Schema


Gymnastik- och idrottshögskolans webbschema är till för anställda, studenter, externa kunder och övriga besökare. I webbschemat kan du hitta information om klasser, kurser, lärare och lokaler m.m.