Prenumerera
 
Gå till föregående dag
To  
Gå till nästa dag

Tid Klass Kurs och delmoment Aktivitet Lokal Lärare/personal/kund Övrig information
v 14 To 2020-04-02 v 14
08:00 - 17:00 L5A, L5B, L5C Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, 15hp VFU VFU i skolor Externa handledare
08:00 - 16:00 LS4A, T3A Examensarbete, Idrott III: Examensarbete Restseminarium Grupprum 1455, Grupprum 2236, Grupprum 3303, Grupprum 3306 Alexander Ovendal, Bengt Larsson, Erik Lundkvist, Helena Andersson, Jane Meckbach, Lasse ten Siethoff, Magnus Kilger, Marcus Moberg, Pia Lundquist Wanneberg, Sanna Nordin-Bates
08:30 - 12:00 LS3A Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv, Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv, 7,5hp Föreläsning Lärosal 2303 William Apró
08:30 - 11:30 T2A Organisation och ledarskap 2 Fjäll Lärosal 1305, Lärosal 1504 Jacob Lindstam, Kerstin Stenberg
09:00 - 12:00 H2A, H2B Stress och psykosocial miljö, 5hp Tentamen Lärosal 2247 Erik Hemmingsson, Tentavakter
09:00 - 12:00 H3A Ledarskap, 7,5hp seminarium Lärosal 1309 Ulrika Tranaeus
09:00 - 12:00 M1/M2, MBIVK1 Idrottsvetenskapliga klassiker, 7,5hp Föreläsning Lärosal 1506 Göran Kenttä
09:00 - 16:00 DABIOM1, M2, MBBINK Biomekanik och motorisk kontroll, 15hp, Biomekanik och motorisk kontroll, 15hp Praktik, Teori BMC Labb, Datorsal 1421 Anna Bjerkefors, Johanna Rosén, Olga Tarassova
09:00 - 11:00 Möte Styrelserum 1418 Sebastian Zander
10:00 - 12:00 IH1A Idrottslära fortsättning 2, 6hp, RDf Egen träning Gymnastiksal 1
10:00 - 11:30 K1A Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5hp, Simning Kurskrav, Praktik Simhall Marlene Bigren
10:00 - 11:30 L1A Idrottslära fortsättning 2, 6hp, Gy-friidr forts Praktik Idrottshall 3 Tage Sterner Ringar & linor
10:00 - 11:30 L1B Idrottslära fortsättning 2, 6hp, Gy-friidr forts Praktik Idrottshall 1-2 Björn Särnbrink Fri idrott i skolan
10:00 - 11:30 L1D Idrottslära fortsättning 2, 6hp, RDf Examination Dansstudion, Gymnastiksal 2 Anders Frisk
10:00 - 11:30 H1A, H1B, T1A Rörelselära Föreläsning Aulan Karl Daggfeldt Problemlösning
12:30 - 14:00 L2A, L2B, L2C Den vetenskapliga processen, 7,5hp Handledning Grupprum 3305 Jesper Karlsson Grupp 7, Handledning 1
13:00 - 14:30 GF2 Idrottspedagogik, 7,5hp seminarium Lärosal 1305 Jonas Mikaels
13:00 - 16:00 H3B Ledarskap, 7,5hp seminarium Lärosal 1309 Ulrika Tranaeus
13:00 - 16:30 K1A Idrottsdidaktiska utmaningar och lärande, 7,5hp, FLg1 Kurskrav, Praktik Idrottshall 1-2 Marlene Bigren
13:00 - 14:30 IH1A, L1A, L1B, L1C, L1D Humanbiologi 2, 7,5hp Föreläsning Aulan Karl Daggfeldt Moment
13:00 - 20:00 Institutionsledning Lärosal 2303 Institutionsledning (alla)
14:30 - 16:00 L2A, L2B, L2C Den vetenskapliga processen, 7,5hp Handledning Grupprum 3305 Jesper Karlsson Grupp 8, Handledning 1
15:00 - 16:30 L1A Idrottslära fortsättning 2, 6hp, Gy-friidr forts Egen träning Gymnastiksal 2
15:00 - 16:30 L1C Idrottslära fortsättning 2, 6hp, RDf Praktik Dansstudion, Gymnastiksal 1, Idrottshall 3 Icke lärarledd
15:30 - 16:30 VFU-möte Lärosal 1305 Alexander Persson, Anders Frisk, Annika Semb Granhed, Isabell Hertzberg, Johnny Takats, Rasmus Karlander, Sanne Sejlert
16:30 - 17:00 VFU-möte Lärosal 1305 Alexander Persson, Anders Frisk, Annika Semb Granhed, Isabell Hertzberg, Johnny Takats, Marlene Bigren, Rasmus Karlander, Sanne Sejlert
16:45 - 18:45 Extern bokning Gymnastiksal 2 Stockholm Sport Academy Inställt, Multi Sport
17:00 - 19:00 Extern bokning Gymnastiksal 1 Spårvägen Friidrott Inställt
17:00 - 18:00 Extern bokning Idrottshall 1 Resolvia Inställt
17:00 - 18:00 Extern bokning Idrottshall 2 Tieto Sweden AB Inställt
17:00 - 19:00 Extern bokning Idrottshall 3 Stockholm Sport Academy Inställt, Akrobatik
17:00 - 20:00 Extern bokning Ombytesrum Stockholm marathon
18:00 - 19:30 Extern bokning Idrottshall 1 SSIF Inställt
18:00 - 19:30 Extern bokning Idrottshall 2 SSIF Inställt
18:45 - 21:15 Extern bokning Gymnastiksal 2 SSIF Inställt
19:00 - 21:00 Extern bokning Gymnastiksal 1 Stockholm Sport Academy Inställt, Parkour
19:00 - 21:00 Extern bokning Idrottshall 3 SSIF Inställt
20:30 - 22:00 Extern bokning Idrottshall 1-2 Handelshögskolan Inställt
21:00 - 22:30 Extern bokning Idrottshall 3 Handelshögskolan Inställt