v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 18/1 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
14:30
13:00
Kursintroduktion, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 19/1 
VFU-seminarium, VFU1, Ann Westblom, Jonas Ideström, 218
10:30
09:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
16:30
15:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 20/1 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 21/1 
v 3 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 22/1 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00

v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 25/1 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
16:30
15:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 26/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 27/1 
Andakt, Viktor Berméus, Stillhetens rum
12:00
11:40
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
14:30
13:00
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 28/1 
v 4 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 29/1 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00

v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/2 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Matilda Ericson, Stillhetens rum
12:00
11:40
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
16:30
15:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/2 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
10:30
09:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/2 
Andakt, Malin Olofsson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/2 
Retreat, Pastor, Pastoralteologiska moment, Annan plats
00:00
00:00
v 5 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/2 
Retreat, Pastor, Pastoralteologiska moment, Annan plats
00:00
00:00

v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/2 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/2 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Petra Carlsson, 108
09:30
08:00
Andligt forum, Pastor, Pastoralteologiska moment, Fredrik Lignell, pastor och författare, Jonas Eveborn, 219
11:00
10:00
Andligt forum, Pastor, Pastoralteologiska moment, Jonas Eveborn, 209, 217, 219, 221-222
12:30
11:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108
16:30
15:00
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/2 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Sara Forslund, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/2 
Andakt, Emma Gunnarsson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 6 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/2 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Winnieross Olofsson, Stillhetens rum
12:00
11:40

v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/2 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
11:30
10:00
Andakt, Katrina Simonsson, Stillhetens rum
12:00
11:40
Teologgrupp, Pastor, Pastoralteologiska moment, Annan plats
20:00
15:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/2 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/2 
v 7 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/2 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU1, Annan plats
00:00
00:00

v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/2 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU1, Annan plats
00:00
00:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/2 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, 108
10:30
08:30
Seminarium, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108, 217, 222
14:30
13:00
Seminarium, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, 108, 217, 222
16:30
15:00
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/2 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Edvin Greneskog, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/2 
Andakt, Aron Petersson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 8 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/2 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00

v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 1/3 
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
11:30
10:00
Andakt, Karin Synnerman, Stillhetens rum
12:00
11:40
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
14:30
13:00
VFU-seminarium, VFU1, Ann Westblom, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 2/3 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
10:30
09:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 3/3 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 4/3 
v 9 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 5/3 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00

v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 8/3 
Öppen föreläsning, Gunilla Gunner: "Former och hinder för kvinnors ledarskap i frikyrka och väckelse", Hanna Stenström, 219
11:30
10:00
Andakt, Hanna Stenström , Stillhetens rum
12:00
11:40
Öppen föreläsning, 5MR290, Kvinnor och mänskliga rättigheter, ”Liv i rättens skugga. Om flyktingskap, kön och politik”, Hanna Stenström, Maria Bexelius, 219
14:30
13:00
Öppen föreläsning, ”The Role of Women in the Romanian Orthodox Church, Society, and Diaspora”, Adriana Bara, Hanna Stenström, 219
16:30
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 9/3 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Petra Carlsson, 108
10:30
08:30
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 10/3 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Hans Eriksson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 11/3 
Andakt, Rosina Johansson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 10 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 12/3 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU1, Annan plats
00:00
00:00

v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 15/3 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU1, Annan plats
00:00
00:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 16/3 
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Hannah Holgersson, 108
10:30
09:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 219
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 219
16:30
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 17/3 
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 220
11:30
10:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
14:30
13:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
16:30
15:00
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 18/3 
Andakt, Carl Lagerqvist, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 11 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 19/3 
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
14:30
13:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
16:30
15:00
Konferens, Kallelsedagar, Kapellet
00:00
17:00

v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 22/3 
Andakt, Elsa Cronhjort, Stillhetens rum
12:00
11:40
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 23/3 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, 108
10:30
08:30
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
18:00
16:30
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 24/3 
Hemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
09:00
Andakt, David Nilsson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 25/3 
Hemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
00:00
Andakt, Desirée Tibell, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 12 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 26/3 
Hemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
16:00
00:00

v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 29/3 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
11:30
10:00
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
14:30
13:00
Teologgrupp, Pastor, Pastoralteologiska moment, Annan plats
20:00
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 30/3 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Petra Carlsson, 221
09:30
08:00
Andligt forum, Pastor, Pastoralteologiska moment, Chris McGee, handläggare för unga vuxna och lärjungaskap i Equmeniakyrkan, Jonas Eveborn, 219
11:00
10:00
Andligt forum, Pastor, Pastoralteologiska moment, Jonas Eveborn, 209, 217, 219, 221-222
12:30
11:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 31/3 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Teresia Lenngren, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/4 
Andakt, Niklas Levin, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 13 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/4 

v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/4 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
10:30
09:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/4 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/4 
v 14 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/4 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 108
14:30
13:00

