Prenumerera
 
Gå till föregående dag
Tors  
Gå till nästa dag

Tid
v 48 Tors 2020-11-26 v 48
08:00 - 09:30 Frukostmöte, Fysiologi, nutrition & biomek., Institutionsmöte-FysNutrBiom, Lärosal 1506
08:00 - 10:00 Dansstudion, Distans, Lärarutbildning år 2, PASUL1-2, Saga Blomberg, Workshop, Zoom-undervisning
08:00 - 10:00 Anna Rosén, Distans, K1A, Lärosal 1309, PASUL1-2, Workshop, Zoom-undervisning
08:00 - 10:30 *Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
08:00 - 17:00 Examination, Gustaf Rönquist, HBFOF3-2, Hälsopedagogutbildning år 2, LTIV - labbyta golv, Maria Fernström, Praktik
08:00 - 17:00 Externa handledare, K2A, KBVFU3, VFU i skolor, VFU-period
08:30 - 12:00 Betygskonferens, Björn Särnbrink, Grupprum 3306, Jonas Jones, Martin René, Rudi Zangerl, Självvärderingsmöte, Tage Sterner
08:30 - 12:00 Almaskolan, Extern bokning, Idrottshall 1-2
08:30 - 12:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Lilla Djurgårdsakademien
08:45 - 11:30 Annika Semb Granhed, Distans, FLf1, IH1A, Jacob Lindstam, Johnny Takats, LBIDI1-3, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år 1, Lärarutbildning år1, Marlene Bigren, Omexamination, Praktik, Zoom
09:00 - 12:00 Bosön, Daniele Cardinale, Föreläsning, MAMDTI, MAMDTI
09:00 - 13:00 *Student, Grupprum 3303, Studietid
09:00 - 13:00 *Student, Grupprum 3305, Studietid
09:00 - 15:00 *Student, Grupprum 1455, Studietid
09:30 - 16:00 *Student, Grupprum 2236 (Ds), Studietid
10:00 - 11:30 Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Isabell Hertzberg, Praktik, RDf
10:00 - 11:30 Distans, GID4, Grundlärare 4-6 / fritids, Hälsodidaktik, Kurskrav, Rasmus Karlander, Seminarium
10:00 - 11:30 Distans, Distansundervisning, NAKVAN, NAKVAN, Rui Wang, Zoom-undervisning
10:00 - 12:00 Extern bokning, Idrottshall 3, Stockholm International School
10:00 - 13:00 Lärosal 1504, Stipendienämndsmöte, Susanne Löthman
10:00 - 13:00 Lärosal 2303, Möte, Vakant
10:30 - 12:30 Dansstudion, Distans, Lärarutbildning år 2, PASUL1-2, Saga Blomberg, Workshop, Zoom-undervisning
10:30 - 14:30 *Student, Grupprum 4415 (Tegelhögen), Studietid
12:00 - 19:00 Forskning, LTIV - klimatrum, Mikael Flockhart
12:15 - 16:00 *Student, Grupprum 3306, Studietid
12:30 - 14:45
Distans, Distansundervisning, Laboration, NAKVAN, NAKVAN, Zoom
13:00 - 14:30 DAFKVA1, DAFKVA1, Föreläsning, Håkan Larsson, Lärosal 1505, MAFKD1, MAFKD1, Masterprogram termin 1
13:00 - 14:30 Gymnastiksal 1, Handledning, Isabell Hertzberg, LBIDI1-5, Lärarutbildning år 1, Praktik, Rörelse Dans
13:00 - 14:30 BSg1, Distans, Fredrik Svanström, LBIDI1-5, Lärarutbildning år1, Praktik, Zoom
13:00 - 14:30 Distans, GID4, Grundlärare/fritids termin 2, Hälsodidaktik, Kurskrav, Rasmus Karlander, Seminarium
13:00 - 14:30 Almaskolan, Extern bokning, Gymnastiksal 2
13:00 - 14:30 Distans, Erik Hemmingsson, Föreläsning, MALHFA, MALHFA, Zoom
13:00 - 14:30 BSg1, Distans, IH1A, LBIDI1-5, Sanne Sejlert, Zoom-undervisning
13:00 - 16:00 *Student, Grupprum 3305, Studietid
13:00 - 16:30 Aulan, Föreläsning, Kristjan Oddsson, LBIDI1-6, Lärarutbildning år 1
14:30 - 16:30
Dansstudion, Egen träning, Gymnastiksal 1, LBIDI1-5, Lärarutbildning år 1, Rörelse Dans
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 1, Resolvia
17:00 - 18:00 Extern bokning, Idrottshall 2, Tieto Sweden AB
17:00 - 19:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, Stockholm Sport Academy
17:00 - 19:00 Extern bokning, Idrottshall 3, Stockholm Sport Academy
17:00 - 19:00 Extern bokning, Gymnastiksal 1, Spårvägen Friidrott
18:00 - 19:00 Dansstudion, Extern bokning, Guillermo A
18:00 - 19:30 Extern bokning, Idrottshall 1, SSIF
18:00 - 19:30 Extern bokning, Idrottshall 2, SSIF
19:00 - 21:00 Extern bokning, Gymnastiksal 1, Stockholm Sport Academy
19:00 - 21:00 Extern bokning, Gymnastiksal 2, SSIF
19:00 - 21:00 Extern bokning, Idrottshall 3, SSIF