Prenumerera
 
Gå till föregående dag
 
Gå till nästa dag

Tid Klass Kurs och delmoment Aktivitet Lokal Lärare/personal/kund Övrig information
v 9 Må 2020-02-24 v 9
08:00 - 19:00 H2A, H2B Hälsoprojekt med uppsats, 10hp Projektarbete Grupprum 3305, Grupprum 3306, LTIV - labbyta golv, LTIV -studentdatorer Eva Andersson
08:00 - 17:00 Projekt LTIV - klimatrum Eva Andersson
09:00 - 15:00 Studietid Grupprum 1455 *Student Gustaf, Sanni & Matilda L4A
09:00 - 15:00 Studietid Grupprum 3303 *Student Frida & Fanny L4B
11:00 - 14:00 Studietid Grupprum 2236 *Student Nathan L1B
12:00 - 13:00 Praktik Idrottshall 3 Studentkåren
12:45 - 14:30 IH1A Idrott, hälsa och välbefinnande I, 7,5hp Examination Lärosal 1506 Cecilia Stålman, Rasmus Karlander
13:00 - 15:00 IH2A Forskningsmetodik, 7,5hp Föreläsning Lärosal 1309 Matthis Kempe Bergman
13:00 - 15:00 L5A, L5B, L5C, M1/M2 Normkritisk pedagogik, kultur och mångfald, 7,5hp Föreläsning, Introduktion Lärosal 1505 Bengt Larsson
13:00 - 15:00 T3A Hållbart ledarskap Examination Lärosal 2247 Göran Kenttä
13:30 - 14:15 H1A, H1B Praktisk fysisk aktivitet II Stavgång Lärosal 1305 Gästlärare Grupp 3, Grupp 4, Teori
14:30 - 16:00 H1A, H1B Praktisk fysisk aktivitet II Stavgång Närområde GIH Gästlärare Grupp 3, Grupp 4
15:00 - 16:30 IH1A, L1A, L1B, L1C, L1D Idrottslära fortsättning 2, 6hp Introduktion, Praktik Idrottshall 3 Anders Frisk, Cecilia Stålman, Isabell Hertzberg, Sanna Magnusson
16:30 - 18:00 Alla klasser Studenttid Fri träning Gymnastiksal 2
16:30 - 18:00 Alla klasser Studenttid Fri träning Idrottshall 1
Klättring
17:00 - 18:00 Extern bokning Idrottshall 2 HKV
17:00 - 18:00 Extern bokning Idrottshall 3 Bertil Englund
18:00 - 19:00 Extern bokning Gymnastiksal 1 Hampus Holmsäter
18:00 - 21:00 Extern bokning Idrottshall 1 SSIF
18:00 - 21:00 Extern bokning Idrottshall 2 SSIF
18:00 - 21:00 Extern bokning Idrottshall 3 SSIF
18:30 - 19:30 Extern bokning Dansstudion Yoga Mula
19:00 - 20:00 Extern bokning Gymnastiksal 1 Kvällsgymnasterna
21:00 - 22:00 Extern bokning Idrottshall 1 David Asarnoj
21:00 - 22:30 Extern bokning Idrottshall 3 Peter Öhman