Prenumerera
 
Gå till föregående månad
Dec  
Gå till nästa månad

Datumgränser 2019-12-02 - 2020-11-22

 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag  
v 50-51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Examination
12:30
12:00
v 2
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Övrigt
12:30
12:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag  
v 49-50, 2-3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Föresläsning
11:00
09:00
v 2-3
Samtida krigföring
Examination
10:30
10:00
v 3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Föresläsning
11:30
11:00
v 49-50, 2-3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Föresläsning
14:00
13:00
v 49
Global politik
Examination
16:30
16:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag  
v 51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Föresläsning
11:00
09:00
v 50, 3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Föresläsning
12:00
09:00
v 51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Föresläsning
14:00
13:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag  
v 49-50, 2
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
10:00
09:00
v 51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Spel
12:00
09:00
v 49-50, 2
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
11:00
10:00
v 49-50, 2
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
13:00
12:00
v 49-50, 2
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
14:00
13:00
v 51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Spel
16:00
13:00
v 51
Samtida krigföring
Examination
15:30
15:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag  
v 3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
10:00
09:00
v 51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Spel
12:00
09:00
v 49
Global politik
Examination
13:00
09:00
v 3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
11:00
10:00
v 3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
13:00
12:00
v 3
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Seminarium
14:00
13:00
v 49
Global politik
Examination
15:00
13:00
v 51
Beslutsfattande och beslutsprocesser
Spel
16:00
13:00
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lördag  
 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Söndag  

 
Samtida krigföring