v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/4 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Sofi Mattsson, Stillhetens rum
12:00
11:40
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp B, Hannah Holgersson, 221
14:30
13:00
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp C, Hannah Holgersson, 221
16:30
15:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/4 
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp D, Hannah Holgersson, 221
10:30
09:00
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp E, Hannah Holgersson, 221
14:30
13:00
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp F, Hannah Holgersson, 221
16:30
15:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/4 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
11:30
10:00
Öppen föreläsning, BV, 219
16:30
13:00
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/4 
v 15 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/4 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, 108
18:00
08:00

v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/4 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Anna Langlott, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/4 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Petra Carlsson, 108
10:30
08:30
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
16:30
15:00
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/4 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
11:30
10:00
Andakt, Erik Lindberg , Stillhetens rum
12:00
11:40
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/4 
Andakt, Daniel López, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 16 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/4 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU1, Annan plats
00:00
00:00

v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/4 
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU1, Annan plats
00:00
00:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/4 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
10:30
09:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
16:30
15:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/4 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
14:30
13:00
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/4 
v 17 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/4 

v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 3/5 
Teologgrupp, Pastor, Pastoralteologiska moment, Annan plats
20:00
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 4/5 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, 108
10:30
08:30
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
16:30
15:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 5/5 
Omhemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
09:00
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00
Andakt, Jonathan Ramström, Stillhetens rum
12:00
11:40
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 108
14:30
13:00
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 6/5 
Omhemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
00:00
Andakt, Ida Tonnvik, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 18 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 7/5 
Omhemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
16:00
00:00

v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 10/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 11/5 
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 108
10:30
09:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
14:30
13:00
Föreläsning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Frida Mannerfelt, 108
16:30
15:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 12/5 
Andakt, Dawei Zhang, Stillhetens rum
12:00
11:40
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
14:30
13:00
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 13/5 
v 19 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 14/5 

v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 17/5 
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp B, Hannah Holgersson, 209
11:30
10:00
Andakt, Elin Lagerhäll, Stillhetens rum
12:00
11:40
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp C, Hannah Holgersson, 209
14:30
13:00
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp D, Hannah Holgersson, 209
16:30
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 18/5 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Petra Carlsson, 108
10:30
08:30
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp E, Hannah Holgersson, 209
14:30
13:00
Gruppövning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, T2 Grupp F, Hannah Holgersson, 221
16:30
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 19/5 
Andakt, Olivia Salomonsson, Stillhetens rum
12:00
11:40
Föreläsning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Rikard Roitto, 218
16:30
15:00
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 20/5 
Andakt, Stina Svensson, Stillhetens rum
12:00
11:40
v 20 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 21/5 
Seminarium, 5EN324, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 218
11:30
10:00

v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 24/5 
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
09:30
08:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
11:30
10:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
14:30
13:00
Teologgrupp, Pastor, Pastoralteologiska moment, Annan plats
20:00
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 25/5 
Andligt forum, Pastor, Pastoralteologiska moment, Britta Bolmenäs, föreståndare i Värnamo Missionskyrka, Jonas Eveborn, 219
11:00
10:00
Andligt forum, Pastor, Pastoralteologiska moment, Jonas Eveborn, 217, 219, 221-222
12:30
11:00
VFU-seminarium, VFU1, Ann Westblom, Jonas Ideström, 220
14:30
13:00
VFU-seminarium, VFU1, Ann Westblom, Jonas Ideström, 220
16:30
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 26/5 
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
09:30
08:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
11:30
10:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
14:30
13:00
Framläggning, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström, 221
16:30
15:00
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 27/5 
v 21 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 28/5 

v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 31/5 
Gudstjänstseminarium, Pastor, Pastoralteologiska moment, Frida Mannerfelt, Joseph Sverker, 108
09:30
08:00
Hemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
09:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 1/6 
Hemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
00:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 2/6 
Hemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
16:00
00:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 3/6 
Framläggning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström, 108
14:30
13:00
Framläggning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström, 108
16:30
15:00
v 22 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 4/6 
Framläggning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström, 108
09:30
08:00
Framläggning, 5PB215, Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, Ann-Christine Falk, Frida Mannerfelt, Jonas Ideström, 108
11:30
10:00

v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 7/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 8/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 9/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 10/6 
v 23 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 11/6 

v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 14/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 15/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 16/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 17/6 
v 24 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 18/6 

v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 21/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 22/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 23/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 24/6 
v 25 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 25/6 

v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 28/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 29/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 30/6 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 1/7 
v 26 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 2/7 

v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 5/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 6/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 7/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 8/7 
v 27 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 9/7 

v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 12/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 13/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 14/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 15/7 
v 28 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 16/7 

v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 19/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 20/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 21/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 22/7 
v 29 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 23/7 

v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 26/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 27/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 28/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 29/7 
v 30 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 30/7 

v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 2/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 3/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 4/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 5/8 
v 31 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 6/8 

v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 9/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 10/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 11/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 12/8 
v 32 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 13/8 

v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Måndag 16/8 
Omhemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
09:00
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tisdag 17/8 
Omhemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
00:00
00:00
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Onsdag 18/8 
Omhemtentamen, 5EN323-324, Evangelierna och breven, Evangelierna och breven, språklig kurs, Hanna Stenström
16:00
00:00
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Torsdag 19/8 
v 33 
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fredag 20/8