal II, 7,5hp, Staffan Hultgren, Zoom-undervisning
16:00
09:00
Distans, Is- & klubbspel, Jacob Lindstam, L4A, LAIDI3-2, Zoom
11:30
10:00
Arbetsseminarium, Aulan, Elin Ekblom Bak, Emil Bojsen Möller, H1B Hälsopedagogutbildning, HBIDH2-2, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 1, Kerstin Hamrin, TAIDT2-1
12:00
10:15
L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, Lärosal 2303, Rudi Zangerl, UAIDGY1 IP, UCIDHL1 IP, UCIDHL2 GF, Vakant
12:00
10:30
Distans, GID1, Grundlärare/fritids termin 1, Gymn-grund, Martin René, Praktik, Sanne Sejlert
12:00
10:30
Bengt Larsson, Distans, Handledning, KBSUL2-2, LBSUL2-2, Lärarutbildning år 2, Zoom
12:00
10:30
Distans, Jesper Karlsson, KBSUL2-2, L2C, LBSUL2-2, Litteraturseminarium, Zoom
12:00
10:30
Extern bokning, HKV, Idrottshall 2
12:45
11:45
Fri träning, Gymnastiksal 1, Gästlärare
12:45
11:45
Filminspelning, Gymnastiksal 2, Louise Ekström
17:00
12:00
Christopher Engdahl, Gymnastiksal 1, Isabell Hertzberg, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, UAIDGY2 RD, UCIDHL2 RD
14:30
13:00
Eva Andersson, Föreläsning, H2B, HAFOF4-1, Hälsopedagogutbildning år 2, Lärosal 2303
14:30
13:00
Carla Nooijen, Filip Larsen, Grupprum 1455, Grupprum 2236 (Ds), Grupprum 3305, Grupprum 3306, Leif Yttergren, MAPRF1, Marcus Moberg, Maria Ekblom, Masterprogram termin3, Peter Schantz, Restseminarium, Toni Arndt, Örjan Ekblom
15:00
13:00
Anna-Lena Borgström, Distans, Föreläsning, GID1, Grundlärare/fritids termin 1
16:00
13:00
Distans, H1B Hälsopedagogutbildning, H2B, H3B, Hälsopedagogutbildning år 1, Hälsopedagogutbildning år 2, Hälsopedagogutbildning år 3, IH1A, K1A, K2A, L2C, L2D, L3A, L4A, L4B, L5ABC, LS3A, LS4A, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år 2, Lärarutbildning år1, Rest-exam, Restexamination, Sport Management - SM3A, Sportmanagement - SM2A, Sportsmanagement - SM1A, Tentavakter, Tränarutbildning år 1, Tränarutbildning år 2, Tränarutbildning år 3, Utbildn- & forskn.avd.
17:00
13:00
Christopher Engdahl, Gymnastiksal 1, Isabell Hertzberg, L-lyft gymnasiet, L-lyft åk 7-9, UAIDGY2 RD, UCIDHL2 RD
16:30
15:00
Djurgården P13-6 , Extern bokning, Idrottshall 3
18:00
17:00
DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
18:30
17:00
Extern bokning, Gymnastiksal 2, Lidingö Gymnastikskola
18:30
17:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lördag 30/1 
Extern bokning, Idrottshall 1-2, Värtan
13:00
09:00
Distans, FAMST2, Motiverande samtal II, 7,5hp, Staffan Hultgren, Zoom-undervisning
16:00
09:00
Dansstudion, Extern bokning, Gymnastiksal 1, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
17:00
09:30
Alexander Hartman, Extern bokning, Idrottshall 3
11:30
10:30
Extern bokning, FC Sampierdarenese, Idrottshall 1-2
14:30
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Söndag 31/1 
Extern bokning, Idrottshall 1-2, Värtan
12:00
09:00
Extern bokning, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
15:00
09:30
Extern bokning, Gymnastiksal 1, Stockholm Sport Academy
17:00
09:30
Dansstudion, Extern bokning, Stockholm Sport Academy
17:00
13:30
Extern bokning, Gymnastiksal 2, Henrik Schölin
16:00
15:00
DIF Bordtennis , Extern bokning, Idrottshall 1
17:00
15:00